Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Hatósági [2020. június 23., kedd]

INGÓ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Dr. Várady és Társa Végrehajtó Iroda ingó árverési hirdetménye.

Végrehajtói ügyszám: 005.V.0283/2006/142

A hirdetmény teljes anyaga a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
3 13-96 2020. hirdetmeny.pdf

Dr. Várady és Társa Végrehajtó Iroda ingó árverési hirdetménye.

Végrehajtói ügyszám: 005.V.2972/2013/376

A hirdetmény teljes anyaga a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
3 13-89 2020. hirdetmeny.pdf

Hatósági [2020. június 9., kedd]

INGÓ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Dr. Várady és Társa Végrehajtó Iroda ingó árverési hirdetménye.

Végrehajtói ügyszám: 005.V.1581/2019/75

A hirdetmény teljes anyaga a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hirdetmeny.pdf

A Nagymarosi Vízirendészeti Rendőrörs munkatársai 2013. 06. 07-én a Duna 1680 fkm. magasságában egy sodródó felépítmény nélküli úszóművet talált.
A talált úszómű 8 méter hosszú, 2 méter széles, vas hordókból, vas kerettel összefogott, bedeszkázott felületű, zöld szín filc szőnyeggel fedett. A járőr névtáblát, egyéb azonosításra alkalmas feliratot nem talált.
Az úszóművet a közeli MAHART Váci Hajóállomáson helyezték el.

Érdeklődni Vác Város Önkormányzat honlapján, szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon lehet.

Vác, 2013. július 16.

Deákné Dr. Szarka Anita s.k.

Feladó: Városháza

Hatósági [2008. november 25., kedd]

Magnum Hungária Epsilon Kft, Vác Déli Kereskedelmi központ 5779/3 hrsz. elvi építési engedélye

H I R D E T M É N Y

Értesítem a tárgyi, valamint a hatásterület által közrezárt ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, továbbá azon érintetteket, akiknek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, hogy Vác Város Építésügyi Hatósága Magnum Hungária Epszilon Kft. részére, elvi építési engedélyt adott Vác 5779/3 hrsz-ú földrészleten Tesco Hipermarket és Family Center Bevásárló és Szórakoztató Központ építésére.

Az ügyről az alábbi tájékoztatást adom:

· A kifüggesztés napja 2008. november 25.
· Az eljáró Hatóság neve: Vác Város Jegyzője
· az ügy iktatási száma: 7/1533-15/2008
· A döntés tárgya: elvi építési engedély
· A kérelmező neve: Magnum Hungária Epszilon Kft Budapest
· A létesítmény hatásterülete: Götz u- Ivánka u. - ipari feltáró
út - Nádas út- tervezett 410/2 hrsz-ú gyűjtő út - az ipari
gazdasági terület határa - belterületi határ -Szent László út
· az ügyintéző neve: Simon R. Ferenc, I. emelet, 117 szoba,
telefon: 27/513-494


Ügyfélfogadási idő:

· Hétfőn 14,00 órától 18 óráig

· Szerdán 8,00 órától 12 óráig és13 órától 16 óráig

· Pénteken: 8,00 órától 12 óráig


Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján az ügyre vonatkozó terveket, és egyéb okmányokat megtekinthetik, illetve az oda kirendelt köztisztviselőtől további felvilágosítást és segítséget kapnak.

a Jegyző nevében és megbízásából:

Dienes Zsigmond
osztályvezető sk.

A hatósági hirdetmény 2008. december 10-ei nappal kihirdetettnek minősül.

Feladó: Városháza

TISZTELT VÁCI POLGÁROK!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. § (3) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy Vác Város Önkormányzata megbízásából az URBANÍTÁS Tervező és Tanácsadó Kft. meg-kezdte Vác Város Településszerkezeti Tervének 6. sz. módosítását, valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 5. sz. módosítását. A terv készítésének célja az alábbiakban olvasható.
Kérem, hogy javaslataikat, észrevételeiket 2008. június 30-ig a Főépítészi Irodához megküldeni szíveskedjenek.

Dr. Bóth János sk.
Vác város polgármestere

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
kozzetetel.foep.doc

7/607 - 10 /2008 számú
H I R D E T M É N Y

Vác, Gombási út 32-38.sz., 1578/2 hrsz-ú társasházon elhelyezendő Vodafone antenna építési engedélyezési eljárásának megindításáról


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi eljárás megindításáról értesítem az érintetteket:
Az ügy tárgya: Vodafone Magyarország Zrt. építési engedély kérelmet nyújtott be Vác, Gombási Út 32-38. számú, 1578/2 hrsz-ú társasház tetején, távközlés technikai berendezés elhelyezésének ügyében.
Az eljárás iktatási száma: 7/607/2008
A kérelmező megnevezése: Vodafone Magyarország Zrt. 1096 Budapest,Lechner Ödön fasor 6.
Az érintett hatásterület: Vác, Gombási út 32-38.sz. alatti társasházi ingatlannal rendelkezni jogosultak (tulajdonosok )

Ügyintéző neve: Dóka Edit
Hivatal elérhetősége: 27-513-465
Tájékoztatom az érintetteket, hogy az eljárással kapcsolatos dokumentációt ügyfélfogadási időben Vác Város Polgármesteri Hivatal építési osztályánál megtekinthetik.
Az eljárás megkezdését a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

Kifüggesztés napja: 2008. április 1.


Vác, 2008. márc. 20.

a jegyző nevében és megbízásából
Dienes Zsigmond
osztályvezető

Feladó: Városháza

Hatósági [2008. február 4., hétfő]

Üzleti működési engedély (Zrínyi u. 39.)

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem a tárgyi üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, valamint a tevékenység hatásának kitett további érintetteket, hogy az alábbi tevékenység körrel, a Lavina Szerviz Kft. részére működési engedély kiadása ügyében döntés született.

Az üzlet engedélyezett üzletkörei:

5700. üzletköri jelzőszámmal Egyéb szakosodott nagykereskedelmi raktár


A döntési dokumentáció a Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Igazgatási Osztályán (Március 15. tér 11. 33. szoba) megtekinthető.

A döntés ellen az érdekeltek a közlés napját követő 15 napon belül a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének (Bp. V. Váci u. 62-64.) címzett, de Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályánál (Március 15. tér 11.) előterjesztett - 5 000 Ft. értékű illetékbélyeggel ellátott - fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásának lehetősége nem áll fenn.

A közlés napjának a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napot kell tekinteni.

Vác, 2008. február 4.

A jegyző nevében és megbízásából:

Fehér Irén
osztályvezető sk.

Feladó: Városháza

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket 80. § (3) bekezdése alapján értesítem a tárgyi üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, valamint a tevékenység hatásának kitett további érintetteket, hogy az alábbi tevékenység körökkel a Kalmár Stúdió Kft. részére a működési engedély kiadása ügyében döntés született.

Az üzlet engedélyezett üzletkörei:

1320. üzletköri jelzőszámmal Ruházati üzlet
1330. üzletköri jelzőszámmal Lábbeli- és bőráruüzlet

A döntés Vác Város Önkormányzat Igazgatási Osztályán (Március 15. tér 11. 33. szoba) a fent megjelölt ügyintézőnél megtekinthető.

A döntés ellen az érdekeltek a közlés napját követő 15 napon belül a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének (Bp. V. Váci u. 62-64.) címzett, de Vác Város Önkormányzat Igazgatási Osztályánál (2600 Vác, Március 15. tér 11.) előterjesztett – 5 000.- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásának lehetősége nem áll fenn.

A közlés napjának a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napot kell tekinteni.

Feladó: Városháza

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket 80. § (3) bekezdése alapján értesítem a tárgyi üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, valamint a tevékenység hatásának kitett további érintetteket, hogy az alábbi tevékenység körrel Sinka Miléna egyéni vállalkozó részére a működési engedély kiadása ügyében döntés született.

Az üzlet engedélyezett üzletkörei:

1604. üzletköri jelzőszámmal Játékáruk üzlete
1750. üzletköri jelzőszámmal Egyébiparcikk-üzlet

A döntés Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Igazgatási Osztályán (Március 15. tér 11. 33. szoba) a fent megjelölt ügyintézőnél megtekinthető.

A döntés ellen az érdekeltek a közlés napját követő 15 napon belül a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének (Bp. V. Váci u. 62-64.) címzett, de Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályánál (Március 15. tér 11.) előterjesztett - 5 000.- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásának lehetősége nem áll fenn.

A közlés napjának a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napot kell tekinteni.

A jegyző nevében és megbízásából:

Fehér Irén
osztályvezető sk.

Feladó: Városháza

1 2   >>