Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2020. szeptember 11., péntek]

Pályázat műszaki ügyintéző (mérnök) munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal

Műszaki ügyintéző (mérnök)


munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
főállású, határozatlan időre kinevezett köztisztviselő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.számú melléklet: 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
- Burkolatbontási engedélyek.
- Nyomvonalas létesítmények terület-felhasználási engedélyek.
- A feladatkörével kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása.
- Közútkezelői feladatok.
- Csapadékcsatorna kezelői feladatok.
- Útvonalengedélyek kiadása.
- Személyes ügyfélfogadás

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság
Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap-, szakvizsga megléte
- Önkormányzati vagy polgármesteri hivatalban eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
- térinformatikai szoftverek felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- a 87/2019. (IV.23.) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.
- nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magos Attila osztályvezető nyújt, a 27/513-404 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai és elektronikus úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/521-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző (mérnök).
Elektronikus úton dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság (2600 Vác, Március 15. tér 11.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Vác Város Honlapja 2020. szeptember 11.
www.kozigallas.hu 2020. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. augusztus 31., hétfő]

Pályázat gazdasági vezető munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás határozott időre 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 2600 Vác, Burgundia u. 9-11.

A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a valamint a Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja SZMSZ-ében foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a városi kollektív megállapodás egyes pontjai, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskolai, Pénzügyi-számviteli végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség és emellett államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés
- költségvetési intézménynél szerzett - legalább 3-5 év - vezetői tapasztalat
- felhasználói szintű MS Office ( irodai alkalmazások)
- hozzájárulás Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához
- büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felhasználói szintű számviteli-pénzügyi szoftverismeret.

Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű együttműködési képesség
- pontosság, megbízhatóság
- határozottság, vezetői kompetencia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló okiratok másolata
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázat bíráló számára személyes adatainak megismeréséhez.

A munkakör legkorábban 2020. október 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázat benyújtásának módja:
e-mailben: otthon911@gmail.com
levélben: Vác Város Idősek Otthona és Klubja 2600 Vác, Burgundia u. 9-11.
(Szmolár Attila Igazgató Úrnak címezve).

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. augusztus 26., szerda]

Pályázat fűtő-karbantartó, udvari munkás munkakör betöltésére

A Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda Nyár utcai tagóvodájában állást hirdet

fűtő-karbantartó, udvari munkás

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Nyár utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Udvarrendezési és kisebb karbantartási feladatok ellátása, megfelelő képesítés esetén kazánkezelési feladatok ellátása a munkaköri leírása alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről az irányadó.

A munkakör betöltésének feltételei:

- Legalább szakmunkás végzettség
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség

Előnyt jelent:

- Kisteljesítményű kazánkezelői végzettség

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok, oklevelek másolata
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy jelentkezési anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, a benne foglalt adatokat a jelentkezés elbírálásáig kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2020. szeptember 15-től betölthető.

Az állásra történő jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.

Az állás betöltésével kapcsolatosan további információt Kovács Ágnes intézményvezető nyújt, a +3630-870-28-55-ös telefonszámon.

Az állásra történő jelentkezés benyújtásának módja:

- Postai úton, a jelentkezést a Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda címére történő megküldéssel (2600 Vác, Nyár utca 1.).
- Elektronikus úton Kovács Ágnes részére a kisvacovi@gmail.com e-mail címen keresztül.

Az állásra történő jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató dönt a felvételről. A benyújtott dokumentumok megfelelősége esetén a kiválasztott pályázók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. augusztus 26., szerda]

Pályázat fűtő-karbantartó, udvari munkás munkakör betöltésére

A Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda Hársfa utcai tagóvodájában állást hirdet

fűtő-karbantartó, udvari munkás

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Hársfa utca 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Udvarrendezési és kisebb karbantartási feladatok ellátása, megfelelő képesítés esetén kazánkezelési feladatok ellátása a munkaköri leírása alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről az irányadó.

A munkakör betöltésének feltételei:

- Legalább szakmunkás végzettség
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség

Előnyt jelent:

- Kisteljesítményű kazánkezelői végzettség

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok, oklevelek másolata
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy jelentkezési anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, a benne foglalt adatokat a jelentkezés elbírálásáig kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör azonnal betölthető.

Az állásra történő jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.

Az állás betöltésével kapcsolatosan további információt Kovács Ágnes intézményvezető nyújt, a +3630-870-28-55-ös telefonszámon.

Az állásra történő jelentkezés benyújtásának módja:

- Postai úton, a jelentkezést a Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda címére történő megküldéssel (2600 Vác, Nyár utca 1.).
- Elektronikus úton Kovács Ágnes részére a kisvacovi@gmail.com e-mail címen keresztül.

Az állásra történő jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató dönt a felvételről. A benyújtott dokumentumok megfelelősége esetén a kiválasztott pályázók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. augusztus 13., csütörtök]

Pályázati felhívás - tűzifa beszerzése

Tűzifa beszerzése

1. Pályáztató


A pályáztató: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)

A pályáztató nevében kapcsolattartóként eljár: Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta osztályvezető (Váci Polgármesteri Hivatal, 2600 Vác, Március 15. tér 11., 123. sz. iroda, tel: 27/513-426).


2. A beszerzés tárgya

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 16/2020. (IV.1.) rendelet alapján az arra rászoruló családok számára tűzifa beszerzésével hozzájárul a téli fűtésük biztosításához. A jelen pályázat tárgya a tűzifa beszerzése.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Palyazati felhivas - Tuzifa beszerzese es szallitasa.pdf

Pályázatok [2020. augusztus 13., csütörtök]

Pályázat szakképzett gondozó-ápoló munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása céljából szakképzett gondozó-ápoló munkakör betöltésére munkatársat keres.

A munkakör betöltésének feltétele:
a hatályos jogszabályokban foglalt képesítési előírásoknak megfelelő OKJ-s bizonyítvány
büntetlen előélet

A jogviszony típus: Közalkalmazotti jogviszony
Bérezés/pótlékok: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény alapján
munkahelyi pótlék
műszakpótlék
ünnepnapon végzett munkáért pótlék
szociális ágazati pótlék


Munkaidő: 7.oo-19.oo-ig, illetve 19.oo-7.oo-ig
Juttatások: munkábajárás utiköltségének jogszabályban előírt %-os arányú térítése
munkaruha juttatás
munkahelyi meleg étkezés biztosítása kedvezményes áron


Jelentkezés: Önéletrajz és iskolai végzettséget, továbbá szakképzettséget igazoló
bizonyítvány másolatának beküldésével
e-mailben: otthon911@gmail.com
levélben: 2600. Vác, Burgundia u. 9.-11.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. augusztus 11., kedd]

Pályázat ügyvezetői munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(2600 Vác dr. Csányi László körút 58.) ügyvezetői munkakörének betöltésére1. A munkakör betöltésének (ügyvezető igazgató) feltételei:
- az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 8. § a) bekezdése alapján az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség, és
- az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 8. § b) bekezdése alapján legalább ötéves, a (4) bekezdés szerinti szakmai gyakorlattal vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat
- középfokú nyelvvizsga,
- szakmai tapasztalat,
- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel,
- kapcsolódó törvények és jogszabályok ismerete,
- jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség,
- büntetlen előélet.

2. Az ügyvezető által ellátott legfőbb tevékenységek:
- a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkaszervezetének optimalizálása, a szervezet gazdasági, pénzügyi, művészeti és egyéb tevékenységének irányítása,
- a belső szolgáltatások rendszerének működtetése, a színház működésének a biztosítása.
- a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alaptevékenységéhez tartozó előadó művészeti tevékenység szakmai irányítása,
- A Társaság tevékenységével kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok irányítása,
- Az előadó művészeti tevékenység kulturális fejlesztésének előmozdítása,
- A színházi előadások színvonalának szakmai szemmel történő előmozdítása,
- A helyi kulturális kínálat fejlesztése, lehetőség szerint szakmai találkozókkal, hazai és nemzetközi rendezvényeken való részvétellel
- A szervezet képviselete külső és nemzetközi szervezetek előtt.
- A hatékony működés biztosítása, a forráshoz (tőkéhez) jutás előmozdítása és annak költséghatékony felhasználása a szabályozási környezetnek megfelelően.

3. Az előadó-művészeti szervezet éves költségvetésének tervezett fő előirányzatai:
- Költségvetés tervezett fő összege: 58 000 000 Ft
- Kiadások: 58 000 000 Ft -ebből:
- Személyi jellegű: 30 600 000 Ft
- Munkaadói járulékok: 5 400 000 Ft
- Dologi kiadások: 22 000 000 Ft
Bevételek: 58 000 000 Ft


4. Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. művészi arculatával, művészeti vezetésének módjával, teljesítménymutatóival és a foglalkoztatással kapcsolatos fenntartói elvárások:
- hazai és nemzetközi szakmai szerepvállalás
- minőségi színházművészeti szolgáltatás
- szakmai kapcsolatok, együttműködések kialakítása és ápolása más hazai és külföldi szervezetekkel
- fiatalok felé való nyitás, kiemelt célcsoportként való kezelésük
- munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott művészeinek - ide nem értve a gyermek- és csoportos szereplőket - legalább 60%-a szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy a Kjt. 63. § (2) bekezdésében meghatározott elismeréssel rendelkezzen
- közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése
- a város kulturális vonzerejének növelése

5. A jogviszony kezdő és befejező időpontja, javadalmazás:
A munkaviszony kezdő időpontja 2020. november 1. napja, a jogviszony vége 2025. október 31. napja.

A munkába állás első napja 2020. november 1. napja.

Javadalmazás: Pályázat elbírálása során a Képviselő-testület dönt róla

6. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- a végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát,
- a társaság vezetésére, működtetésére vonatkozó szakmai elképzeléseit,
- nyilatkozatot, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában felsorolt kizáró okok nem állnak fenn,
- nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt),
- nyilatkozatot a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést tartson,
- nyilatkozat, hogy korábban felszámolt gazdasági társaságban betöltött ügyvezetői, vagy tulajdonosi pozíció miatt nem szerepel eltiltás hatálya alatt,
- korábbi szakmai és vezetői tapasztalatát igazoló okirat,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve az igazolást arra vonatkozóan, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről intézkedett.

7. Beküldési és elbírálási határidők
A pályázat beküldésének határideje: a pályázat minisztérium honlapján való közzétételétől számított 30. munkanap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. októberi testületi ülés.

8. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény előírásainak megfelelően, a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti szakmai bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

9. A pályázat benyújtásának helye:
Vác Város Polgármestere
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Érdeklődni lehet: Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Titkárság 27/315-534.

10. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.vac.hu,

https://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=409#!DocumentBrowse

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. augusztus 11., kedd]

Pályázat igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Katona Lajos Városi Könyvtár

Igazgató (magasabb vezető)


beosztás ellátására.

A foglalkoztatás jogviszonya időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2020. október 31. napjáig, ezt követően 2025. október 18. napjáig munkaszerződésen alapuló jogviszony

vagy

határozott idejű munkaszerződésen alapuló jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. október 19. napjától 2025. október 18. napjáig tart.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Budapesti Főút 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári feladatok ellátása mellett az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL. törvényben és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók a kiírás időpontjában, ezt követően 2020. november 1. napjától a 2020. évi XXXIII. törvény szabályait kell alkalmazni.

Pályázati feltételek:

- szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- annak vállalása, hogy a pályázó megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzést elvégzi. Az intézmény vezetésével megbízott vezető mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést a megbízás előtt elvégezte,
- cselekvőképes, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§-ának való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak,
- szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás.
- végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
- nyilatkozatot annak vállalásáról, hogy a pályázó megbízását követő két éven belül az államháztartás és vezetési ismereteket nyújtó képzést elvégzi, vagy ezen kötelezettség alóli mentességét okirattal igazolja (jogász vagy közgazdász diploma, vagy a képzés elvégzését igazoló okirat hiteles másolata benyújtásával),
- nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. október 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hudák-Nagy Lilla jogi referens nyújt, a 27/513-490 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/259/2020 valamint a munkakör megnevezését: „igazgató”.
- Elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia Vác Város Jegyzője részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.
- Személyesen: Dr. Zsidel Szilvia jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bek.-e, valamint a 150/1992.(XI.20) Korm. rendelet 7.§-a alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg, melynek véleményét figyelembe véve a megbízási jogkör gyakorlója dönt.
A pályázatokról Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának véleményezése és a pályázók személyes meghallgatása után Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Ennek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.vac.hu -2020. augusztus 11.
- www.kozigallas.hu – 2020. augusztus 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. augusztus 11., kedd]

Pályázat gyógypedagógus munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda

Gyógypedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Gyógypedagógus,

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű tolerancia, empátia, megbízhatóság, együttműködés, kommunikációs készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et, képzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata - Érvényes erkölcsi bizonyítvány - Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék és személyes adatait kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 26.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 440/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.
vagy
- Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Lambekné Gál Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város honlapja - 2020. augusztus 11.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. augusztus 11., kedd]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda

Óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése-fejlesztése. Munkáját az intézmény pedagógiai programja alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et, képzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék és személyes adatait kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 26.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 439/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
vagy
- Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Lambekné Gál Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város honlapja - 2020. augusztus 11.

Feladó: Városháza