címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2024. március 4. | hétfő
Kázmér napja

+17
°
C
Kedvezményezett neve: Vác Város Önkormányzata
Projekt megnevezése: Új bölcsőde építése Vácon
Támogatási összeg: 575 577 869 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar állam (társfinanszírozás)
Projekt azonosítója: VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-00040
lma: Új bölcsőde építése Vácon
Beruházás helyszíne: Vác, Bauer Mihály utca
A projekt rövid tartalma: Új bölcsőde építése Vácon

A PROJEKT CÉLJA
Vácon önkormányzati intézményként működik a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, melynek jelenleg 3 telephelyen van bölcsődéje. Az Önkormányzat a jelen projektben egy új bölcsőde építésére vállalkozik.

ÁTFOGÓ ÉS SPECIFIKUS CÉLOK, ELVÁRT EREDMÉNYEK
A projekt megvalósításának elsődleges eredménye az, hogy – ha nem is szűnik meg teljesen, de – lényegesen csökken a váci bölcsődehiány. Az 56 fős férőhely hozzávetőlegesen a felére mérsékli a számszerűsítetten kimutatott kielégítetlen igényeket.
Másodsorban megszűnik a váci bölcsődei ellátásra jelenleg jellemző területi aránytalanság: az új létesítmény belépésével egy addig ellátatlan városrész is bölcsődét kap.
Harmadrészt pedig nem elhanyagolható szempont az, hogy 17 munkahely jön létre.

A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE
E projekt egyik lényegi célja az, hogy a váci bölcsődék jelenlegi területi egyenlőtlenségét megszüntesse. Jelenleg a működő 3 bölcsőde úgy helyezkedik el, hogy „lefedik” Vác területének háromnegyedét, és egy új bölcsőde felépítésével pontosan az eddig ellátatlan térséget lehet bevonni a szolgáltatásba.
A tervezett épület tehát Vác Deákvár részén a Bauer Mihály utca 49. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósul meg. A telek mérete (2.788 m2), tájolása, elhelyezkedése optimális egy ilyen funkcióhoz.
A beruházással megcélzott területen jelenleg egybefüggő zöldfelület van, ami az építészeti koncepció részét képezi. A tervezett épületrészek a zöldfelületet körbeölelik, vizuálisan összekötve ezzel a belső- és külső tereket.

Támogatási szerződés Eredménykommunikáció
EU pályázatok