Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. május 30., szombat]

Végre rendeződik a kórháztömb tervezése

Az új váci önkormányzat pár hónap alatt elvégezte azon feladatokat, melyek a városra hárultak a kórház új rendelőintézetét és kapcsolódó épületeit érintő tervezés előkészítéséhez. Mindezt azért is hangsúlyozzuk, mert egy váci lejárató oldal ezzel ellentétes álhírek terjesztésébe kezdett.

Mint ismeretes, az előző városvezetés még 2017 nyarán nyilvánította ki szándékát a kórházra vonatkozó beruházás kapcsán a telekcserére. Majd több mint 2 éven keresztül szinte semmi nem történt. Csak közvetlenül a tavaly őszi választások előtt hozott végre a régi képviselő-testület a tervezők kiválasztásához döntést.

Módosítások a betegek érdekében
Az új önkormányzat aztán megkötötte a szükséges tervezői szerződést, sürgette a dokumentáció elkészültét. Az elkészült terveket a városvédők képviselőjével és a kórház egyik köztiszteletben álló volt főigazgatóval együtt véleményezte. Ők, és Ferjancsics László alpolgármester ekkor javasolták: a tervezett nővérszálló kerüljön jobb körülmények közé, a mentőbejáró fedett legyen, a gépjárműves kiszállási lehetőség pár méterre legyen az épülettől, a buszforduló ne kerüljön távolabb a főbejárattól. Azt is határozottan kérték, hogy már az első ütemben valósuljon meg a nagyobb parkolófelület.

Ezek után az önkormányzat rögtön megszervezte idén januárra a lakossági fórumot.
Közben a városvezetés egyértelműen jelezte az állam felé, hogy nem tartja szükségesnek az előző vezetés által erőltetett az állam és az önkormányzat közötti telekcseréket, így a beruházás megvalósításában jelentős idő takarítható meg. Ennek kapcsán fontos szempont továbbá, hogy az önkormányzat tulajdonában marad az Alsótörökhegyi út közelében lévő, igen értékes többezer négyzetméteres telek. A kórházi beruházás iránti elkötelezettségét azzal is kimutatta az új városvezetés, hogy egy, a jövendő építkezéshez nélkülözhetetlen telekcsíkot ingyen ad át az államnak.

Felgyorsították a folyamatot
Mindezen előkészületek után a város nevében eljáró polgármester elé áprilisban kerülhetett be a településrendezési anyag. Matkovich Ilona határozatban fogadta el a szükséges döntéseket, majd pár napos terv átdolgozás után – május elején – az állami főépítészhez került az anyag, akivel erről személyesen is egyeztetett a múlt héten városunk főépítésze.

A város jelenleg arra vár, hogy az elkészült terveket az állam által megbízott szervek véleményezzék. Ezek megtörténte után akár már a nyáron elfogadható az építési szabályzat.

A városháza felhívja a figyelmet arra, hogy a több, mint két évnyi, időt pocsékoló semmittevés után úgy sikerült pár hónap alatt az akadályokat elhárítani az új rendelőintézet megvalósítása elől, hogy a város anyagilag sem jár rosszabbul, és a telepítési tanulmányterv készítésénél a betegek és látogatók érdeke, valamint a hosszútávú városfejlesztési szempontok is messzemenőkig érvényesülnek. A kórház fejlesztési megvalósulása jelenleg teljesen az államon múlik. A város várja a szükséges dokumentumokat.


A városháza köszönetet mond a megfeszített munkáért a résztvevő összes mérnöknek, külön is a vezetőtervezőnek: a BME Urbanisztikai Tanszék tanszékvezetőjének.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 29., péntek]

Továbbra is fontosnak tartjuk a váci női kézilabda csapat támogatását

Vác a Nemzet Sportvárosa, ennek megfelelően folyamatosan együttműködik az egyesületekkel és a mindenkori pénzügyi lehetőségeihez mérten támogatja elsősorban az utánpótlás nevelést, másodsorban a profi sportot.

A sportcsarnok 2013-ban megállapított bérleti díja 15.000 Ft/óra volt, melyet múlt héten 12.000 forintra csökkentett az önkormányzat. Ez az összeg jelentősen elmarad az önköltségi ártól és megegyezik, vagy alatta marad más települési sportcsarnokok bérleti díjához képest.
A VNKSE kérése alapján jelenleg 50 %-os kedvezménnyel használják az egyesület csapatai a létesítményt.

Vác Város Önkormányzata az elmúlt években is mindent megtett a női kézilabda klub sikeres szerepléséért. Több csarnokberuházás esetében biztosította a TAO-pályázat önrészét, amikor azt a klub igényelte. Egy, a korábbi városvezetés által nem támogatott kérelem után már a mostani városvezetés a női kézilabda klub közel 9 millió forintos díjhátralékát is elengedte, a klub pedig az önkormányzati tulajdonú létesítmény számára „TAO-s” felújítási forrásokat tudott biztosítani. A város kézilabdasport iránti elkötelezettségét jellemzi, hogy a Dunakanyar Kézilabda Akadémia úgy jöhetett létre, hogy a szükséges területet 99 évre ingyenesen bocsátotta rendelkezésre a város. A folyó beruházáshoz intézett kérést az önkormányzat soron kívül kezelte.

Az egyesületek az utánpótlás csapatok bérleti díját el tudják számolni a TAO támogatási rendszerben, így a TAO-n kívüli szponzorok esetleges elmaradása nem érinti ezen bérleti díj kifizetéseket, ezért is érthetetlen számunkra a kiadott, éles hangú közlemény.

Vác Város Önkormányzatának fontos, hogy a női kézilabda csapata eredményes munkáját támogassa, ezért kezdeményezett jövő hétre tárgyalást a klub elnökével, amelyen egyeztetik a csapat további támogatási igényeit. Bízunk benne, hogy az immár több, mint két évtizede az élvonalban remeklő női kézilabda egyesület továbbra is a sportszerető váci közönség örömére folytatja munkáját.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 29., péntek]

Hétfőtől ismét lehet jelezni a lomtalanítási igényeket

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak lehetősége van évente egy alkalommal 2 m3 lomhulladék térítésmentes elszállíttatására. A lomtalanítást igényelni kell és előre egyeztetett napokon történik. A koronavírus-járvány miatt a szolgáltató által korábban felfüggesztett igénybejelentési lehetőség 2020. június 1-től ismét elérhető.

A lomtalanítást végző Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint 2020. június 1-től a váci polgárok számára ismét beadható a lomtalanítás iránti kérelem. Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be. Ezt megtehetik elektronikus úton, vagy a cég ügyfélszolgálatán keresztül.

Az igénybejelentések beérkezését követően a szolgáltató időpontot egyeztet az igénylővel a lomtalanítás várható időpontjáról. Vác esetében az igénylés 2020. június 1. és június 30. között adható be, a kért lomtalanítás teljesítése június 15-től augusztus végéig történik majd meg.

Részletes ismertető a www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas oldalon olvasható, további információkért kérjük, ne a váci önkormányzatot, vagy a helyi hulladékgazdálkodási céget, hanem a szolgáltató Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát keressék.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 29., péntek]

Újabb nyílt városi pályázatok jelentek meg

Az előző önkormányzati ciklusok gyakorlatával szakítva a takarékos városüzemeltetés és a vállalkozásbarát szemlélet került előtérbe városunkban, melynek jegyében ismét két fontos nyílt pályázat került kiírásra.

A Beszerzési Munkacsoport elnökének, Kiss Zsolt alpolgármester tájékoztatása szerint az elmúlt napokban megjelent – és a hivatalos önkormányzati weboldal (vac.hu) PÁLYÁZATOK rovatában már megtalálható – két olyan kiírás, melyektől az eddigiekben ezen tevékenységekre kifizetett közpénzek csökkenését várják.
Június 19-ig lehet beadni a pályázatokat a volt deákvári laktanya területén működő portaszolgálat folyamatos (minden nap 24 órás időtartam) ellátására. A feladatellátás vállalkozási keretszerződéssel történik és egy évre szól majd.

Ahogyan arról egy korábbi hírben (vac.hu – Közélet: 2020. május 27.) már tájékoztatást adtunk, változik a Március 15. téri behajtás ellenőrző rendszere. Megszűnik a piacnál és a Bécsi kapunál sok problémát jelentő süllyedő oszlopos megoldás és rendszám felismerő kamerarendszer ellenőrzi majd a szabályok betartását. Ennek kiépítésére is megjelent a pályázati felhívás: 2020. június 10-én 10 óráig várják a pályázatokat.

„A korábbi városvezetés a meghívásos pályáztatást preferálta. A nyílt pályáztatási formának több előnye is van. A kiírás lényegesen több piaci szereplőhöz jut el. Ezáltal tiszta verseny alakulhat ki, mely hatására csökkenhetnek az árak. A városüzemeltetést biztosító beszerzéseknél egy széleskörű pályázati mód a jövőben is rendszeres lehetőséget biztosít majd az ezen területeken működő helyi érdeklődőknek. Ez pedig a koronavírus-járvány után segítheti a váci vállalkozásokat, egy időben azzal, hogy az önkormányzat költséget takarít meg.” – mondta érdeklődésünkre Kiss Zsolt alpolgármester.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 28., csütörtök]

Tájékoztatás koszorúzási eseményről

Ezúton is tájékoztatjuk városunk lakosságát, a pártok, civil szervezetek képviselőit, hogy Vác Város Önkormányzata a helyi trianoni megemlékezés keretében június 4-én, csütörtökön 16.30-kor koszorút helyez el az Ereklyés Országzászlónál. Kérjük a koszorúzni kívánókat, hogy egyeztetés céljából ezen szándékukat jelezzék.

Részletek képünkre kattintva elérhetők.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 28., csütörtök]

Hárommilliós pályázati forrás könyvtárfejlesztésre

Háromszázmillió forintos összegben osztott fel könyvtárfejlesztési támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma, melyből a váci Katona Lajos Könyvtár mintegy 3 millió forintot nyert el a kiírt pályázaton.
Az önrész nélküli forrás 70%-a fordítható majd a könyvtári állomány gyarapítására, míg a maradék összegből eszközök vásárlására nyílik lehetőség.

Az utóbbi években a sikeres pályázatok eredményeként fokozatosan növekvő támogatásban részesül a minisztérium pályázatából a váci intézmény, hiszen míg 2018-ban valamivel több, mint 2,1 milliót, egy évre rá pedig közel 2,4 milliót kaptak ezen célokra, idén már az elnyert összeg meghaladja a 3 milliót.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 28., csütörtök]

Hétvégi koncertek a város főterén

Bár a járvány miatti veszély nem múlt még el, a kötelező és az ajánlott óvintézkedések betartása mellett Vác Város Önkormányzata igyekszik ingyenes szabadtéri eseményekkel színesíteni május - a gyermeknapot is magában foglaló – utolsó hétvégéjét.

A mostani hét záró három napján a Március 15. téren több „karanténkoncertes” előadást is élvezhetnek az érdeklődők. A sort pénteken 17 órától a családoknak is ajánlott Katáng-műsor nyitja majd. A szombat délelőtt a komolyzene híveit csalogatja: 11 órától a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar előadása következik. Késő délután, 18 órakor pedig egy akusztikus koncerten lesz látható JucImi, azaz a Kitti Live/2. Végül vasárnap délután háromtól a remélhetően kedvező időjárás mellett Faludi Szilvia és Schmidt Mátyás produkciója teremt majd jó hangulatot.

Az említett főtéri produkciók természetesen ingyenes szórakozást biztosítanak, de a szervezők kérik, hogy mindenki fegyelmezetten tartsa be a fertőzésveszélyt megelőző előírásokat.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 27., szerda]

Pályázat a főtér rendszám felismerő kamerarendszerére

Rendszám felismerő kamerarendszert telepít az önkormányzat a főtér két végéhez – a Rév közhöz és a Bécsi kapuhoz – melyek a behajtási engedélyek meglétét fogják ellenőrizni. Ennek a városi költségvetésben való szerepeltetését Jess Kinga, a Belváros önkormányzati képviselője javasolta még februárban. A rendszer beszerzésére nyilvános pályázatot írtak ki, mely a vac.hu oldalon is olvasható.

Mint azt Ferjancsics László alpolgármester elmondta, a tervek szerint a kamerák leolvassák a rendszámot a főtéri be- és kilépésnél, majd a háttér informatika összeveti a kapott adatokat az engedéllyel rendelkező gépjárművek listájával. Ha nincs egyezés, akkor megindul a bírságolási folyamat. A program azt is észleli fogja, ha valamely gépjármű az engedélyezett 30 percen túl tartózkodik a téren, vagy akárcsak áthajt azon. Az utóbbi tevékenység sem engedélyezett, még akkor sem, ha az autónak van behajtási engedélye. Az alpolgármester bízik abban, hogy – sikeres pályáztatást feltételezve – nyáron már üzembiztos lesz a kamerarendszer.

A tervek szerint az 1-2 hét próbaidő alatt elkövetett szabálytalanságok számát közzéteszi az önkormányzat, majd ezt követően már büntetés jár a szabályszegőknek. Az eddigi süllyedőkapus bóják nem fognak működni, így fizikai akadályok már nem, csak a közúti jelzőtáblák figyelmeztetnek majd a korlátozott behajtásra.

Ha a rendszer hozza a más városokban tapasztalt eredményeket, akkor jövőre a Görgey és az Eötvös utcák behajtási pontjainál is felszerelhetik a behajtást ellenőrző kamerákat. Az alpolgármester hozzátette: rendet ígértek a választási kampányban, ennek fontos eleme a korlátozott övezetekbe való behajtások és az ott parkolások korrekt ellenőrzése, a városháza előtti VIP parkoló forgalmának jelentős csökkentése. Fontos szempont továbbá, hogy az új rendszer alacsonyabb fenntartási és üzemeltetési költséget jelent.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 26., kedd]

Fő a nyugalom: korlátozták az építési tevékenységek idejét

Városunkban régóta létezik zajrendelet, amely azonban részletekbe menően nem tért ki az építési tevékenység időbeli korlátozására. A múlt héten a polgármester olyan módosított rendeletet fogadott el, mely jelentősen szigorítja ezen tevékenységek végzését.

Ferjancsics László alpolgármester tájékoztatása szerint az új szabályok kitérnek a belterületi építési és bontási, valamint ezekhez kapcsolódó rakodási tevékenységre, melyek hétköznap csak 7 és 17 óra között végezhetők, szombaton pedig 8 és 17 óra között. A külterületen valamivel enyhébb az előírás: ott hétköznap 19 óráig, szombaton 18 óráig folyhat ilyen építési tevékenység. Vasárnap, illetve ünnepnap nem megengedett az építés és bontás Vácott.

Az alpolgármester elmondta: korábban az építési engedélyek tartalmazhattak időbeli korlátot, illetve bejelentések esetén az építéshatóságnak volt lehetősége korlátozni az építés, bontás időszakát. Bár a rendelet előkészítését januárban megkezdték, azért is fontos volt annak elfogadása, mivel márciustól már nem a települési önkormányzatokhoz tartozik az elsőfokú építéshatósági jogkör, így csökkent a polgármesteri hivatal mozgástere.

Az új szabályok bevezetését a lakossági panaszok indokolják, az idősávok illeszkednek az építőiparban elfogadott munkavégzési időszakhoz, ugyanakkor a zajos tevékenységek korlátozásával biztosítják a pihenni vágyóknak a nyugodt környezetet – tette hozzá az alpolgármester.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. május 25., hétfő]

Új tag a színházi felügyelőbizottságban

Új megbízását, azaz az intézmény könyvelési feladatainak ellátását összeférhetetlennek tekintette, így távozott a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából (FEB) Bán Márta. Helyére – a veszélyhelyzetben kapott jogkörével élve – Matkovich Ilona polgármester Tótváradi-Nagy Bence önkormányzati képviselőt delegálta.

Feladatát gyakorlatilag plusz díjazás nélkül látja el, mivel tagja a Vác Piac Kft. felügyelőbizottságának is, ám tiszteletdíjat a törvényi előírások miatt csak az egyikért kaphat. (Emlékezetes, hogy egy városházi ellenőrzés nemrég derítette ki: egy volt alpolgármester és egy volt képviselő is egyidőben jogtalanul több helyről vett fel díjazást, több millió forintnyit.)

A színházi cég új FEB-tagjának testhezálló lesz a feladat, hiszen már a korábbi önkormányzati ciklusban is külsős tagja volt a művelődési bizottságnak, jelenleg pedig a kultúráért felelős Emberi Kapcsolatok Bizottságában, illetve a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságban is dolgozik.

Ismeretes, hogy a váci színház az igazgatóváltásig sok – az illetékesek által elnézett – szabálytalansággal működött. A választást követően Vác új polgármestere rendelt el ezek felderítésére vizsgálatot. Ennek lezárása előtt a korábbi igazgató távozott ugyan, ám az áprilisban elkészült revizori jelentés 15 pontban sorolja azokat a hiányosságokat, szabálytalanságokat és törvénysértéseket, melyek a tevékenysége alatti időszakban fordultak elő. A közpénzek felelőtlen herdálásának megelőzése érdekében az önkormányzat a jövőben is mindent megtesz. A továbbiakban nem fordulhat elő, hogy intézményvezető tízmilliós nagyságrendben kössön saját magával, hozzátartozóival – vagy ezek cégeivel – szerződéseket.

Feladó: Városháza