Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2017. július 18., kedd]

A júliusi testületi ülésről jelentjük

A júliusi testületi ülésen egyebek mellett eldőlt, hogy az önkormányzat nyílt pályáztatás útján értékesítésre kínálja a volt Karacs Teréz Kollégium hosszú évek óta kihasználatlanul álló épületét.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében a kizárólagos állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem választott, önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek tulajdonjoga a törvény erejénél fogva, 2017. július 1-jei hatállyal térítésmentesen a magyar államra szállt. A víziközmű vagyonelemek üzemeltetője továbbra is a Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság marad. A magasabb rendű jogszabály alapján a városi képviselő-testület jóváhagyta az MNV Zrt.-vel és a DMRV Zrt.-vel kötendő szennyvízközmű-vagyon átadásáról szóló szerződést, egyben felhatalmazva a polgármestert a megállapodás aláírására.
A testület szándéknyilatkozattal hozzájárulását adta ahhoz, hogy a III. számú (Kodály u. 3.) fogorvosi körzetet Dr. Reza Rafie lássa el a jövőben a feladatot átadó Dr. Simon Csilla utódaként.
Az ugyancsak támogató önkormányzati szándéknyilatkozat alapján váltás történhet a VIII. számú fogorvosi körzetben (Földváry tér 15.) is, ahol Dr. Fera Mária távozásával Dr. Judák Attila veheti át a feladatot.
A VIII. számú háziorvosi körzet (Vám u. 3.) vonatkozásában is jóváhagyását adta a testület a praxisjog átadásához, itt Dr. Ördőgh Emese válthatja a feladatot az utóbbi időszakban ellátó Dr. Mehringer Lászlót.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alapítójaként úgy döntött, hogy a társaság nehéz anyagi helyzetében pótbefizetést ír elő 40 millió 436 ezer forint összegben - három tervbe vett fejlesztésre előirányzott összegből csoportosították át a szükséges forrást.
A grémium tudomásul vette a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. első félévi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület két korábbi határozat visszavonásával párhuzamosan úgy határozott, hogy értékesítésre jelöli az önkormányzati tulajdonú, hosszú évek óta kihasználatlan volt Karacs Teréz Kollégium épületét, melyet nyílt pályáztatás útján kíván értékesíteni, a licit induló ára 120 millió forint.
Zárt ülésen eldőlt, hogy az idén Fésűs Éva Kossuth-díjas írónő veheti át a "Vác Város Díszpolgára" kitüntető címet az augusztus 20-ai nemzeti ünnep városi megemlékezésen, a "Pro Urbe" díjat pedig John P Marshall üzletembernek, a Vác FC labdarúgó klub tulajdonosának és Buchwald Imre építészmérnöknek, a Vác és Vidéke Ipartestület elnökének ítélte oda a testület.
***
A júliusi ülést követően közmeghallgatásra várta a polgárokat az önkormányzat.
Több kérdés és kérés formájában szó esett többek között a mobilgát beruházás és a tervezett vizes sportok háza megvalósításának előkészítéséről.
Főképp a főtér és a Duna parti sétány környékén élő felszólalók megfogalmazták, hogy az idegenforgalmi főszezonban, a nyári hónapokban még fokozottabban oda kellene figyelniük a jogosult szerveknek, hatóságoknak a késő esti közterületi hangoskodásra, italozásra, más rendbontásokra - ennek kapcsán az illetékesek méltányolták a kérést, ígéretet tettek a szigorúbb fellépésre, hozzátéve, hogy ehhez a lakosság segítségére is szükség van.
A külterületi utcák - törvény előírta - korábbi elnevezésével kapcsolatban is elhangzottak hozzászólások - a válasz szerint amennyiben sokan kifogásolnak egy-egy névadást, az önkormányzat utólag is rendelkezhet módosításról.
Mint ismert, a város jelentős összegű forrást nyert el bölcsődei férőhely bővítésre, ezzel kapcsolatban több hozzászóló - kifejezve örömüket a sikeres pályázat kapcsán - felvetette: ha lehetőség van rá, a meghatározott helyszín helyett másikat kellene kijelölni.
A nyári nagy rendezvények hangosítása ugyancsak szóba került, egyrészt felvetődött igényként, hogy a színpadi koncertek legkésőbb éjfélig érjenek véget, az események vásározó szolgáltatóit pedig kötelezni kellene a saját zenei háttérzajuk csökkentésére.
Többen is említést tettek a hulladékgyűjtés és szállítás kérdéséről, elsősorban arról, hogy sokan illegálisan helyeznek el jelentős mennyiségű hulladékot városszerte, ezzel kapcsolatban válaszként egyebek mellett megfogalmazódott, hogy a visszaéléseket elsősorban szankcionálással lehetne visszaszorítani, amihez ugyancsak szükség van a jogkövető állampolgárok segítő közreműködésére.
***
Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 13.-i ülésén az alábbi rendeletet alkotta:
- 20/2017.(VII.14.) sz. rendeletmódosítás – a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.24.) sz. rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja.
Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.563.919 eFt lesz.
A rendelet a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthető.

Vác, 2017. július 14.

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2017. július 17., hétfő]

Lakossági tájékoztató- kéményseprő-ipari tevékenységről

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, tájékoztató levelében a kéményseprő-ipari tevékenység előírását ismerteti. Az ingatlan használok a www.kemenysepres.hu vagy www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapján megtekinthetik az illetékességi területen lévő kéményseprő-ipariszolgáltatók névsorát.
A területünkön dolgozó kéményseprők listája:
- Buka János
- Füzesi János
- Kovács Benjamin Béla
- Muszkalay György Vilmos
- Mocsári Sándor
- Lowack Tamás
- Gyömbér László
- Kurucz Péter

A részletes tájékoztató a felsorolt honlap címen található.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. július 17., hétfő]

Pályázat főépítészi munkatárs munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Váci Polgármesteri Hivatal

főépítészi munkatárs
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1 sz. melléklet 15. pontja szerint

Ellátandó feladatok:
A főépítészi feladatokban való részvétel, előkészítés: Hatályos rendezési tervekkel, rendeletekkel kapcsolatos tájékoztatók készítése. Részvétel a településrendezési eljárások bonyolításában. Névadományozással, közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok. Helyi védelem alatt álló épületek önkormányzati támogatással megvalósuló felújításához kapcsolódó feladatok ellátása. Tervtanácsi munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Örökségvédelemmel, helyi védelemmel kapcsolatos teendők ellátása. Településképi Arculati Kézikönyvvel, településképi rendelettel kapcsolatos teendők ellátása, településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárással kapcsolatos feladatok. Integrált Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építésügyi igazgatás

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú képesítés,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság
- Egyetemi szintű építészmérnöki vagy mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki szakképzettség.( a 29/2012. (III.07.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 15. a) pontja szerinti végzettség.)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Önkormányzati vagy polgármesteri hivatalban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- építész tervezői gyakorlat és/vagy településrendező tervezői gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
- építész kamarai: építész tervezői vagy településtervezői névjegyzéki tagság,
- tervezői program ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági teljes erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata
- Nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- Motivációs levél.
- Képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita nyújt, a 27/513-434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110-109/2017., valamint a munkakör megnevezését: főépítészi munkatárs.
vagy
- Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. földszint 33..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

Feladó: Városháza

Sport [2017. július 17., hétfő]

Tizenhét versenyszámban szereztek aranyérmet a váciak az evezős országos bajnokságon

A múlt hét végén elérkezett az evezősöknek a versenyidény legfontosabb hazai megmérettetése, az országos bajnokság, melynek a hagyományokhoz híven a szegedi Maty-éri pálya adott helyet.
A Vác Városi Evezős Club 2017-es magyar bajnokai:
Leány mini egypárevezős: Zöld Anna; fiú mini egypárevezős: Németh Zsombor; női tanuló egypárevezős: Bóka Sára; női tanuló kétpárevezős: Bóka Sára, Imre Veronika; női tanuló kormányos négypárevezős: Harsányi Viktória, Harsányi Orsolya, Imre Veronika, Bóka Sára, korm.: Kiss Lara; női serdülő kétpárevezős: Kas Natália, Gedeon Rozi; férfi serdülő kétpárevezős: Szilágyi Konrád, Szklenka Bence; férfi serdülő kormányos négypárevezős: Huang Yu, Ujhelyi Mihály, Szilágyi Konrád, Szklenka Bence, korm.: Szesztay Ábel; női ifjúsági egypárevezős: Csepel Zsófia; férfi ifjúsági könnyűsúlyú egypárevezős: Lázár Viktor; férfi ifjúsági könnyűsúlyú kétpárevezős: Lázár Viktor, Kosztrub Tamás; férfi felnőtt egypárevezős: Galambos Péter; férfi felnőtt könnyűsúlyú egypárevezős: Galambos Péter; férfi felnőtt könnyűsúlyú kétpárevezős: Csiszár Péter, Galambos Péter; férfi felnőtt négypárevezős: Ács Kristóf, Bácskai Máté, Kovács Kornél, Danó Dániel; férfi veterán négypárevezős: Noé Gábor, Nógrádi Tivadar, Hász Márton, Havas Attila; férfi veterán négyevezős: Noé Gábor, Nógrádi Tivadar, Hász Márton, Ábrahám Gábor.
Érdekesség, hogy a férfi felnőtt négypárevezős versenyszámot az U23-as válogatott nyerte, amelynek három tagja a VVEC sportolója - ilyetén indulásukat az tette lehetővé és indokolttá, hogy közvetlenül az országos bajnokság után már el is utaztak a korosztályos világbajnokságra.
- Várakozáson felül szerepelt klubunk az országos bajnokságon, köszönhetően sportolóink céltudatosságának és edzőink, Mácsik Miklós és Rapcsák Károly felkészültségének. Az egyik legnagyobb siker, hogy Galambos Péter a könnyűsúly mellett a normál súlyú egypárevezős versenyszámban is győzött, kiemelendő eredmény, hogy Csiszár Péterrel a könnyűsúlyú kétpárevezőst is megnyerték, a férfi felnőtt négypárevezős versenyszámban aratott győzelem ugyancsak nagy rangot jelent. De nem feledkezhetünk meg az ifjúsági és tanuló korosztályban elért nagyszerű dobogós és pontszerző szereplésekről sem, ezek azt bizonyítják, hogy bizakodóak lehetünk az utánpótlást illetően is - értékelte a bajnokságot Vácy Károly, a VVEC elnöke, gratulálva a sportolóknak és az edzőknek, köszönetet mondva a szülőknek és a klub támogatóinak.

Feladó: Városháza

Közélet [2017. július 17., hétfő]

Több mint száz program színesíti a vigalom kínálatát

Hagyományőrző felvonulással, toronyzenével, a székesegyházban tartandó megnyitóval és koncertekkel kezdődik pénteken a Váci Világi Vigalom. A három napos eseménysorozatot vasárnap este Carl Orff: Carmina Burana című művének nagyszabású előadása zárja a Konstantin téren, illetve ezt követően minden korábbinál látványosabbnak ígérkező tűzijátékot csodálhatnak meg az érdeklődők.

- A jubileumi, huszonötödik Váci Világi Vigalom több mint száz programot kínál az érdeklődőknek a város ajándékaként, kívánom, hogy minél többen találjanak kedvükre való szórakoztató eseményt a rendkívül gazdag műsorfolyamban - mondta az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Fördős Attila polgármester.
Retzler Péter, a szerevező Madách Imre Művelődési Központ igazgatója - természetesen a teljesség igénye nélkül - kiemelt néhány bizonyára különösen sokakat vonzó koncertprogramot: a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox Humana Énekkar nyitóhangversenye és a záró Carmina Burana előadás mellett megemlítette Demjén Ferenc, az EDDA, az Ocho Macho, a Vad Fruttik, a Stardust, a KÁOSZ Központ, a Kelemen kabátban együttesek fellépését, Elisa Bliss világhírű hegedűművész koncertjét, a váci Pálinkás Gergely és zenekara előadását Fekete István trombitaművész vendégszereplésével.
A helyszínek vonatkozásában Retzler Péter megemlítette, hogy a kisebb-nagyobb szabadtéri színpadok mellett számos templom ad helyet komolyzenei koncertnek, illetve ebben a vonatkozásban új helyszín a Zrínyi utcában található Váci Híradás Centrum.
- A vigalom összművészeti fesztivál, és ezt szóba hozva fontos megemlíteni, hogy a műsorok összeállításakor nagyon jól együtt tudunk működni a VéNégy Fesztivált és Színházi Találkozót szervező Váci Dunakanyar Színházzal. Míg az a rendezvény elsősorban a színházról szól, koncertekkel kiegészítve, addig a vigalomban a zenei- és a családi programok kapják a fő hangsúlyt, de színi előadások is csábítják az érdeklődőket. Így teljesedik ki a város nyári kulturális-szórakoztató programkínálata - mondta a művelődési központ igazgatója.
A szervezésben ugyancsak főszerepet játszó Borossa Zsóka kiemelte, hogy az idén is nagyon bőséges a kisgyerekes családoknak szóló programkínálat, s megemlítette azt is: a kijelölt helyszíneken minden korábbinál több egyesület mutatkozik be közös vagy önálló standokon, és rengeteg árus kínálja igényes portékáit, az ínycsiklandó ételkülönlegességeket.
A biztonságra, egészségügyi ellátásra vonatkozóan elhangzott: két nagy egészségügyi sátor és egy esetkocsi áll rendelkezésre a három nap során, esetleges vis major helyzetekre felkészülve nyitva lesz a városháza is, az időjárás vonatkozásában pedig forró drótos kapcsolatban állnak majd a szervezők az Országos Meteorológiai Szolgálattal.
(A Konstantin téri nagyszabású zárókoncert esetében a szervezők a biztonság kedvéért esőnapot is kijelöltek.)

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2017. július 17., hétfő]

Vácott született váci lakosok

Kalácska Ferenc Richárd és Schenk Beatrix gyermeke: Ferenc /Vác/
Scheili Gábor és Kovács Dorottya gyermeke: Dóra /Vác/
Fenyvesi Mihály és Barcza Alexandra gyermeke: Fruzsina /Vác/
Németh László és Biró Andrea Renáta gyermeke: Ádám Richárd /Vác/

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2017. július 17., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Jeszenszky Dániel és Korbely Olívia /Vác/
Szász Károly és Botos Anita /Vác/
Czapák Elek és Csonka Zsanett /Vác/

Feladó: Városháza

Csontos Jenő /1961/ Vác
Medgyes Jánosné sz: Lőrinczi Erzsébet /1925/ Vác

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. július 17., hétfő]

Pályázat szakiskolai intézményegység-vezető munkakör betöltésére

Váci Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. X alapján pályázatot hirdet

Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium

szakiskolai intézményegység-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác Március 15. tér 6.

Részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
palyazat_reszletek_Chazar_EGYMI.pdf

Közélet [2017. július 17., hétfő]

Pályaépítési munkák (71-es vonal)

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Utazókat, hogy

• 2017. július 21-én,
• 2017. július 22-től 2017. július 23-ig Rákospalota-Újpest – Veresegyház állomások között, valamint
• 2017. július 28-án és
• 2017. július 29-től 2017. július 31-ig Veresegyház - Vác állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet az alábbi csatolt hirdetmény tartalmazza.