Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2021. január 21., csütörtök]

Pályázat gyógypedagógus munkakör betöltésére

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda

Gyógypedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek pedagógiai ellátása, terápiás megsegítése, fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, gyógypedagógus,
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban részvevők megismerhetik, a benne foglalt adatokat a pályázat elbírálásának határidejéig kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ágnes nyújt, a +36308702855-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Nyár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.
- Elektronikus úton Kovács Ágnes részére a kisvacovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató dönt a felvételről. A benyújtott dokumentumok megfelelősége esetén a kiválasztott pályázók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város honlapja - 2021. január 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvacovi.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. január 21., csütörtök]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda
Csányi körúti Tagóvoda

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. április 12-től 2021. szeptember 14-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Dr. Csányi L. körút 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése. Nevelő, fejlesztő munkáját az óvoda Pedagógiai Programja szerint és a munkaköri leírásának megfelelően végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus,
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban részvevők megismerhetik, a benne foglalt adatokat a pályázat elbírálásának határidejéig kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ágnes nyújt, a +36308702855-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Nyár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
- Elektronikus úton Kovács Ágnes részére a kisvacovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató dönt a felvételről. A benyújtott dokumentumok megfelelősége esetén a kiválasztott pályázók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város honlapja - 2021. január 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvacovi.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. január 12., kedd]

Pályázat dajka munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

Dajka munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021.06.15–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógusok nevelő-oktató tevékenységének segítése a munkaköri leírásnak megfelelően. Az óvoda helyiségeinek tisztán tartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Középfokú képesítés, Dajka,
- Büntetlen előélet

Előnyt jelentő kompetenciák:
- Gyermekszeretet, megbízhatóság, együttműködési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettségeket igazló bizonyítványok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban részvevők megismerjék, és személyes adatait kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda Vác címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Dajka.
vagy
- Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. január 12., kedd]

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Váci Polgármesteri Hivatalban

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
- banki terminál kezelés,
- bérkönyvelés,
- nemzetiségi önkormányzatok könyvelése, házipénztár kezelése,
- beszámolók, jelentések, költségvetések és elszámolások készítése,
- MÁK igénylések és jelentések készítése, (KGR-K11, Eadat, ÖNEGM, EBR42 rendszerek kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv, valamint a Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- érettségi.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- középfokú közgazdasági végzettség,
- államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
- önkormányzatnál hasonló területen szerzett munkatapasztalat,
- közigazgatási alapvizsga,
- közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:
- csapatmunka – együttműködés,
- pontosság, precizitás,
- lojalitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
- szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
- sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
- a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021.02.12.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/4-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
vagy
Elektronikus úton: Dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címre.

Ebben az esetben is az előzőleg megjelölt ismérveket, azonostó számot és munkaköri megnevezést fel kell tüntetni az email-ben.
vagy
Személyesen: Dr. Zsidel Szilvia jegyző, 2600. Vác, Március 15. tér 11. 1. emelet 131-es irodában.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.02.19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.hu – 2021.01.12.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. január 11., hétfő]

Pályázat: kerékpáros pumpapálya tervezése és kivitelezése

Vác 3574/3 helyrajzi számú beépítetlen közterület gát és a kerékpárút közé eső részén 35x45 méteres területen kerékpáros pumpapálya tervezése és kivitelezése

Pályázati határidő: 2021. január 18. 10 óra

A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége.

A pályázat benyújtásának címe:
Vác Város Önkormányzata
2600 Vác, Március 15. tér 11., 111. iroda

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető az alábbi csatolt dokumentumban.

Pályázatok [2021. január 6., szerda]

Pályázat karbantartó, udvari munkás munkakör betöltésére

A Váci Alsóvárosi Óvoda Kölcsey utcai Tagóvodája állást hirdet

Karbantartó, udvari munkás


munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű munkaviszony 2021.03.31–ig.

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő – heti 30 óra

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda udvarának rendben tartása. Kisebb javítási és karbantartási munkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve - 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feladatai:

- Középfokú képesítés, legalább szakmunkás végzettség
- Büntetlen előélet

Előnyt jelent:

-B kategóriás jogosítvány

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz,
- Érvényes erkölcsi bizonyítvány,
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék, és személyes adatait kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2021. január 15.

Az állásra történő jelentkezés benyújtásának módja:

- Postai úton: Váci Alsóvárosi Óvoda (2600 Vác, Vám utca 11. )
- Elektronikus úton: Lambekné Gál Gabriella részére az ovoda.alsovarosi@gmail.com e-mail címen keresztül

Az állásra történő jelentkezés elbírálásának rendje:

A munkáltató dönt a felvételről. A benyújtott dokumentumok megfelelősége esetén a kiválasztott pályázók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. január 5., kedd]

Pályázat vagyonhasznosítási ügyintéző munkakör betöltésére

A Váci Városfejlesztő Kft. pályázatot hirdet vagyonhasznosítási ügyintéző munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:


Határozatlan idejű munkaviszony

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság;
- cselekvőképesség;
- büntetlen előélet;
- felhasználói szintű MS Office ismeretek
- jó kommunikációs készség
- terhelhetőség, magabiztos fellépés
- főiskolai végzettség

A jelentkezéshez csatolni kell:

- motivációs levél, fényképes önéletrajz;
- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolata,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzba és mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul a pályázó

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- műszaki végzettség
- váci, kistérségi helyismeret
- azonos területen szerzett tapasztalat
- egyetemi végzettség
- jogosítvány

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátása:

- önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos pályázatok kiírása, pályázatok lebonyolítása,
- bérlői tartozások nyilvántartása és behajtása
- bérlői állomány adatbázisának kezelése, folyamatos aktualizálása,
- folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel, szakértőkkel.
- adatszolgáltató tevékenység, a megkötött szerződések nyilvántartása, a szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség ellátása
- karbantartási, műszaki problémák kezelése,
- közművekkel kapcsolatos feladatok koordinálása, közműszerződések előkészítése,
- képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítése

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Az önéletrajzot és mellékleteit kérjük elektronikus úton dr. Szász Imola részére megküldeni a szasz.imola@vacholding.hu e-mail címen keresztül, fizetési igény megjelölésével.

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege (székhely: Vác, Köztársaság út 34.) értékesítésre és bérbeadásra hirdeti a csatolt fájlban szereplő ingatlanokat.

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.

Információ: Váci Városfejlesztő Kft., Vagyonhasznosítási részleg, tel.: 27/510-104.

Részletek az alábbi csatolt fájlban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlan_hirdetes_futo_21.01.05.pdf

Pályázatok [2021. január 5., kedd]

Pályázat gyógypedagógus (mozgásfejlesztő) feladatkör betöltésére

Vác Város Önkormányzat pályázatot hirdet

gyógypedagógus (mozgásfejlesztő) feladatkör betöltésére

Vác Város Önkormányzat óvodáiban


A jogviszony időtartama:


Határozott időjű megbízási szerződés megkötésének napjától 2021. május 31-ig szól.

Foglalkoztatás jellege:

A megbízási szerződés alapján, heti minimum 7 óra

A munkavégzés helye:

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda 2600 Vác, Nyár u. 1.

A megbízás tárgyába tartozó lényeges feladatok:

Sajátos nevelési igényű gyermekek mozgásfejlesztésének ellátása.

Illetmény és juttatások:

Megbízási díj: bruttó 3500 Ft/45 perc

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, gyógypedagógus szomatopedagógus, konduktor szakirányon.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz;
- iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítvány/oklevél másolata;
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;

A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázati elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta az Igazgatási és Szociális Osztály osztályvezető részére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
- Személyesen Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta az Igazgatási és Szociális Osztály osztályvezetőnek , a Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. fsz. 123. iroda címen.

A pályázat kiírásáról további információt Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta az Igazgatási és Szociális Osztály osztályvezetője a 06-27/513-426-os telefonszámon nyújt.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 2020. február 5.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon találhat.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. december 23., szerda]

Pályázati felhívás könyvvizsgálói szolgáltatás ellátására

VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
2600 VÁC, KÖZTÁRSASÁG ÚT 34.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Könyvvizsgálói szolgáltatás ellátása


A pályázat teljes tartalma elérhető az alábbi linken:
Pályázat könyvvizsgálói szolgáltatás ellátására