Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Tisztelt Választópolgár!

Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetőjeként tájékoztatom Önöket, hogy az 1/2018. (I.30.) számú HVI határozat alapján a 2018. évi általános országgyűlési választáson alkalmazásra kerülő szavazóhelyiségek tekintetében az alábbi változások történtek:

6. szavazóhelyiség: A Pannónia épület helyett a Fogyatékosok Napközi Otthona (Tabán utca 28.),
18. szavazóhelyiség: a DMRV helyett a Földváry K. Ált. Iskola (Nagymező utca 14.),
Átjelentkezésre, valamint településszintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok részére kijelölt szavazóhelyiség: Madách Imre Művelődési Központ (Dr. Csányi L. krt. 63.).


Vác, 2018. március 12.


Deákné dr. Szarka Anita

OEVI vezető

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Tajekoztato_szavazohelyisegek_2018marc.pdf

Közélet [2018. március 13., kedd]

Országos Állat- és kirakodóvásár Vácon

Vác, Vásártér területén 2018. március 18-án, 7-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt tartunk.
Továbbá tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy minden pénteken 7 órától állatpiac van a vásártéren.
Szeretettel várjuk a vásárlókat és az árusítókat is.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu

Feladó: Városháza

Közélet [2018. március 13., kedd]

Készülődés a nemzeti ünnepre

Az önkormányzat és a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében az idén is a megszokott forgatókönyv szerint emlékezhetünk meg Vácott az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről.
A forradalom kirobbanásának 170. évfordulója alkalmából szervezett eseménysorozat - a hagyományos menetrend szerint - ezúttal is a Báthori utcai Petőfi-emléktáblánál kezdődik délelőtt 9 órakor, ahol a Váci Juhász Gyula Általános Iskola diákjai adnak műsort.
A folytatásban a helyi sajtó képviselői 10 órakor koszorúznak Deákváron, a Landerer-emléktáblánál, és ugyanebben az időpontban történelmi játszóház kezdődik a művelődési központban.
A városi ünnepség délután 15.30 órakor folytatódik a Kossuth téri toborzóval, majd lovas huszáros felvezetésű menet indul a honvéd hősök ligeti emlékhelyéhez, ahol dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára mond beszédet, illetve az ünnepi műsorban közreműködik Plásztán Anett énekes és a Váczi Néptáncegyüttes.
Az ünnepség koszorúzással és tiszteletadással zárul.
***
A város nemzeti ünnepi megemlékezéséhez igazodva március 15-én némi változás lesz a helyi járatú buszközlekedésben.
A 364-es és 365-ös vonalszámú helyi autóbuszok 8.45 és 9.45 között a Báthori utca lezárása miatt terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Konstantin téri, a Március 15. téri és a Köztársaság út 40. alatti megállóhelyeket.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. március 12., hétfő]

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Váci Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:
A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00 - 19.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37.§ (2) - (3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Vác, 2018. március 10.

Dr. Maruszki Gábor s.k.
járási hivatalvezető

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
iskolai beirat.pdf

Közélet [2018. március 12., hétfő]

Hamarosan megépülhet az új bölcsőde

A pályázat (Új bölcsőde építése Vácon - VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-00040) keretében a Bauer Mihály utcában 4 csoportszobás új bölcsőde épül majd.
A támogatás összértéke: 334 618 420 Ft
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.Vác népszerűségét és a születések számának növekedését bizonyítja, hogy egyre nagyobb az igény a bölcsődei férőhelyekre városunkban. A kapacitás bővítésére Vác Város Önkormányzata pályázati úton 334 és fél millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

Jövő ősszel már megnyithatja kapuit a 4 csoportot befogadó intézmény, amely 17 ember számára munkahelyet is teremt. Az új bölcsőde a tervek szerint 56 gyermek elhelyezésére biztosít lehetőséget. Az építési engedély megszerzése után a jelenleg üresen álló területen, a Bauer Mihály utca 49. szám alatt elkezdődhetnek a munkálatok. Az önkormányzat ezzel a beruházással is szeretné a munka világába visszatérő, kisgyermekeket nevelő szülőket segíteni. A városban jelenleg három bölcsőde működik az önkormányzat fenntartásában, amely csaknem 150 gyereknek biztosít ellátást. A csaknem 2800 négyzetméteres területen épülő intézménnyel a városban már négy különböző ponton lesz elérhető a körzetek központjában bölcsőde.
A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Fördős Attila polgármester emlékeztetett, hogy a szakemberek több más helyszínt is megvizsgáltak, de az egykori vízfogó bizonyult a legideálisabb választásnak, a városvezető elmondása szerint a terület nagyjából ötven százaléka épül be a beruházás nyomán, aminek köszönhetően teljessé válik az úgynevezett Öreg-Deákvár városrész intézményi infrastruktúrája.
- A beruházás kapcsán ezúton is kérem és köszönöm a környékben élők megértését és türelmét - mondta a városvezető.
Mokánszky Zoltán alpolgármester hozzátette: hiánypótló intézmény létesül, hiszen a kisdedóvó felépítésével az egész város vonatkozásában megszűnhet a várólista a bölcsődei férőhelyek vonatkozásában.
Pető Tibor alpolgármester elmondta: sürgető tény a beruházás kapcsán, hogy nagy az igény a férőhelyek iránt a családok részéről, ezért jó hír, hogy a teljes mértékben állami finanszírozású fejlesztés előkészítése ütemterv szerint halad.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. március 12., hétfő]

Figyelmeztető felhívás - ELBIR hírlevél/közösségi oldalak

LEGYEN ELŐVIGYÁZATOS ÉS GONDOLJA VÉGIG, HOGY MIT POSZTOL KÖZÖSSÉGI OLDALAKON! BETÖRŐK IS LÁTHATJÁK…

Néhány jó tanács, hogy mit ne írjon ki közösségi oldalára:


Ugyan a közösségi oldalakat (pl. Facebook) eredetileg kapcsolattartásra találták ki, de a legtöbb felhasználónak ennél többet jelent. Olyan felület, ahová mindent ki lehet írni, minden információt meg lehet osztani a „világgal”, még azt is, hogy a felhasználó mit csinál, hol tartózkodik, hová utazik, mit vásárolt.

Holnap utazik a család! NE ÍRJA KI!

Akár nyáron, akár télen utazik, a ház, lakás legtöbb család esetében őrizetlenül marad hosszabb időre. Ha a közösségi oldalra kiírja, hogy mikor indulnak, mikor érkeznek, szinte szabad utat ad a betörőknek, biztosak lehetnek abban, hogy otthonában senki nem tartózkodik, így bátran próbálkozhat.
Ha mindenképpen tudatni akarja barátaival, ismerőseivel, hogy hová utazik, figyeljen a beállításokra! Korlátozza azok számát, akik láthatják a bejegyzéseit, posztjait!

Így néz ki a lakás belülről NE MUTASSA MEG!

A lakása, háza belsejét még akkor se mutassa meg az interneten, ha nagyon büszke rá! A betörő megismerheti az otthonát belülről, megtudhatja, hogy melyik helyiségben milyen mozdítható értékek vannak. Egy „jól” sikerült fotó az ablakból, erkélyről segíthet a betörőnek abban, hogy felkutassa az Ön lakását, házát. Közösségi oldalra soha ne írja ki pontos címét, telefonszámát és a lehető legkevesebb adatot adja meg magáról!

Nézzétek mit vettem! NE MUTASSA MEG!

Ha valamilyen értékes dolgot vásárol (elektronikai berendezés, ékszer, óra ), ne mutassa meg a nagyközösségnek! A betörő szeme azonnal felcsillan a drága holmi láttán, úgy dönthet, hogy szerencsét próbál és betör Önhöz.

Feladó: Váci Rendőrkapitányság

Közélet [2018. március 12., hétfő]

Pályaépítési munkák (75)

A MÁV-START Zrt. tájékoztatta az Igazgatóságot, hogy 2018. március 24-én Budapest-Nyugati állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Hirdetmeny_75_Budapest-Nyugati-Kobanya-Teher_III_24.pdf

Közélet [2018. március 12., hétfő]

Pályaépítési munkák (71)

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a kedves utasokat, hogy 2018. március 24-én és március 25-én Budapest-Nyugati állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A vágányzári időszakban Budapest-Nyugati állomásról vonatok nem indulnak, és oda nem érkeznek! Az érintett vonatok módosított viszonylatban és megállási renddel közlekednek.

Közélet [2018. március 12., hétfő]

Pályaépítési munkák (70)

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a kedves utasokat, hogy 2018. március 23-án, március 24-én és március 25-én Budapest-Nyugati állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A vágányzári időszakban Budapest-Nyugati állomásról vonatok nem indulnak, és oda nem érkeznek! Az érintett vonatok módosított viszonylatban és megállási renddel közlekednek.

Közélet [2018. március 9., péntek]

Sportpálya fejlesztés a Földváry Károly általános iskolában

Vadonatúj, korszerű műanyag borítást kapott a Váci Földváry Károly Általános Iskola eddig bitumenes sportpályája.

A Váci KSE férfi kézilabda klub és az önkormányzat összefogásával megvalósult, tizenöt milliós értékű beruházás kapcsán tartott sajtótájékoztatón Steidl Levente önkormányzati képviselő, a művelődési-oktatási és ifjúsági-sport bizottság elnöke kiemelte: a pálya nem csupán az iskolai testnevelés céljait szolgálja, hanem ezen túlmenően a szabadidős sportolásnak is fontos bázisa lehet a sűrűn lakott városrészben.
Fördős Attila polgármester hangsúlyozta, hogy noha a város már nem fenntartó az iskolák vonatkozásában, de az önkormányzat - az ingatlanok tulajdonosaként is - értelemszerűen szoros kapcsolatot ápol az alapfokú oktatási intézményekkel, és a lehetőségek függvényében minden támogatást megad a szükséges javításokhoz, fejlesztésekhez.
Álmos László iskolaigazgató köszönetet mondott a sportpálya korszerűsítéséért, szavai szerint ezzel a fejlesztéssel az iskola nagyot lépett előre, hiszen a korábbinál lényegesen jobb körülmények között tudják megtartani a testnevelési órákat.
Schoffer Attila, a Váci KSE elnöke elmondta, hogy a társasági adókedvezményen és a szükséges önrészen alapuló TAO-program keretében más váci iskolákban szintén terveznek sportpálya fejlesztéseket, a tömegsport támogatása mellett annak érdekében is, hogy új tehetségeket fedezhessenek fel.

Feladó: Városháza