Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. október 5., hétfő]

Új aszfaltot kaphat több rossz állapotú útrész

Hétfői rendkívüli ülésén költségvetési átcsoportosítással forrást biztosított a Zöldfa utca és a Szent Mihály dűlő egy-egy szakaszának felújítására a képviselő-testület.

Bár Vác beadta jelentkezését a Belügyminisztérium mintegy 9 milliárdos, az önkormányzatok kötelező feladatellátását támogató pályázatára, a város – több ellenzéki vezetésű településhez hasonlóan – egy fillér segítséget sem kapott a kormánytól útjai javítására. (Mint ismeretes, az idei váci útjavításokra szánt, mintegy 115 milliós bevételt jelentő gépjárműadó összegét a koronavírus járványra hivatkozva már tavasszal elvonta az állam a várostól.)

A két útfelújításra közel 25 millió forint átcsoportosítását javasolta Matkovich Ilona polgármester, olyan felújítási és beruházási sorokról, melyeken az ott lévő összegek ebben az esztendőben különböző objektív okok miatt már nem kerülhetnek felhasználásra. Az érintett választókörzetek képviselői, köztük Fehér Zsolt (Összefogás Vácért) is támogatták a javaslatot.

Az útfelújításokra már kiírták a nyilvános pályázatot, így, ha az eredményes lesz és az időjárás engedi a munkavégzést, akkor a Zöldfa utca Kölcsey utcáig terjedő részére és a Szent Mihály dűlő bevezető szakaszára is még idén rákerülhet az új aszfaltréteg. Mint ahogy aszfaltburkolatot kaphat az iskolavárosi sportcsarnok előtti kockakő burkolat is, miután Kászonyi Károly (Összefogás Vácért) módosító javaslatára egy további átcsoportosítással erre is plusz forrást biztosítottak, illetve a tervek szerint felújításra kerül a Gombási út Présház utcától húzódó szakasza is.

Az új városvezetés kiemelten figyel az út- és járdafelújításokra. Fenntartói, lakossági és önkormányzati finanszírozásban megújult többek között a vasútállomás közelében lévő, parkolásra alkalmas terület, a Gödöllői úton található vasúti átjáró útszakasza, a Zichy és a Zöldfa utcai járda egy-egy része, és a Duna-parti kerékpárút jelentős szakasza. Aszfaltréteget készíttettek az Akó utca elhanyagolt részén, és a Beniczky utca egy szakaszán, valamint kijavították a veszélyes úthibát a Csányi körút Honvéd utcai kereszteződésében.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 4., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – október 5. hétfőtől október 9. péntekig – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Közélet [2020. október 3., szombat]

Jelentős megtakarítást hozó, közel 150 milliós fejlesztés a Távhőnél

Közel 150 millió forintos fejlesztéssel várja a fűtési szezont az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató cég. A környezetvédelmi beruházással jelentős költségmegtakarítás érhető el – az új, távvezérléssel működtethető kazánokkal éves szinten mintegy 90 ezer köbméter gázt tudnak megspórolni, ami egy, a váci strand méretű intézménynek az éves fogyasztása.

A három helyszínen összesen hat, a korábbiaknál sokkal jobb hatásfokkal üzemelő kondenzációs kazánt telepítettek. Két helyen már vannak mérési eredmények: csak a melegvíz előállításában hetek alatt 400, illetve 800 köbméter megtakarítást ért el az új rendszer, ehhez adódik később a távfűtés során megspórolt mennyiség.

Mint Molnár Nándor deákvári képviselő (Összefogás Vácért), a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, a következő hetekben záródó fejlesztés 90 millió forintos önrészből és 55 millió forintos uniós támogatásból valósul meg.

A Hársfa utcai óvodában ugyancsak energetikai fejlesztés zajlik. Az önkormányzati intézményben az idén 40 millió forintos beruházás keretében telepítenek napelemeket és cserélik a régi, rossz állapotú nyílászárókat. Az új városvezetés – szakítva az elődei gyakorlatával – az energiabeszerzésre csatlakozott egy közbeszerzési közösségbe, mely döntés éves szintén több milliós kiadáscsökkenést eredményez.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 3., szombat]

Kormányhivatali vizsgálat miatt korlátozzák a játszóeszközök használatát

A Városfejlesztő Kft. ma lezárt két játszóteret (a Damjanich térit és az Arany János utcait), és az összesen több mint 160 játszóeszköz közül további 11 használatát korlátozza (köztük 5 homokozóét), miután ezeknél a kormányhivatal vizsgálata szerint a használatba vétel előtti időszakos ellenőrzési jegyzőkönyv, valamint a játszótéri eszközökről és azok állapotáról vezetett nyilvántartás nem került bemutatásra az üzemeltető részéről. Mint a hivatal fogalmaz, a kockázat és a veszély nem magából a játszótéri eszközökből ered.

A korábbi ciklusban, 2015. decemberében elkészített ellenőrzési vizsgálat szerint a játszótéri eszközök 70 %-a balesetveszélyesnek minősült, de akkor egyetlen eszköz használatának korlátozását sem rendelték el.

A későbbi, 2016. novemberi vizsgálatból közel 40 eszköz valamiért kimaradt, a bevizsgáltak közül a nem megfelelőknek minősítettek ügyében – melyek a mostani lezárások nagy részét adják – több év alatt nem sok esetben történt előrelépés.

Az önkormányzat ebben az évben több játszóeszköz javítására kérte a Városfejlesztő Kft.-t, melyek festési és más munkákat is elvégeztek az eszközökön. A lezárás és használat korlátozás olyan eszközt is érint, melyet pár hete vandálok tettek tönkre és helyreállítása folyamatban van. A régóta fennálló, főleg adminisztratív hiányosságok pótlását a Városfejlesztő szakemberi megkezdték.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 2., péntek]

Elkezdődött a Hársfa utcai óvoda energetikai korszerűsítése

Mintegy 40 millió forintból újul meg a Hársfa utcai óvoda. A beruházás során az önkormányzati fenntartású intézményben korszerű, energiahatékony ablakokra cserélik a régi, rossz állapotú nyílászárókat, a tetőre napelemeket telepítenek és a mennyezeti rész hőszigetelést kap.

Kisvác önkormányzati képviselője, Kászonyi Károly (Összefogás Vácért) elmondta, a feladatellátási támogatásból, jelentős önkormányzati önrésszel megvalósuló fejlesztés keretén belül az óvoda homlokzati festése is megújul, így az épület jóval esztétikusabb látványt nyújt majd a jövőben.

A város vezetése kiemelt fontosságúként kezeli a nevelési intézmények ügyét. Szeptember elején a közétkeztetés ellátó rendszerbe új, nagy értékű berendezéseket vásároltak, a koronavírusra való tekintettel pedig mindhárom óvodai intézménycsoport a fertőtlenítéshez használható ózongenerátort kapott.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 2., péntek]

Bursa Hungarica pályázati kiírás

Vác Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Figyelem! A pályázat beadási határideje:
2020. november 5.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

Vác Város Polgármesterének 16/2020. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól ( továbbiakban Rendelet )VIII. fejezet 19. § (1) - (2) bekezdése alapján – a pályázati kiírásban szereplő feltételeken túl- a hallgató ösztöndíjra akkor jogosult, ha váci lakóhellyel rendelkezik és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum (2020. évben 28.500.- Ft) 330 % -át, azaz 94.050.- Ft -ot.

A további helyi szabályozásról a Rendelet VIII. fejezet 19.§ ad tájékoztatást.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):

- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
- hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
- felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):

- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
- hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
- korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe


Letölthető dokumentumok:

- „A” típusú pályázati kiírás
- „B” típusú pályázati kiírás

A dokumentumok letölthetők Vác Város Önkormányzat honlapjáról www.vac.hu - pályázatok

A pályázat teljes anyaga a csatolt dokumentumokban olvashatóak.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
palyazati kiiras A tipusú.pdf
palyazati kiiras B.pdf

Közélet [2020. október 1., csütörtök]

Virágból kirakott violinkulccsal ünnepelték a zene napját

A Dunakanyar Szíve Egyesület kezdeményezésére több száz virágból ültettek violinkulcsot a zeneművészeti szakközépiskola előtt. Az egyesületet öt virágüzlet segítette felajánlásokkal, a megmaradt növényekből pedig a 2-es út melletti virágládákba is ültettek.

Inotay Gergely alpolgármester Kodály Zoltánt idézve méltatta a kezdeményezést: "A violinkulcs a zenében az elemi tájékozódás zsinórmértéke. Az egyesület kezdeményezése az "az, amit meg tudok tenni, megteszem" filozófiáját követve építi közösségünket, amit alpolgármesterként maximálisan támogatni tudok."

A virágágyást avató ma délutáni eseményen a váci Pikéthy Konzi egyesített tanári és diákkórusa egy hagyományos és egy modern változatban is elénekelte a Viva la Musica közismert dalát.

A kezdeményező egyesület hasonló közösségkovácsoló akciókat tervez a város több pontján is.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 1., csütörtök]

Segítség a babakocsisoknak és a kerekesszékeseknek

A Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartási részlege a szeptember végéig tartó jó időt kihasználva teljes eszköz- és személyi kapacitással dolgozott a város sok területén az út- és járdahibák javításán. E munkák mellett akadálymentessé tettek úttestek és a járdák közötti útpadkákat is.

Mint azt Szabó Kornél részlegvezető elmondta, a betonfeltörést követően süllyesztik ezeket a részeket olyan kapcsolódási pontokká, melyeket a kerekesszékesek is használni tudnak. De a babakocsis kismamák mellett a gurulós bevásárló eszközöket használók is örülhetnek ennek a megoldásnak.

Az elmúlt héten elvégzett munkák egy mozgássérült váci polgár jelzésére készültek el. Például a kórház jobb megközelíthetősége érdekében az önkormányzat által megrendelt feladatként a Pálffy utca egyik oldalán, továbbá a Beniczky utca mindkét felén akadálymentessé válik a járdarész. De az Iskolavárosban, a Bán Márton utcában és a Németh László úton is elvégeztek hasonló járdavég átalakításokat. Korábban, 2014-től 2018-ig a Városfejlesztő Kft. egyáltalán nem végzett járdát érintő akadálymentesítési munkát.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 30., szerda]

Az idén harmadik alkalommal fertőtlenítették a szemetes konténereket

Ellentétben a korábbi évek sok panaszt okozó gyakorlatával, ezen a héten idén már harmadik alkalommal történt meg a közösségi szemetes konténerek fertőtlenítő mosása Vácon.

Tavasszal és nyáron már egyszer elvégezték az egy köbméteres edények mosását és fertőtlenítését a szakemberek az erre kialakított eszközökkel, járművel.

Kiss Zsolt a munkafolyamatról elmondta, hogy a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. a több napot igénybe vevő munka során egy többfázisú mosási és fertőtlenítési folyamatot alkalmaz minden egyes konténer esetében. Az alpolgármester megemlítette azt is, hogy a város vezetése a törvény által előírt évi két kötelező tisztításon felül kérte a harmadik mosást.

Emlékezetes, hogy a vírus miatt folyamatosan fertőtleníttette az önkormányzat a buszmegállókat és a szelektívgyűjtő szigeteket is, továbbá két, igen nagy részvétellel lebonyolított elektronikus hulladék begyűjtést is megszerveztek. Ez utóbbi új formában, a korábbi gyakorlattal szemben közpénztakarékos módon történt meg.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 30., szerda]

Kitüntetésre várják a javaslatokat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő sporttevékenység elismerésére „Vác Város Sportjáért” kitüntető címet alapított.

„Vác Város Sportjáért” kitüntető cím
(1) A kitüntetés olyan személyeknek, csapatoknak adományozható, akik az utánpótlás nevelésben, a sportolók versenyre történő felkészítésében, a sportolás megszerettetésében kiemelkedő és példamutató munkát végeznek, illetve Vácon élő és váci sportegyesületben sportolók részére, közoktatási intézményben tevékenykedő edzőknek és sportszakembereknek.

(2) Vác Város Sportjáért kitüntetés azon személyeknek, csapatoknak adományozható:
a) akik Vác városában a testnevelés és sport területén kiváló munkájukkal kimagasló eredményeket értek el.
b) a város jó hírnevét emelő országos, európai, világ- és olimpiai versenyeken I-III helyezést elért sportolók és felkészítésükben közreműködő sportszakemberek elismeréséért.
c) akik a városban a testnevelés és a sport érdekében a testnevelés és sport népszerűsítésével, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztéséért, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak az eredményességéért, fejlesztéséért hosszú időn keresztül eredményes tevékenységet végeztek.
d) akik a testneveléssel és a sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben, egyesületekben hosszú időn át példamutatóan eredményes és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

(3) Vác Város Sportjáért kitüntetés adományozását írott formában - 17. § (2) pontjában felsoroltak figyelembevételével Vác Város polgára kezdeményezheti.
A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
A kitüntetés részeként díszoklevél díszmappában, és bronz plakett díszdobozban kerül átadásra.

A javaslatokat minden év október 30-ig lehet benyújtani az Emberi Kapcsolatok Bizottsága elnökének címezve.

Személyesen: a javaslatok a Szervezési és Tájékoztatási Irodában adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 108-as irodában.
E-mail-es formátumban pedig: szervez03@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntető címet a decemberi Képviselő-testületi ülésen adja át a polgármester.

Vác, 2020. szeptember 30.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza