Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. július 16., csütörtök]

Nyugodt légkörű volt az idei közmeghallgatás

Néhány egyéni problémát érintő, illetve politikai indíttatású felszólalás kivételével konstruktív, közérdekű problémafelvetéseket tartalmazó közmeghallgatást tartott szerdán este Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

A Városháza nagytermében mintegy félszáz polgár volt jelen a két és félórás eseményen, melyen – Manninger Péter és Pető Tibor kivételével – minden képviselő részt vett. Bevezetőjében Matkovich Ilona polgármester ismertette a közmeghallgatás jogi hátterét, a lebonyolítás menetét.

Ezt követően már a lakosságé volt a szó, és a váci polgárok szép számban mondták el észrevételeiket, javaslataikat, gondjaikat. Minden városrészről hangzott el az adott területre már nagyon régóta jellemző probléma. Az egész városra érvényes felszólalások közül az autóbusz menetrenddel kapcsolatos három felvetésre Ferjancsics László válaszolt. Az alpolgármester elmondta: a beérkezett észrevételeket és az ezeken alapuló módosítási javaslatokat már elküldték a Volánbusznak, amely fogadókész azzal kapcsolatban, hogy - előreláthatóan augusztus 3-tól - néhány járat indulási időpontja megváltozzon, melyek a sejceieket, illetve a belvárosi és kórházi munkavállalókat jobb közlekedését szolgálják. Ezt a tanévkezdéskor az iskolai időszakra érvényes kiegészített menetrend váltja majd fel.

Az ingatlanok előtti zöldterület karbantartásáról szóló kérdésekre Kiss Zsolt reagált. Mint mondta: általános az a pozitív hozzáállása a lakóknak, hogy saját környezetüket maguk ápolják. Mivel hazánk városaiban a vácihoz hasonló a szabályozás, ezen nem változtatnak, azonban természetesen azoknál, akiknél ezen munkák elvégzése jelentős nehézséggel jár – idős koruk, betegségük vagy a kiugróan magas területnagyság miatt –, az önkormányzat igyekszik megoldást találni.

Többen jelezték, hogy előrelépést tapasztalnak a köztisztaság és a város rendbetétele terén, ám elhangzottak olyan konfliktusokat okozó gondok is, amely inkább a társadalmi együttélés emberi normáinak figyelmen kívül hagyásából erednek, semmint az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, vagy a városüzemeltetésért felelős cégek hibájából, hanyagságából. Három felszólaló sürgette, hogy az önkormányzati bérlakások azon bérlőit, akik a közösségi együttélés szabályai ellen súlyosan vétenek – ők általában tartoznak is a városnak – mihamarabb lakoltassák ki. A városvezetés részéről elhangzott, hogy a kormány által hozott szabályozás miatt jelenleg kilakoltatásra nincs lehetősége a városnak.

Az idei közmeghallgatás utolsó nagyobb szakaszában egy kérdésre Matkovich Ilona részletesen megindokolta azokat a lépéseket, melyek eredményeként a vírushelyzetben hozott döntéseket, a beruházásokról szóló határozatokat, illetve a kormányzati forráselvonásból adódó gazdasági kényszerintézkedéseket meg kellett hoznia a városvezetésnek.

Azok, akik névvel és címmel tették meg felszólalásukat és a helyszínen nem kaptak kérdésükre választ, a törvény által megszabott határidőn belül írásban kapnak reagálást.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 16., csütörtök]

Szeretettel köszöntjük a szépkorú Aczél Ferencnét

Oklevéllel és virággal köszöntötte kilencvenedik születésnapja alkalmából Aczél Ferencné Gizi nénit Inotay Gergely, Vác alpolgármestere és Hegyvári Ágnes, a Polgármesteri Hivatal munkatársa.

„Még most is annyi ereje van, hogy azt még egy fiatal is irigyelheti” – jellemezte a látogatás során lánya Gizi nénit. Maga gondozza a kis veteményest és az utcakertet – a járvány alatt szerettei rosszallása ellenére „szökött ki”, hogy rendbe tegye a háza előtti virágos területet.

Aczél Ferencné Vácon született és egész életét a városban töltötte. Évtizedekig dolgozott a Forte-gyárban, majd a kisváci nyomdából ment nyugdíjba. A családot sikerült egy helyen tartania: lánya, két unokája és három dédunokája a közvetlen közelében élnek.

Önkormányzatunk ezúton is még sok, családja mellett egészségben és boldogságban eltöltött esztendőt kíván Gizi néninek.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 15., szerda]

A veszélyhelyzet megszüntetése utáni első plenáris ülés döntései

A márciusban elrendelt és júniusban visszavont koronavírus járvány miatti országos veszélyhelyzetet követően július 15-én – az ülésnap döntő részében – minden mandátummal rendelkező részvételével megtartotta munkaterv szerinti ülését Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A reggel 8 órakor kezdődő és a nyílt ülés tekintetében fél egykor befejeződött tanácskozáson közel félszáz témakörben hoztak határozatot képviselőink.

Az ülésnap elején a jelenlévők egyperces csenddel emlékeztek Kocsis Ivánra, a Dunakanyar Fotóklub Vác Város Művészetéért Díjjal kitüntetett elnökére.

A koronavírus veszélyhelyzet miatt ezúttal került sor több városi kitüntetés átadására. (Ezen pedagógia és egészségügyi elismerések díjazottjait és méltatásukat mellékletünkben olvashatják.)

Óvodavezetőt választottak
Ezt követően tájékoztatók következtek, többek között a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntésekről, valamint egy kormányhivatali észrevételről. Az egyhangú szavazással elfogadott napirendi sor két, sürgősséggel beterjesztett témával is kiegészült, majd elsőként az épülő csónakház üzemeltetésének városi szerepvállalásáról döntöttek. Ellenszavazat nélkül megválasztották az Alsóvárosi Óvoda intézményvezetőjévé Lambekné Gál Gabriellát, aki 10 éve igazgatója az intézménynek, melyben immár negyedszázada dolgozik.

A színház alapító okiratának módosítása mellett kiírták az igazgatói feladatkörre szóló pályázatot, egyúttal titkos urnás szavazással úgy döntöttek, hogy 2020. október végéig megbízott ügyvezetőként továbbra is dr. Varga Katalin látja el a feladatot. (Az ismételt kiírás oka, hogy a korábbit az illetékes államtitkárság a város kérése ellenére sem hozta az előírásoknak megfelelő módon nyilvánosságra.)

Észszerűbb, gazdaságosabb kulturális intézményrendszer
A testületi tagok nagy többsége egyetértett azzal, hogy a város kulturális és közművelődési feladatainak koordinált és gazdaságosabb módon, nonprofit gazdasági társasági formában történő irányításáról megkérjék az illetékes szakminisztérium véleményét. Felkérték a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos véleménykérést juttassa el az illetékes grémiumokhoz. Ezután tűzoltóparancsnokság számolt be a 2019-es tűzvédelmi tevékenységéről.

A folytatásban egy sor, ingatlanokkal kapcsolatos ügyben született döntés és elfogadásra került a likviditási helyzetről, valamint az aktualizált költségvetésről benyújtott anyag is. A lakásrendelet módosításainak vezérfonala az volt, hogy azoknál az önkormányzati lakásoknál, melyeket több éve bérel ugyanaz az ügyfél, a bérlő megvásárlási szándéka esetén jelentősebb kedvezményt adhasson a város.

A lakásokra vonatkozó vételi szándékok elbírálását a jövőben átruházott hatáskörben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság végzi majd.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát néhány helyen – a gördülékenyebb és a szakmai szempontokat jobban figyelembe vevő munka érdekében – megváltoztatták.

Vác tagja lesz egy önkormányzati szövetségnek
Két rendkívüli szakbizottsági ülés miatti szünetet követően a Váci család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Vác Város Levéltára intézményi alapító okirat módosításáról döntöttek és egy plusz védőnői körzetet is létrehoztak. Majd úgy határoztak, hogy Vác belép a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe. Gépjármű elhelyezési kérelmek elbírálása és településrendezési témák megvitatása után a sürgősségi előterjesztések sorában többek között pályázatot írtak ki a könyvtár igazgatói posztjára.

Ezt követően a napirend után felszólalások hangoztak el, illetve közérdekű témákban kérdéseket tehettek fel a képviselők.

Az idei városi kitüntetettek
A folytatásban már zárt ajtók mögött folytatta munkáját a képviselő-testület. Az erről adott hivatalos tájékoztatás szerint:
- tudomásul vették a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól, illetve a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről adott tájékoztatót;
- a döntés értelmében az augusztus 20-i városi ünnepségen „Vác Város Díszpolgára” kitüntetést vehet át Bogányi Tibor karnagy;
- egyéni posztumusz „Pro Urbe” elismerésben részesül dr. Chikán Csaba közjegyző;
- egyéni „Pro Urbe” díjat érdemelt ki dr. Bánhidi Péter háziorvos és Mikesy György volt igazgató, gyógypedagógiai tanár;
- a közösségi „Pro Urbe” kitüntetést pedig az Idősek Otthona és Klubja, valamint a Jávorszky Ödön Kórház kollektívája veheti át.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott éves munkaterv szerint a következő plenáris ülését szeptember 23-án tartja majd.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
meltatas.pdf

Közélet [2020. július 15., szerda]

Vasárnap vásárnap Vácon

A Vác Piac Kft ezúton is értesíti az érdeklődőket, hogy Vác vásártér területén 2020. július 19-én 6-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt rendez. Értesítik továbbá a lakosságot, hogy ugyanitt, minden pénteken 6-9 óráig állatpiacot tart.

A szervezők szeretettel várják a vásárlókat és az árusítókat is.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu
facebook.com/ váci vásár

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 14., kedd]

Szerdán visszatér a fizetős parkolás

A korábbival megegyező díjakkal és változatlan zónahatárokkal holnaptól (július 15. szerda) ismét fizetni kell a parkolásért Vácon mind a térítésköteles felszíni területeken, mind a mélygarázsban.

Az ügyfelek a veszélyhelyzet idejére elrendelt díjmentesség után immár kényelmesebben intézhetik a parkolással összefüggő ügyeiket. Újdonság, hogy egy átszervezésnek – amelytől azt várja az önkormányzat, hogy ugyanazon szolgáltatások több millió forinttal kisebb költséggel is elláthatók lesznek – köszönhetően a Polgármesteri Hivatal az eddigi ellenőrzési feladatok mellett ellátja az ügyfélszolgálattal összefüggő teendőket is.

Holnaptól így az újrainduláshoz kialakított szervezeti, műszaki, pénzügytechnikai feltételeken túl a Városházán egy helyen lesz elintézhető a pótdíj befizetés, az engedélyek és kedvezmények kiváltása, a bérletvásárlás. Az épületen belül lehetővé válik a közterületfoglalási-, behajtási- és más díjak fizetési lehetősége is.

A márciusra megváltott havibérletek – a gépjárműben látható helyen kihelyezve – 2020. augusztus 3-ig érvényesek abban az esetben, ha a bérlettulajdonos egyedi kérelmet nyújt be (akár elektronikus úton) a polgármesternek, aki ezt minden esetben engedélyezni fogja. Augusztus 3-tól a Városháza földszintjén lévő ügyfélszolgálati irodában már bankkártyával is lehet fizetni, így az újabb bérletek már ily módon is kiválthatók lesznek.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 14., kedd]

Bérlakások: jelentősen nőhet a vételár-kedvezmény

Lehetőséget nyújtana Vác városa az önkormányzati bérlakások régebbi bérlőinek az ingatlan megvásárlására. A testület szerdán tárgyalja azt az előterjesztést, amely lehetővé tenné, hogy az évek óta tisztességesen fizető bérlők jelentős kedvezménnyel vásárolják meg bérlakásukat.

A rendeletmódosítás azokat a lakásbérlőket érintené, akik legalább öt éve élnek önkormányzati ingatlanban, azaz még a korábbi városvezetések alatt szereztek jogosultságot. A mai városvezetés ezzel a szigorítással azt küszöbölné ki, hogy valaki a jelentős vételár-kedvezmény érdekében először bérlővé akarjon válni, majd szinte rögtön megvásárolhassa a lakást, azaz visszaéljen a lehetőségekkel.

A város tulajdonában több, mint 400 bérlakás van, ami jóval magasabb szám, mint a hasonló nagyságú településeké. Tolna megye székhelyén, Szekszárdon például 318 ilyen ingatlan volt a 2019-es adatok alapján. De, például Rétságon a tízet, Szécsényben az ötvenet sem éri el az ilyen lakások száma, míg Dunakeszin, Szentendrén, Gödön és Gödöllőn is sokkal kevesebb önkormányzati lakás van, mint Vácon.

A váci önkormányzat a kilencvenes évek elején sokszáz lakást értékesített a bérlőknek, most főleg azok jelentkezését várják, akik akkor valamiért nem éltek a lehetőséggel. A tervezett szabályok szerint, ha egyösszegben vásárolja meg valaki a bérleményét (akár hitelből), akkor összesen 35 % vételár-kedvezményben részesülhet, vagy pedig élhet a 15 éves kamatmentes törlesztés lehetőségével is, ebben az esetben 10 % kedvezményt vehet igénybe.

Lakásügyek: újabb elhanyagolt terület
A lakásállományt az új vezetés megdöbbentő állapotban találta a tavaly októberi megválasztása után; több ingatlan jelentősen leromlott állapotba került az évek alatt. Ráadásul, a bérlők által felhalmozott, több mint 80 millió forintnyi tartozás az állomány közel harmadát terheli, miközben a kilakoltatásokat esetenként kilenc éves késéssel, csupán a leváltása előtt nem sokkal indította el a régi vezetés.
Volt olyan lakó, aki 2007 óta nem fizetett az önkormányzatnak (mégis a lakásban maradhatott), pedig egy szociális bérlakás esetében az összeg jóval alacsonyabb (legfeljebb 15 ezer forint), mint a piaci díj. De, vannak 2-5 ezer forintos havi bérleti díjak is. A legnagyobb adós 3 millió forint feletti összeggel tartozott év elején a városnak. Ezek a be nem fizetett pénzek a város működtetésére, fejlesztésére szánt keretből hiányoznak, így végső soron a tisztességes váciak a legnagyobb kárvallottjai a helyzetnek.

A város vezetése eltökélt az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos tartozások igazságos, és a váciak számára megnyugtató rendezésében. A februárban megkezdett rendbetételt ugyan az önkormányzat kénytelen volt szüneteltetni a koronavírus-járvány miatt, viszont a veszélyhelyzet megszűnésével tovább folytatódhat a munka, amely kizárólag a helyiek érdekét, a város vagyonának észszerű használatát szolgálja.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 13., hétfő]

Megkezdődött a Duna-parti kerékpárút felújítása

A helyszínen tartott sajtótájékoztatón ismertették a váci polgárokkal azt a felújítási munkát, amely a Duna-parti kerékpárút két, jelen állapota miatt veszélyes és sok panaszra okot adó szakaszának megújítását célozza.

A Buki tó feletti, Halfogó utcai részen Matkovich Ilona polgármester és Kászonyi Károly, az érintett választókerület önkormányzati képviselője adott információkat a hétfő reggel elkezdett és a tervek szerint szerdáig tartó munkákról.

Matkovich Ilona többek között megemlítette, hogy a városban húzódó kerékpárutakon ilyen jelentős felújítás még nem történt. Az ismert és sok bosszúságot okozó hibák nem újkeletűek, ám az előző években az akkor ellenzékben lévő képviselők hiába szorgalmazták a javításokat. Most végre erre is sor kerülhet. A váci kerékpárút-hálózat két legrosszabb állapotú, ugyanakkor igen forgalmas szakaszáról van szó. Az egyik a Boronkay iskola alatti, a másik Építők útjánál lévő a Felső-Gombás patakon átívelő kerékpáros híd utáni, a Buki tóig húzódó rész.

Elhangzott: nem csupán hibajavításról van szó, a felgyűrődéses részeken az út szerkezetét is módosítani kell. A mostani munka eredetileg tavasz közepére volt betervezve, ám a koronavírus-járvány közbeszólt. Bár már tart a kerékpáros szezon, de a korlátozásokkal járó tevékenységet igyekeztek a kevésbé forgalmas, hételeji időszakra ütemezni. A kivitelező cég 3 napos határidővel vállalta a 10 millió forintos összeget is meghaladó értékű munkát, amely több, mint 300 folyóméteren mintegy ezer négyzetmétert érint majd.

Kászonyi Károly örömét fejezte ki, hogy a kisváci választókerület problémái közül egyre többet sikerül megoldani. A korábbi éveknél több fejlesztés, felújítás egy új városvezetői koncepció mentén valósulhat meg. Ez alapján egy-egy adott területen az építési szabályok módosításával járó beruházásokra csak a váciak érdekében vállalt egyéb fejlesztési/felújítási kivitelezés, anyagi hozzájárulás esetén kap a kérelmező engedélyt. A kerékpárút kapcsán például egy vendéglátóipari egység járul hozzá, hogy ezentúl biztonságosabban használhassák azt az erre közlekedők.

A kivitelezők ezúton is kérik a kerékpárosok türelmét, illetve, hogy a munkák határidőre történő elvégzését segítsék a munkaterület elkerülésével, vegyék figyelembe a figyelmeztető táblákat, használják a terelőutakat.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 13., hétfő]

Jó hangulatú nyílt nap a városházán

Számos család, régi és új váciak egyaránt ellátogattak a „Vác a Tiéd!" nevű, hagyományteremtő céllal megtartott ingyenes rendezvényre. A városházi programok nem titkolt célja volt, hogy a váciakat még közelebb hozza városunkhoz.

A gyermekeket bábszínház, egész napos interaktív kiállítás és szabadon használható játékok szórakoztatták a városháza udvarán. A nagyobbak ugyanitt Kolodko Mihály, Vácon élő szobrászművész világhírű miniatűr alkotásait tekinthették meg. A családi kvíz értékes nyereményekért feltett kérdései közül több még a tősgyökeres váciakat is megizzasztotta.

A nyílt napon három turnusban ismerkedhettek meg az érdeklődők a Városháza barokk épületével, így lehetőség volt bejárni azokat a termeket is, ahol sokszor a városunk életét meghatározó döntések születtek. Az ezt követő városi sétán Forró Katalin, a Tragor Ignác Múzeum igazgatója mutatta be Vác fontosabb helyszíneit sok érdekes, de kevéssé ismert információt megosztva a résztvevőkkel.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 12., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – július 13. hétfőtől július 17. péntekig – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Közélet [2020. július 12., vasárnap]

Tisztelettel köszöntjük a szépkorú Stefanik Lászlót és Szabó Mártont

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte otthonában Stefanik Lászlót és Szabó Mártont Inotay Gergely alpolgármester és Hegyvári Ágnes, a Polgármesteri Hivatal előadója, akik átadták számukra a miniszterelnöki üdvözlő dokumentumot, illetve városunk ajándékát.

***

Laci bácsi (felső képünkön) immár 65 éve él városunkban és szerencsére ma is egy remek formában, aktív mindennapokat töltő vidám úriembert köszönthet fel születésnapján 2 lánya, 3 unokája és 2 dédunokája. Közel egy fél évszázadot töltött el munkahelyén, egy igazi klasszikus textilipari gyárban Újpesten, ahová naponta utazott be dolgozni. Boldog házasságban töltött el több évtizedet első szerelmével-feleségével. Minden nap kiadós sétákat tesz és régi alsóvárosi polgárként nagyon sok jó ismerőssel találkozva beszéli meg a nagyvilág, hazánk és városunk híreit.

***

Marci bácsi (alsó képünkön) feleségével, Éva nénivel – akivel immár több, mint hat évtizede élnek boldog házasságban – és fiával él. Tősgyökeres váci polgár, a járműiparból ment nyugdíjba gyáregység vezetőként., majd egy évtizedig kereskedelmi vállalkozóként tevékenykedett. Igen aktív tagja 2005 óta az Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesületnek, ahol az Irodalmi Kör vezetője és lelkes tagja a dalárdának is. Büszkén említette, hogy rímes prózai alkotásaival a legutóbbi években eredményesen szerepelt az Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud?-okon, ahol nem egyszer arany minősítést érdemelt ki.

***

Önkormányzatunk ezúton is még sok, családja körében egészségben és boldogságban eltöltött esztendőt kíván a két örökifjú váci ünnepeltnek.

Feladó: Városháza