Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. november 10., kedd]

Az önkormányzati intézmények állásajánlatai

Nyílt pályáztatással keresnek különböző képzettségű munkatársakat a váci önkormányzati intézmények. A jelenleg is aktuális álláshirdetések közül néhány.

A Városfejlesztő Kft. kertészeti és útkarbantartási munkákra keres munkaerőt, továbbá várnak ács/tetőfedőt, lakatost, villanyszerelőt és segédmunkást is. A hulladékgazdálkodási cégnél pedig gépkocsivezetőt és rakodómunkást vesznek fel.

A Váci Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintéző (mérnök) munkakörre írt ki pályázatot, melynek jelentkezési határideje november 20.

A Szociális Szolgáltatások Háza a városban működő óvodákba és iskolákba iskolaorvosokat alkalmazna, valamint területi védőnő álláshelyre is pályázatot írt ki.

A Hársfa utcai tagóvoda teljes munkaidős óvodapedagógusi állást hirdet.
Az önkormányzati óvodák felvételre keresnek mozgásfejlesztő gyógypedagógust.

Az Idősek Otthona és Klubja szakács és konyhai kisegítő munkakörre hirdetett meg nyílt pályázatot.

Mindezen pályázatokról részletes tudnivalók weboldalunk Pályázatok rovatában találhatók.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 8., vasárnap]

A zöldhulladék begyűjtése következik

A szelektív hulladékok elszállítását követő héten (november 9-től 13-ig) ezúttal a zöldhulladékot viszik el házhoz menő rendszerben a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai.

A levágott növények az erre rendszeresített zöld zsákban helyezhetők ki. A faágas, fásszerű növényi hulladék kötegelve is elszállításra kerül, de ezen esetben be kell tartani az előírásokat: maximum 1 köbméter térfogatú, 1,5 méter hosszú és legfeljebb 6 cm átmérőjű gallyak tehetők ki, amelyeket legalább egy helyen össze kell kötni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az előzetesen kiadott begyűjtési program szerint idén a jövő hetin kívül már csak a november 23-án induló héten történik meg az ingatlanok elé kitett zöldhulladék elszállítása.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcalissttzoldd.pdf

Közélet [2020. november 6., péntek]

Rendelet nélkül is segítsük a biztonságos közlekedést!

Mivel az útkereszteződések közelében lévő sövénymagasságot a Kúria héten hozott döntése szerint az érvényben lévő váci rendelet nem megfelelően szabályozta, az ezt tartalmazó pont így hatályát veszti. Ezzel a rendeleti előírás megszűnik ugyan, de a váci városvezetés felkéri az érintett tulajdonosokat: a közlekedés biztonsága érdekében a kereszteződések és zebrák közelében tartsák 80 cm alatt a sövénymagasságot.

Az elmúlt években sokan jelezték, hogy a váci útkereszteződések nem beláthatóak a fás szárú növények magassága miatt, ezért a képviselő-testület rendeletben írta elő az ilyen helyeken ezek lehetséges maximális magasságát. Ennek biztosítása azokon a helyeken, melyek kezelése az önkormányzat feladata, rendszeresen meg is történik.
Az erről szóló helyi rendelet egyik pontját azonban – kormányhivatali kezdeményezésre – a Kúria a minap megsemmisítette. Az említett szabályozási részlet az utak menti sövénymagasságra tartalmazott magassági előírást. Az önkormányzat tudomásul veszi a Kúria határozatát.

A rendelet ezen pontja csak és kizárólag közlekedésbiztonsági célokat szolgált. Útkereszteződésekben és gyalogátkelőknél 80 centiméterben maximálta a sövénymagasságot. Mindezt azért, hogy a gyalogosok (főleg a gyermekek) és a kanyaradó járművek láthatósága biztosított legyen. (Ilyen szabályozást más város rendelete már korábban is tartalmazott és tartalmaz jelenleg is. Dunakeszin szintén rendeletileg maximalizálják a lehetséges fűmagasságot, a vácitól – amely 30 centi – jóval alacsonyabban, 15 centiben. Ezen szabályozást ezekre a településekre vonatkozóan az illetékes kormányhivatalok nem tekintették jogszabályba ütközőnek.)

A közlekedésbiztonság javítása továbbra is kiemelt célja a városvezetésnek, ezért felkéri a lakosságot, hogy az ingatlanuk előtti zöldterületen – rendeleti kötelezettség nélkül is –, a kereszteződések és a zebrák közelében tartsák 80 centiméter alatt a sövénymagasságot. Amennyiben ehhez segítségre van szükségük, azt jelezzék a Váci Városfejlesztő Kft.-nek, amely cég szakemberei szintén elkötelezettek a közlekedés biztonsága iránt.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 6., péntek]

Új ágaprító érkezett a Városfejlesztőhöz

Többmillió forintos ágaprító gazdagítja néhány napja a Városfejlesztő Kft. gépparkját. Az új eszköz a hatékonyabb és gazdaságosabb feladatellátás miatt került beszerzésre. Az utánfutóként vontatható ágaprító a lombkoronák kezelésének, utómunkálatainak elengedhetetlen berendezése. Két hete 3 millió forintos korszerű lombszívó berendezés is érkezett a Váci Városfejlesztő Kft. telephelyére.

Eddig a zöldfelület karbantartásának nagy részét egy budapesti cég végezte, azonban az előző vezetés által megbízott Harmatkert Kft.-vel a szerződés megszűnt. A feladatokat a város cége és a tényleges munkát eddig is végző helyi vállalkozók vették át. Az új gépbeszerzésekkel így a korábbiakkal ellentétben Vác vagyona gyarapodik, a munkákat pedig költséghatékonyabban végeztetheti el a város.

***

Az új városvezetés kiemelten figyel környezetünk tisztaságára, védelmére. A kötelezőhöz képest plusz konténermosást rendelt meg. Költségkímélő módon, két alkalommal is megszervezésre került az elektronikus hulladékok begyűjtése. Több illegális szemétlerakót számoltak fel és képrögzítőket szereltek fel a megelőzés érdekében. A szelektív hulladékgyűjtők nagy részének cseréje mellett új kézi hulladék-, illetve kutyapiszokgyűjtőket helyeztek el. A Ligetben és az Istenmalmi utcában is facsemeték elültetésére került sor.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 4., szerda]

Ismét átvehetők zöldhulladékgyűjtő zsákok

A váci ingatlantulajdonosok ismét átvehetik a zöldhulladékok begyűjtésére rendszeresített zsákokat a korábbi helyszínen. Az erről szóló tájékoztatót az alábbiakban közöljük.

„Tisztelt Váci Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy ismételten elérhetőek a Vác Város Önkormányzata által ingyenesen biztosított zöldhulladék gyűjtő zsákok (120 L) a váci lakóhellyel rendelkezők részére. A zöldhulladék gyűjtő zsákok korlátozott számban állnak rendelkezésre, átvételük a készlet erejéig lehetséges.

Kérjük, hogy a zsákok átvételéhez minden esetben hozzák magukkal érvényes személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat! A tulajdonos akadályoztatása esetén, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanúval ellátott) meghatalmazás szükséges.
Társasházak esetében a zsákokat kizárólag a közös képviselők vehetik át, a képviseletre jogosító igazolás felmutatásával.
Kérjük ügyeljenek arra, hogy a zsákokba kizárólag zöldhulladék (szükséges méretre aprított lomb, fa és bokornyesedék, nyírt fű, gyom) kerüljön!

A zöldhulladék gyűjtő zsákok átvehetőek a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. székhelyén, a 2600 Vác, Zrínyi utca 9. szám alatt, a következő időpontokban:
Hétfő: 08.00. – 16.00.
Szerda: 12.00. – 16.00.
Péntek: 08.00. – 14. 00.
Érdeklődni a 06/27 501-032 telefonszámon lehetséges.

Köszönjük, hogy a zsákok használatával Ön is hozzájárul környezetünk védelmének, tisztaságának megteremtéséhez és megőrzéséhez!
Vác, 2020. november 3.
Tisztelettel:
Váci Városfejlesztő Kft.”


***

Az új városvezetés kiemelten figyel környezetünk tisztaságára, védelmére. A kötelezőhöz képest plusz konténermosást rendelt meg. Költségkímélő módon, két alkalommal is megszervezésre került az elektronikus hulladékok begyűjtése. Ágdarálót állítottak munkába és az avarbegyűjtés hatékonysága érdekében lombszívó eszközt vásároltak. Több illegális szemétlerakót számoltak fel és képrögzítőket szereltek fel a megelőzés érdekében. A szelektív hulladékgyűjtők nagy részének cseréje mellett új kézi hulladék-, illetve kutyapiszokgyűjtőket helyeztek el. A Ligetben és az Istenmalmi utcában is facsemeték elültetésére került sor.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 4., szerda]

Konzultációs lehetőség társasházak részére

A Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség lakóközösségek, társasházak számára biztosított konzultációs lehetőségéről kiadott tájékoztatója az alábbiakban olvasható. Az említett konzultációs 2020 novemberében a közleményben foglaltak szerint lehetséges.

"Tisztelt társasházak, lakóközösségek! A Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. év november hónapban konzultációs lehetőséget biztosít a társasházak tűzvédelmi-tűzmegelőzési előírásaival, használati szabályaival kapcsolatban. A tájékoztatás telefonon a +36-27/314-005-ös telefonszámon keresztül, e-mail-ben a vac.kk@katved.gov.hu e-mail címen keresztül lehetséges."

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 3., kedd]

Aszfaltozzák az útszakaszokat

A hajrájához értek a város különböző részein folyó útfelújítások. Ma és holnap az aszfaltozásokkal zárulnak az igen rossz állapotú részeken folyó munkák.

Ugyan a járványra hivatkozva az állam már a tavasszal elvonta városunktól is a belterületi utak javítására szánt idei gépjárműadó bevételeket, Vác a legsürgősebb felújításokra költségvetési átcsoportosításokkal fedezetet biztosított. Ennek köszönhetően folynak több városrészben is a munkák, melyek közül a sportcsarnok előtti bokatörő terület immár sima aszfaltréteget kapott (képünkön). Szintén ma végzik a Szent Mihály dűlő egy részén az aszfaltozást, míg – miként arról korábbi hírünkben már tájékoztattunk – holnap (szerdán) 9 és 12 óra között teljes útzárral járó munkálatokkal fejezik be a Gombási út Présház és Naszály utca közötti szakaszán az aszfalt terítését.

Az új városvezetés kiemelten figyel az út- és járdafelújításokra. Fenntartói, lakossági és önkormányzati finanszírozásban megújult többek között a vasútállomás közelében lévő, parkolásra alkalmas terület, a Gödöllői úton található vasúti átjáró útszakasza, a Zichy és a Zöldfa utcai, valamint a Budapesti főúti járda egy-egy része, és a Duna-parti kerékpárút jelentős szakasza. Aszfaltréteget készíttettek az Akó utca elhanyagolt részén, és a Beniczky utca egy szakaszán, valamint kijavították a veszélyes úthibát a Csányi körút Honvéd utcai kereszteződésében, illetve akadálymentessé tettek több járdavéget is.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 3., kedd]

Teljes útzár a Naszály felé menő úton szerdán

A kivitelezést végző cég tájékoztatása szerint a Gombási úton folyó aszfaltozás idején – 2020. november 4-én szerdán 9 és 12 óra között – az érintett útszakaszt (a Présház utcától a Naszály utcáig) lezárják, a közlekedés ott nem lehetséges. Kérjük az érintett polgárokat, hogy ennek figyelembevételével szervezzék programjukat.

Emiatt az említett napon a menetrend szerint 10 órakor az autóbuszállomástól induló, illetve a 10.30-kor a Sejce lakótelepről induló 363-as járat nem közlekedik.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 2., hétfő]

Véleménykérés a deákvári teherforgalom jövőjéről

Az egy éve a városért dolgozó képviselők közül ezúttal Tótváradi-Nagy Bence (Összefogás Vácért) indított útjára egy újfajta, a polgárok tapasztalatain alapuló véleménygyűjtést. A 8-as számú választókerület képviselője Deákvár közlekedésének, nyugalmának egyik problémájáról, a nehézgépjárművek okozta zaj- és környezeti ártalmakról kéri ki az ott élők véleményét.

Mint azt a képviselőtől megtudtuk, a közlekedési munkacsoport már elkezdte felmérni, milyen megoldások születhetnek a városrészt érintő és mostanában megnövekedett tehergépkocsi-forgalom csillapítása érdekében. A szakemberek elképzelésén kívül azonban Tótváradi-Nagy Bence kíváncsi arra is, hogy az érintett lakosok miként vélekednek például az egyre több kamion által okozott terhelésről, annak hatásairól. Illetve, milyen lehetőséget látnak a hátrányos következmények megelőzésére.

„Elsősorban a Lehár Ferenc út mentén, illetve a Deákvári főtér környékén okoz egyre több panaszt a lassan elviselhetetlen zaj, nem beszélve arról, hogy ezek a járművek milyen kárt okoznak az utak állapotában. Ezért szeretném egy párbeszéd kialakításával megismerni az ott élők véleményét, hogy azok feldolgozásával majdan a hozzáértő szakemberek ki tudjanak dolgozni egy mindenki számára megnyugtató megoldási lehetőséget.” – mondta a képviselő.

Mint ismeretes, a városvezetés kiemelt figyelmet fordít Vác közlekedési viszonyaira. Több helyen változtattak a közlekedési renden, KRESZ-táblák kihelyezésével javították a közlekedés biztonságát például több alsóvárosi utcában is. A Luxemburg városrészt és a Rádi úti lakótelepet már 3.5 tonnás súlykorlátozó tábla védi, de újrafestésre kerültek a városi gyalogátkelőhelyek is. Néhány iskolaközeli zebránál már piktogramok figyelmeztetnek a veszélyre. De új parkolók is kialakításra kerültek, járdákat tettek akadálymentessé. Végre elkészült a Kosdi úti körforgalom engedélyezési terve, melynek hiánya jelentős akadály volt a közeli gyalogátkelő helyek kialakításának.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. november 1., vasárnap]

Következik a szelektív hulladék begyűjtése

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – november 2. hétfőtől november 6. péntekig – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a hírhez mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf