Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2020. június 13., szombat]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Hársfa utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése. Nevelő, fejlesztő munkáját az óvoda Pedagógiai Programja szerint és a munkaköri leírásának megfelelően végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban részvevők megismerhetik, a benne foglalt adatokat a pályázat elbírálásának határidejéig kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ágnes nyújt, a +36308702855-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Nyár utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 320/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
- Elektronikus úton Kovács Ágnes részére a kisvacovi@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Vác Város honlapja - 2020. június 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvacovi.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. június 12., péntek]

Vasútállomás: készül a parkolóbővítés

A váci vasútállomás felújításakor a kialakított parkolók és a volt Senior-tömb között egy ápolatlan, gödrökkel tarkított terület fogadta a Vácra érkezőket, mely parkolásra alkalmatlan volt, a vízelvezetés hiánya nagy gondot jelentett.

Az előző városvezetés a probléma megoldása helyett az autósok folyamatos büntetésére fókuszált.

Az új városvezetés ezen a területen is megkezdte a rendcsinálást. A Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai az elgazosodott terület vasútállomás felöli részét kézi és gépi erővel kitisztították. Kiss Zsolt alpolgármester tárgyalásokat folytatott a Strabag Kft. munkatársaival a földes terület fejlesztéséről, azt kérve, hogy – a váci Nemzetőr utcában elvégzett munkálatok kiegészítéseként – alakítsanak ki a vasútállomáson a kerékpártárolók mögötti területen egy több mint 400 m2-es, a későbbiekben parkolásra hasznosítható területet.

Az eredmény már látható: vízelvezető árkot alakítottak ki, a múlt héten pedig elkészült a martaszfaltos burkolat.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. június 12., péntek]

Pályázati eredmény - Tejtermékek szállítása a 2020/21-es tanévben

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala 2020. május 5. napján kelt és 2020. május 6-án a www.vac.hu honlapon közzétett előzetes ajánlattételi kiírása alapján az Óvoda- és iskolatej program 2020/2021-es tanév tárgyú pályázat nyertese egyedüli ajánlattevőként a 35/2020. (V.14). sz. Beszerzési Munkacsoport határozat értelmében a Naszájtej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. június 12., péntek]

Pályázat pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. március 31 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segíti az óvodapedagógusok munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Középfokú képesítés, OKJ szakmai képesítés
- Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et, képzettsége(ek)et tanúsító okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék és személyes adatait kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda Vác címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 356/2020, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.
vagy
- Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella - óvodavezető részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com e-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Lambekné Gál Gabriella - óvodavezető, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Vác Város honlapja - 2020. június 12.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. június 12., péntek]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése-fejlesztése. Munkáját az intézmény pedagógiai programja alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Óvodapedagógus
- Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et, képzettsége(ek)et tanúsító okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék és személyes adatait kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda Vác címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 355/2020, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
és
- Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella - óvodavezető részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com e-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Lambekné Gál Gabriella - óvodavezető, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Vác Város honlapja - 2020. június 12.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. június 12., péntek]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. augusztus 31 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése-fejlesztése. Munkáját az intézmény pedagógiai programja alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Óvodapedagógus
- Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et, képzettsége(ek)et tanúsító okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék és személyes adatait kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda Vác címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 354/2020, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
vagy
- Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella - óvodavezető részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com e-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Lambekné Gál Gabriella - óvodavezető, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Vác Város honlapja - 2020. június 12.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. június 12., péntek]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. augusztus 31 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése-fejlesztése. Munkáját az intézmény pedagógiai programja alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Óvodapedagógus
- Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et, képzettsége(ek)et tanúsító okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék és személyes adatait kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda Vác címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 353/2020, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
vagy
- Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella - óvodavezető részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com e-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Lambekné Gál Gabriella - óvodavezető, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Vác Város honlapja - 2020. június 12.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. június 12., péntek]

Hétfőtől utasbarát buszmenetrend

Mint arról már beszámoltunk (vac.hu – Közélet: 2020. június 10.), Ferjancsics László sajtótájékoztatón ismertette a június 15-től tanévkezdésig érvényes, módosított helyi autóbusz menetrend főbb sajátosságait.

Az alpolgármester a korábbi évek problémái közül sokat megoldó, az utasok jelzései alapján összeállított menetrendként jellemezte az új rendszert, mely a veszélyhelyzet alatt érvényeshez képest három vonal esetében változik: jelentős bővítést tartalmaz.

A Volánbusszal egyeztetett új menetrend támaszkodik és kapcsolódik mind a Vácot érintő vonatközlekedéshez, mind a várost is kiszolgáló helyközi buszközlekedés meglévő szerkezetéhez.

A felmerülő igényekhez igazodva a 364-es és 365-ös járat ezentúl összeköti a két nagy váci lakótelepet, a deákvárit és a Földváry térit. Megoldódik a kórház napközbeni óránkénti megközelítése Alsóvárosról, és bekapcsolják a Burgundia városrészt is. Hétfőtől a körjáratok egyike a Budapesti főúton halad végig, megáll a Földváry téren, majd a főúton tovább halad a Honvéd utca, a kórház és Deákvár irányába. A párja ugyanezt az útvonalat járja ellentétes irányban. Így csökken a Konstantin tér és Honvéd utcai belvárosi terület forgalmi terhelése.

A körjáratokhoz igazodik a 360-as járat indulási ideje, amelyre a kórháznál át lehet szállni. Ezzel megvalósul az eddigiekhez képest sokkal gyorsabb Deákvár-Kisvác kapcsolat és megoldódik az a probléma, mely a hétvégi elégtelen városrészi buszkapcsolatokból adódott.

Az eddigiekhez képest módosítást tartalmazó vonalak új menetrendje mellékleteinkben látható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
360.pdf
364.pdf
365.pdf

Közélet [2020. június 11., csütörtök]

Bírósági döntés a polgármesterre vonatkozó valótlan állítás miatt

„Helyreigazítás: Az eredetileg „Felmondtak a színészek a polgármester zsarolása miatt” címmel megjelentetett cikkünkben valótlanul híreszteltük, hogy a Váci Dunakanyar Színház színészeinek túlnyomó része inkább felmondott, semmint hogy elfogadják a polgármester ultimátumát. A valóság ezzel szemben az, hogy egyetlen színész sem mondott fel.” – ezen közlemény legalább 30 napos időtartamra való megjelentetésére kötelezte a bíróság a Magyar Nemzet online változatát.

A Matkovich Ilona polgármester által indított perben a Fővárosi Törvényszék hétfői döntésében elmarasztalta és helyreigazításra kötelezte a Magyar Nemzet címen megjelenő országos napilap online változatát, mivel valótlan címmel és tartalommal adott hírt egy, a Váci Dunakanyar Színházban történt állománygyűlés következményeiről.

A bíróság nem jogerős ítélete szerint az említett sajtóorgánum – a Vác Online portálra hivatkozva – a valóságtól eltérő címmel és tartalommal közölt írást az eseményről. A törvény szerint „… ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben és ehhez képest melyek a való tények.”

Emlékezetes, hogy korábban a – szintén a Vác Online oldal beszámolójára hivatkozó – gondola.hu internetes portál már a peres eljárás megindulása előtt jónak látta helyreigazítást közölni, miszerint: „A valóság az, hogy az új ügyvezető munkába állása óta egyetlen munkaviszonyban álló színművész sem mondott fel, egyetlen színész sem kérte esetleges megbízási szerződése felmondását és egyetlen színész sem tett bármilyen együttműködést megszakítani kívánó nyilatkozatot sem.”

Feladó: Városháza

Sport [2020. június 11., csütörtök]

Labdarúgás – Hiánypótlás után sincs NB II-es váci licenc

A Magyar Labdarúgó Szövetség illetékes szakbizottsága a hiánypótlási határidőt követő ülésén úgy döntött, hogy a Vác FC részére nem adja meg az NB II-es klublicencet.

Mint ismeretes, a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt másodosztályú bajnokság pályára lépő együttesi közül a váciak zártak az utolsó helyen. Ez alapján a tervek szerint az augusztus elején rajtoló új pontvadászatban csak az NB III-ban szerepelhetnek a mieink.

Ám a különböző visszalépések és az esetleges csoportlétszám növelés esetleg lehetőséget adott volna rá, hogy megtartsa helyét a második vonalban csapatunk. Ezért a Vác FC beadta licenckérelmét az NB II-re. Az Elsőfokú Licencadó Bizottság első körben hiánypótlásra kötelezte a klubot, melynek június 2-a volt a határideje. A Vác hazai bajnokijainak helyszíneként a balmazújvárosi stadiont jelölte meg.

Sajnos, a második körben is visszautasította a bizottság a licenckérelmet. Ennek kapcsán még van ugyan fellebbezési lehetősége a váci vezetőknek, ám új dokumentumot, igazolást ahhoz már nem csatolhat az egyesület.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  31 32 33 34 35 ...  80   >>