Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2016. szeptember 26., hétfő]

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vác Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Figyelem! A pályázat beadási határideje:
2016. november 08.


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):
- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
- hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
- felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):
- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
- hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
- korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe

A pályázati kiírások az alábbi csatolt dokumentumoknál letölthetők.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Palyazati_kiiras_A.pdf
Palyazati_kiiras_B.pdf

Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (2600 Vác, Köztársaság u. 34.) ügyvezetői munkakörének betöltésére

1. A munkakör betöltésének (ügyvezető igazgató) feltételei:
- a társaság cégkivonat szerinti alaptevékenységeinek megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség, vagy jogász vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség és,
- legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
- angol középfokú nyelvvizsga,
- szakmai tapasztalat – projektportfóliók kezelésében,
- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel,
- kapcsolódó törvények és jogszabályok ismerete,
- jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség,
- büntetlen előélet.

2. Az ügyvezető által ellátott legfőbb tevékenységek:
- a Váci Városfejlesztő Kft. munkaszervezetének racionalizálása, a szervezet gazdasági, pénzügyi és egyéb tevékenységének irányítása,
- a belső szolgáltatások rendszerének működtetése,
- a vállalatcsoport tevékenységének irányítása, monitoring és controlling rendszerének működtetése,
- a Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alaptevékenységéhez tartozó városüzemeltetési, vagyongazdálkodási feladatok irányítása.

3. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- a végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát,
- a társaság vezetésére, működtetésére vonatkozó szakmai elképzeléseit,
- nyilatkozatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában felsorolt kizáró okok nem állnak fenn,
- nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt),
- nyilatkozatot a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést tartson,
- nyilatkozat a bér és jövedelemigényére vonatkozóan,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve az igazolást arra vonatkozóan, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről intézkedett.

Az állás betöltése 5 év határozott időre szól, amely közös megegyezéssel meghosszabbítható.

A pályázat beküldésének határideje: 2016. szeptember 28.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő elteltét követő következő testületi ülés.

4. A pályázat benyújtásának helye:
Vác Város Polgármestere
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Érdeklődni lehet: Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Titkárság 27/315-534.

Feladó: Városháza

Közélet [2016. szeptember 23., péntek]

Galambász verseny a Téglaház dűlőben

Kiváló családi programnak is ígérkező rangos nemzetközi verseny célállomása lesz szombaton a Téglaház dűlői galambász telep.

Balkovics Péter, a választókörzet önkormányzati képviselője az eseményt beharangozva emlékeztetett, a bázis már többször fogadó házigazdája volt rangos hazai- és nemzetközi galambász versenyeknek, most egy fiatal, hat hónapos galambokat röptető Európa-bajnoki seregszemle célállomása lesz a helyszín.
A versenyre több mint tíz országból neveztek be tenyésztők, akik - a remények szerint sok érdeklődővel együtt - összességében több száz galambot várnak a célba.
A szárnyasokat Prágában röptetik fel, tehát csaknem 450 km távolságból kell megérkezniük ideiglenes otthonukba a fiatal galamboknak.
Aki már részt vett ilyen eseményen, tudhatja, milyen izgalmas lesni, mikor bukkannak fel a láthatáron a szárnyas kedvencek, a kezdő galambász verseny látogatók pedig bizonyára ugyanilyen lelkesedéssel fogadják majd a vándorokat.
A szombati eseményt kiegészítő programok is színesítik, így bízvást mondható, hogy a verseny kiváló hétvégi családi programnak is beillik a célban.

Feladó: Városháza

1. „MOL – Zöldövezet Program” pályázat
Mol Magyarország idén 11-ik alkalommal meghirdeti a MOL Zöldövezet Programot, mely kiemelt célja – a zöldfelületek növelésén túl -, hogy a programok a tervezéstől a megvalósításig a helyi közösség aktív részvételével valósuljanak meg, valamint a kialakított területek gondozásában is vállaljanak szerepet. Az elmúlt 11 évben ezeken a programokon keresztül igen sok helyi közösség tapasztalta meg saját erejét, az összefogásban rejlő lehetőségeit. Várják mindazon civil szervezetek, társasházak jelentkezését, akik a helyi közösség bevonásával szeretnének létrehozni egy közösségi parkot, egy zöld belső udvart, vagy közösségi kertet. A pályázatra három kategóriában várják a jelentkezéseket:
A kategória: közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész területén;
B kategória: társasházak belső udvarainak zöldítése az ország egész területén.
C kategória: közösségi kertek létesítése 50 000 főnél nagyobb településen

A létrehozott, felújított területnek mindhárom kategória esetében közösségi funkciókat kell ellátnia, a közösség használatára kell készülnie.
Leadási határidő: 2016. október 10.

A pályázat teljes szövege és a feltételek az alábbi linken érhető el:
http://molzoldovezet.hu/felhivas

2. „Együtt nyaralt a család – lubickoltunk az élményekben” fotópályázat
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete az Imami Egyesület és a KidsOasis Kft. által közzé tett felhívásban, a legalább 1 kiskorú gyermeket nevelő családok, a nyaralást megörökítő, fotóval illusztrált élménybeszámolóval, illetve kisfilmmel pályázhatnak értékes nyereményekért!
Leadási határidő: 2016. október 31.

A pályázat teljes szövege és a feltételek az alábbi linken érhető el:
http://kidsoasis.hu/csaladielmeny/jatekszabalyzat/

Feladó: Városháza

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala a vörös rókák veszettség ellen orális immunizálás (csalétek vakcina kiszórása) miatt Vác város közigazgatási területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

A védekezés tervezett időpontja: 2016. október 01. és 2016. október 25. között.

A határozat részletei az alábbi csatolt dokumentumban érhető el.

Vác, 2016. szeptember 20.

Tisztelettel:
Szegner Anett s.k.
környezetvédelmi referens

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hatarozat_ebzarlat_es_legeltetesi_tilalomrol.pdf

Közélet [2016. szeptember 21., szerda]

Aszfaltrajz verseny, látványos bemutatók a zenepavilonnál

Vác az idén is csatlakozott az Autómentes Naphoz kapcsolódó Európai Mobilitási Héthez, öt napon át tartó igen gazdag programmal.

Aszfaltrajz versennyel, rendőrségi-, tűzoltó-, mentős ügyességi játékokkal és elsősegélynyújtó bemutatóval kezdődött a váci rendezvény.
A rajzversenyben a Juhász Gyula iskola 4.a osztályát és a Földváry-iskola 8. t osztályát képviselő csapat osztozott az első helyen, a harmadik dobogós az Árpád fejedelem iskola 4. b osztályának csapata lett.
A dobogós csapatokból összesen tíz fiatal részt vehet egy intenzív kurzuson Garay-Nagy Norbert festőművész iskolájában.
A díjátadáskor Mokánszky Zoltán sportért és kultúráért felelős alpolgármester is köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva, hogy a gazdaságosabb, környezettudatos életmód elterjedése az egész emberiségnek közös érdeke.
- Nagyon fontos, hogy a felnövekvő generációk magukévá tegyék ezt a szemléletet, és az Autómentes Nap üzenete kapcsán kiemelem, a gépkocsihasználat mellett számos más lehetőség van, így például a közösségi közlekedés használata, de a kerékpározás, gyaloglás jótékony hatására is felhívom a figyelmet, hiszen a sportosabb életmód a személyes egészség megőrzésében is segíthet - fordult a jelenlévőkhöz a városvezető.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2016. szeptember 21., szerda]

Vácott született váci lakosok

Dobrocsi Gergely és Raáb Nóra gyermeke: Lili Zsófia /Vác/
Bartos Zoltán és László Enikő gyermeke: Emma /Vác/
Pittlik Krisztián Pál és Gelencsér Klaudia gyermeke: Alex /Vác/
Váradi András és B. Kiss Diána gyermeke: Levente István /Vác/
Kovács Mátyás és Hajzer Anita gyermeke: Gábor Mátyás /Vác/
Vanda Márk és Rácz Alexandra Bianka gyermeke: Zoé Emese /Vác/
Kóthy Péter és Dr. Tauber Dorottya gyermeke: Miklós /Vác/
Marton Gábor és Tyukos Tímea gyermeke: Márk /Vác/
Kalla Bálint Péter és Volentics Ildikó gyermeke: Mira Emma /Vác/

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2016. szeptember 21., szerda]

Házasságot kötött váciak

Kriksz István és Nagy Katalin Heléna /Vác/
Kisparti Mátyás és Prekup Lilla Lívia /Vác/
Falta Bonifác és Tóth Evelin /Vác/
Czinkota Ferenc és Bátyi Anna /Vác/
Alföldi Gábor és Oláh Andrea /Vác/
Kaszás Tamás és Noficzer Cintia Vanda /Vác/

Feladó: Városháza

Gabányi Béláné sz: Neumann Erzsébet Éva /1934/ Vác
Pászti Gyuláné sz: Méhes Mária /1921/ Vác
Sólyom Istvánné sz: Szőcs Zsuzsanna /1953/ Vác
Szabó Istvánné sz: Korek Julianna /1924/ Vác
Craitar Raduné sz: Volentics Erika /1960/ Vác
Mészáros Béla /1969/ Vác
Kármán Istvánné sz: Dudás Ilona /1932/ Vác
Szemerád Károlyné sz: Durai Mária /1917/ Vác

Feladó: Városháza

Közélet [2016. szeptember 20., kedd]

Lakossági tájékoztató - Földgázszolgáltató-váltás

A TIGÁZ egyetemes szolgáltatási engedélyének visszavonásakor a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a FŐGÁZ-t jelölte ki felhasználóinak ellátására. 2016. október 1-jétől a TIGÁZ-zal kötött szerződések a törvény erejénél fogva megszűnnek, a FŐGÁZ-zal pedig létrejönnek.

Az erre vonatkozó lakossági tájékoztatót az alábbi csatolmányban érheti el.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
FOGAZ-TIGAZ.pdf