Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2021. március 25., csütörtök]

Városi fejlesztéseket segíthet a laktanya hasznosítása

Nyílt versenytárgyaláson értékesíti a város a volt laktanya területének hetedrészét – döntött a képviselő-testület nevében eljáró polgármester.

A laktanya szinte egészének eladásával a korábbi, kormánypárti városvezetés is próbálkozott, azonban nem találtak vevőt.
A Deákváron található egykori Sallai, majd Esze Tamás laktanya mintegy 28 hektáros, a rendszerváltást követően kiürített területének hasznosítására az első próbálkozás még az első Orbán-kormány idején (1998-2002) történt, amikor Vác akkori fideszes országgyűlési képviselője azt javasolta, hogy mintegy félezer menekültet (migránst) helyezzenek el az ott lévő épületekbe. 2006-ban a volt laktanya területét tulajdonba kapta a város.

Az átadási szerződés értelmében csak bizonyos tevékenységi körökre lehet hasznosítani a területet, illetve az értékesítésből befolyt összeget. Jelenleg több kisebb bérlési konstrukció mellett itt található a Waldorf intézmény és egy kézilabda akadémia is.

A terület egy részének eladására már 2008-ban is megjelent pályázati kiírás, majd 2010 után jelentős erőfeszítések következtek. Médiabeszámolók szerint Fördős Attila akkori polgármester már a 2011-es évértékelőjében „az egykori laktanya értékesítésnek esélyeiről derűlátóan nyilatkozott”. A fideszes városvezetés folyamatosan próbálkozott, de a területet nem sikerült eladnia. Az objektum állapota – annak ellenére, hogy évente nettó közel 11 millióért őrizte egy cég – folyamatosan romlott.

Még a Fördős-éra utolsó hónapjában is megjelent egy eladási hirdetés, ám akkor sem akadt vevő a területre. Annak ellenére, hogy a 2019-ben leváltott polgármester a testületi üléseken gyakran szólt bizakodóan a lehetséges vevők szándékairól.

Most a maximális nyilvánosság mellett – országos lapban is meghirdetve – értékbecslést követően kerül versenytárgyalásos pályáztatásra a volt laktanya területének hetedrésze. A korábbi városvezetés még 13 hektárt értékesített volna 825 milliós induló áron, most a 3 hektáros terület minimális ára 352 millió forint.

Értékesítést követően itt kereskedelmi, szolgáltató tevékenység folytatható majd. A befolyt eladási összeg felhasználása kizárólag városi fejlesztésre, például szociális vagy kulturális beruházásra fordítható. Egy említett profilú beruházás a hasznosított területen várhatóan javítja majd a környék közbiztonságát és infrastruktúrájának fejlesztését is.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 25., csütörtök]

TÁJÉKOZTATÓ az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésének tilalmáról

Hazánkban az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetését a környezetvédelemről szóló 1995-ös törvény oly módon szabályozza, hogy a települési önkormányzatok kezébe adja az égetés időpont és feltételrendszer szerinti meghatározását. A törvény kimondja: ahol ilyen helyi szabályozás nincs érvényben, ott tilos a zöldhulladék elégetése.

Városunkban 2020 tavaszáig bizonyos időszakokban meghatározott napokon és időpontokban helyi rendelet engedte meg ezt a tevékenységet. Az erről szóló 2006-os rendelet azonban 2020. április 16-án visszavonásra került. Ekkor életbe lépett a törvénynek az a kitétele, hogy helyi szabályozás nélkül tilos az égetés.

A Parlament ugyan tavaly elfogadta azt az egész országra vonatkozó tiltást, amely idén január 1-től Magyarország teljes területén betiltja az ilyen égetést, ám ezt a különleges jogrend (veszélyhelyzet) által megkapott hatáskörében a kormány december elején visszavonta. Ez azt jelenti, hogy azokon a településeken, ahol külön rendeletben ezt megengedik, ott szabad égetni. Mivel Vácon jelenleg nincs ilyen hatályos rendelkezés, a törvény szerint továbbra is tilos az égetés.

A külterületen történő égetés engedélyezését minden esetben az illetékes hatóság, - Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség - egyedileg bírálja el.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet értelmében, a tűzgyújtás szabályainak megsértéséért tűzvédelmi bírság szabható ki 10 000 - 3 000 000 Ft között.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 24., szerda]

Építészeti díjra várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzata „Vác Város Építészeti Díj” alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik munkájukkal a város épített örökségének védelmében, illetve épített környezetének alakításában végeztek kiemelkedő teljesítményt, s ezzel hozzájárultak az épített környezet minőségének és látványának javításához.

Ezzel a díjjal kívánnak méltó emléket állítani Váczy-Hübschl Kálmánnak, a város egykori főmérnökének, aki magas színvonalú városépítészeti és építésztervezői munkássága által formálta Vác korabeli arculatát.

A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelete alapján a „Vác Város Építészeti Díj” két kategóriájára történő adományozásra vonatkozóan várják a javaslatokat, melyet bármely természetes vagy jogi személy megtehet.

A két kategória:
- felújított épület kategória,
- új épület kategória.

A pályázatra olyan épületekkel lehet jelentkezni április 15-ig, melyeknek felújítási, illetve építési munkái 2017. március 1. és 2021. március 1. között készültek el.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javaslattevő nevét, elérhetőségét; a javasolt épület címét,
- az épületről készült fotókat (legalább 5 db jó minőségű fotó, közterületről készítve és lehetőség szerint a belső udvarról is. A fotókat elektronikusan kérjük elküldeni a foepitesztitkar@varoshaza.vac.hu email címre.

A javaslattételre vonatkozó részletek mellékletünkben találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
epiteszetidij.pdf

Közélet [2021. március 23., kedd]

FELHÍVÁS kitüntetésre történő javaslattételre

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő egészségügyi munka elismerésére „Vác Város Egészségügyéért” kitüntető címet alapított. A cím adományozható a város közigazgatási területén működő egészségügyi intézmények, vállalkozások és civil szervezetek dolgozóinak, önkénteseinek.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással az egészségügyi intézmények, vállalkozások és civil szervezetek vezetői, közösségei és Vác város polgárai. A kitüntetést évente két természetes személy kaphatja meg.

A javaslatokat 2021. április 30-ig lehet benyújtani Fehér Zsoltnak az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökének címezve:
Személyesen: a javaslatok az Igazgatási és Szociális Osztály vezetőjénél – Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 123-as irodába.
E-mail-es formátumban pedig: jogasz4@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntető címet 2021. augusztus 20-án a városi ünnepségen a polgármester adja át.

Vác, 2021. március 23.Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 21., vasárnap]

A jövő hét három napján is lesz szűrőbusz Vácon

A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos weboldalának (nnk.gov.hu) tájékoztatója szerint a jövő héten három napon is COVID-szűrést végez Vácon az Országos Mentőszolgálat.

Az előzetes tervek szerint március 22-én (hétfőn), 24-én (szerdán) és 26-án (pénteken) 9-17 óra között a József Attila sétánynál várja a mobil szűrőállomás kizárólag azokat, akiknél a háziorvos rendelte el a vizsgálatot.

A mintavételen gyalog és személyautóval is meg lehet jelenni. Az autóból kiszállás nélkül is elvégzik a mintavételt. Ha az első, antigén vizsgálat negatív – tehát a szervezetben nem találnak antigéneket -, azonnal leveszik a PCR vizsgálathoz szükséges mintát. Ennek eredményét később a háziorvos segítségével vagy a magyarorszag.hu honlapon ismerhetik meg az érintettek.

Kérjük, kövessék figyelemmel a szervezők tájékoztatását, mivel előfordult, hogy lemondták a meghirdetett szűrőnapot.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 21., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – március 22. hétfőtől március 28. péntekig – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a hírhez mellékelt listából ismerhető meg.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a zöldhulladék begyűjtéséről szóló tájékoztatót honlapunkon március 18-i dátummal találják.

***

A város vezetői kiemelt figyelmet fordítanak környezetünk tisztaságára. A kötelezőhöz képest tavaly plusz konténermosást rendeltek meg és két alkalommal is megszervezésre került az elektronikus hulladékok begyűjtése. Több illegális szemétlerakót is felszámoltak, képrögzítőket szereltek fel a megelőzés érdekében. A szelektív hulladékgyűjtők nagy részének cseréje mellett új kézi hulladék-, illetve kutyapiszokgyűjtőket helyeztek el.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcajegyz.pdf

Közélet [2021. március 20., szombat]

Feltételekkel, de nyitva marad éjjel is a deákvári SPAR-parkoló

Többlépcsős egyeztetési folyamat után megállapodott a kereskedelmi cég és az önkormányzat: hétfőtől az éjjeli órákban is nyitva marad a deákvári SPAR-parkoló, melyet – az előírt feltételek betartása mellett – használhatnak majd a környék lakói is.

A sűrűn lakott városrészben élők és az üzlet régről húzódó vitájának megoldását tavaly indította el testületi javaslatával Rozmaring Sándor képviselő. Ugyanis az esti boltzárás után az üzemeltető a parkolót lánccal elkerítette, mivel a nyitva tartás alatt is ott álló járművek akadályozták a vásárlók parkolását.

A lakók kérésére az önkormányzat végül kompromisszumos megoldást dolgozott ki, melyet a SPAR Magyarország Kft. hosszú egyeztetések után elfogadott. Március 22-től a felfestett narancssárga és kitáblázott parkoló részt a nyitva tartás alatt csak a vásárlók használhatják. A maradék 30 parkoló hely időkorlát nélkül igénybe vehető. Az üzlet zárása után tehát majd újabb 30-50 parkoló helyen (a narancssárgás területen) lehet várakozni, ám ezeket a helyeket a nyitásra szabaddá kell tenni.

„A parkolás új rendjében felfestések és táblák segítenek eligazodni. Az új szabályok betartását a Közterület-Felügyelet fogja ellenőrizni. Kérek minden érintett lakost, hogy a parkolót a továbbiakban a szabályok fegyelmezett betartása mellett vegye igénybe.” – mondta Rozmaring Sándor, a körzet önkormányzati képviselője.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 19., péntek]

Ismét közterületeinket díszítik a felújított öntöttvas lámpaoszlopok

Egy Petróczy utcai – csak öntödei munkával helyreállítható – dísz öntöttvas lámpaoszlop kivételével minden sérült belvárosi kandeláber felújításra került, ezzel a jelenlegi városvezetők újabb, választási kampányban megfogalmazott ígérete teljesül.

A Konstantin téren lévő, a díszkivilágítást biztosító öntöttvas oszlopok közül már évek óta hiányzott több darab, mivel ezek megsérültek, eltörtek vagy kifordultak a helyükről. A díszes kandeláberek pótlását raktári részdarabok felújításával sikerült pótolni a város szakembereinek.

A Dóm térről, vagy éppen a Kossuth térről hiányzó megsérült darabok egy raktárban voltak. Ezeket az új oszlopok helyett jelentősen kisebb összegért lehetett helyreállítani. A Városfejlesztő Kft. munkatársai által végzett visszahelyezésnél szemcseszórás és porfestés került az oszlopokra, valamint a mozaiküvegeket vágtak bele. A vezetékek ismételt bekötését már az ELMŰ végezte el.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 19., péntek]

Kiírták a közbeszerzést a zöld házzal kapcsolatos munkálatokra

A kormányzati késlekedés miatt a város önerőből indítja a Március 15. tér 10. szám alatti barokk műemlék épület tetőszerkezetének felújítását, miután a közbeszerzési munkacsoport az ezzel kapcsolatos közbeszerzés kiírásáról döntött a héten. A munkára a költségvetésben elkülönített forrás van.

A zöld házként is ismert egykori piarista székházat az előző városvezetői érában szociális bérlakásként hasznosították, az épület felújítása azonban évtizedek óta húzódik. Egy 2013-as csőtörést követően vált veszélyessé az ingatlan állapota, amelyet a korábbi vezetés ennek ellenére sem rendezett megnyugtatóan.

Az épület a tervek szerint a Vác számára megítélt 4 milliárdos turizmusfejlesztési projekt keretén belül újult volna meg. Azonban a 2017-es kormányhatározatban rögzített összeget négy év alatt sem folyósította az állam, miközben egy másik állami szerv, a kormányhivatal ezt figyelmen kívül hagyva százmilliós bírságot helyezett kilátásba az épület állapota miatt.

A város nem vár tovább az ígérgetésre. A felelős gazdálkodás részeként, a már közel egymilliárd forintnyi bevételkiesést és elvonást eredményező kormánydöntések ellenére saját forrásból, a bérlakások eladásából befolyt bevételekből valósítja meg a várhatóan több tíz milliós nagyságrendű munkálatokat. A város a hasonló bevételeit fejlesztésre és fejújításra költi, így kizárt a vagyonfelélés.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 18., csütörtök]

Kedvezőbb zöldhulladék gyűjtési rendszer FRISSÍTVE!

Mint arról korábban már hírt adtunk (vac.hu – Közélet rovat március 4.), új szolgáltató felelős városunkban a zöldhulladék begyűjtéséért. Az ingatlanok elé kitett, zsákokban elhelyezett zöldhulladékot áprilistól mindig páratlan héten egy, mellékletünkben megtalálható napi beosztás szerint viszik el továbbra is.

A DTkH Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint viszont változik a zsákos rendszer. A cég ingatlanonként 2 darab emblémával ellátott zöld zsákot biztosít ingyenesen. Ezeket először március második felében helyezik ki az ingatlanoknál.

Ezt követőn a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen a begyűjtő járat 2 darab cserezsákot biztosít, azon ingatlanhasználóknak, akik zöldhulladékot helyeztek ki.

További zsákokat az ügyfélszolgálatokon, illetve a zsákértékesítő partnereknél lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében. Ekkor ezekért még nem kell fizetni, az ellenértéket az NHKV Zrt. postai úton számlázza ki, mivel ez az ő hatásköre. A zsák ára magában foglalja a begyűjtés, szállítás és kezelés díját, azaz a zsák árának megfizetésével az ügyfelek a többlet szolgáltatás díját is megfizetik.

A vásárolt zsákok átvételéhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
lakossági ügyfelek esetében:
csekkes fizetési mód esetén egy csekkszelvény bemutatása, amely önmagában is tartalmazza az azonosításhoz szükséges vevő azonosítót az átadás-átvételi nyomtatvány kitöltéséhez,
nem csekkes fizetési mód esetén a számla 3. oldala és az azon található vevő azonosító bemutatása, mely igazolja a jogos igénybevételt és azonosítja az utólagos számla kiállításához szükséges paramétereket.
Közületi ügyfelek esetében a nyomtatványt – fentiek szerinti kitöltést követően-, bélyegzővel szükséges ellátni.

A váci zöldzsák értékesítési helyek:
Buzási Attiláné – Szilassy u. 1.
Váci ügyfélszolgálat – Zrínyi u. 9. (A járványhelyzet miatt az ügyfélszolgálat zárva tart!)

FRISSÍTÉS!
A szolgáltató további részleteket ismertetett a begyűjtés gyakorlatáról. (Ez mellékletünkben elérhető.) Fontos, hogy a korábban megvásárolt zsákok a jövőben is elszállításra kerülnek. A most térítésmentesen biztosított ZÖLD színű zsákokból a begyűjtés során maximum kettőt szállít el a cég. A többlethulladék számára - a tavalyi áron - megvásárolt KÉK színű zsákokból pedig minden kihelyezett elvitelre kerül.

További részletek a szolgáltató dtkh.hu címen elérhető weboldalán találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcajegyz.pdf
zoldhulladektajekoztatas.pdf