Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. november 4., hétfő]

Kedden ismét ülésezik a képviselő-testület

Az október 31-i alakuló ülést követően 2019. november 5-én, kedden ismét tanácskozást tart Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A délután négy órakor kezdődő ülés a Városháza Dísztermében lesz és nyílt része mindenki számára a helyszínen megtekinthető.
A kiadott – és mellékletünkben megtalálható – Napirend szerint társadalmi megbízatású alpolgármestert és tanácsnokot is választ a grémium, majd megválasztásra kerülnek a szakbizottságok is. A tervek szerint módosítják a közbeszerzési és a versenyeztetési szabályzatot és felügyelőbizottsági tagokat bíznak meg.
Két rendeletmódosítás is szerepelt a napirenden és két ingatlan vonatkozásában azok értékesítésre jelölését is visszavonhatják. A képviselő-testület végül meghatározza a még idén megtartandó plenáris és bizottsági soros ülések munkatervét.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
nov5test.pdf

Közélet [2019. november 2., szombat]

Árpádos diákok remeklése

A legutóbbi országos általános iskolai kompetenciamérésen igazán kitettek magukért a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói. Kiváló eredményük egyben a tanintézményben folyó oktató-nevelő munka nagyszerűségét, az ott dolgozó tanárok remek munkáját is dicséri.
Minden évben központilag végeznek országos kompetenciateszteket. A 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók az ország összes iskolájának valamennyi feladatellátási helyén ugyanabban az időpontban, azonos körülmények között, az arra kiképzett felmérésvezetők irányításával és felügyeletével írták meg a legutóbbi felmérést is. Ennek során egy kétszer 45 perces matematikai és egy ugyanilyen időtartamú szövegértési tesztet oldottak meg.
Városunk általános iskolái közül kimagasló eredményt ért el a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola. A Magyari József igazgató által irányított tanintézmény diákjai a főváros környéki települések iskolái között is az élmezőnyben végeztek, és a 10. legjobb eredményt érték el, amelyhez önkormányzatunk vezetői és képviselői ezúton is szívből gratulálnak.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 31., csütörtök]

Megalakult a váci képviselő-testület

Október utolsó délutánján, a Városháza dísztermében tartotta meg alakuló ülését a helyhatósági választáson öt esztendőre bizalmat kapó új váci képviselő-testület.
A nagy érdeklődés kísérte az egy óránál valamivel hosszabb eseményt, mely a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. Az egyelőre 14 főt számláló grémium teljes létszámban volt jelen és egyhangú szavazással fogadta el a napirendi sort. Dr. Oroszi Sándor, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az önkormányzati választás eredményét. (A kompenzációs listán erre jogosult Fördős Attila nem vette át a megbízólevelét. Helyette a jelölőszervezete – Fidesz-KDNP – 30 napon belül delegálhat a megadott a választásra megadott névsorból képviselőt, akivel 15 főre egészül majd ki a testület.) Miután a megválasztott képviselők letették az esküt, sor került Matkovich Ilona eskütételére is. Vác polgármesterének illetménye – a törvényi előírásoknak megfelelően - 797.700 forint, a költségtérítése pedig az illetmény 15%-a lesz. A nagy többséggel megválasztott városvezető rövid programismertetőjében a városban élők véleményére alapozó, fejlődést jelentő kemény munkát és demokratikus városirányítást ígért.
Ezt követően az alpolgármesterek megválasztásának szavazási lebonyolítására egy ad hoc bizottságot jelöltek ki titkos gépi szavazással. Elnöke Kászonyi Károly, további két tagja Ferjancsics László és Tótváradi-Nagy Bence lett. A titkos urnás voksolás eredményeként - Kiss Zsolt és Inotay Gergely személyében - két főállású alpolgármestert választottak. Miután mindketten letették az alpolgármesteri esküt, a testület megállapította az ő illetményük összegét is, mégpedig a törvényben megszabott százalékos korlátok középarányában, az polgármesteri illetmény 80%-ában.
A folytatásban módosították a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot. A szakbizottsági és városvezetési struktúra változtatásának lényege a takarékos és hatékony működés biztosítása. Az eddigiek felére, háromra csökkent a bizottságok száma és a korábban ezekben tevékenykedő, több mint félszáz – közpénzből fizetett – tag helyett összesen 23 bizottsági státuszt hoztak létre. Létrehozták a társadalmi megbízatású alpolgármesteri feladatkört, illetve a Társadalmi kapcsolatok tanácsnoka státuszt. Ezen két poszt betöltése a következő testületi ülésen várható. A változtatások évi közel 5 millió forintos megtakarítást jelentenek majd a városi költségvetésben.
A jogértelmezés szerint az aznap hatályba lépő Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása miatti következménnyel járó személyi összetételt nem ajánlott ugyanazon testületi ülésen meghatározni, ezért a jövő hét elején – a tervek szerint november 5-én, kedden 16 órától - kerül sor többek között a bizottsági tagok megválasztására is. A napirendi sor végén Kászonyi Károly adott tájékoztatást a vagyonnyilatkozat-tételi eljárásról, illetve az esetleges összeférhetetlenségekről beadandó nyilatkozatról.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése a Szózat eléneklésével zárult.

Fotók: Sándor Lajos

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 31., csütörtök]

Fizetős lesz az elektromos autótöltés

A váci elektromos töltőállomásokat üzemeltető cég közlése szerint 2019. november 1-től megszűnik az ingyenes feltöltési lehetőség.
Az NKM Mobilitás Kft. értesítése szerint a változás minden, a Jedlik Ányos Terv keretében létrehozott elektromos töltőállomásra vonatkozik. November 1-től a 22 kW-os AC gyorstöltőkön elindul a tesztfizetés, melynek ára bruttó 80 Ft/kWh lesz. A töltésindítás és leállítás módja változatlan marad, a fizetendő díj pedig a regisztrációnál megadott bankkártyáról automatikusan levonásra kerül a töltés végén.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 30., szerda]

Több tízmilliós pályázati támogatás Vácnak

Két pályázaton összesen több, mint 27 millió forintos forrást nyert el Vác: a gyermekétkeztetést végző konyhák fejlesztésére közel 25 milliót, közművelődési intézmények működtetésére pedig több, mint 2 millió forintot.
A pénzügyminisztériumi tájékoztatás szerint a 2015-ben induló gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések során országszerte konyhák épülnek, étkezők és kiszolgálóhelyiségek újulnak meg. A pályázat révén az önkormányzatok korszerűbb, a környezetvédelmi és energetikai, valamint élelmiszerbiztonsági szempontoknak megfelelő infrastruktúra kialakításához részesülhetnek támogatásban. A most elbírált pályázatok nyomán 68 településen kezdődhetnek meg a fejlesztések, köztük Vácott is. Városunk erre a célra 24 millió 890 ezer forintos, vissza nem térítendő támogatást nyert el.
***
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton azokat a települési önkormányzatokat támogatják, amelyek saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtetnek közművelődési intézményt, közösségi színteret. A pályázat célja a közművelődési intézmények, közösségi színterek műszaki-technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása. A lehetőségre 443 önkormányzat jelentkezett, közülük Vác az említett célokra 2 millió 225 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 30., szerda]

Köszöntjük a százesztendős Kovács Gézánét

Néhány nappal ezelőtt ünnepelhette születésének 100. évfordulóját Kovács Gézáné (született: Antal Erzsébet). Az igen ritka, ám annál gyönyörűbb évforduló alkalmából Matkovich Ilona polgármester, Inotay Gergely önkormányzati képviselő és Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője kereste fel deákvári otthonában és köszöntötte az ünnepeltet.
A szépkorú Erzsi néni átvette az írásos miniszterelnöki üdvözletet és a váci önkormányzat virágcsokrát, majd a kötetlen beszélgetés során sokat elárult az eltelt évszázadban megélt személyes élményeiről. Ebből többek között kiderült, hogy Erzsike néni együtt dolgozott a váci Kötöttárugyárban a polgármester asszony édesanyjával, Matkovich Jánosnéval. Megtudhattuk azt is, hogy a deákvári Szirom utca megbecsült közösségi tagja, büszkén mutatta meg azt az emlékfüzetet, melyet az itt lakók állítottak össze jókívánságaikból 100. születésnapja alkalmából. Az elmúlt évszázad történelmének nagy pillanatait átélt, korát meghazudtoló fiatalsággal mesélő hölgy meleg hangon említette meg családját is, unokáit és dédunokáit.
Minden váci polgár nevében szívből gratulálunk Kovács Gézáné 100. születésnapja alkalmából és kívánunk neki még szerettei körében, egészségben eltöltött sok-sok boldog esztendőt!

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 29., kedd]

Tíz iskola diákcsoportja és a Nyár utcai ovisok a parkszépítésért

Tíz iskola jelentkezett arra a parkszépítési programra, mely keretében a Rózsakertet, a deákvári KRESZ-parkot és vízfogót, valamint a Dózsa György út zöld sávjait sikerült az október 25-i hasznos munkának köszönhetően megtisztítani a lehullott avartól.
Idén több célterületet is beterveztek a programba. A jelentkező iskolák csoportjai a hozzájuk közelebb eső parkba mentek, ahol a szervezők biztosították számukra a szükséges eszközöket. A gyermekek lelkes munkája nyomán egy délelőtt alatt sikerült a területeken a lehullott avart összeszedni.
Emellett akadtak olyan munkák is, amikhez jól jött a mezőgazdasági iskola tanárainak és diákjainak szakértelme. Ők a rózsaágyakat és a park rózsáit készítették fel a télre. Az eredményesen teljesítő csoportok a szervezőktől madárodúkat kapnak, melyeket az iskolaudvaron helyeznek majd el.
A programot szervező Mezei Helga és Bíró György ezúton mond köszönetet a tavaszi és az őszi városszépítő programokban résztvevő igazgatóknak, tanároknak és a sok-sok diáknak.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 28., hétfő]

Csütörtökön lesz az alakuló ülés

Október utolsó napján tartja alakuló ülését Vác Város Önkormányzat újonnan megválasztott képviselő-testülete. A Városháza Dísztermében 14 órától tartandó esemény nyilvános, annak nyílt szakaszán bárki jelen lehet.
Az alakuló ülésen ismertetésre kerül az október 13-án megtartott helyhatósági választás váci eredménye, majd a megválasztott polgármesteren kívül a képviselők is leteszik az esküt és átveszik a megbízólevelüket. A résztvevőket Matkovich Ilona polgármester röviden tájékoztatja a programjáról, majd alpolgármester(ek) választása következik. Sor kerül a polgármester és az alpolgármester(ek) illetményének meghatározására és várhatóan módosítják a hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Ez utóbbi hatálybalépését követő napokban lehet megválasztani a módosításokkal érintett feladatkörökkel megbízott személyeket, ez várhatóan a következő héten egy újabb ülésen történik meg.

(A Meghívó és a tervezett Napirend mellékletünkben.)

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
alakmegh.pdf

Közélet [2019. október 28., hétfő]

Vácott is bemutatták az emeletes vonatot

Sok érdeklődőt vonzott szombaton az a MÁV által szervezett bemutató, amely során a leendő utasok már most kívül-belül megnézhették a KISS emeletes vonatot.
A néhány napja alapos nagytakarításon átesett váci vasútállomáson délelőtt tíztől délután négyig járhatták körül, illetve nézhették meg belül a jelenleg forgalomban lévő szerelvényekhez képest nagyobb utasszámmal közlekedő KISS vonatot. A nyílt napon az egyébként is utazókon túl sokan csupán az modern szerelvényt megismerendő érkeztek az állomásra.
Mint ismeretes, az ígéret szerint ez a típusú szerelvény menetrendszerinti gyakorisággal a jövő év tavaszától segítheti majd az elővárosokat érintő vasúti közlekedést, így a 70. számú, Budapest-Vác-Szob vonal forgalmát is. Az illetékesek szerint beállításukkal nem csupán kényelmesebb lesz az utazás, hanem pontosabban és kevesebb váratlan problémával juthatnak el céljukhoz a vasutat igénybe vevő választópolgárok.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. október 25., péntek]

Koszorúzások, megemlékezés a nemzeti ünnepen

Az 1956-os forradalom és szabadságharc új perspektívát nyitott a magyarságnak, méltó, hogy az utókor ne feledje a hősök áldozatvállalását, ami előtt a szabad világ is csodálattal adózott annak idején - fogalmazódott meg a nemzeti ünnep váci megemlékezésén, melynek ezúttal is a Bartók-Pikéthy zeneiskola adott helyet.

A püspöki székhelyen a nemzeti ünnep előestéjén hagyományosan ünnepi orgonahangversenynek ad helyet a székesegyház, az idei már a tizedik ilyen alkalom volt, a hősök, mártírok előtti tiszteletadás mellett egyúttal Liszt Ferenc születésnapjáról is megemlékezve.
Ezúttal Bednarik Anasztázia és Csanádi László orgonaművész szólaltatta meg a hangszert, J. S. Bach és Liszt több szerzeménye mellett F. Peeters egy kompozíciója is felcsendült a rendkívül változatos, elmélyülésre indító műsorban.
A szerzeményeket a jelenlévők figyelmébe ajánló Varga László atya, a székesegyház karnagya elöljáróban kiemelte: újra és újra meg kell erősödnünk az Isten és a haza iránti szeretetben, aminek kapcsán nemzeti ünnepeink nagyon fontos, figyelmeztető dátumok.
Másnap, az évek óta hagyományos rend szerint megtartott október 23-ai emlékezés-sorozat keretében a börtönnél lévő '56-os emlékműnél Sárosi Gyula, a Magyar Politikai Elítéltek Közössége ügyvezető tanácsának tagja, Dr. Kristóf Béla egykori polgármester emléktáblájánál Moys Csaba, a társszervező Váci Reménység Egyesület tiszteletbeli elnöke, Pap Béla mártír sorsú református lelkész mementójánál Borsi Attila, a Vác-Felsővárosi Református egyházközség lelkésze, a megtorlás idején több évre bebörtönzött Komáromi Kornélia emléktáblájánál Bea Csaba, a Váci Madách Imre Gimnázium történelemtanára, a hősi halált halt Kovács Ottóénál Borus Eszter, a Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola magyar-történelem szakos tanára, Dr. Brusznyai Árpád és Dr. Rusvay tanár mementóinál Dr. Somorjai Gábor egykori tanítvány, Dr. Pétery József meghurcolt megyéspüspök emléktáblájánál pedig Dr. Marton Zsolt, az egyházmegye nemrég szolgálatra szentelt új főpásztora mondott kegyeleti beszédet.
Este, az ünnepi műsor keretében ezúttal M. Kiss Sándor történész volt a szónok.
- Azt gondolom, senki számára sem vitás, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc világtörténelmet alakító esemény volt. Annak idején álmélkodva figyelte a földkerekség a pesti srácok, munkások, egyetemisták, férfiak és nők küzdelmét. Árulkodó, hogy a szabad világ egyik legjelentősebb lapja, a Time magazin 1957-ben a magyar szabadságharcost tüntette fel címlapján az év embereként - emlékeztetett a neves történész, érzékeltetve, hogyan viszonyult a demokratikus nemzetközi közvélemény a hazánkban történtekre.
Hozzátette: aligha kérdéses, hogy a forradalom és szabadságharc kitörésének oka a diktatúra minden társadalmi rétegét érintő, válogatás nélküli tobzódásának megelégelése volt.
- A neves hősök és mártírok, az egyszerű, névtelen forradalmárok elementáris erejű szabadságvágya és diktatúraellenessége új perspektívát nyitott a magyarságnak, megérdemlik, hogy szeressük őket és ne feledjük, mit köszönhetünk nekik - zárta szavait a szónok.
Az ünnepi beszédet követő rendkívül színvonalas műsorban közreműködtek: Czakó Ádám színművész, illetve - Sándor Bence karnagy vezényletével - a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar, Cs. Nagy Ildikó zongoraművész és Scheuring Kata fuvolaművész.
Az eseményen Matkovich Ilona polgármesterrel az élen az új képviselő-testület számos tagja is jelen volt a különböző intézmények, szervezetek képviselői, egyházi vezetők és az érdeklődő állampolgárok mellett.

Feladó: Városháza