címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. december 3. | vasárnap
Ferenc és Olívia napja
+17
°
C

VÁC TISZTASÁGA KÖZÖS ÉRDEKÜNK ÉS FELADATUNK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INFORMÁCIÓK

LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A lakossági szemétszállítás 2023. július 1-jével kikerült a közfeladatok közül, így az önkormányzatok feladatköréből is. Ez az önkormányzatoknak és a lakosságnak új helyzet az egész országban. Vác Város Önkormányzata elkötelezett abban, hogy a városban élőket segítse a hulladékgazdálkodás átalakulásából adódó problémák megoldásában. Igyekszünk minden információt megadni, hogy mindenki felelősségteljesen tudjon dönteni hulladékkezeléséről. Vác tisztasága közös érdekünk és feladatunk!

 

KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

MIKOR? A kommunális szemét elszállításának időpontjáról utcalistából tájékozódhatnak a lakók, melyet a VERTIKAL Group Nyrt. ügyfélszolgálatán kérhetnek. Az utcalisták elérhetőek a www.vertikalgroup.hu weboldalon is.

 

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉK

MIT? Mennyiségi korlát nélkül újrahasznosítható csomagolási (szelektív) hulladék. A zsákokban együtt gyűjthetik a műanyag hulladékok jelentős részét: – az ásványvizes, üdítős flakonokat, PET-palackokat, egyéb flakonokat (pl: mosószeres flakonok, HDPE, PP, tiszta csomagoló fóliák) – a fémdobozokat (sörös, üdítős, konzerves), a papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagoló anyagokat (Pl: tejes és gyümölcsleves, Tetra-pack.). Az üveg csak gyűjtőpontokra helyezhető ki: a színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!

MIKOR? Minden páros héten történik a gyűjtés, a kommunális hulladékgyűjtéssel megegyező napon.

HOGYAN? Bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhető, hogy a szállítók ellenőrizni tudják a tartalmát. Ha külön tárolót vásárolnak, fontos, hogy szabványos méretű és megkülönböztetett (sárga) színű legyen. Ezen edények olyan felhasználási helyen vehetők igénybe, amely területen a kommunális hulladék is edényzetből kerül kiürítésre. Amennyiben a tárolóba mégis zsákban helyezik el a szelektív hulladékot, kérjük, az is átlátszó vagy áttetsző legyen.

FIGYELEM! Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK

MIT? A kertgondozás során levágott fű, egyéb lágyszárú növények, illetve a lehullott falevelek.

MIKOR? Minden páratlan héten történik a gyűjtés, a kommunális hulladékgyűjtéssel megegyező napon (november végéig).

HOGYAN? A szállítók által rendszeresített zsákokban kell kihelyezni a zöldhulladékot. Az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a zsák mellé lehet kihelyezni az ingatlan elé, a közterületet nem szennyező módon.

FELTÉTEL Társaságunk díjmentes zöldhulladék gyűjtésre rendszeresített zsákokat biztosít a lakosoknak. A zsákok átvételéhez szükséges lakcím kártya és a hulladékszállítási díjról befizetés igazolás (csekk, számla levél). Állandó váci lakosok 32 db zöldhulladék gyűjtő zsákra jogosultak, amelyet 2023.11.30-ig vehetnek át. Nyaralós szolgáltatással rendelkező lakosok 26 db gyűjtő zsákra jogosultak, amelyet 2023.09.30-ig vehettek át.

ZSÁK ÁTVÉTELI PONTOK Vác, Deákvári fasor 2. (kedd-péntek: 7:00-17:00; szombat 8:00-16:00). További zöldhulladék gyűjtésre rendszeresített zsákokat értékesítési helyeken lehet beszerezni. Vörösház Gazdabolt - Buzási Attiláné (Vác Szilassy u. 1.).

 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

MIT? Lomhulladék, mennyiségi korlát: 2 m3.

MIKOR? Előzetes igénylést a Vertikal Group ügyfélszolgálatán lehet leadni. Ingatlanonként évente egy alkalommal térítésmentesen lehet igénybe venni. Az igénylés egyész évben kérhető.

HOGYAN? A lomtalanítás házhoz menő rendszerben történik, tehát az igénylésnél egyeztetett időpontban a szolgáltató az ingatlan elé kirakott lomtalanítási hulladékot szállítja el. A lomtalanítás nem konténerbe történik.

IGÉNYLÉS Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási időben a 06 28 561 200 telefonszámon lehetséges a 4-es menüpont kiválasztásával

FELTÉTEL Közszolgáltatásban nyilvántartott, szerződött, aktív, közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező lakossági ügyfelek vehetik igénybe.

AZ IGÉNYLÉS MENETE

1. lépés: Ügyfélfogadási időben, hívja a 06 28 561 200 telefonszámot majd válassza a 4. menüpont.

2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, ellenőrzi, hogy Társaságunk szerződéssel rendelkező aktív ügyfele, és hogy a szolgáltatás egyenlege elmaradást nem mutat. Ezt követően közösen egyeztetik a lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.).

3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6:00 óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot.

4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett lom hulladékot.

FIGYELEM! Kérjük, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek kihelyezésre. A lomhulladékot minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

MI A LOMHULLADÉK?

IGEN

NEM

• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.);

• egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben;

• szőnyegek, padlószőnyegek;

• matracok;

• ágyneműk;

• textilek, ruhaneműk;

• műanyagok (linóleumok): padlók, kerti bútorok, műanyag;

• medencék, műanyag játékok;

 

• heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék;

• zöldhulladék: gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék;

• állati tetem, fertőző és undort keltő anyag;

• építési hulladék, egyéb ipari hulladék, üveget tartalmazó nyílászáró;

• autó-, és gépalkatrészek;

• abroncsok (személygépkocsi-, kerékpár- és motorkerékpár-gumiabroncsok)

• veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);

• veszélyes hulladékok, (pl.: akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok, használt sütőolaj, zsiradék, gépjárműolaj)

 

HULLADÉKUDVAR

MIT? A hulladékudvarba mennyiségi és minőségi korlátozással, térítésmentesenen adható le hulladék.

HOGYAN? A leadni kívánt hulladékot előzetesen anyag fajtánkként szelektálni szükséges. A hulladékgyűjtő udvar nyitvatartása: hétfő: zárva, kedd: 07:00-17:00, szerda: 07:00-17:00, csütörtök: 07:00-17:00, péntek: 07:00-17:00, szombat: 08:00-16:00

FELTÉTEL 2023. július 1-től a Magyarország területén található hulladékgyűjtő udvarokban, minden magyarországi lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel/ kártyával, hatósági bizonyítvánnyal, regisztrációs igazolással, vagy bejelentőlappal rendelkező lakos elhelyezhet hulladékot. Egyéb korlátozást a koncesszor tájékoztatása alapján nem lehet alkalmazni. Ezen dokumentumok valamelyikének bemutatását követően lehet a hulladékot leadni.

A Vác Város Közigazgatási területén található hulladékudvarban átvehető hulladékok listája és mennyiségi korlátozása az alábbi táblázatban foglaltak szerint történik:

Anyagáram

HAK kód

HAK kód szerinti megnevezés

Kvóta köteles

Átvételi egység napi (kötelező) ingatlanonként

Átvételi egység éves (erre alkalmas udvarok esetében) ingatlanonként

toner

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

igen

2 db/nap

10 db/év

fáradt olaj

13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

igen

50 kg/nap

-

papír és karton

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

nem

-

-

hungarocell

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

igen

0,2 m3/nap

-

fa csomagolási hulladék

15 01 03

fa csomagolási hulladék

nem

-

-

vegyes csomagolási hulladék

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

nem

-

-

üveg csomagolási hulladék

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

nem

-

-

textil csomagolási hulladék

15 01 09

textil csomagolási hulladék

nem

-

-

kiürült festékes dobozok

15 01 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

igen

10 kg/nap

50 kg/év

olajos flakonok

hajtógázas (spray) palackok

15 01 11*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

igen

5 kg/nap

10 kg/év

gumiabroncs

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncsok

igen

4 db/nap

16 db/év

olajszűrő

16 01 07*

olajszűrő

igen

2 db/nap

4 db/év

fékfolyadék

16 01 13*

fékfolyadék

igen

5 kg/nap

10 kg/év

fagyálló

16 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

igen

20 kg/nap

60 kg/év

ólomakkumulátor

16 06 01*

ólomakkumulátorok

nem

-

-

építési-bontási hulladék

17 09 04

kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

igen

150 kg/nap

1000 kg/év

építési-bontási hulladék

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

igen

150 kg/nap

1000 kg/év

vegyes papír

20 01 01

papír és karton

nem

-

-

síküveg

20 01 02

üveg

nem

-

-

textil

20 01 11

textíliák

nem

-

-

oldószerek

20 01 13*

oldószerek

igen

10 kg/nap

20 kg/év

növényvédő szer

20 01 19*

növényvédő szer

igen

5 kg/nap

10 kg/év

fénycsövek, izzók

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék

nem

-

-

étolaj, sütőzsír

20 01 25

étolaj és zsír

nem

-

-

festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.)

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

igen

10 kg/nap

20 kg/év

nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.)

20 01 28

festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

igen

20 kg/nap

50 kg/év

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

igen

2 kg/nap

10 kg/év

mosószerek

20 01 30

mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

igen

5 kg/nap

20 kg/év

kiselejtezett elektromos berendezések Li-ion akkumulátorai

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

nem

-

-

elemek és akkumulátorok

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

nem

-

-

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

nem

-

-

napelemek

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

nem

-

-

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től

nem

-

-

fa hulladék (bútorok, fa hulladékok)

20 01 38

fa, amely különbözik 20 01 37-től

nem

-

-

egyéb műanyag

20 01 39

műanyagok

nem

-

-

egyéb fém hulladék

20 01 40

fémek

nem

-

-

zöldhulladék

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

igen

100 kg/nap

600 kg/év

lom

20 03 07

lomhulladék

igen

150 kg/nap

600 kg/év

 

ÁLLÍTSUK MEG AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁST!

A tárolón kívül elhelyezett hulladék illegális hulladéklerakásnak minősül. A közterek tisztaságáért továbbra is az önkormányzat felel. Az illegális szemét elszállításáról az önkormányzatnak külön kell gondoskodnia amely plusz költség és a város bevételeiből kell kifizetni, elvonva így ezeket a pénzeket más fejlesztésektől. Közös érdekünk a város tisztasága. Jelezze, ha illegális szemétlerakást észlel: kozterfelugy@varoshaza.vac.hu.

 

KAPCSOLAT

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., wwww.mohu.hu

VERTIKAL Group Nyrt., +36 28 561 200, www.vertikalgroup.hu

VÁCI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT., 2600 Vác Zrínyi utca 9.

Polgármesteri hivatal zöld szám 06 80 890 020

 

FORRÁS:

Vetikal Group Lakossági tájékoztató, 2023,  www.vertikalgroup.hu, https://vertikalgroup.hu/kornyezetgazdalkodas/hulladekgazdalkodas/hulladek-szallitas, Utolsó letöltés: 2023.10.04.

Új hulladékudvarok nyílnak, gyorsabb és egyszerűbb lesz a leadás 2023., www.mohu.hu, https://mohu.hu/media/hirek/igy-szemetelunk-mostantol-uj-hulladekudvarok-nyilnak-gyorsabb-es-egyszerubb-lesz-a-leadas.html?fbclid=IwAR2EuS35QRoR3BhTjN2l9jJBUvgdkUdpZFqHxOtYu2581ewyY-ZkXeS7Ntw, Utolsó letöltés: 2023.10.04.

 

UTOLSÓ FRISSÍTÉS: 2023.10.04.

A GRAFIKAI ANYAGOKHOZ FELHASZNÁLT ILLUSZTRÁCIÓK: macrovector / rawpixel.COM / upklyak / brgfx – Freepik.com /

EU pályázatok