Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2018. február 27., kedd]

A februári testületi ülésről jelentjük

A februári ülésen az önkormányzati képviselő-testület elfogadta a város 2018-as költségvetését.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege kerekítve 8 milliárd 967 millió forint.
Felújítási kiadásokra 53 millió 195 ezer forint szerepel az elfogadott költségvetésben. Tíz millió forint juthat a Kőszentes híd három, még felújítandó szobrának restaurálására, járda-, parkoló- és úthálózati javításokra csaknem 29 milliót irányoz elő a rendelet, közmű és egyéb felújításokra 8,5, intézményi javító feladatokra 6 millió forintot.
Beruházásokra - az uniós és állami támogatást elnyert kiemelt fejlesztésekre rendelkezésre álló forrásokkal együtt - valamivel több mint 3 milliárd forint szerepel a költségvetésben.
A saját, önkormányzati forrású fejlesztések közül a következő beruházások emelkednek ki a betervezett költségösszegek alapján:
A Damjanich téri forgalmas csomópont jelzőlámpás fejlesztése áll a lista élén, 28 millió forintos összeggel. A második helyen megcímkézett beruházási feladat fa- vagy könnyűszerkezetes szociális bérlakások építése, erre 25 milliót irányoz elő a költségvetési rendelet. Szintén kiemelt tétel a belváros-főtér forgalmát szabályozó süllyedő oszlopok beépítésére előirányzott csaknem 19 millió forint.
Tíz milliós keretösszeg állhat rendelkezésre a közvilágítási rendszer további fejlesztésére, újabb lámpatestek telepítésére. Csaknem 9 millió forint juthat parkolók kialakítására a Kölcsey utcában. Hozzávetőleg 7, 5 millióból újabb elektromos gépjármű-töltőállomások létesülhetnek három újabb helyen. Hat és fél millió forint előirányzat szerepel a rendeletben az Ambró Ferenc utca közvilágítási munkáira.
A testület módosította a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről szóló korábbi rendeletet.
A módosítás egyik legfontosabb eleme a mélygarázs kedvezményes bérleti használatára jogosultak körének meghatározása.
Jogosultak: a Március 15. téren, a Köztársaság út főtértől a Dombay utcáig tartó részén, a Széchenyi utca főtértől a Dr. Csányi László körútig terjedő szakaszán, a Görgey utcának a Széchenyi utcától a Posta parkkal bezárólag végződő területén, a Káptalan utcának a főtértől a Piarista utcáig tartó szakaszán ingatlan-tulajdonnal bíró lakosok.
A testület nagy többséggel elfogadta a Váci Polgármesteri Hivatal múlt évi tevékenységéről szóló beszámolót, és egyúttal az idei évre vonatkozó feladatokat összegző tervezetet.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat elviekben támogatja a magántulajdonú Sajdik Ferenc-gyűjtemény, a Március 15. tér 20. szám alatt látható Váci Mosolyalbum kiállítás kollekciójának városi tulajdonba kerülését, a határozat értelmében az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály megrendeli a döntéshozatalhoz szükséges szakértői értékbecslést.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. február 26., hétfő]

Méltó megemlékezés a rabtemetőben

A kommunizmus áldozatainak emléknapja váci megemlékezésén az önkormányzat nevében Pető Tibor alpolgármester és Kovács Ágnes önkormányzati képviselő koszorúzott a rabtemető emlékkövénél, s koszorút, virágot helyezett el a mementónál Rétvári Bence államtitkár, több intézmény, civil szervezet képviselője és számos magánszemély.

A kegyeleti eseményen ezúttal Rétvári Bence államtitkár volt a szónok, aki kiemelte: az átkos rendszer bűnei miatt áldozatként kell gondolni a kivégzettekre, bebörtönzöttekre, kényszermunkatáborba hurcoltakra, internáltakra, kisemmizettekre vagy az elnyomó hatalom részéről bármilyen módon hátrányosan megkülönböztetett százezrekre.
- Az elmúlt években kiemelt kormányzati törekvés volt, hogy anyagi kárpótlással, a nyugdíjpótlék bevezetésével, erkölcsi igazságszolgáltatással, illetve az érdemtelenül kivételezett előjogokat élvező volt funkcionáriusok privilégiumainak megvonásával amennyire lehet, segítsük az egész társadalmat az általános igazságérzet visszanyerésében - fogalmazott a politikus.
Hozzátette: az antikommunizmusnak ugyanolyan alapeszménynek kell lennie, mint a nemzetiszocialista, fasiszta eszmék elutasításának, nem szabad elnéző különbséget tenni ezen a téren.
A megemlékezésen közreműködött Smál-Szilaj Gábor előadóművész, illetve népdalokat, rabénekeket adott elő Horváth Éva Sára és Szoboszlai Balázs.

Feladó: Városháza

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazókat, hogy társaságunk 2018. március 2-án 9:00-tól 5-én üzemkezdetig a

- 360 Szérűskert-Nagymező u.-Kórház
- 364 Autóbusz-állomás-Március 15.tér-Kórház-Autóbusz-állomás
- 365 Autóbusz-állomás-Kórház-Március 15.tér-Autóbusz-állomás

helyi autóbuszjáratokat terelőúton közlekedteti.
A terelés miatt a járatok nem érintik a Köztársaság út 40., Március 15. tér, Konstantin tér és Budapesti főút megállóhelyeket. A megállóhelyek kimaradásáról utasainkat tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a terelő útvonalon történő közlekedésből adódó többletköltségeket (teljesítményváltozás, utastájékoztatás)a tárgy év elszámolásakor figyelembe vesszük.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Volánbusz Zrt.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. február 26., hétfő]

"Többes számban" a félgömb alakú sátorban

A nagy háború befejezésének centenáriuma alkalmából szervezett vándorkiállítás Vácra érkezett, a csütörtöki megnyitót követően a hónap végéig hátralévő napokban tekinthetik meg a bemutatót az érdeklődők a Duna-parti zenepavilon előtti térségen felállított félgömb alakú sátorban.

Többes számban: a kiállítás címe is utal arra, hogy a 20. században, a tömeggyártás, a tömegpusztítás és a tömegpropaganda első századában ebből a háborúból a frontra vezényelt katonák mellett az otthon, családfő nélkül maradt családtagok, így a gyerekek sem maradhattak ki. A háború miatt mindenkinek az élete megváltozott. Ez már valóban a tömegek háborúja volt, rengeteg katona és civil véráldozatával. A nemzetek háborújában valamiképpen mindenki részt vett, aki nem fegyverrel, az az otthon maradottak áldozatos munkájával.
A 18 méter átmérőjű félgömb alakú sátorban a látogatók nem egy hagyományos kiállításba lépnek be, hanem amennyire lehet, itt át is érezhetik, milyen lehetett a fronton vagy a hátországban élni száz évvel ezelőtt. A vándorkiállításon ugyanis nem a szokásos, könnyen mozgatható eszközökön, hanem a század elejének jellegzetes, stilizált tereiben, életnagyságú, interaktív installációk között lehet megismerni a korszakot.
A kiállítótérben helyet kapott a frontra induló katonák sorsát jelképező vonatkocsi, a hosszú, békés 19. századot megidéző, de idővel darabjaira hulló körhinta, a háborús propagandahivatalra utaló, óriás írógép és a családfenntartó nélkül maradt otthoniak megváltozott életét bemutató villamoskocsi is. Emellett ki lehet próbálni, milyen nehéz volt egy háborúban szolgáló katona menetfelszerelése, a több mint 700 kiállított eredeti tárgy között pedig megnézhetik a látogatók a későbbi miniszterelnök, Nagy Imre tábori levelezőlapját, Horthy Miklós sorhajókapitány levelét, illetve Szabó Lőrinc költő fényképes igazolványát, valamint cenzúrázott újságoldalak hosszú sorát.
A 10-18 óra között látogatható félgömb sátorban kialakított kiállítás megtekintése ingyenes!

Feladó: Városháza

A nemzetgazdasági miniszter 9/2017. (V. 19.) NGM rendelete alapján 2018. március 10., szombat munkanap, 2018. március 16., péntek pihenőnap.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal
a március 10-i (szombat) napot március 02-án (pénteken),
7:30-16:30 óráig tartó munkarenddel dolgozza le.

AZ ÜGYGÉLFOGADÁS 8:00-12:00-ig tart.

Vác, 2018. február 23.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő településrendezési és településképi rendeletmódosítási eljárások lefolytatását határozta el:

- A Törökhegyi u. – Mező u. sarok, volt Tungsram sporttelep 4224/2 hrsz.-ú ingatlanának lakóövezetbe sorolása;
- A Tízes Csemege 3198/2 hrsz.-ú ingatlana építési mutatóinak módosítása;
- Az Iskolavárosban létesítendő Multifunkciós Sport- és Rendezvénycsarnok építési telkének kialakítása, a kapcsolódó településrész rendezése;
- A hatályos Helyi Építési Szabályzatnak a Településképi Rendelet megalkotását követő jogharmonizációs célú módosítása.
- A fenti településrendezési eljárásokhoz kapcsolódóan a településképi eszközök módosítási eljárása;

A Város Honlapján a „Hírek” menüpontban a Településrendezési tervmódosítások” cím alatt, és ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Főépítési irodán (emelet 114/B ajtó) a következő dokumentációk tekinthetők meg:

- A Törökhegyi u. – Mező u. sarok, volt Tungsram sporttelep 4224/2 hrsz.-ú ingatlanának lakóövezetbe sorolására vonatkozó Telepítési Tanulmány
- A Tízes Csemege 3198/2 hrsz.-ú ingatlana építési mutatóinak módosítására vonatkozó Telepítési Tanulmány
- Az Iskolavárosban létesítendő Multifunkciós Sport- és Rendezvénycsarnok építési telkének kialakítására, a kapcsolódó településrész rendezésére vonatkozóan körülhatárolt településrendezési terület térképe
- A hatályos Helyi Építési Szabályzatnak a Településképi Rendelet megalkotását követő jogharmonizációs célú módosítására vonatkozó tervezete.

Kérjük Tisztelt Partnereinket, hogy módosítási elképzelésekkel kapcsolatos javaslataikat és észrevételeiket 2018. március 28-ig juttassák el az alábbiak szerint:
- e-mailben a foepitesz@varoshaza.vac.hu címre, vagy
- postán, illetve ügyfélfogadási időben személyesen a Váci Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához.

A módosítási elképzelésekkel kapcsolatban a Madách Imre Művelődési Központban 2018. március 19-én 17 órakor lakossági fórumot tartunk, melyen számítunk szíves megjelenésükre!

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy a volt Tungsram sporttelep 4224/2 hrsz.-ú ingatlanának lakóövezetbe sorolása kapcsán 2018. januártól benyújtott partnerségi észrevételek iktatásra kerültek.

Vác, 2018. február 23.

Tisztelettel:
Breczné Zsigmond Jolán sk.
főépítész

Feladó: Városháza

Közélet [2018. február 16., péntek]

Pályakarbantartási munkák a Isaszeg-Gödöllő vasútvonalon

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Utazókat, hogy 2018. március 1-től március 2-ig, március 5-től március 10-ig és március 12-től március 27-ig Isaszeg – Gödöllő állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Hirdetmény_70_Isaszeg - Gödöllő_0301-0327.pdf

Közélet [2018. február 15., csütörtök]

Tájékoztató kiemelt beruházásokról, programokról

A napokban befejeződő szezonban közel 10 ezer sportolni vágyó használta a főtéren kialakított jégpályát - hangzott el összegzésként a városházán szerdán tartott sajtótájékoztatón.

- Értelemszerű, hogy zömmel váci lakosok éltek a korcsolyázási lehetőséggel, de beszédes, hogy a látogatók több mint harmada más településekről érkezett, tehát a jégpálya üzemeltetése ebben a gyönyörű környezetben idegenforgalmi szempontból is fontos - emelte ki a sajtótájékoztatón Fördős Attila polgármester.
A városvezető hangsúlyozta, hogy a mostani szezonban az oktatási intézmények a korábbiaknál is jobban kihasználták az iskolai testnevelés keretében a jégpálya kínálta téli sportolási lehetőséget.
Elhangzott a sajtótájékoztatón az is, hogy igen nagy az érdeklődés a sportcsarnokban február 24-én tartandó, az I. világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából szervezett nagy koncert iránt - a programban a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar művészei és több száz énekes szólaltatják meg a zeneműveket.
Az állami támogatásból felépülő új bölcsőde projektje jelenleg az engedélyes- és kiviteli tervek kidolgozásának szakaszában tart, e tervek március közepén esedékes átvételét követően indítható el a kivitelező cég kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, melynek eredményes lefolytatása után - várhatóan június elején - lehet megkezdeni a Bauer Mihály utcai beruházás építési munkálatait.
A kiemelt állami projektek közé sorolt szérűskerti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházásával kapcsolatos támogatási szerződés aláírása március elején várható.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. február 15., csütörtök]

Pályakarbantartási munkák a Budapest-Vácrátót-Vác vasútvonalon

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Utazókat, hogy 2018. március 3-tól 2018. március 4-ig Göd – Vác állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest – Vácrátót - Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Feladó: Városháza

hirdetmeny71.pdf

Közélet [2018. február 15., csütörtök]

Pályakarbantartási munkák a Budapest-Szob vasútvonalon

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Utazókat, hogy 2018. március 3-tól 2018. március 4-ig Göd – Vác állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest – Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Feladó: Városháza

hirdetmeny70.pdf