Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. február 27., csütörtök]

Végre időben megérkeznek az adócsekkek

A váci polgárok érdekeit maximálisan figyelembe véve, idén nem a tavaly sok problémát okozó "utolsónapos" kézbesítéssel, hanem az első befizetési határidőt megelőző közel két héttel korábban érkeznek meg a váci egyéni adózókhoz a különböző helyi adók aktuális kiegyenlítését szolgáló csekkek – erről tájékoztatott Kiss Zsolt alpolgármester.

A cégek és a vállalkozások az építmény- és iparűzési adójukat már csak elektronikus úton tudják intézni, viszont a mintegy 15 ezer magántulajdonos, vagy egyéni vállalkozó postai úton kapja meg a csekket, mely többeknek már tegnap a postaládájában volt. Közös borítékban érkezik az éves kommunális adó, gépjárműadó, illetve az érintettek esetében az építményadó és az iparűzési adó befizetésére küldött kitöltött csekkek mellett az adószámla kivonat is.
Az eddigiekhez hasonlóan az éves adóösszegek befizetése két részletben történhet az értesítésen szereplő határidőig: 2020. március 16-ig, illetve 2020. szeptember 15-ig. A tavalyihoz képest változás, hogy idén a kényelmetlenségek, problémák elkerülése végett már időben kézbesítik a csekkeket. Így a polgármesteri hivatal kéri, hogy akinek adminisztrációs, vagy függőben lévő ügyben a határidő előtt ezzel kapcsolatosan még elintézni valója akad, a viták, félreértések elkerülése érdekében keresse fel az illetékes osztályt (Pénzügyi és Adó Osztály - Adócsoport).

A kommunális adó és a gépjárműadó mértéke nem változott, tudni kell viszont, hogy utóbbi esetében csak a befizetett összeg 40 %-a marad az önkormányzatnál. Figyelni kell arra is, hogy ha valaki az éves adóra vonatkozó csekkek közül csak az első határidőre kötelező befizetést teszi meg, őrizze meg az ősszel esedékes második részlet befizetésére a már most elküldött csekket.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. február 27., csütörtök]

És Deákvár mégis fejlődni fog!

Egy újabb sajtótájékoztatóján Mokánszky Zoltán volt alpolgármester azt a meggyőződését hangoztatta, hogy – az egyébként egy hete elfogadott városi költségvetés – „rossz bőrben van”.

Mint az a váci televízió híradójában elhangzott: ezt például azzal indokolta, hogy „... kevesebbet fordítanak az idén a színházra, a művelődési központ működésére és a Fónay színjátszókör is alacsonyabb összeget kap a tavalyihoz képest. Csökkentették az önkormányzati intézmények személyi dologi kiadásait is 5%-kal.”

A városvezetés nem érti, vajon Mokánszky úr miért is fájlalja, hogy a város közel fél milliárd forinttal több bevételre tehet szert, miközben például a kommunikációra a váciak pénzéből jelentősen kevesebbet költ, mint amikor közel egy évtizedig érthetetlenül sokat pocsékoltak erre a helyi kormánypártok.

Csak reménykedni tudunk abban, hogy a volt alpolgármester – jelenleg deákvári képviselő – tévedésből nem fogadott el olyan, a városrész életét nagy mértékben javító fejlesztéseket, mint a Kosdi úti gyalogátkelőhelyek létesítése, nem egy deákvári közterület közvilágításának fejlesztése, illetve a felújítások közül a Gombási út állapotjavítása. De nem szavazott meg olyan közvetlen támogatásokat sem, melyeket a város művészeti csoportjaira, intézményeire különít el a kétharmados arányban elfogadott költségvetés.

Pedig megszavazhatta volna, hiszen a jövőben már nem kell arra spórolni, hogy Mokánszky úr a város pénzéből vásárolt jeggyel repüljön Kínába, vagy luxuskörülményekben Japánba. Lehet, hogy ő ezt a lehetőséget sírja vissza? A fejlesztésekkel egyet nem értő KDNP-s képviselő forrástámogatást megtagadó szavazatai ellenére Deákvár is fejlődni fog.

Érdekes, hogy a helyi ellenzék miért éppen egy korábban már hazugságon kapott emberrel szeretné megmagyaráztatni álláspontját. Hacsak nem amiatt van ez, hogy megdolgoztassák utólag is azokért a javadalmakért, melyek meghaladták a volt polgármester keresetét is. Ha ez az ok, akkor még sok sajtótájékoztatón találkozhatunk Mokánszky Zoltánnal, hiszen a két ciklus alatt kapott több mint 85 millió forintos apanázsért cserébe még jócskán magyaráznia kell a bizonyítványt.

Feladó: Városháza

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 8. § (1) és (1a) bekezdései alapján a Pest Megyei Kormányhivatal a mellékelt közleményt teszi közhírré:

A mellékletek a hirdetmény teljes terjedelmében megjelennek.

Vác, 2020. 02. 26.

Dr. Zsidel Szilvia sk.
jegyző

Kifüggesztve: 2020. 02. 26.
Levéve: 2020. 03. 26.-án.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
PE-KTFO-282-15-2020-SSz_alairt.pdf
PE-KTFO-282-2020_kozlemeny.pdf

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala (2600 Vác, Sziréna köz 7.) hirdetményes (nyílt) pályázatot hirdet a köztemetések - koporsós, hamvasztásos - valamint az ezekkel kapcsolatos ügyintézések lebonyolítására, 2 éves időtartamra.


A pályázat további részletei a csatolt dokumentumban találhatóak.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
palyazat.pdf

Pályázatok [2020. február 26., szerda]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

Óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése-fejlesztése. Munkáját az intézmény pedagógiai programja alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et, képzettsége(ek)et tanúsító okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék és személyes adatait kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

-Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda Vác címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 107/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
vagy
-Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella - intézményvezető részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
-Személyesen: Lambekné Gál Gabriella - intézményvezető, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Vác Város honlapja - 2020. február 29.

Feladó: Városháza

Sport [2020. február 26., szerda]

Asztalitenisz – Kiélezett csatában döntetlen

Végig szoros, izgalmas csapatbajnoki találkozón a nem gyakran előforduló döntetlen eredménnyel fejezték be a legutóbbi fordulót a váci pingpongosok: Váci Reménység – Pegazus 9:9.

A Váci Piarista Gimnázium tornatermében lebonyolított rangadón már a két párosmeccs is szoros végeredményt sejtetett, hiszen egy-egy győzelmet könyvelhettek el a csapatok. Jellemző, hogy a folytatásban az egyéni találkozók közül a 16 összecsapás csupán egynegyede hozott játszmavesztés nélküli eredményt.

A négy váci pingpongos elég kiegyensúlyozott eredménysort mondhat végül magáénak. Lovas Dániel volt a legeredményesebb, hiszen három győzelme mellett csak egyszer kapott ki. Sági Bence viszont pont fordítva: a négy meccséből egyszer nyert, háromszor pedig vereséget szenvedett. Némann Dávid és Vándor András 50 %-os mutatóval (2-2 győzelem és vereség) fejezte be a játéknapot.

A Reménység legközelebb szintén hazai asztalok mellett mérkőzik: március 14-én a bajnoki címért harcban álló szécsényiek érkeznek Vácra.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. február 26., szerda]

Tiszteletadás a rabtemetőben

Február 25-én délután – a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján – hagyományosan a deákvári rabtemetőben gyűltek össze a váci polgárok, hogy kegyeletteljes főhajtással emlékezzenek a diktatúrák által kivégzett emberekre.

A Himnusz eléneklése után az idei esemény szónoka Inotay Gergely volt. Az alpolgármester kiemelte: még ma is tanulnunk kell az utolsó diktatórikus világrend, a kommunizmus tényeit, őszintén, hitelesen kell szólni róla. Majd Radnóti Töredék című versének részletére hivatkozva figyelmeztetett: „Soha ne feledjük, a rendszer, aminek kiépítésén fáradoztak jóhiszemű támogatók vagy haszonleső zsoldosok, elvtelen és barbár verőemberek, rafinált cinkosok - eleve romlott és bűnös volt.”

A szónok a továbbiakban a ma emberének szóló üzenetet fogalmazott meg. Eszerint egyértelmű és megmásíthatatlan nemet kell mondanunk ezen totalitárius rendszerekre. Hangsúlyozta továbbá felelősek vagyunk az áldozatok emlékéért, felelősek önmagunkért.

A megemlékezésen a Váci Fónay-Humánia Társulat tagjai közreműködtek. Előadásukban részletek hangzottak el Kölcsey Ferenc, Illyés Gyula és Szenti Tibor művéből, továbbá idézeteket hallhattunk váci elítéltek visszaemlékezéseiből és a mártírhalált halt Brusznyai Árpád özvegyének naplóbejegyzéseiből is.

Az esemény zárásaként a város vezetői, intézmények, civil szervezetek képviselői koszorúzták meg a rabtemető emlékkövét, majd közösen elénekelték a Szózatot.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. február 25., kedd]

Pályázat szakképzett gondozó, ápoló munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása céljából szakképzett gondozó-ápoló munkakör betöltésére munkatársat keres.

A munkakör betöltésének feltétele:
a hatályos jogszabályokban foglalt képesítési előírásoknak megfelelő OKJ-s bizonyítvány
büntetlen előélet

A jogviszony típus: Közalkalmazotti jogviszony
Bérezés/pótlékok: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény alapján
munkahelyi pótlék
műszakpótlék
ünnepnapon végzett munkáért pótlék
szociális ágazati pótlék


Munkaidő: 7.oo-19.oo-ig, illetve 19.oo-7.oo-ig
Juttatások: munkábajárás utiköltségének jogszabályban előírt %-os arányú térítése
munkaruha juttatás
munkahelyi meleg étkezés biztosítása kedvezményes áron
béren kívüli juttatás- fenntartó által megszabott mértékben

A közalkalmazotti jogviszony betölthető: 2020.03.01. napjától

Jelentkezés: Önéletrajz és iskolai végzettséget, továbbá szakképzettséget igazoló
bizonyítvány másolatának beküldésével
e-mailben: otthon911@gmail.com
levélben: 2600. Vác, Burgundia u. 9.-11.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. február 25., kedd]

Pályázat szakképzett szociális gondozó munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja házisegítségnyújtás feladatainak elvégzésére szakképzett szociális gondozó munkatársat keres.


A munkakör betöltésének feltétele:
a hatályos jogszabályokban foglalt képesítési előírásoknak megfelelő OKJ-s bizonyítvány
büntetlen előélet

A jogviszony típus: Közalkalmazotti jogviszony
Bérezés/pótlékok: Kjt. alapján
szociális ágazati pótlék


Munkaidő: 7.oo-15.oo-ig hétfőtől-péntekig
Juttatások: munkábajárás utiköltségének jogszabályban előírt %-os arányú térítése
munkaruha juttatás
munkahelyi meleg étkezés biztosítása kedvezményes áron
béren kívüli juttatás- fenntartó által megszabott mértékben

A közalkalmazotti jogviszony betölthető: 2020.03.01. napjától

Jelentkezés: Önéletrajz és iskolai végzettséget, továbbá szakképzettséget igazoló
bizonyítvány másolatának beküldésével
e-mailben: otthon911@ gmail.com
levélben: 2600. Vác, Burgundia u. 9.-11.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. február 25., kedd]

A váci Piarista Gimnázium pályázatot hirdet matematika – informatika tanári állás betöltésére

A pályázat feltételei:

- szakmai felkészültség 5-12. osztályok tanítására (nyolcosztályos gimnázium),
- egyetemi végzettség
-egyházi kapcsolódás

A pályázókkal szemben támasztott kívánalmak:

- tehetséggondozás, versenyfelkészítés, robotika, programozás
- innovatív pedagógiai szemlélet
- az iskolai közösségi programokba való tevékeny bekapcsolódás

A pályázat mellékletei:

- önéletrajz
- motivációs levél
- egyházi (plébánosi, lelkészi) ajánlás
- diplomamásolatok
- erkölcsi bizonyítvány (csak a felvétel esetén kell bemutatni)

Bérezés:

- A pedagógus életpálya szerinti besorolás alapján

A munkakör betöltése:

- irányadó dátum: 2020. augusztus 15-től. (megegyezés szerint)

Egyéb:

Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk a digitális eszközparkunk fejlesztésére, a robotikai eszközpark bővítésére. A munka 3 informatika teremben folyik. Kiemelt képzéseink, emelt szintű képzéseink segítik a hatékony oktató-nevelő munkát.

A pályázat beadása:

- Határideje: folyamatosan
- A meghallgatások időpontja: a beérkezett pályázatoktól függően, megbeszélés szerint

Módja: e-mailben a kalasz.akos@vac.piarista.hu

Kalász Ákos
igazgató

Feladó: Városháza