Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. június 24., hétfő]

Alapkő letétel a Duna-parton

Június utolsó előtti szombatján földbe került a liget határában megvalósítandó vízi turisztikai megállóhely alapköve, amivel Gyulay Zsolt és Hesz Mihály olimpiai bajnokok, a projektben vezető szerepet vállaló Váci Karakán Kajak - Kenu Sportegyesület elnöke és tiszteletbeli elnöke, Fördős Attila polgármester és Boros Gergely, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója adtak így jelet a beruházás megkezdéséhez.

Fördős Attila polgármester kiemelte: egy alapkőletétel mindig örömteli, mert azt jelenti, hogy elkezdődik egy fejlesztés, szavai szerint az új bázis azért is fontos, mert ismét összekovácsolhatja a sportág helyi képviselőit. Gyulay Zsolt köszönetet mondott a szövetségnek, az önkormányzatnak a beruházás támogatásáért, az új klubhoz csatlakozó sportolóknak, edzőknek az összefogásért. Hesz Mihály - láthatóan elérzékenyülve - csak annyit mondott: természetes, hogy elcsuklik a hangja az alapkőletételkor, hiszen egykor itt, a váci Duna-szakaszon kezdődött kajakos pályafutása. Boros Gergely kiemelte: az új létesítmény nagyon fontos bázisa lehet a kajak-kenu utánpótlás-nevelésnek, ráadásul fellendítheti a vízi turizmust.
Civilek egy csoportja számos kérdést megfogalmazott az eseményen, kifejezve reményüket, hogy az építkezés nem jár majd indokolatlan fakivágással, a bázis nem lesz elzárt terület, hogy nem kell mértéktelenül megnövekedő gépjárműforgalomtól tartani.
Az esemény későbbi részében a szervezők tortával köszöntötték a 80. életévét a közelmúltban betöltött Babella László mesteredzőt és a kiemelt tréneri rangot a napokban elnyert Csernák Károlyt.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 24., hétfő]

Várja a családi, baráti társaságokat a piknik park

Június 22-én ünnepélyesen átadták az adományozók a város közössége, az erre járó turisták használatába a Göncöl házzal szemben, a Duna közvetlen közelében kialakított Rotary Piknik Parkot.

Mint azt Molnárné Nagy Csilla elnök, a Rotary Club Vác soros elnöke elmondta, a Mindszenti-Varga Endre építészmérnök tervei alapján kialakított piknikező hely mintegy két millió forint ráfordítással valósult meg, s ennek kapcsán köszönetet mondott mind az anyagi támogatás biztosító szponzoroknak, mind a takarításban, a terület kialakításában segítő közreműködőknek.
Fördős Attila polgármester - emlékeztetve, hogy a Rotary Club Vác már több köztéri ajándékot adott a városnak, ráadásul kiemelkedően segíti a rászorulókat - üdvözölte és megköszönte az újabb kezdeményezést, szavai szerint a szervezet hiánypótló beruházást hajtott végre.

- Ma azt ünnepeljük, hogy a Duna-parton a várossal egyeztetve létrejött egy piknik park, amely több okból is örvendetes. Az egyik az, hogy tovább épül és szépül ez a közkedvelt, frekventált terület, lehetőséget biztosítva ezzel egy olyan teresedésnek, ahova az emberek találkozókat szervezhetnek, sütögethetnek, főzhetnek, és ez a beruházás csak az indítása a további hasonló parkosításnak - fogalmazott a városvezető.

A szalagátvágáskor Gondár György, a Rotary Magyarország 2018/2019-es kormányzója örömét fejezte, ki, hogy az alig több mint egy évvel korábbi első terepszemle után elérkezett az ideje a piknik park első üteme átadásának, ugyanis a terv szerint a jövőben még tovább fejlesztik a területet.

A piknik park átadásán kis műsort adtak a Váci Ifjúsági Fúvószenekar rézfúvósai, Kápolnai Jenő vezetésével.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 24., hétfő]

Felavatták a Duna-parti szoborparkot

Június 22-én, a Múzeumok Éjszakája délutánján ünnepélyesen átadták Vác újabb kiállítási látványosságát, a Nagy Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész tizenhárom alkotásából a Duna-parti sétányon, az Ereklyés országzászló közelében kialakított kis szoborparkot.

Papp László, a szoborpark megvalósításának főszervezője az ünnepi eseményen elmondta: ez az első, de remélhetőleg nem egyedüliként maradó szoborparkja a városnak, amelyet szavai szerint megérdemel a település.
Fördős Attila polgármester kiemelte: az önkormányzat, a városvezetés régi törekvése a Duna-parti terület szépítése, szavai szerint a cél megvalósítása a legutóbbi időben új lendületet kapott.
- Mi tagadás, a szoborpark esetében is vannak, akiknek nem tetszik ez a fejlesztés, és amilyen fórumon csak tudják, igyekeznek rossz színben feltüntetni a kezdeményezést. De ehhez már hozzászoktunk. A lényeg, hogy a szeretetteljes befogadó készség, a szépítés szándéka ebben az esetben is meghozta gyümölcsét, bízzunk benne, hogy hosszú távon mind a helyiek, mind a turisták örömmel fogadják ezt a kis köztéri bemutatót - mondta a városvezető.
Csák Ferenc művészettörténész, a Körmendi - Csák Gyűjtemény kezelője, s így Nagy Sándor hagyatékának is gondozója kiemelte: Vác rendkívül sok kulturális értékkel büszkélkedhet, képzőművészeti alkotásokban is kiemelkedően gazdag, és jó, ha minél több ilyen alkotás közszemlére kerül a raktárak mélyéről.
- Egy-egy ilyen bemutató hely létrehozásához kellenek a magángyűjtemények tulajdonosai, akik felkínálják kincseiket a nagyközönségnek való bemutatásra, és persze kell a befogadókészség is, amit ezúton is megköszönünk a váci önkormányzatnak. Az alkotó, Nagy Sándor rendkívül csendes ember volt, úgymond meghúzódott a szobrai mögött. Bízvást mondhatom, örömére szolgálna az a gondosság, amivel a város megbecsüli műveit, tetszene neki a szoborpark kialakítása - fogalmazott Csák Ferenc.

Feladó: Városháza

Tisztelt Ügyfelek!

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet 50/A.§ (1) bekezdése alapján 2019. július 1. a Váci Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, munkaszüneti nap.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal ezen a napon zárva tart.


Vác, 2019. június 21.

Tisztelettel:

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 21., péntek]

A júniusi testületi ülésről jelentjük

Több mint ötven témáról tárgyaltak a döntéshozók az önkormányzati képviselő-testület júniusi ülésén.

A tájékoztatók sorában Fördős Attila polgármester beszámolt arról, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium - az eredetileg tervezett ráfordításnak a legutóbbi talajmechanikai vizsgálatok alapján is nagyságrendileg megnövekedett költségigényére tekintettel - átmenetileg törölte a már elfogadott kiemelt projektek közül a Vácott építendő árvízvédelmi mobilgátat, az eredetileg tervezett több mint két milliárd forintot más, időszerű beruházások megvalósítására csoportosítják át.
A város a tervezett projekt kapcsán eddig kapott állami támogatást köteles visszatéríteni, de amint azt a polgármester kiemelte, részletfizetési kedvezményt kaphat az önkormányzat, ráadásul a megrendelésre elkészült tervek a jövőben is rendelkezésre állnak, és a városvezetés folyamatosan egyeztet az illetékes minisztériummal, hivatalokkal annak érdekében, hogy a váci mobilgát újra a kiemelt beruházások körébe kerüljön.
A Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesület elállt a liget határában a VEKOP-4.1.1-15-2016-00004 azonosító számú projekt keretében létesítendő vízi turisztikai megállóhely tágabb környezetében lévő, nagyjából 10 - 12.000 négyzetméter nagyságú területekre vonatkozó használati kérelmétől. Így az erről szóló korábbi határozatokat visszavonta a testület. Ugyanakkor a tervezett csónakház és a hozzá szükséges további létesítmények megvalósítása nem került veszélybe, ennek tekintetében a grémium - többségi döntéssel - megerősítette a hely biztosításáról szóló elkötelezettséget.
Döntés született költségvetési forrás felszabadításáról - egy millió forint értékben - két parkolóhely kialakítása érdekében a deákvári főtéri gyógyszertárnál, illetve - 17 millió forint összeggel - a hajléktalanszállói kapacitás bővítésére.
Utóbbi döntéshez kapcsolódóan elfogadta a testület azt az előterjesztést, amelynek értelmében a Deákvári fasor 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú telephely „F” épületében a hajléktalanok segítését szolgáló éjjeli menedékhely létesülhet - az elfogadott határozat értelmében a polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy a kivitelezési munkák befejezése után kezdeményezze a működési engedélyezési eljárást a Pest Megyei Kormányhivatalnál.
Balkovics Péter képviselő előterjesztése alapján napirendre került a Fürj utca - Sas utca kereszteződésében lévő, az illegális szemétlerakás miatt egyre több gondot okozó szelektív hulladékgyűjtő sziget sorsa, megszüntetésének kérdése. A napirend kapcsán Fördős Attila polgármester alternatív javaslatot tett: indítványozta, hogy a válogatott hulladékok gyűjtésére kevesebb központi helyet jelöljön ki a testület, a belvároson kívül egyet-egyet Kisvácon, Alsóvárosban és Deákváron. A kezdeményezés jó fogadtatásra talált, tehát a hivatal illetékes osztálya megkezdi az előkészítő egyeztetéseket a legideálisabb városrészi központi gyűjtőpontok kijelölése érdekében.
Többségi döntés alapján az önkormányzat engedélyezi a Váci Piarista Gimnázium és Kollégiumnak, hogy az intézmény az iskola előtti zöldterületen elhelyezhessen egy új, Kornis Gyulának emléket állító köztéri szobrot. (Kornis Gyula Vácott született, középiskolai tanulmányait a helyi piarista gimnáziumban végezte, majd pap, szerzetes lett, illetve filozófus, egyetemi tanár és kultúrpolitikus, 1945-1946-ban a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt.)
Támogatta a testület azt a határozati javaslatot, melynek értelmében az önkormányzat és a gazdasági hivatal szervezésében megvalósuló nyári napközis táboroztatásban résztvevő gyerekek hetente két alkalommal (tíz fős csoportokban, egy-egy tanár kísérővel) ingyenesen strandolhatnak, a Váci Sport Nonprofit Kft-vel történő időpont egyeztetés alapján.
Már hagyomány, hogy a nyári vakáció idején a gyermekeiket egyedül nevelő szülők kedvezményeket kapnak a sportcsarnok, a stadion, a művelődési központ rendezvényeinek látogatásához, strandoláshoz, ez az idén is így lesz a képviselő-testület döntése értelmében: a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban az érintettek 10 alkalommal félárú belépőre jogosultak.
A testület méltányolta a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium Egyesület kérelmét, hogy szívességi székhelyhasználati jogcímet kaphassanak a Madách Imre Művelődési Központban, s felhatalmazták a polgármestert az erről szóló igazoló okirat aláírására.
Ugyancsak hozzájárultak a döntéshozók a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelméhez, ahhoz, hogy a volt Esze Tamás laktanya területén tűzoltó szakmai versenyt rendezhessenek - a kiképzési szempontból is fontos esemény időpontja július 4-e.
Döntés született arról, hogy a „Vác Város Közszolgálatáért” díjat az idén Kalász József veheti át.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 21., péntek]

Szoborpark a váci Duna-parton

Nagy Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész életművének jeletős
alkotásai, 13 szobor a Duna-parton látható.


Kőbe faragott, nagy méretű alkotások, válogatott művek, nyers alakok
olykor durva megformázása, amely Nagy Sándor szobrászművész munkáit
jellemzi. A XXI. század első két évtizedében készült alkotások, az
ismert szobrász életművének legjelentősebb művei azok a szobrok,
amelyek a váci Duna-parti sétányon láthatók. A válogatott műveket, a
különböző kinézetű formákat kemény kő alkotja. A szobrászművész inkább
lapszerűvé nyújtott férfi és női alakjainak különböző példányai Vác
mellett az ország több településén és közterein fellelhetők. A mostani
válogatás, a 13 alkotás, a mészkőbe faragott formák a barokk város
hangulatához, ugyanakkor a természetbe illeszkedve jelenik meg a
Duna-parton. A változatos és sokszínű plasztikai világ, a szoborpark a
Körmendi-Csák Gyűjtemény adománya.
Nagy Sándor hat évtizedes munkásságában nyomott hagyott az embert és
művészt próbáló időszak is, amely alatt elsősorban követ faragott a
klasszikus szobrászati hagyományok megőrzése mellett, így vált a XX.
századi (XX. század második fele, a XXI. század első két évtizede) magyar szobrászat egyik legeredetibb, ismert alkotójává.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 20., csütörtök]

Lakossági tájékoztató földi és légi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Önkormányzat illetékességi területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A légi kémiai védekezés 2019. június 25-én a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.
Tartaléknapok: 2019. június 26-27.

A földi kémiai védekezés 2019. június 25-én a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre.
Tartaléknapok: 2019. június 26-27.


A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 19., szerda]

Lakossági tájékoztató - „Védett épületek támogatása” pályázat

Vác Város Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 31/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: TKR) IX. fejezete tartalmazza a védett épületek felújításának támogatási és ösztönző rendszerét.

Ez alapján Vác Város Önkormányzata a 2020. évre pályázatot hirdet az országos vagy helyi egyedi védelem alatt álló épületek; valamint helyi területi védelem alatt álló, de egyedi védelem alatt nem álló épületek felújításának, korszerűsítésének, külső és az ezzel összefüggő belső helyreállítás esetén a külső homlokzat domináns elemeinek leginkább megfelelő állapot szerinti helyreállításának anyagi támogatására.

A helyi egyedi védelem alatt álló épületek listáját a TKR 1/A. melléklete, a helyi területi védelem lehatárolásokat a TKR 1/B. melléklete tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 1.

A pályázat mellékletei:
- Pályázati űrlap
- Tervdokumentáció (építési engedély vagy településképi bejelentési tervdokumentáció)
- Árazott költségvetés
- Kivitelezés ütemezése
- Önerő mértékét vállaló nyilatkozat.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban a Főépítészi Osztályon kell leadni (114 szoba).

A pályázati űrlap a www.vac.hu honlapról letölthető a Dokumentum tár/Nyomtatványok/ Főépítészi Osztály Nyomtatványai / Védett épületek felújításának támogatása címszó alatt. A településképi rendelet (TKR) letölthető a Főoldal bal oldali menüsorának „TAK,TKR 2017” pontjából.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 19., szerda]

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 2 sz. főút 21+330 - 21+600 kmsz. szakaszán, - Dunakeszi és Göd között, - forgalmi rend változás lesz a 2113 j. út építése miatt. A Vácról-Budapest irányába közlekedők az újonnan kiépített terelőúton haladhatnak 2019.06.19-én 10:00-tól 2019.08.31-én 23:59-ig. A lezárt Rév köz újra járható.
A munkálatok idejére megnövekedett utazási idővel kell számolni.

A javítási munka pontos megkezdésének, illetve befejezésének időpontjáról a www.utinform.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának területileg illetékes Váci mérnöksége részéről kapcsolattartó:

Nagy Tibor
forgalomtechnikai művezető
Telefon: +36-30-436-8553
nagy.tibor@pest.kozut.hu

A munka elvégzésének ideje alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. június 17., hétfő]

Permetezés a város közterületein (platánfák)

Tájékoztatjuk Vác város polgárait, hogy 2019. június 19. – 2019. július 07. között (az időjárás függvényében) Vác város közterületein Platánfák permetezése és muskátlik növényvédelme munkáit végezzük.

Munkavégzés helye: Vác város közterületein

Alkalmazott szer: Vektafid A rovarölő
Decis Mega rovarölő
Ridomil Gold Plus gombaölő
Topas 100 EC gombaölő

Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 21 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
A szerek méhekre veszélyességi kategóriája: mérsékelten veszélyes
A szerek vizekre veszélyességi kategóriája: kifejezetten veszélyes

Feladó: Városháza