Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Koronavírus [2020. május 11., hétfő]

Védőeszközök a váci mozgáskorlátozottaknak

Városunk önkormányzata folyamatosan látja el védőeszközökkel és fertőtlenítő szerekkel azokat a helyi intézmények, ahol az adottságok, körülmények miatt különösen nagy a veszélye a koronavírus megjelenésének. A hét első napján a váci mozgáskorlátozottak kaptak ezekből egy időre elegendő mennyiséget.

Mint arról korábban már beszámoltunk, az alapellátásban dolgozókon túl az önkormányzat már a kórháznak is vitt védőfelszereléseket. A városházi kezdeményezésre létrejött Jószomszéd Hálózat, illetve a lakossági adakozásból már több milliós összeggel bíró STOP KORONAVÍRUS VÁC bankszámla (bankszámlaszám: Vác Város Önkormányzata 11742094-15395429-10330009) segítségével megvásárolt négy ózongenerátor pedig folyamatosan fertőtleníti a helyi orvosi rendelőket, gyermekintézményeket és önkormányzati helyiségeket.

A városi intézmények ilyetén támogatásának újabb állomásaként hétfőn Inotay Gergely vitt védőmaszkokat és fertőtlenítő eszközöket a városban működő Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének, melyet Roszik Csaba elnök vett át és köszönt meg az alpolgármesteren keresztül az önkormányzatnak.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 11., hétfő]

Védőeszközök a váci mozgáskorlátozottaknak

Városunk önkormányzata folyamatosan látja el védőeszközökkel és fertőtlenítő szerekkel azokat a helyi intézmények, ahol az adottságok, körülmények miatt különösen nagy a veszélye a koronavírus megjelenésének. A hét első napján a váci mozgáskorlátozottak kaptak ezekből egy időre elegendő mennyiséget.

Mint arról korábban már beszámoltunk, az alapellátásban dolgozókon túl az önkormányzat már a kórháznak is vitt védőfelszereléseket. A városházi kezdeményezésre létrejött Jószomszéd Hálózat, illetve a lakossági adakozásból már több milliós összeggel bíró STOP KORONAVÍRUS VÁC bankszámla (bankszámlaszám: Vác Város Önkormányzata 11742094-15395429-10330009) segítségével megvásárolt négy ózongenerátor pedig folyamatosan fertőtleníti a helyi orvosi rendelőket, gyermekintézményeket és önkormányzati helyiségeket.

A városi intézmények ilyetén támogatásának újabb állomásaként hétfőn Inotay Gergely vitt védőmaszkokat és fertőtlenítő eszközöket a városban működő Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének, melyet Roszik Csaba elnök vett át és köszönt meg az alpolgármesteren keresztül az önkormányzatnak.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. május 11., hétfő]

Önkormányzati tulajdonú Vác, dr. Csányi L. krt. 45. sz. alatti, nem lakás célú helyiség hasznosítása - Okmányiroda büfé

Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület, természetben Vác, dr. Csányi László krt. 45. szám alatti, ingatlan 12,19 m2 alapterületű helyiségcsoportot az alábbi feltételekkel, nyílt pályáztatással bérbeadásra hirdeti:

- a bérleti szerződés 5 év határozott időre szól

- tevékenységi kör: vendéglátás

- pályázati bérleti díjat: bruttó 121.900,- Ft/hó összegben határozza meg, mely ezt követően minden év január 1. napjával az infláció mértékével módosul, legelőször 2021. január 1. napján

- pályáztatott közüzemi (víz, fűtés) egyéb költség bruttó: 7.120,- Ft/hó összegben határozza meg, mely ezt követően minden év január 1. napjával a közüzemi szolgáltatók által meghatározott éves árváltozás mértékével változhat, legelőször 2021. január 1. napján


Pályázat feltétele az induló pályázati bérleti díj összeg 121.900,- Ft mint biztosítéknak a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatalának számlájára történő befizetése.

Szerződéskötés feltétele, hogy bérlő a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a kialakult bérleti díj (bruttó) összegének kétszeresét, mint biztosítékot a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala számlájára megfizeti.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 10., vasárnap]

Újra elviszik a zöldhulladékot

A szelektív hulladékokat elszállítását követően a május 11-én induló héten ezúttal a zöldhulladékot viszik el házhoz menő rendszerben a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai.

A levágott növények az erre rendszeresített zöld zsákban helyezhetők ki. A faágas, fásszerű növényi hulladék kötegelve is elszállításra kerül, de ezen esetben be kell tartani az előírásokat: maximum 1 köbméter térfogatú, 1,5 méter hosszú és legfeljebb 6 cm átmérőjű gallyak tehetők ki, amelyeket legalább egy helyen össze kell kötni.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcalissttzold.pdf

Közélet [2020. május 8., péntek]

Ismét lezárnak több váci parkolót

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy döntött, hogy 2020. május 9. napján 00.00 órától 2020. május 10. napján 24.00 óráig lezárja a Vác, Liszt Ferenc sétány- Hegyes torony előtti, az Ady Endre sétány Fürdő utcai kereszteződésétől tartó, a József Attila sétányon lévő, valamint a Szentháromság téren kijelölt várakozóhelyeket.

Matkovich Ilona ugyanakkor ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy – egy másik, hatályban lévő rendelet szerint – a város területén mindenhol tilos a zöldterületen történő parkolás!

Vác polgárainak védelme érdekében a polgármester továbbra is kéri, hogy mindenki tartsa be a legalapvetőbb óvintézkedéseket, maximálisan óvja saját maga és embertársai egészségét. Így tartsanak egymástól legalább másfél méteres távolságot és a piacon viseljenek arcvédő maszkot. Ugyanakkor a váci polgármesternek továbbra sincs hatásköre arra, hogy az üzletekben kötelezően előírja a maszk és/vagy kesztyű viselését, ezt csak az adott kereskedelmi egység rendelheti el.

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. május 8., péntek]

Vasúti menetrend módosulás két hétvégén is

MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2020. május 16-17-ig és 23-24-ig Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 75. sz. Vác – Balassagyarmat vasútvonalon a mellékletben szereplő 32258. sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

Ugyanezen két hétvégén a Nagymaros – Szob állomások között végzett karbantartási munkák miatt a 70. sz. Budapest – Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
A 2342, 2362, 2382, 2324 sz. vonatok rövidített útvonalon csak Nagymarosig, a 2313, 2333, 2353, 2321 sz. vonatok csak Nagymarostól közlekednek.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
vasutmenetrendegy.pdf
vasutmenetrendket.pdf

Közélet [2020. május 8., péntek]

Polgármesteri levelek kormánytagoknak

A koronavírus-járvány városunkat érintő gazdasági hatásairól tájékoztatta és egyben a finanszírozás átalakításában történő közreműködésre kért több, a kormány gazdasági irányvonalát meghatározó személyt Vác polgármestere. Matkovich Ilona ugyanakkor ismét levélben kereste meg Rétvári Bence országgyűlési képviselőt is.

Az írásbeli tájékoztatókban a városvezető jelezte: az adóerőképesség által meg nem kapott normatívák mellett jelentős összegeket vont el a kormány Vác esetében is: immár egy fillér sem maradt a településeknél a gépjárműadóból – ez Vác esetében mintegy 115 millió forint erre az évre -, valamint az idegenforgalmi adó kieséséből, illetve az ingyenes parkolás elrendelése miatt további tízmilliók esnek ki a 2020-as büdzsé bevételi oldaláról.

Ugyanakkor a kormányrendeletek általi plusz költségekre (védőeszközök beszerzése, 70 éven felüliek ellátása) nem biztosítanak finanszírozást. A kényszerű intézmény és létesítmény bezárások ezzel párhuzamosan újabb bevételi forráskiesést jelentenek, miközben a több mint 700 közalkalmazott ellátása is az önkormányzat feladata. Ám erre sem kapnak a települések új forrásokat, holott a gazdasági élet megannyi területét érintő könnyítésekről született már döntés. Azonban az önkormányzati szféra mindeddig ezekből kimaradt.

A levelekben városunk polgármestere részletesen sorolta azon plusz költségeket, melyek még egy, kényszerűen és radikálisan átalakított költségvetés után is megkérdőjelezik akár csak a kötelező feladatok ellátását, veszélyeztetik a közszféra dolgozóinak egzisztenciáját. Matkovich Ilona a koronavírus-járvány helyi megfékezése érdekében tett intézkedések mellett vázolta a városvezetés vállalkozásokat segítő, továbbá az önkormányzati dolgozók megtarthatóságára tett lépéseit. Ugyanakkor határozottan leszögezte a döntéshozók felé, hogy a jelentősen megnövekedett terhek központi támogatásokkal való enyhítése nélkül Vác – és egy sor hasonlóan nehéz helyzetben lévő település – gazdálkodása ellehetetlenül.

Vác parlamenti képviselőjének és további kormánytagoknak elküldött levél végén kérte a címzetteket, hogy közreműködjenek olyan központi intézkedések érdekében, melyek a járvány elleni küzdelem mellett a gazdasági életre kiható nehézségek leküzdésére is megteremti az esélyt városunk számára.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. május 8., péntek]

Pályázat szociális előadó munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal

szociális előadó munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2600 Vác, Március 15. tér 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő ügyintézői feladatok végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

• a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. Szociális és gyámügyi feladatkörhöz kapcsolódó képesítések,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség,
• terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
• Polgármesteri Hivatalban eltöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz;
• A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata;
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány legkésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó);
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
• A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsidel Szilvia jegyző nyújt, a 27/513-472 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális előadó.
• Személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság (2600 Vác, Március 15. tér 11.).
• Elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• vac.hu
• kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

A váci fogorvosok 2020. 20. heti ügyeleti beosztása képünkön megtekinthető.

Feladó: Városháza

A Váci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti osztálya a Váci Polgármesteri Hivatal részére egy fekete színű Neuzer Nelson típusú férfi kerékpárt adott át, amelyet 2020. április 28. napján a 2600 Vác, Géza király térre felvezető lépcsősor tetején találtak.

A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni a Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Váci Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet osztályán, illetve a Polgármesteri Kabinet Szervezési és Tájékoztatási Irodáján lehet.

Vác, 2020. május 6.

Dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

<<   1 ...  4 5 6 7 8 ...  46   >>