Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. augusztus 5., szerda]

Iskolások a Városházán

Gyermekzsivaj töltötte be a Városháza patinás falait kedden délelőtt: a Polgármesteri Hivatal látta vendégül az ingyenes városi napközis tábor résztvevőit az épületben.

A kicsiknek és kísérőiknek Inotay Gergely állított össze egy diabemutatót, amelynek segítségével helytörténeti kvízkérdésekre lehetett válaszolni jutalomért cserébe. A mindenre rácsodálkozó lurkók ezután az alpolgármester vezetésével körbejárták a Városházát, megismerve azokat a termeket is, ahol sok esetben a város jövőjét – így az ő jövőjüket is – meghatározó döntéseket hoznak a képviselő nénik és bácsik.

***

Városunk idén nyáron is lehetőséget biztosít a fiatalok napközis táboroztatására. A Simon Antal iskolában csaknem 100 gyermek vesz részt a színes programokon. Az önkormányzat által szervezett ingyenes napköziben nemcsak a felügyelet, hanem a gyermekek szórakoztatása is cél: a mostani programhoz hasonló elfoglaltságokon kívül festést, kosárfonást és különböző sportlehetőségek várják a kicsiket és nagyobbakat.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 5., szerda]

Szeretettel köszöntjük a szépkorú Fábián Zoltán Lajosnét

Kilencvenötödik születésnapja alkalmából köszöntötte az önkormányzat nevében otthonában Fábián Zoltán Lajosnét – Irénke nénit – Inotay Gergely alpolgármester és Hegyvári Ágnes, a Polgármesteri Hivatal munkatársa, akik átadták a miniszterelnöki üdvözlő dokumentumot, illetve városunk ajándékát.

Irén néni két lányának egyikével, Ágnessel lakik Deákváron és a ház körül ma is aktívan segít a teendők ellátásában. Korábban az újpesti OTP fiókban dolgozott, miután a váci kereskedelmi iskolában elvégezte tanulmányait. (Az alpolgármester egy újabb találkozót is megbeszélt vele, hogy megmutathassa egykori iskolájának mai épületét, illetve megismertesse a Városházát is az érdeklődő hölggyel.)

Irénke néni 65 évig élt boldog házasságban a 2012-ben elhunyt férjével. Négy unokája és hét dédunokája van és ma is figyeli a váci közéleti eseményeket. (Mint mondta, októberben képeslapot is küldött a megválasztott első váci polgármester asszonynak, Matkovich Ilonának.)

Önkormányzatunk ezúton is még sok, egészségben és boldogságban eltöltött esztendőt kíván Fábián Zoltán Lajosné, Irén néninek!

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 5., szerda]

Javaslatokat várnak a lakosságtól

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alább felsoroltak szerint településrendezési eszközök módosításának elindításáról határozott:

1. Damjanich utca – Vám utca – Nagymező utca – Vásár utca által határolt terület
2. Dr. Csányi László körút – Posta park – Görgey utca – Széchenyi utca által határolt terület
3. Konstantin tér – Budapesti főút – Múzeum utca által határolt terület
4. Gabona utca – volt vácdukai út – Kender utca – Árpa utca – Borsó utca – Repce utca által határolt terület (Csendesrét lakópark)
5. Szent László út – Csuka utca – Amur utca – Horgásztói út által határolt terület
6. Kosdi út – Vác közigazgatási határa – 6320 hrsz.-ú út – 6319 hrsz.-ú út – 6375 hrsz.-ú út – 6271 és 6272 hrsz.-ú telek határa – 6267 hrsz.-ú út – 6226 és 6228 hrsz.-ú telek határa – Zabla köz – 6184 hrsz.-ú telek határa – Alsó Törökhegy út – 6047 hrsz.-ú út – 6058 hrsz.-ú út – Felső Törökhegy út által határolt terület (Törökhegy felső rész)
7. Deres utca 5779/4 hrsz. területe
8. Északi gazdasági terület 20049/4 hrsz. területe
9. Sejce 0100/1 hrsz. mezőgazdasági területe

A 2020. évi LVIII. törvény 165.§ (2) c) pontja alapján a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton történik. Kérjük, hogy észrevételeiket, javaslataikat a Főépítészi Osztályra juttassák el elektronikus úton (foepitesz@varoshaza.vac.hu) vagy személyesen legkésőbb 2020. 08. 24.-ig.

Az egyeztetési dokumentumok elérhetők a: http://www.vac.hu/vac/hesz.html oldalon.

2020. augusztus 03.

Zöldi Péter
főépítész

Feladó: Városháza

Közös megegyezéssel – kérésére – távozik Papp Ildikó, a Vác és Környéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A Tourinform irodát üzemeltető cég élére dr. Varga Katalin, a Váci Dunakanyar Színház megbízott ügyvezető igazgatója kerül, aki TDM-vezetői feladatát térítésmentesen vállalta. Az új vezető több évtizedes közigazgatási tapasztalattal rendelkezik, jogi diplomája mellett két turisztikai végzettsége is van.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 4., kedd]

Tévhitek az önkormányzati lakások megvásárlásáról

Vác képviselő-testülete július 15-én döntött arról, hogy kedvezőbb feltételekkel biztosítja az önkormányzati bérlakások megvásárlását a régi, legalább 5 éve bent lakó, tisztességesen fizető bérlőknek.

A lakás megvásárlása csupán egy lehetőség, ami kizárólag az ott lakót, és bizonyos esetekben családtagjait illeti meg. Az, aki nem akarja vagy nem tudja megvásárolni az önkormányzati tulajdonban álló bérlakását, az továbbra is változatlan feltételekkel bérlő marad, mivel az önkormányzat másnak nem kívánja értékesíteni az ingatlant, csak a bérlőknek.

A bérlemény megvásárlásának módjával kapcsolatos kérdéseiket a Váci Városfejlesztő Kft.-nél, vagy az önkormányzat zöld számán tehetik fel.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 3., hétfő]

Megújul az útburkolat a Tímár utcai csatornacsere után

Augusztus 6-án (csütörtökön) kezdődik a szennyvízcsatorna cseréje a Tímár utcában. A munkálatokat végző DMRV Zrt. 30 napra tervezi korlátozni a gépjárműforgalmat az érintett útszakaszon.

Vác vezetése a hasonló munkálatokkal kapcsolatos új koncepciónak megfelelően – ahogy az ELMŰ burkolatbontással járó munkáinál is – jelezte a szolgáltató felé, hogy az útburkolat aszfaltos részénél teljes szélességben kell a felületet újra burkolnia. A körzet képviselője, Inotay Gergely alpolgármester tájékoztatása szerint ezen városi előírás eredményeként a jelenleg meglevő úthibák eltűnnek, az utca Duna-part felőli szakasza új aszfaltréteget kap. Valamint, a kivitelező vállalta, hogy az utca térköves szakaszán is teljes szélességben újrarakja a burkolatot.

A burkolatbontás utáni javításnak hatéves garanciája van, amelyet az új városvezetés számon kér a kivitelezőkön. Ahol lehet és szükséges, ott a hivatal érvényesíti ezt a garanciát és kéri az utólag keletkező esetleges süllyedések, töredezettségek kijavítását. Az alpolgármester elmondta még, hogy nem csak a belvárosi Tímár utcára vonatkozik az útburkolat minőségi helyreállítására vonatkozó előírás, hanem a város más részeire is. Emlékeztetett rá, hogy az elmúlt hetekben a Földváry tér több felbontott járdájánál is megkövetelték a teljes szélességű újra aszfaltozást.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 2., vasárnap]

A zöldhulladék begyűjtése következik

A szelektív hulladékok elszállítását követő héten - augusztus 3-tól augusztus 7-ig - ezúttal a zöldhulladékot viszik el házhoz menő rendszerben a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai.

A levágott növények az erre rendszeresített zöld zsákban helyezhetők ki. A faágas, fásszerű növényi hulladék kötegelve is elszállításra kerül, de ezen esetben be kell tartani az előírásokat: maximum 1 köbméter térfogatú, 1,5 méter hosszú és legfeljebb 6 cm átmérőjű gallyak tehetők ki, amelyeket legalább egy helyen össze kell kötni.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcalissttzoldd.pdf

Közélet [2020. július 31., péntek]

Vác és Szentendre közös levele a miniszteri biztoshoz

A közös fellépés újabb részeként a váci és a szentendrei polgármester közös levélben kért személyes találkozót a turisztikai térségek fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok koordinációért felelős miniszteri biztosától, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójától, dr. Guller Zoltántól. A polgármesterek célja a kormányhatározatba foglalt, az ügynökségnél elakadt turisztikai célú projektjeik további sorsának tisztázása, a fejlesztések felgyorsítása.

Mint az Fülöp Zsolt, Szentendre polgármesterének július 9-i váci látogatása és tárgyalása során megállapítást nyert, a két Duna-parti város hasonló helyzetbe került a 2017-es, a Dunakanyar – mint kiemelt turisztikai térség – fejlesztéseiről szóló kormányhatározat végrehajtásának elakadása miatt. Szentendre esetében több, mint 8 milliárdos, Vác vonatkozásában pedig 4 milliárdos forrást tartalmazó projektígérvény megvalósulása kérdőjeleződött meg azzal, hogy a beruházások irányításával, koordinálásával megbízott Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) nem reagál a két önkormányzat kezdeményezéseire.
Az MTÜ együttműködésének hiánya miatt a rekonstrukciós munkák ütemezésének, a tervek egyeztetésének folyamata leállt, holott mindkét településen nagy szükség lenne az egyre veszélyesebb állapotba került nagy értékű és örökségvédelmi, idegenforgalmi szempontokból is jelentős épületek felújítására.

Az említett városvezetői találkozón Matkovich Ilona és Fülöp Zsolt megállapodott abban, hogy közösen járnak el az Ügynökségnél és az illetékes kormányszerveknél, hogy mielőbb elkezdődhessen a műemléképületek felújítása. Ezen folyamat lépéseként a két polgármester közös levelet intézett a miniszteri biztoshoz, melyben személyes találkozót kért az Ügynökség vezérigazgatói feladatait is ellátó dr. Guller Zoltántól.

„A kormány által támogatott kiemelt projektjeink esetében minden további késlekedés már közvetlenül veszélyezteti városaink reputációját, és a még meglévő turisztikai vonzerejét, kedvezőtlenül hat városainkban turizmusból élő vállalkozások, munkavállalók túlélési, illetve megélhetési lehetőségeire.
Éppen ezért az elakadt projektjeink további sorsának tisztázása, a fejlesztések felgyorsítása érdekében kérünk Öntől személyes találkozót, a közvetlen egyeztetés lehetőségét.
Szeretnénk bízni abban, hogy közösen új lendületet adhatunk a kormánydöntés szerinti turizmusfejlesztési program mielőbbi megvalósításnak.”
– áll többek között az elküldött levélben.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 31., péntek]

Rendkívüli ülés: HÉSZ-módosítás indítás a fejlődés érdekében

Július utolsó napján tíz napirendi pontot tárgyaló, munkaterven felüli ülést tartott Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A rendkívüli ülésen a 15 tagú grémiumból csak Pető Tibor nem volt jelen.

A reggel nyolc órakor kezdődő 70 perces tanácskozás bevezetőjében a napirendi témák sürgősséggel történő előterjesztését indokolta meg egyenként Matkovich Ilona. Ezek jórészt határidő miatti okok, mivel az éves munkaterv szerint legközelebb csak szeptember 23-án tart ülést a testület.

Az elfogadott napirendi sort rendeletmódosítás indította. Ennek célja, hogy a településrendezési és településképi eszközökkel kapcsolatos partnerségi egyeztetések könnyebben és gyorsabban lefolytathatók legyenek. Ezt követően három területre is elindították a településrendezési eszközök módosítását. Mindhárom módosítás azt szolgálja, hogy városunkban cégek, illetve méhészeti családi vállalkozás telepedhessen le. Engedélyezték, hogy telekalakítással önállóan feltüntetésre kerülhessen két út (és a mellette lévő területek), mely a volt laktanya területén található.

Majd részbeni értékesíthetőségének érdekében egy Budapesti főúton lévő ingatlant kivontak a törzsvagyonból. Egy, a Külső-Rádi úton lévő lakás bérlőkijelölési jogát megkapta a Szociális Szolgáltatások Háza, majd egyetértettek azzal is, hogy az önkormányzat adja be pályázatát, arra a lehetőségre, hogy fűtésre alkalmas faanyagok térítésmentesen kerüljenek a város tulajdonába és azokat szociális tűzifaosztással a rászorulók kapják meg.

A képviselő-testület kibővítette azon személyek sorát, akik képviselhetik az önkormányzatot az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás ülésein.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 29., szerda]

Hétfőtől buszmenetrendi módosítások az utaskérések beépítésével

A vírusjárvány miatti veszélyhelyzet végével, június közepétől a korábbihoz képest ütemesebb, utasigényeket jobban kiszolgáló helyi autóbusz menetrend lépett érvénybe városunkban. Augusztus 3-tól (hétfő) pedig további utasbarát lépéseket eszközöl az önkormányzat által begyűjtött észrevételek alapján a Volánbusz.

A júniusi változásokkal sikerült elérni, hogy a két nagy lakótelepet – a korábbinál gyakrabban közlekedő – közvetlen buszjárat kapcsolja össze. Megoldódott a kórház napközbeni óránkénti megközelítése Alsóvárosról, és bekapcsolták a Burgundia városrészt is, ráadásul az útvonal módosítással csökkent a Konstantin tér és Honvéd utcai belvárosi terület forgalmi terhelése.

„A változtatások után az önkormányzat és a szolgáltató cég is várta az utasok véleményét, javaslatait, majd ezeket összegezve néhány helyen módosításra kerül a menetrend. A három, leginkább igénybe vett járat – 360-as, 364-es és 365-ös – esetében összesen 9 indulási idő változik meg, döntő részben 5-10 perces eltéréssel.” – erről Ferjancsics László alpolgármester tájékoztatott.

A módosítások hatására a kórházi műszakkezdésekhez még jobban igazodó buszközlekedés valósul meg Kisvác-Alsóváros, illetve Deákvár felől. Változik néhány sejcei járat indulási ideje is: a reggeli órákban ezek közül kettő korábban indul 5 perccel, este pedig két járat később indul 5 illetve 10 perccel. A módosítások eredményeként Sejcéből a zónázó vonatok jobban elérhetők lesznek, továbbá javul a csatlakozás a kórház felé. Ugyanígy az ellenkező irányban: a vasút-autóbusz csatlakozás jobban kielégíti a felmerült igényeket, a Budapestről érkező zónázó vonatokhoz igazodva a délutáni órákban óra 40-kor vagy 45-kor indul busz Deákvár felé.

Az alpolgármester főleg a Sejcéből, illetve Deákvárról reggel indulókat kéri, hogy ellenőrizzék buszaik indulási időpotjait, nehogy lemaradjanak járataikról.

***

Módosítások a jelenlegi menetrendhez képest.

360-as járat:
- az 5.37-kor a Buki sorról induló járat a kórházig közlekedik, onnan 6.04-kor indul visszafelé;
- a 16.17-kor a Buki sorról, illetve visszafelé, a 16.34-kor a kórháztól induló járat csak munkanapokon közlekedik;
- a 17.37-es Buki sorról, illetve a 18.04-kor a kórháztól induló járat minden nap közlekedik.

363-as járat:
- a 20.40-kor a buszállomásról induló járat 20.45-kor, a 22.35-ös 22.45-kor indul;
- a 5.55-kor Sejcéről induló járat 5.50-kor, a 6.55-ös 6.50-kor, a 21.00-es 21.05-kor indul.

364-es járat:
- a 6.15-kor a buszállomásról induló járat 6.20-kor, a 18.45-ös 18.15-kor indul;
- a 17.15-kor a buszállomásról induló járat csak munkanapokon közlekedik.

365-ös járat:
- a 6.45-kor a buszállomásról induló járat 6.35-kor indul;
- a 17.45-kor a buszállomásról induló járat 17.40-kor indul és mindennap közlekedik.

366-os járat:
- a 6.10-kor Alsóvárosról induló járat érinti a kórházi megállóhelyet is.

***

A 2020. augusztus 3-tól érvényes menetrendek megtalálhatók a következő oldalakon:

- 360-as járat:
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=360&menetrend_id=545&dir=to

- 363-as járat:
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=363&menetrend_id=545&dir=to

- 364-es járat:
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=364&menetrend_id=545&dir=to

- 365-ös járat:
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=365&menetrend_id=545&dir=from

- 366-os járat:
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=366&menetrend_id=545&dir=from

Feladó: Városháza