címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. június 24. | hétfő
Iván napja
Vác

+17
°
C
Vác
Järvenpää
-1
°
C
Kedvezményezett neve: Vác Város Önkormányzata
Projekt megnevezése: Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése
Részletesen:
https://bjmokk.hu/eu-palyazatok/?regio=projektjeink-kozep-duna
A kedvezményezettek nevei: Szob Város Önkormányzata, Vác Város Önkormányzata, Göd Város Önkormányzata, Vadkacsa Leányfalui Gyermek Vízi Flotta Közhasznú Egyesület, Szentendre Város Önkormányzata, Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft., Magyar Kajak-Kenu Szövetség (konzorciumvezető).
A projekt címe: A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése
A szerződött támogatás összege 799.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban) 100%
A projekt tartalmának bemutatása, összefoglalása A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” című pályázati projekt keretében közép-dunai szakaszon (Budapest és Pest-megye) 15 vízitúra megállóhely újul meg. Több helyszínen infrastrukturális fejlesztésekre kerül sor, néhány meglévő megállóhelyen eszközfejlesztéseket hajt végre a konzorcium, ezzel is elősegítve a térség vízi turizmusának előrelépését, lehetőséget adva arra, hogy a szabadidő aktív eltöltéséhez a vizet és vizes mozgásformákat válasszák az emberek. A programnak köszönhetően várhatóan fellendül a vízi turizmus a Közép-Dunán, iskolák, civil szervezetek, vállalkozások ismerkedhetnek meg a vízi jármódokkal, új szabadidős csoportok formálódhatnak, s egyben lehetőség nyílik a térség természeti és kulturális kincseinek megismerésére is. Fontos elv, hogy a megállóhelyek fejlesztésén keresztül a különböző jármódok (kerékpáros, kézi hajtású vízi eszköz, lovas, természetjárás) közötti kapcsolat is fejlődjön.

A projekt befejezési dátuma 2022. január 5.

Projekt azonosító száma VEKOP-4.1.1-15-2016-00004

A projekt céljai, elért eredményei A projekt célja, hogy a turisztikai hálózatok aktív fejlesztésével az öt járásmód (gyalog, kerékpárral, lovon, vitorlával, túrakenuval) összekapcsolódásában való részvétellel hozzájáruljon Magyarországon az aktív szabadidős turisztikai lehetőségek megteremtéséhez, valamint minden korosztály számára valóban megismerhetővé, bejárhatóvá tegye a vízitúra hálózatot. Jelen pályázat a Duna folyam Közép-Magyarország statisztikai régiót átszelő szakaszán kialakítandó vízitúra megállóhely hálózat fejlesztésével kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a Közép-Duna szakasz is része legyen a Duna mentén kialakítandó országos hálózatnak.

A projektből megvalósult tevékenységek, szolgáltatások, alprojektek 1. Szob: meglévő épület bővítése – megvalósult. 2. Vác: új épület építése – megvalósult. 3. Göd: eszközbeszerzés - megvalósult. 4. Dunakeszi: eszközbeszerzés 5. Dunabogdány: marketing tevékenység - megvalósult. 6. Leányfalu: új épület építése - megvalósult. 7. Szentendre: meglévő épület felújítása - megvalósult. 8. Bp. Római part: eszközbeszerzés - megvalósult. 9. Bp. Latorca utca (STOPPER állóhajó): űj „épület” építése - megvalósult. 10. Bp. Pesterzsébet: meglévő épület belső átalakítása - megvalósult. 11. Bp. Csepel: eszközbeszerzés - megvalósult. 12. Szigetszentmiklós: űj épület építése - megvalósult. 13. Szigetcsép: eszközbeszerzés - megvalósult. 14. Ráckeve: eszközbeszerzés - megvalósult. 15. Dömsöd: eszközbeszerzés - megvalósult.

További információ A projekt által érintett vízitúra megállóhelyek fényképes adatlapjai megtekinthetők az EvezzItthon weboldalon.

Elért célcsoportok 1. Köznevelési célcsoport; 2. Felsőoktatási célcsoport; 3. Családok (aktív életmódú felnőttek); 4. 55+ célcsoport; 5. Külföldi turisták célcsoport

A projekt indikátorainak teljesülése A fenntartási időszak kezdete: 2022.01.05. A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedésének mérésére alakalmazott indikátorszám évente összesen 10 377 fő. A kumulált tényérték összváltozása 2022.12. 31-én 19 598 fő.

Kedvezményezett neve: Vác Város Önkormányzata
Projekt megnevezése: Új bölcsőde építése Vácon
Támogatási összeg: 575 577 869 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar állam (társfinanszírozás)
Projekt azonosítója: VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-00040
lma: Új bölcsőde építése Vácon
Beruházás helyszíne: Vác, Bauer Mihály utca
A projekt rövid tartalma: Új bölcsőde építése Vácon

A PROJEKT CÉLJA
Vácon önkormányzati intézményként működik a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, melynek jelenleg 3 telephelyen van bölcsődéje. Az Önkormányzat a jelen projektben egy új bölcsőde építésére vállalkozik.

ÁTFOGÓ ÉS SPECIFIKUS CÉLOK, ELVÁRT EREDMÉNYEK
A projekt megvalósításának elsődleges eredménye az, hogy – ha nem is szűnik meg teljesen, de – lényegesen csökken a váci bölcsődehiány. Az 56 fős férőhely hozzávetőlegesen a felére mérsékli a számszerűsítetten kimutatott kielégítetlen igényeket.
Másodsorban megszűnik a váci bölcsődei ellátásra jelenleg jellemző területi aránytalanság: az új létesítmény belépésével egy addig ellátatlan városrész is bölcsődét kap.
Harmadrészt pedig nem elhanyagolható szempont az, hogy 17 munkahely jön létre.

A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE
E projekt egyik lényegi célja az, hogy a váci bölcsődék jelenlegi területi egyenlőtlenségét megszüntesse. Jelenleg a működő 3 bölcsőde úgy helyezkedik el, hogy „lefedik” Vác területének háromnegyedét, és egy új bölcsőde felépítésével pontosan az eddig ellátatlan térséget lehet bevonni a szolgáltatásba.
A tervezett épület tehát Vác Deákvár részén a Bauer Mihály utca 49. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósul meg. A telek mérete (2.788 m2), tájolása, elhelyezkedése optimális egy ilyen funkcióhoz.
A beruházással megcélzott területen jelenleg egybefüggő zöldfelület van, ami az építészeti koncepció részét képezi. A tervezett épületrészek a zöldfelületet körbeölelik, vizuálisan összekötve ezzel a belső- és külső tereket.

Támogatási szerződés Eredménykommunikáció
EU pályázatok