Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. november 7., csütörtök]

Takarékos szakbizottsági struktúra

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 5-i ülésén a képviselők többek között meghatározták a szakbizottsági elnökök személyét, képviselő és külsős szakértői tagjait. Szintén kialakításra került az önkormányzati tulajdonban lévő városi cégek Felügyelő Bizottságának összetétele.
A döntés értelmében az előző önkormányzati ciklusban működő bizottsági struktúrában - a közpénzen történő takarékosság mentén - jelentős változás történt. A tiszteletdíjas tagsággal járó 5 szakbizottság és 1 munkacsoport helyett a jövőben 3 szakbizottság működik majd. Ezen és a megválasztottak tiszteletdíjának módosításain évi közel 5 millió forintot takarít meg a város. Így például megszűnik a több mint négyszázezres, egy képviselőnek járó havi közpénzkifizetés is. Az alakuló ülésen történt titkos urnás szavazás eredményeként a következő szakbizottsági felállásban dolgoznak majd a képviselők és a külsős bizottsági tagok. (Zárójelben a képviselői + a külsős taglétszám).

Emberi Kapcsolatok Bizottsága: 9 fő (5+4)
Elnök: Fehér Zsolt
Képviselő tagok: Kászonyi Károly, Pető Csilla, Rozmaring Sándor és Tótváradi-Nagy Bence
Külsős tagok: Bagyinszky Beáta, dr. Bánhidi Péter, Tisza Zoltán és dr. Wass-Matics Heléna

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság: 9 fő (5+4)
Elnöke: Molnár Nándor
Képviselő tagok: Csereklye Károly, Fehér Zsolt, Jess Kinga és Rozmaring Sándor
Külsős tagok: Buchwald Imre, Endrődy Gergely, Králik Károly és Makrai Zsolt

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság: 5 fő (3+2)
Elnök: Kászonyi Károly
Képviselő tagok: Molnár Nándor és Tótváradi-Nagy Bence
Külsős tagok: Arnóczy György és Boda János

Feladó: Városháza

Közélet [2019. november 7., csütörtök]

Ötletgazdag vállalkozói fórum

Jess Kinga, Társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok kezdeményezésére sok vállalkozó elfogadta a meghívást arra a szerdán délután tartott városházi fórumra, melynek az volt a célja, hogy megbeszéljék a belvárosi rendezvények méltó színvonalú lebonyolítására vonatkozó elképzeléseket. A találkozón jelen volt Matkovich Ilona polgármester, Kiss Zsolt alpolgármester és Iványi Károlyné kabinetvezető is.
Matkovich Ilona bevezetőjében elmondta, hogy a jövőben rendszeresek lesznek az ehhez hasonló megbeszélések. Ugyanakkor a tegnapi összejövetel konkrét céllal jött létre: a tervek szerint november 30-án induló adventi vásárral kapcsolatos ötleteket, javaslatokat várják, illetve a korábban tapasztalt problémákra szeretnének még időben megoldást találni.
Jess Kinga kiemelte: belvárosi vállalkozóként közvetlenül megtapasztalta a gondokat, többekkel együtt rendszeresen jelezte is, ám eddig nem volt a javaslataikra fogadókészség a városvezetés részéről. Ezen változtatnak azzal, hogy a folyamatos kapcsolattartás mellett időről-időre hasonló eszmecserére hívják az érintetteket.
Az oldott hangulatú, ötletgazdag vállalkozói találkozón számos problémás kérdés merült fel, melyek többnyire orvosolható gondokról szóltak. Megoldást kell találni például a vásár idején a Főtéren árusító faházak elhelyezésére oly módon, hogy azok ne zavarják az ottani épületekben tevékenységet folytató vállalkozásokat. De javaslat hangzott el a színpad szerencsésebb elhelyezésére is, továbbá egy másik előadói pódium telepítésére a Széchenyi utca-Görgey utca találkozásánál.
Ezen a fórumon is elhangzott, hogy sok gondot okoz a főtéri italozás, randalírozás, problémás a nyilvános illemhelyek csekély száma, illetve a meglévők működtetésének színvonala. Többen megfogalmazták a rendőri, közterület-felügyeleti jelenlét további erősítésének fontosságát.
Az összejövetel szervezői megköszönték a jelzéseket, és ígéretet tettek arra, hogy igyekeznek megoldást találni a problémákra.

Fotók: Ribáry Zoltán

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. november 7., csütörtök]

Pályázat Jegyző munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal

Jegyző munkakör betöltésére.


A részletes pályázati kiírás a csatolt dokumentum megnyitásával érhető el.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Jegyzoi_palyazat_2019nov.pdf

Közélet [2019. november 6., szerda]

Fontos döntések a keddi testületi ülésen

Mint beszámoltunk róla (vac.hu – Közéleti hírek, 2019. 10. 31.) megalakult Vác Város Önkormányzat új képviselő-testülete. Az ezt követő hosszú hétvége után már november 5-én ismét tanácskozásra gyűlt össze a grémium és több jelentős döntést hozott.
A teljes létszámban jelenlévő – mint ismeretes, ez jelenleg 14, mandátummal rendelkező személyt jelent, mivel a Fidesz-KDNP esetében egy listás hely még betöltetlen – képviselő-testület döntése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármesteri feladatokat Ferjancsics László látja el, míg a Társadalmi kapcsolatok tanácsnokának feladatkörét Jess Kinga képviselő tölti be a jövőben. Több napirendi pontnál is elhangzott, hogy jelentősen csökkentek például az alpolgármesteri javadalmak, a felügyelő bizottsági tagságért járó díjak, vagy éppen a bizottsági tagoknak kifizetendő összes teher. Ezt megtartva a szavazások során a többség elvetette azon ellenzéki – Pető Tibortól és Mokánszky Zoltántól elhangzó – javaslatokat, melyek bizonyos díjemeléseket irányoztak volna elő. Mint ismeretes, Mokánszky Zoltán alpolgármester közpénz javadalma több mint kilencszázötvenezer forint volt havonta, ehhez képest a két új főállású alpolgármester keresete fejenként közel kétszázötvenezer forinttal kevesebb lett, mely szintén komoly megtakarítást jelent.
A folytatásban meghatározták a takarékosság mentén kialakított szakbizottsági struktúra személyi összetételét. (Ezt külön hírben ismertetjük majd.) Szintén a közpénzzel való spórolás vezérelte azt a döntéssorozatot, mely nyomán rendeletben szabályozták a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját. Mindezen intézkedések mintegy 5 millió forintos éves megtakarítást jelentenek majd a városi büdzsében.
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába Kiss Zsolt alpolgármestert delegálta a testület. (Akadályoztatása esetén Ferjancsics László vesz részt a munkában.) A váci testület ezt követően – a változó személyek miatti technikai módosítással – aktualizálta a Közbeszerzési Szabályzatot és a Versenyeztetési Szabályzatot is.
A folytatásban meghatározták az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságának személyi összetételét. Ezen határozatok is a közpénzzel való takarékosság jegyében születtek, hiszen a jövőben már nem lesznek pár személy számára kifizetett többszázezres javadalmazások. Így például a Váci Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsága elnökléséért korábban Balkovics Péter (Fidesz-KDNP) havi 200.000 forintot kapott, az új elnök már csak 120.000 Ft-ra jogosult. Jelentősen csökken a tagoknak járó juttatás is: 150.000-ről 85.000 forintra.
Két rendeletmódosítás következett. Először az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló bérleményekről, majd az önkormányzati vagyon gazdálkodás egyes részleteiről hoztak változtatási döntést. (Ezek részben hatásköri, részben technikai jellegű módosítások, a váci polgárokat közvetlenül nem érintik.)
Egy újabb döntés szerint a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat – szívességi használat jogcímen – székhelyként a Március 15. tér 11. alatti ingatlant használja.
A testület visszavonta a volt deákvári laktanya értékesítési szándékát. Majd az idei munkaterv évzárásig érvényes munkatervét fogadták el. Eszerint előbb november 26-án, kedden, majd december 17-én, kedden egyaránt reggel 8 órától tart majd soros plenáris ülést a grémium. Az előtte lévő héten kerül majd sor a szakbizottsági tanácskozásokra.
Az Egyebek napirendi sorban kért és kapott szót Csereklye Károly, aki az előző városvezetés által hagyott égető városi problémákat (likviditási helyzet, körforgalmak balesetveszélye, zöldterületi parkolás büntetése, beruházások megrekedése) említette meg és kérte megoldásukat. Fehér Zsolt a falevelek összegyűjtésére és a játszótéri felújításokra vonatkozó intézkedéseket hozta szóba, míg Kászonyi Károly a kötelező vagyonnyilatkozati bevallás részleteire hívta fel a figyelmet.
A testületi ülésen elfogadott rendeletmódosítások és határozatok a hivatalos városi weboldal (vac.hu) Önkormányzat moduljában hamarosan megtekinthetők.
A tanácskozás felvételét az ES Televízió november 6-i esti adásában teljes egészében levetíti.

Feladó: Városháza

Sport [2019. november 5., kedd]

Kézilabda – Együttműködési szerződés az egri egyetemmel

November 5-én együttműködési megállapodást írt a Váci Női Kézilabda Sportegyesülettel karöltve tevékenykedő Dunakanyar Kézilabda Akadémia (DKA) és az egri Eszterházy Károly Egyetem.
Mint ismeretes, a DKA célja, hogy a Dunakanyar Régió, Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéről olyan tehetséges kézilabdázókat gyűjtsön egy közös akadémiai utánpótlásképzési rendszerbe, amely biztosítja kibontakozásukat, illetve a sportolói edzésmunka és a tanulás összhangját.
Az együttműködés keretében az Eszterházy Károly Egyetem vállalja, hogy felkutat olyan tehetséges kézilabdázókat, akik eséllyel felvételizhetnek a váci akadémiára, valamint népszerűsíti az akadémia által nyújtott lehetőségeket a fiatalok és szüleik számára egyaránt. A váci intézményben végzett sportolók számára az egri egyetem kiváló továbbtanulási lehetőséget biztosít, hiszen itt tanulmányaik mellett tovább építhetik sportolói karrierjüket is.

Fotó: eszterhazysc.hu

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2019. november 5., kedd]

Vácott született váci lakosok

Burián Zsolt Tamás és Katulin Bea gyermeke: Csenge Ella
Szunyog József és Vigh Anita gyermeke: Hanna
Nagy Kálmán és Biró Boglárka gyermeke: Nimród Zétény
Lázár István Dániel és Demeter Regina gyermeke: Dániel

Feladó: Városháza

Sulyán Gusztávné sz: Molnár Zsuzsanna /1944/
Jakus János /1938/
Prohászka Józsefné sz: Csuday Mária Julianna /1947/
Gerhát József /1936/
Fábián Géza István /1952/
Kajos Aladár /1935/
Imre Pál /1933/
Kamarás Lászlóné sz: Vadkerti Mária /1935/

Feladó: Városháza

Sport [2019. november 5., kedd]

Vízilabda – Felemás mérleg a kettős fordulóban

Egy-egy győzelmet és vereséget könyvelhettek el a váci vízilabdások az október záró szombatján a fővárosban megrendezett kettős fordulóban.
A MOM Sportuszodában előbb az OB II Közép csoportjának egyik esélyese ellen vívtak nagy csatát a Váci VSE pólósai. Sokáig úgy tűnt, sikerrel, mert az első két negyedet követően a mieink 7-4-re vezettek a Sportliget SE ellen. Sajnos, a folytatásban felülkerekedett a rivális: a harmadik negyedben egyenlített, majd szinte a végső dudaszó pillanatában 14-13-ra megnyerte a találkozót: Váci VSE – Sportliget SE 13-14 (4-3; 3-1; 3-6; 3-4).
A játéknap második váci érdekeltségű összecsapásán egészen máshogyan alakult a Poseidon VSE elleni mérkőzés. Ezen sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok. A harmadik negyedben aztán – 8-8 után – zsinórban dobott négy találatával elhúztak a VVSE, és előnyét végig megtartva nyert: Váci VSE – Poseidon VSE 15-11 (3-2; 3-4; 6-3; 3-2).
Mindkét mérkőzésen - előbb 5, majd 6 találatával - Marnitz Márk volt a mieink legeredményesebb gólfelelőse. Hat fordulót követően a négy győzelemmel és két vereséggel álló Vác a hétcsapatos csoport harmadik helyét foglalja el.

Feladó: Városháza

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. november 08-án Rákosrendező – Rákospalota-Újpest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 71. sz. Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2019. november 09-10-ig Rákosrendező – Rákospalota-Újpest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 71. sz. Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
A Közforgalmú menetrendben meghirdetett menetrendhez képest a vonatok csak Rákospalota-Újpest-ig közlekednek. Budapest-Nyugati és Rákospalota-Újpest között a 70. sz. vasútvonal vonataival lehet közlekedni.

2019. november 11-én Rákosrendező – Rákospalota-Újpest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 71. sz. Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonat (2510. sz. vonat) módosított menetrend szerint közlekedik.

2019. november 18-24-ig Rákosrendező – Rákospalota-Újpest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 71. sz. Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendeket a csatolt dokumentumok tartalmazzák.

Pályázatok [2019. november 4., hétfő]

Pályázat pedagógus munkakörök betöltésére

A váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium teljes munkaidős pedagógus álláshelyeket hirdet:

- informatika-bármely szakos tanár
- biológia-földrajz szakos tanár
- testnevelés szakos tanár
- angol nyelvtanár

Önéletrajzot, a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát a keri.vac@reformatus.hu e-mail címre várjuk.

Feladó: Városháza