Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. augusztus 29., szombat]

Városvezetői tapasztalatcsere Szombathelyen

A héten Vas megye fővárosába, Szombathelyre látogatott a kölcsönös tájékoztatás és az elmúlt időszak önkormányzati tapasztalatának megvitatására városunkból Matkovich Ilona polgármester, Kiss Zsolt alpolgármester és Iványi Károlyné kabinetvezető.

A dr. Nemény András polgármester által vezetett helyi tárgyalópartnerekkel – dr. László Győző és Horváth Soma alpolgármesterekkel, Kopcsándi Katalin polgármesteri titkárral és Bokányi Adrienn tanácsnokkal – folytatott eszmecsere vezértémája az előttünk álló uniós támogatási ciklusra vonatkozó lehetőségek áttekintése volt. Ez a korábbi tapasztalatokra alapozott folyamat olyan módosítására irányul mindkét város esetében, melynek eredményeként a település közvetlenül juthat az uniós forrásokhoz.

Mivel a megyeszékhely Szombathely már sikeresen indult ilyen pályázaton, a városvezetők a váci lehetőségeket is áttekintették. A tárgyalásokon sor került még a konkrét városüzemeltetési tapasztalatok kicserélésére, az önkormányzati bérlakásokkal való gazdálkodás lehetőségeinek formáira is. De szóba került a sport- és kulturális létesítmények működtetésének problematikája, illetve a kommunikációs tevékenység hatékonyságának bővítési lehetősége.

Matkovich Ilona a látogatásról elmondta: bár Szombathely a nagyobb léptékű költségvetésével és megyeszékhely mivoltával részben eltér városunk jellemzőitől, azt tapasztalta, hogy az alapvető gazdálkodási, politikai és városüzemeltetési problémák hasonlóak a két településen. Kiemelte továbbá, hogy a váci városvezetés a jövőben is folytatni kívánja azokat a tapasztalatszerző megbeszéléseket, melyek helyben is hasznosítható megoldásokat kínálnak a városunkban meglévő gondokra.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 29., szombat]

Lakásügyekről és közterületi padokról is döntöttek

Csütörtöki ülésén az önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága átruházott hatáskörben négy előterjesztést tárgyalt meg és hozott döntéseket. Nyílt ülésen hagyták jóvá a tanévre vonatkozó helyi autóbusz menetrendet, illetve járultak hozzá a Főtéren található terasz rendezvényre való bérléséhez.

Korábban egy másik alsóvárosi körzet képviselője, Ferjancsics László kezdeményezésére került leszerelésre és elszállításra a Damjanich utcai felnőtt játszótér közeléből az a betonasztal és padozat, amelyet sajnálatos módon már csak italozásra és mások megbotránkoztatására használtak egyesek. Ezúttal Fehér Zsolt Földváry téri képviselő tolmácsolta előterjesztésében a Nagymező utca 51-61. és 65-77. közötti tömbbelső környékén élők kérését, mely az ottani betonasztal és pad eltávolítására irányult. Mivel az italozó, szemetelő és hangoskodók használták csak ezeket, az eredeti funkcióját már betölteni nem tudó utcabútorokat a bizottsági tagok egyetértése után szintén eltávolítják majd. Az előterjesztő befogadta Rozmaring Sándor módosító javaslatát, mely szerint a leszerelt padok és asztalok a bővülő Munkácsy parkba kerüljenek elhelyezésre.

***

Zárt ülésen újabb három olyan, hosszabb ideje a lakásban élő önkormányzati bérlő kérelmét bírálták el pozitívan, aki szeretne élni a kedvező lehetőséggel és megvásárolná a bérleményét. Mint ismeretes, az önkormányzat a helyi lakáshelyzet problémáit is igyekszik megoldani. A megvásárolni kívánt lakásban legalább 5 éve élő bérlő a Váci Városfejlesztő Kft-nél jelezheti vételi szándékát. Egyösszegű vásárlás esetében 15+20 %-os árkedvezményben is részesülhet, de akár 15 éves kamatmentes részletfizetéssel is élhet: ebben az esetben 15 %-os kedvezményt kaphat.

A város – nagyrészt leromlott állapotú – lakásállománya jelenleg 400 fölött van, a bérleti díjak nem fedezik ezek fenntartási költségét sem. Ráadásul a bérletidíj tartozások meghaladják a 80 millió forintot annak ellenére, hogy például a szociális bérlakások havi díja döntő részben nem haladja meg a 15 ezer forintot. Ezek a be nem fizetett pénzek a város működtetésére, fejlesztésére szánt keretből hiányoznak, így végső soron a tisztességes váciak a legnagyobb kárvallottjai a helyzetnek.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 28., péntek]

Elsejétől életbe lép a tanévre érvényes buszmenetrend

Szeptember elsejétől a korábbi években megszokott formában kezdődik meg hazánkban az új oktató/nevelő tanév. Emiatt városunkban jelentős mértékben bővül a veszélyhelyzetben, majd az azt követő nyári szünetben érvényes helyi autóbusz közlekedés.

A szolgáltató Volánbusz és az önkormányzat közös egyeztetése után az utóbbi illetékes szakbizottsága is elfogadta a keddtől érvényes helyi autóbusz menetrendet, amely figyelembe veszi az elmúlt hónapok tapasztalatait, az utasok javaslatait, továbbá támaszkodik a városunkat érintő helyközi járatok utazási lehetőségeire is.

Mivel a helyközi járatok helyi bérlettel és díjszabással vehetők igénybe – és például a buszpályaudvarról naponta több tucat ilyen járat érinti az Iskolavárost és a DDC-t – a váci utasok számára ezek is lehetőséget biztosítanak az utazási céljuk eléréséhez.

A most életbe lépő módosítás kiegészíti az érvényben lévő menetrendet a tanítási napokon közlekedő járatokkal, valamint ezen napokon néhány járat végállomása és indulási megállója módosul. A két nagy lakótelepről (Deákvárról és Alsóvárosról) a korábbiaknál kényelmesebben lehet elérni mind a belvárosi, mind a szérűskerti tanintézményeket.
Bár ezt a helyi menetrend nem tartalmazza, de a Volánbusszal folytatott tárgyalások eredményeként a Balassagyarmati út felől érkező helyközi járatok egy része a tanév során megáll a Hunyadi utcánál és a Rákóczi téren is, fel- és leszállni is lehet majd.

A keddtől érvényes helyi buszmenetrendek a következő linkeken érhetők el:

360-as:
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=360&menetrend_id=549&dir=to

361-es:
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=361

363-as:
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=363&menetrend_id=549&dir=to

364-es:
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=364&menetrend_id=549&dir=to

365-ös:
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=365&menetrend_id=549&dir=from

366-os:
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=366

Feladó: Városháza

hatvanegyes.pdf

Közélet [2020. augusztus 28., péntek]

Iskolaszerek váci rászorulóknak

Pénteken a Jószomszéd Hálózat segítségével összegyűjtött iskolaszereket adott át a rászorulók részére a családoknál, illetve a Városházán Matkovich Ilona polgármester.

Délelőtt két családhoz látogatott el a városvezető annak érdekében, hogy több kisiskolásnak átadhassa a különböző tanszereket tartalmazó iskolatáskát. Délben a Városházára érkezett több család, ahonnan szintén sok hasznos tanszerrel gazdagodva távozhattak a nebulók.

Az átadás kapcsán a polgármester elmondta: az önkormányzat igyekszik lehetőségeihez mérten maximális pénzbeli segítséget is adni az ilyenkor szokásosan megnövekvő terhek enyhítésére. A törvény által biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen túl települési támogatásként jövedelemhez kötötten tudják segíteni a gyermekétkeztetést és a beiskolázást.

„Sajnos, sokszor olyan jövedelmi határa van a támogatás nyújtásának, mely miatt több rászoruló nem juthat hozzá ezekhez. A pár hónapja városunkban igen eredményesen működő Jószomszéd Hálózat és az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy a civil szerveződés összefogásával az említett támogatásból néhány forint miatt kieső családoknak az iskolai kezdéshez szükséges eszközöket gyűjt és ad át. Remélem, ezek segítségével legalább részben enyhíteni tudjuk a szeptemberi megnövekedett családi kiadásokat.” – mondta Matkovich Ilona.

A polgármester végül megköszönte minden felajánlónak az önzetlen segítéséget, a diákoknak pedig egy, a tavaszinál kevésbé zaklatott, egészségben és sikeres tanulásban bővelkedő tanévet kívánt.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 27., csütörtök]

Parkolási kérdésekben is döntöttek a rendkívüli ülésen

Július után augusztusban is szükséges volt, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az éves munkaterven felül rendkívüli tanácskozást tartson, ugyanis a szeptember második felében esedékes ülés előtt több ügyben is határidős döntéseket kívánt meg a város érdeke.

Az augusztus 27-re összehívott tanácskozás 10 napirendi témájának sürgős megtárgyalását Matkovich Ilona indokolta. Ezek nagy része olyan intézkedéseket von maga után, melyeket meg kell tenni még a szeptember 23-ra kitűzött soros ülés előtt.

Így például az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tanácsülése is megelőzi a szeptemberi váci testületi ülést. Ezért dönteni kellett abban, hogy a tavalyi évet – még Fördős Attila elnökletével – több mint 30 milliós veszteséggel záró Társulás közös tőkerendezését Vác is szükségesnek tartja.

A váci grémium ezt követően engedélyezte a Kisvác-Középvárosi Óvoda törvényi előírást meghaladó csoportlétszámát és a plusz egy védőnői körzet kialakításához módosította a körzethatárokat. Az önkormányzati kulturális intézményekben törvényi előírás miatt immár nem létesíthető közalkalmazotti jogviszony, a könyvtár, a levéltár, a múzeum és a művelődési központ alapító okiratát ezért módosítani kellett.

A Gombási úti SPAR parkoló ügyének megnyugtató rendezése végett Rozmaring Sándor képviselő négyoldalú megállapodás terjesztett elő, melynek önkormányzati jóváhagyása is megtörtént. (A döntés részleteiről külön cikkben számolunk be.) A folytatásban a Helyi Építési Szabályzat aktuális módosításait szavazta meg a testület. Többek között engedélyezték a Belvárosban a gépi parkolási eszközök használatát, szigorították a parkolási rendeletet, valamint több ingatlan vonatkozásában lezárták a HÉSZ módosítás véleményezési szakaszát, továbbá megszavazták a Damjanich utca – Vám utca – Nagymező utca – Vásár utca által határolt területre megkötendő településrendezési szerződés tartalmát is. Ez utóbbi eredményeként több tucat Földváry téri parkolóhely megtervezésének lesz anyagi fedezete.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 27., csütörtök]

Hasznos tárgyalások a turisztikai ügynökséggel

Egyeztető tárgyalást folytatott a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatójával Vác és Szentendre polgármestere. Ennek témája a két város számára korábban megítélt turisztikai fejlesztési forrás mielőbbi felhasználhatósága volt.

Mint arról korábban hírt adtunk (vac.hu – Közélet 2020. július 31.) Matkovich Ilona és Fülöp Zsolt polgármester közös levélben kért egyeztetési lehetőséget Guller Zoltántól, az MTÜ vezérigazgatójától. A megbeszélést városunk polgármestere hasznosnak minősítette. Mint mondta, a vezérigazgatót tájékoztatta a váci belvárosi épületek állapotáról. Ennek személyes szemrevételezése érdekében meghívta a vezérigazgatót városunkba, melyet Guller Zoltán el is fogadott.

A mostani megbeszélésen a váci városvezető többek között ismertette azokat az eddigi lépéseket, melyeket Vác a számára megítélt 4 milliárd forintos támogatás felhasználhatósága érdekében megtett. Matkovich Ilona vázolta továbbá azokat a terveket, melyek a rossz állapotú műemlék épületek megmentésére készültek, és kérte az ezekhez szükséges források folyósításának megkezdését. A tárgyaláson szó esett továbbá azon váci elképzelésekről, melyek a város további turisztikai fejlesztésére vonatkoznak.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 24., hétfő]

Ismét földi szúnyoggyérítés városunkban

Ezúton is értesítjük a lakosságot, hogy városunk területén az idei negyedik, földi úton történő szúnyoggyérítésre augusztus 25-én kedden kerül sor az az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében.

A kezelés a napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. augusztus 26-27-én, ugyanebben az időben történik.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

***

A lakosság részére javasolt teendők:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 23., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – augusztus 24. hétfőtől augusztus 28. péntekig – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Közélet [2020. augusztus 21., péntek]

Újra ingyen lehet leadni az elektronikus hulladékot

Az áprilisban rekordmennyiségű eszköz leadásával megtartott begyűjtés tapasztalata alapján már akkor megígérte a városvezetés, hogy – ellentétben a korábbi esztendők évi egy (vagy egy sem) begyűjtésével – idén lesz még alkalom a váci polgárok elektronikai hulladékainak ingyenes leadására. Erre szeptember 5-én (szombaton) 9 és 16 óra között kerül sor.

Az elmúlt közel egy évtized gyakorlatával ellentétben a váci önkormányzat fontos feladatának tekinti a város közterületeinek rendben tartása mellett a lakosság hulladékleadási gondjainak enyhítését is. Így idén már másodszor biztosít lehetőséget arra, hogy a háztartásokban feleslegessé vált elektronikai hulladékot leadhassák a polgárok.

Mint azt már az áprilisi akciónál kiemelte Kiss Zsolt alpolgármester: új rendszerben, a takarékosság jegyében szervezik az akciót, elkerülve a korábban rendre jelentős közpénz kiadással járó begyűjtést. Így most is egy külsős cég bevonásával lesz lehetősége a váciaknak, hogy ingyenesen adhassák le a felesleges elektronikai eszközeiket.

A szervezők – Vác Város Önkormányzata, a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. – kérik a helyi polgárokat, hogy a még szétbontatlan, feleslegessé vált, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral működő eszközeiket, lemerült akkumulátoraikat adják le.

A leadás feltétele, hogy az átadó személy váci lakos legyen, ezt valamely okmányával bizonyítsa. Kérik továbbá a polgárokat, hogy a járványveszély miatt elővigyázatosságból tartsák be a szükséges egymás közötti távolságot, használjanak védőmaszkot és kesztyűt. Javasolják továbbá, hogy a tumultus elkerülése végett a kora délutáni órákban keressék fel a Deákvári fasor 2. szám alatti leadási helyszínt.

Az idei második elektronikai hulladék leadását biztosító begyűjtés egyéb részletei mellékletünkben találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
elektrfelhiv.pdf

Közélet [2020. augusztus 21., péntek]

Szent István-napi ünnepség Vácott

Nagy érdeklődés mellett tartotta meg augusztus 20-án városunk az Államalapításra és Szent Istvánra emlékező tisztelgő ünnepségét. A Konstantin téri szobornál megrendezett méltóságteljes esemény ezúttal is a már megszokott hagyományok szerint zajlott.

A Himnusz közös eléneklését követően Meláth Attila baptista lelkész mondott tartalmas ünnepi beszédet. Bevezetőjében kitért arra, hogy Szent István nyíltan vallotta: az államalapítás érdekében a Nyugat felé fordulva kell elérni a magyarság asszimilálódását, a terült egyéb népeivel történő megbékélését. A folytatásban részletesen ismertette István életútját, megemlítve azt, hogy – miként az ő korában is – ma is vannak győztesek és vesztesek az élet különböző területein. Ünnepi beszédének befejezéseként Meláth Attila a hit erejét hangsúlyozta, majd felhívta a figyelmet arra is, hogy feltétlenül tisztelnünk és segítenünk kell a tőlünk különbözőeket, a nálunk valamilyen okból gyengébbeket, elesettebbeket.

Az új kenyér megszentelése után Matkovich Ilona polgármester átadta Bogányi Tibor karnagynak a Vác Város Díszpolgára kitüntetést. Ebben az évben posztumusz Pro Urbe egyéni díjjal ismerték el Dr. Chikán Csaba közjegyző érdemeit. (Az elismerést özvegye, Dr. Chikánné Sarodi Judit vette át.)

Egyéni Pro Urbe díjjal ismerte el a város dr. Bánhidi Péter háziorvos és Mikesy György volt intézményigazgató munkásságát. A közösségi Pro Urbe kitüntetésben idén a Jávorszky Ödön Kórház és az Idősek Otthona és Klubja kollektívája részesült. (Méltatásuk mellékletünkben olvasható.)

A rendezvény végén a város vezetői, a pártok, szervezetek képviselői megkoszorúzták Szent István szobrát, majd közösen elénekelték a Szózatot.

Az ünnepségen közreműködött a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar, a Váczi Néptáncegyüttes, Bodolai Péter operaénekes, valamint a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
meltatas.pdf