Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. október 18., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – október 19. hétfőtől –az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Közélet [2020. október 16., péntek]

Megújul a Gombási út egy szakasza is

A legrosszabb állapotban lévő városi utak felújítási sorozatában elkezdődött a Gombási út Présház utca és Naszály utca közötti, igen kátyús, töredezett útszakaszának újraaszfaltozását előkészítő munka.

Az érintett deákvári körzetek képviselői üdvözlik a hosszú évek óta meglévő probléma megoldását. Tótváradi-Nagy Bence (Összefogás Vácért) tájékoztatása szerint a megkötött szerződés értelmében a kivitelező ezt a szakaszt 8,5 millió, a sportcsarnok előtti Bán Márton utcát pedig több mint 12 millió forint értékű munkával teszi rendbe. Rozmaring Sándor (Összefogás Vácért) pedig hangsúlyozta: az útjavítás költségéhez a DDC Kft. jelentős anyagi támogatást nyújt a városnak. A forgalomkorlátozással járó aszfaltozás az időjárás függvényében több hetet vesz majd igénybe.

Mint ismert, az idei helyben maradó gépjárműadót teljes egészében elvonta az állam és várhatóan a következő években sem számíthat az ebben az évben mintegy 115 milliós forrásra a város. Pedig ezt az összeget a váci utak felújítására tervezte be 2020-ban az önkormányzat. A kiesett finanszírozási lehetőség miatt átcsoportosítással kellett élni, így kerülhet sor a Gombási úti munkán kívül a Zöldfa utca és a Szent Mihály dűlő egy-egy szakaszának a felújítása mellett a Bán Márton utca aszfaltozására is.

A váci városvezetés kiemelt figyelmet fordít a gyalogos és közúti közlekedés biztonságosabbá tételére. Önkormányzati, üzemeltetői és lakossági finanszírozásban az utóbbi időszakban már megújult többek között a vasútállomásnál lévő parkolási terület, a Zichy, az Istenmalmi és a Zöldfa utcai járda egy-egy része, a Duna-parti kerékpárút jelentős szakasza, továbbá a Gödöllői úton található vasúti átjáró útszakasza. Aszfaltréteget kapott a Nemzetőr út és az Akó utca elhanyagolt része, a Beniczky utca egy szakasza, valamint több járdavég akadálymentesítése mellett kijavították a veszélyes úthibát a Csányi körút Honvéd utcai kereszteződésében.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 16., péntek]

Vasárnap lesz az októberi vásár

A Vác Piac Kft ezúton is értesíti az érdeklődőket, hogy Vác vásártér területén 2020. október 18-án 6-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt rendez.

Értesítik továbbá a lakosságot, hogy ugyanitt, minden pénteken 6-9 óráig állatpiacot tart.

A szervezők szeretettel várják a vásárlókat és az árusítókat is.


Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu
facebook.com/ váci vásár

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 15., csütörtök]

A váci bizottság támogatja a színházigazgatót

A többségében az állam által Vácra küldöttel ellentétben a váciakból álló szakbizottság a meghallgatása után – ellenszavazat nélkül – alkalmasnak tartja a színház ügyvezető igazgatói posztjára dr. Varga Katalint és javasolja a képviselő-testületi meghallgatását.

Erről az Emberi Kapcsolatok Bizottságának elnöke, Fehér Zsolt (Összefogás Vácért) adott tájékoztatást a tegnapi ülés után. Mint ismeretes, korábban egy olyan Vácra küldött grémium elé citálták a pályázót, melyben két olyan vezető is helyet kapott, akik tevékenysége alatti időszakra az intézményük működését az Állami Számvevőszék több pontban jogszabály ellenesnek mondta ki. Egyikük éppen az a Kis Domonkos Márk volt, akinek a váci színház élén folytatott tevékenységéről ezt megelőzően még az előző városvezetés által elrendelt belső ellenőrzés is jelentős szabálytalanságot tárt fel.

A váci színház kapcsán az elmúlt egy évben – egy, a kormánypártokhoz köthető helyi weboldal információira támaszkodva – több országos sajtótermék állított valótlant, mely után sajtóhelyreigazításra kötelezte őket a bíróság.

Most az egyik állami delegált nyilatkozott arról, hogy a váci teátrum szerinte elveszítheti kiemelt színházi státuszát. Mint dr. Varga Katalintól – aki az intézmény megbízott ügyvezetője – megtudtuk: a Váci Dunakanyar Színház ma is kiemelt státuszú és ennek megszűnését nem az intézmény, vagy a váci önkormányzat, hanem – az általuk tett sajtónyilatkozatok alapján – éppen a Kis Domonkos Márkot is felsorakoztató bizottság lebegtette be. Ugyanakkor jelenleg elismert intézmények, így a Játékszín, a Gyulai Várszínház, a Vidám Színpad, a Belvárosi Színház, a Margitszigeti Szabadtéri Színház, a Magyarock Dalszínház vagy a Váccal szomszédos Veres1 Színház sem rendelkezik kiemelt minősítéssel. Ennek ellenére jól működnek, kedveltek a közönség körében.

A váci teátrum igazgatójának kinevezése – mivel a színház működtetése a váci emberek pénzéből történik – a helyi képviselő-testület hatásköre. Ezen grémium döntését nem a korábbi, törvénytelenségeken kapott igazgató véleménye, hanem például a most elindult évad gazdag műsorkínálata és a már lezajlott előadásokon tapasztalt siker befolyásolhatja.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 15., csütörtök]

Reagálás a „nemellenzék” kritikájára

Az utcabútorok felszámolásán, kátyúzáson kívül semmilyen egyéb fejlesztés vagy beruházás nem történt – hangzott el a Váci Napló Online beszámolója szerint azon a sajtótájékoztatón, melyet a váci önkormányzati testületbe egy listás képviselőt bejuttató VVV Egyesület tartott. Csereklye Károly és Jakab Zoltán azt is megfogalmazta kritikaként, hogy a jelenlegi városvezetés nem tudott 60 milliárdos pályázati forrást szerezni a városnak.

A városvezetés reagálásában örömtelinek nevezte, hogy Csereklye Károlyék többek között azt is kijelentették: „ők nem ellenzékiek”. Ezt mindenki maga is megítélheti, hiszen a mostani szavakon túl ezt a tavalyi önkormányzati választási indulásuk is „bizonyítja”, mellyel a kormánypártok malmára hajtották a vizet. Igaz, eredménytelenül.

A Városháza megismerve a képviselő-testületből kimaradó, illetve az oda listán bejutó polgártársunk által elmondottakat, sajnálattal állapítja meg, hogy a kritikájukat minden bizonnyal az egy esztendő fejlesztéseit összefoglaló több oldalas anyag ismerete nélkül fogalmazták meg. Mint a városháza megfogalmazta: sokat dolgoztunk érte, hogy egy év alatt a váciak mindennapjaiba pozitív változásokat hozó szabályozásokat, fejlesztéseket és felújításokat indítsunk, illetve végezzünk el. Ha nem olyan választási ígéretet kérnének számon, amely nem hangzott el – például a „60 milliárdos pályázati pénz” –, akkor lenne miről értelmes párbeszédet folytatni.

A mai városvezetésnek a tiszta közéletről, a tiszta városról szólt a programja, és ennek megvalósítására kapott megtisztelő felhatalmazást egy éve. Ennek jegyében dolgozunk a következő években is – áll a reagálásban.

A városvezetés október 13-án, az önkormányzati választás egy éves évfordulóján tette közzé részletekbe menő beszámolóját az elért eredményekről, mely tájékoztatás itt olvasható:

vac.hu Közélet 2020. október 13.

www.facebook.com/vacvarosonkormanyzata/posts/2809336496057663

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 14., szerda]

Három bizottsági és egy rendkívüli testületi ülés

Az október 21-re tervezett képviselő-testületi tanácskozás előkészítése volt a váci önkormányzat három szakbizottságának e héten megtartott, munkaterv szerinti üléseinek fő feladata. Az alábbiakban a három grémium döntéseiről és a szerdai rendkívüli testületi ülésről adunk tájékoztatást.

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB)

Megszokott, hogy a leghosszabb vitát és a legtöbb napirendi témát ez a bizottság mondhatta magáénak. A Molnár Nándor bizottsági elnök (Összefogás Vácért) által vezetett hétfői tanácskozáson ezúttal is meghaladta az előterjesztések száma a húszat, és ezeken belül az ingatlanügyekben hozandó határozatok száma is jelentős volt.

Az ülés elején elhangzott: a főtéri behajtást ellenőrző térfigyelő kamerarendszer a tervek szerint betölti funkcióját. A bizottsági tagok egyetértettek azzal, hogy a jövőben a Váci Városfejlesztő Kft. belső ellenőrzési feladatait – mint külső szervezet – a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya lássa el. Erről a végső döntést a plenáris ülésen hozzák meg.

A körzet képviselőjének, Tótváradi-Nagy Bencének (Összefogás Vácért) kezdeményezésére – a környéken lakók kérésére, megelőzendő a további randalírozásokat – eltávolítják a deákvári KRESZ-park nem használt, valamikor pingpongasztal funkciójú utcabútorait. Elkerül helyéről, és Rozmaring Sándor (Összefogás Vácért) képviselő javaslatára a Munkácsy parkban kerül felállításra a Rádi út 16. előtti és az Arany J. utca - Degré A. utcai tömbbelső két padja. A bizottság forgalmi rend változást javasol a képviselő-testületnek, így a Vág utca és a Garam utca gépjármű közlekedése egyirányú lehet. Ez a parkolási gondok enyhítését is eredményezheti.

Ezt követően következtek a Helyi Építési Szabályzat módosítására benyújtott javaslatok, illetve a város több részén lévő ingatlanokat érintő előterjesztések részletes megvitatása és döntéshozatala, majd az ülés a zárt ajtók mögött meghozott lakásügyi határozatokkal zárult.

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság (PÜB)

Az előző napi GVB-ülés napirendi sorához képest jóval szerényebb számú előterjesztésről kellett döntést hoznia kedden a pénzügyi kérdéseket megvitató bizottságnak, melynek tanácskozását az elnök, Kászonyi Károly (Összefogás Vácért) vezette le.

Elsőként értékelték a városüzemeltetéssel foglalkozó tagvállalatok augusztusi tevékenységéről kapott összefoglalót. Majd a legfrissebb likviditási jelentés megtárgyalását követően a városi költségvetésben meghozandó módosításokról benyújtott anyag került szóba. A PÜB tagsága is javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Városfejlesztő Kft. belső ellenőrzésének feladatátadási szerződéstervezetét.

Emberi Kapcsolatok Bizottsága (EKB)

A szerdai tanácskozás szinte csak olyan napirendi pontokat vett sorra, melyek – személyiségi okok miatt – zárt ajtók voltak tárgyalandók A Fehér Zsolt (Összefogás Vácért) által vezetett bizottság nyílt ülésen áttekintette a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási javaslatait, majd következtek a zárt ülésre bevitt előterjesztések. Ezek között elsőként a váci színház igazgatói pályázatát bírálták el és javasolták az egyetlen pályázó, dr. Varga Katalin testületi meghallgatását.

Közszolgáltatási díjkedvezmény ügyében hozott döntés után egy Külső-Rádi úti bérlakás hasznosítása, majd több lakásügyben benyújtott előterjesztés alkotta még a bizottság napirendjét.

Rendkívüli testületi ülés

A szerdai munkanap egy rövid, munkaterven felüli plenáris üléssel ért véget. A Madách Imre Művelődési Központ ugyanis pályázik egy 30 milliós forráslehetőségre, mellyel felújíthatná az elektromos hálózatát. Az ehhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást – melynek beadási határideje csütörtök éjfél – megkapta az intézmény a jelenlévő képviselőktől.

Feladó: Városháza

Egy éve, az október 13-án tartott választások eredményeként kaptunk felhatalmazást a váciaktól városunk, közös otthonunk irányítására.

Közel egy esztendő múltán illik is, és kötelességünk is visszatekinteni, és összevetni az elvégzett munkát az ígéretekkel.

Az élhető, a békés, az emberközpontú városért dolgozunk, hogy minden váci azt érezhesse: számít a szava, számít a szavazata. Az a célunk, ezért egyben feladatunknak is tekintjük, hogy egymást tiszteletben tartva, békében élhessenek együtt a váciak, függetlenül attól, hogy miben különböznek egymástól. Ezzel járulhatunk mi hozzá a politikai kultúra megváltoztatásához. Azt keressük, ami összeköt bennünket, váciakat.

Nehéz év van mögöttünk. A koronavírus okozta válság felforgatta a világot és a váciak életét is. A város irányítását is pár hét leforgása alatt kellett teljesen újraszervezni. A válság miatt visszaestek bevételeink, megnőttek a kiadásaink, a kormányzati elvonások is nehezítették az eredeti terveink megvalósítását. Ám a járvány ismét bebizonyította, hogy a céljaink helyesek: több gondoskodásra, több együttműködésre és egészségesebb, zöldebb városra van szükség.

A tiszta közéletről, a tiszta városról szólt a programunk, és ennek megvalósítására kaptuk a megtisztelő felhatalmazást egy éve. Arra is jó egy ilyen alkalom, hogy még időben derüljön ki, hol van szükség korrekcióra.
Most megállunk, és számot adunk az eddigi eredményeinkről.


ÉPÍTÜNK, FELÚJÍTUNK

Lakossági, fenntartói és önkormányzati forrásokból megújult a Gödöllői úton található vasúti átjáró, a főút Honvéd utcai kereszteződése, és az Akó utca egy szakasza. Leaszfaltozták a Nemzetőr utat.

Megújult a Tímár utca, valamint a Beniczky utca egy részének burkolata.
Új aszfaltréteget kap a Zöldfa utca, a Gombási út és a Szent Mihály dűlő egy-egy kátyús szakasza, megújul a Sportcsarnok előtti Bán Márton utca.

Teljes szélességében újraaszfaltozták a Budapesti főút páros oldalának mintegy kétszáz méteres járdaszakaszát, valamint a Zöldfa és az Istenmalmi utca járdáinak jelentős részét.

Többéves elhanyagolást követően megkezdtük az úttestek és a járdák közötti útpadkák akadálymentessé tételét.

A női kézilabda egyesülettel közösen felújíttattuk a sportcsarnok világítástechnikáját, a lelátóra székek kerültek. Hamarosan korszerűbb lesz a létesítmény légtechnikája is.

A közeljövőben használatba kerül a vízi-turisztikai megállóhely.

Ismét városi használatba került az Elefántos ház.


VILÁGJÁRVÁNY - VILÁGVÁLSÁG

A koronavírus-járvány rengeteg feladatot adott a város irányítóinak, az önkormányzat munkatársainak.

Fertőtlenítő berendezéseket szereztünk be az intézményeinknek.

A teljes intézményhálózatunkat elláttuk a legkorszerűbb levegőtisztító, -fertőtlenítő ózongenerátorral.

Megszerveztük a Jószomszéd Hálózatot, éléstárat alakítottunk ki a rászorultaknak, önkéntesek is vállalták a rendszeres idősellátás segítését.

A rászorulóknak és a karanténba kerülőknek megszerveztük a melegétel rendelhetőséget, kérésre házhoz szállították számukra az élelmiszert és a gyógyszert.


TISZTA KÖZÉLET

Újabb korábbi színházi jogszabálysértéseket derítettünk fel, emiatt változtattunk a működésen.

Ellenőrzési vizsgálattal kideríttettük, hogy két, előző ciklusbeli képviselő milliókat vett fel jogtalanul a felügyelőbizottsági tagságáért. A jogszabálysértő gyakorlatot megszüntettük.

Szakítva az elődök gyakorlatával, az energiabeszerzést közbeszerzési közösségben végezzük, aminek az átláthatóságon túl évi több millió forint megtakarítás is hozadéka.

Az önkormányzati lakások bérbeadásánál – a jogosulatlan használók és a rendszeresen tartozók visszaszorítása érdekében – szigorítottunk a szabályozáson.

A választott tisztségviselők díjazásán évi 5 millió forintot spórolunk.
A korlátozott behajtási övezetekben kiszűrjük az engedélyekkel visszaélőket.


TESZÜNK A RENDÉRT

Rendet teremtettünk a főtéri parkolásban, csillapítottuk a forgalmat. Rendszámfelismerő kamerarendszert szereltünk fel a szabálytalankodók kiszűrésére.

Időkorlátot vezettünk be az építési tevékenységekre a zajhatások csökkentése érdekében: hétköznap és szombaton már csak 17 óráig megengedett a zajos munka, vasárnap pedig tilos.

A frekventált helyen lévő épületek felújításánál eltöröltük az állványozás közterületfoglalási díját.


FIGYELÜNK A KÖRNYEZETÜNKRE

A Távhő Kft.-nél 150 millió forintos fejlesztés fejeződik be, mely után mintegy 90 ezer köbméter gáz spórolható meg.

A Hársfa utcai óvodába 40 millió forintos beruházás keretében telepítenek napelemeket és cserélik a régi, rossz állapotú nyílászárókat.

A rongyolódó zászlók helyett 150 új magyar lobogót vásároltunk.


TISZTA, ZÖLD VÁROS

A Ligetben több helyen pótoltuk a kiszáradt fákat.

Közösségi virágültetéseket szerveztünk több váci közterületen.

Lakossági összefogással felszámoltunk több illegális szemétlerakó helyet a város külterületein.

„Vadkamerákat” helyeztünk ki az illegális szemétlerakók felderítésére.
A Főtéren magasnyomású mosóval és kefés gépjárművel végeztünk nagytakarítást.

A korábbi évek sok panaszt okozó gyakorlatával ellentétben, a törvényi előírásokon felül plusz egy alkalommal fertőtleníttettük a szemetes konténereket.

Újakra cseréltük a szelektív hulladékgyűjtő konténerek nagy részét.
Új kézi hulladékgyűjtőket helyeztünk ki a Belvárosba, kutyapiszokgyűjtőket Deákvárra.

Szakítottunk a korábbi gyakorlattal: idén kétszer szerveztük meg az elektronikai hulladék begyűjtését, melyeken rekord mennyiséget adtak le a polgárok.


BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉS, BŐVÜLŐ PARKOLÁS

Óránkénti buszkapcsolatot teremtettünk a Deákvár-Kórház-Alsóváros-Belváros vonalon.

Több helyen változtattunk a közlekedési renden, KRESZ-táblák kihelyezésével javítottuk a közlekedés biztonságát.

Jelentős mértékben javítottunk a hegyi utak állapotán.
Több száz méteren megújult a Duna-menti kerékpárút.

Újrafestettük a városi gyalogátkelőhelyeket. Megújult, parkolásra alkalmas lett a vasútállomás mellett lévő gödrös terület, parkolásra alkalmassá vált a Törökhegyi utcai elhanyagolt parkoló.

Több mint egy tucat új parkolóhely létesült /létesül a Belvárosban.


GAZDAG KULTURÁLIS ÉLET A JÁRVÁNY IDEJÉN IS

Sikeresek voltak a karanténkoncertek.

Hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára a Vác a Tied! egésznapos városházi program- és nyílt napot.

Váci Nyár 2020 címmel a város kulturális intézményeinek összefogásával összművészeti fesztivált rendeztünk.

A Dunakanyar Színház városunkban még be nem mutatott darabokból állította össze új évadát.


TÁJÉKOZTATÁS - PÁRBESZÉD

A polgármester hetente beszámol a közösségi médiában a fontosabb megbeszélésekről, döntésekről, kezdeményezésekről.

Színesebbé, olvasmányosabbá tettük az önkormányzat havilapját, a Váci Hírnököt.

Jelentősen növeltük a közéleti és a sporthírek számát a város weboldalán. Folyamatosan hírt adunk a városi eseményekről a közvéleményt közvetlenül érintő témákról a közösségi média legnépszerűbb felületén, a Facebookon.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 11., vasárnap]

A zöldhulladék begyűjtése következik

A szelektív hulladékok elszállítását követő héten (október 12-től október 16-ig) ezúttal a zöldhulladékot viszik el házhoz menő rendszerben a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai.

A levágott növények az erre rendszeresített zöld zsákban helyezhetők ki. A faágas, fásszerű növényi hulladék kötegelve is elszállításra kerül, de ezen esetben be kell tartani az előírásokat: maximum 1 köbméter térfogatú, 1,5 méter hosszú és legfeljebb 6 cm átmérőjű gallyak tehetők ki, amelyeket legalább egy helyen össze kell kötni.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcalissttzoldd.pdf

Közélet [2020. október 9., péntek]

Megnyitották a Konstantin kerti tárlatot

Vác Város Önkormányzata és a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében a váci Aradi Vértanúk Napjához kapcsolódva már keddtől látható a Március 15. téren az a kiállítás, amely az 1849. október 6-án kivégzett, hazájukért életüket áldozó hős tábornokok szeretteinek állít emléket. A tárlat megnyitójára péntek délután került sor.

Az eseményen megjelenteket Matkovich Ilona köszöntötte. A polgármester személyes példákat idézve a nők családban betöltött szerepén túl arról is szólt, hogy ezt a kiállítást Kolozsváron látta korábban és ezt követően szorgalmazta, hogy a váciak is megismerhessék a szabadságharcos hősök szeretteinek sorsát, életét.

Ezt követően Forró Katalin, a Tragor Ignác Múzeum igazgatója mondott megnyitó beszédet. A forradalom történésein keresztül a reformkor női identitástudatának változásait emelte ki, hangsúlyozva azt a háttértámogatást, mely a szabadságért harcoló katonák életét segítette.

A szabadtéri kiállítás a főtéri Konstantin kertben november 6-ig tekinthető meg. A szervezők ezúton is köszönetet mondanak Hernády Zsoltnak, aki a Honvédelmi Minisztérium megbízásából a tárlatanyagot a város rendelkezésére bocsátotta.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 9., péntek]

Az önkormányzati intézmények aktuális állásajánlatai

Nyílt pályáztatással keresnek különböző képzettségű munkatársakat a váci önkormányzati intézmények. A jelenleg aktuális munkalehetőségek a következők.

A Városfejlesztő Kft. kertészeti és útkarbantartási munkákra keres munkaerőt, továbbá várnak ács/tetőfedő szakmunkást, kertészeti munkákra jelentkezőt és segédmunkást is. A sportintézményekbe karbantartót és takarítót, a hulladékgazdálkodási cégnél pedig gépkocsivezetőt és rakodómunkást vesznek fel.

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala intézményvezető (magasabb vezető) feladatkörének ellátására kiírt pályázat beadási határideje október 31.

A városban működő oktató-nevelő intézményekbe iskolaorvosi munkakörökre pályázatokat hirdetett a Szociális Szolgáltatások Háza. Ezen feladatokra november 26-ig lehet beadni a jelentkezést. Ugyanez az intézmény október 26-ig várja területi védőnő jelentkezését.

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói pályázatának beadási határideje november 15.

Az Idősek Otthona és Klubja – jelentkezési határidő nélkül, a pályázók folyamatos behívásával – szakképzett gondozót/ápolót keres.

A Váci Alsóvárosi Óvoda óvodapedagógus munkakörére október 22-ig lehet pályázatot benyújtani.

A Madách Imre Művelődési Központ pedig részmunkaidős takarítókat keres 6 órás állásba azonnali belépéssel.

Az említett álláshelyekre meghirdetett jelentkezési lehetőségek részletesen megtalálhatók weboldalunk Pályázatok rovatában.

Feladó: Városháza