Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal

2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Dr. Zsidel Szilvia - jegyző
Dr. Grmela Judit - aljegyző

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00, és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Műszaki Osztály - Főmérnöki Iroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon ügyintézők szerint választani
Fax
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

- intézkedik az út- és járdahálózat felújításáról, illetve fejlesztéséről,
- kiadja a területfelhasználási-, burkolatbontási-, és útvonal engedélyeket,
- közreműködik az önkormányzati intézmények felújításában, fejlesztésében,
- gondoskodik a zöldfelületek felújításáról, fejlesztéséről,
- felügyeli a városi forgalomtechnikát,
- koordinálja a közösségi közlekedést,
- figyelemmel kíséri a pályázatokat,
- kiadja a csapadékcsatorna hálózat használatbavételéhez szükséges kezelői
hozzájárulást,
- nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyont, vezeti az
ingatlanvagyon-katasztert,
- elkészíti az Főmérnökség tevékenységi körébe tartozó helyi rendeleteket, és
azt folyamatosan hatályosítja,
- kezeli a tervtárat,
- intézi a termőfölddel kapcsolatos kifüggesztési kérelmeket,
- ellátja a 72/1996. (V.22.) Korm.rend.-ben rögzített vízgazdálkodási hatósági
jogkörrel kapcsolatos feladatokat,
- a 21/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelet alapján a Vác, Külső Rádi út 23.-
szám alatti - 45 db - új építésű lakások esetében ellátja a lakások kezelésével,
felügyeletével, éves felülvizsgálatával kapcsolatos ügyviteli, adminisztrációs
feladatokat, továbbá feladata az e lakásokkal kapcsolatosan felhalmozódott
hátralékok tekintetében a végrehajtási eljárás kezdeményezése és a cselekmények
vitele.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Abonyi Péter - műszaki ügyintéző
Bálint János - műszaki ügyintéző
Fenyves Gábor - műszaki ügyintéző
Posta Botond - vagyonnyilvántartó