Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal


dr.Grmela Judit - Aljegyző
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00, és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Jogi Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-492
Fax
E-mail jogititkar@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

Ellátott feladatok ismertetése:
- ellátja a Bizottságok és a Képviselő-testület jegyzőkönyvvezetésével
járó feladatokat, valamint előkészíti a Nemzetiségi Önkormányzatok
közmeghallgatásait
- döntésre előkészíti az önkormányzat intézményeivel és gazdasági
társaságaival kapcsolatos szervezési és egyéb ügyeket
- közreműködik a polgármesteri, jegyzői fogadóórákon megjelenő ügyfelek
panaszügyeinek intézésében, felügyeli a közérdekű bejelentések és
panaszok intézését
- segítséget nyújt az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai,
jogi feladatainak ellátásához
- törvényességi véleményezést végez a jegyző megbízása alapján a
képviselő-testület, valamint a bizottságok által hozott határozatok
tekintetében
- közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint egyéb helyi
rendeletek, szabályzatok okiratok megalkotásában és módosításában
- polgármesteri és jegyzői rendelkezés szerint végzi a szerződések
előkészítését, valamint jogi véleményezését
- kapcsolatot tart a Hivatal és az Önkormányzat jogi képviseletével
megbízott ügyvédi irodával
- előkészíti az osztályt érintő bizottsági és képviselő-testületi
hatáskörbe tartozó ügyeket, az ülések előkészítéséről, gondoskodik a
döntések végrehajtásáról,
-ellátja a közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
-ellátja a társasházak működésével, felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

Az osztály dolgozói (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

dr. Zsidel Szilvia - osztályvezető
Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta - jogi referens
Brinyiczkiné Hugyecz Éva - bizottsági főelőadó
dr. Neuhauser Ágnes - jogi referens
Konopás Enikő - titkárnő
Kovács Tímea - bizottsági főelőadó
Palócz Angelika - testületi főelőadó