Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. január 23., csütörtök]

A Magyar Kultúra Napja városunkban

Idén is a Madách Imre Művelődési Központ színháztermében került sor a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó díjkiosztó ünnepségre és gálára.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-i keltezésű Himnusz-kéziratára emlékezve hazánkban 1989-től tartják meg a Magyar Kultúra Napját. Az idei váci ünnepség kapcsán KÖTELÉK címmel megnyílt a váci művészek alkotásaiból az Emeleti Galériában megrendezett sokszínű kiállítás, majd a színházteremben az ünnepi gálán a Himnusz eléneklését követően Bognár Szilvia énekművész és Kónya István lantművész előadása következett. Az ünnepség szónoka Inotay Gergely volt.
Az alpolgármester Dsida Jenő nemzetféltő hangulatú verssorait idézve erősítette meg: a magyarság baljós történelmi eseményei ellenére a művészet alkotó óriásainak is hála – a mostanság dívó, művelődésellenes tendenciákat legyőzve – a magyar kultúra hazánk egyik mozgatórugója, ékköve. A helyi művelődésért is felelős városvezető büszkeséggel említette meg városunk igen magas nívójú, a váciakat sokszínűen kiszolgáló kulturális palettáját és a Kultúra Magyar Városának Kölcseyhez méltó művészeti életét.
Ezt követően a város művelődési díjainak átadása következett. Az elismeréseket Matkovich Ilona polgármester, Fehér Zsolt szakbizottsági elnök és Mohácsiné Dim Rita osztályvezető adta át:
- „Vác Város Közművelődését segítő munkáért” kapott elismerést: Ribainé Zeller Piroska, a Katona Lajos Könyvtár munkatársa;
- a „Vác Város Művelődéséért” díjat Németh Árpád festőművész vehette át;
- „Vác Város Művészeti Díja” kitüntetésben részesült: Cs. Nagy Ildikó zongoraművész és Karánsebessy Balázs, a Váczi Néptáncegyüttes vezetője;
(A díjazottak méltatása mellékletünkben megtalálható.)

Az ünnepélyes percek után Patrik Judit és Toldi Tamás műsora aratott nagy sikert, majd a Magyar Kultúra Napja váci ünnepsége a Szózat közös eléneklésével zárult.

Fotó: Sándor Lajos

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
mknmeltatas.pdf

Közélet [2020. január 22., szerda]

Múzeumi épületek kerülhetnek városi tulajdonba

Mint ismeretes – mintegy fél évszázados megyei üzemeltetés után – a váci Tragor Ignác Múzeum 2013. januárjától ismét helyi önkormányzati működtetésben van. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) még tavaly tavasszal kereste meg az előző városvezetést azzal, hogy a már városi vagyonkezelésben lévő, de még állami tulajdonú ingatlan és tárgyi állományt át kívánja-e venni saját tulajdonba.
A nemrégiben ismételt megkeresés érkezett az MNV-től, azt tudakolva, mi a szándéka a városnak a kérdésben. Miután az új városvezetés áttekintette a múzeumi feladatellátáshoz rendelt ingatlanvagyon helyzetét, Matkovich Ilona polgármester előterjesztésében a január 21-i testületi ülésen döntés született az ingyenes tulajdonba vételről.
Eszerint Vác a Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai központi épületét, a Katona Lajos utcai Görög templom kiállítóhelyét, illetve a tervezett új múzeum telkét és a Káptalan utcában lévő, egykori Hincz Gyűjtemény ingatlanát szeretné Vác saját tulajdonba kapni. Nem kívánja a város átvenni a Széchenyi utcában a múzeum régészeti kiállítótermeként szolgáló középkori pincét.
Az erről szóló határozati javaslatot a testület kérdés és vita nélkül, egyhangú szavazással fogadta el.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 21., kedd]

Megtartotta idei első ülését a képviselő-testület

Vita nélkül, egyhangúlag meghozott döntések mellett éles viták is tarkították Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének idei első munkaülését. A reggel nyolc órakor kezdődő, és a nyílt ülés tekintetében délben befejeződő tanácskozáson minden mandátummal rendelkező képviselő jelen volt.

Szomorú pillanatokkal indult a munkanap: a jelenlévők egyperces csenddel emlékeztek a nemrég elhunyt testnevelőre, edzőre, a Pro Urbe díjas Szikora Gyulára.

A napirendi sort megelőzően a szokásos beszámolók mellett áttekintették a folyamatban lévő beruházások aktualitásait, majd az előterjesztők kérésére elhalasztották pár, januárra betervezett téma megvitatását. A Váci Városfejlesztő Kft. közbeszerzési, illetve versenyeztetési szabályzatának technikai jellegű módosítása után a cégcsoport által benyújtott ingatlanértékesítési ügyekben született döntés.
A likviditási jelentés elfogadását a városi büdzsé szokásos frissítése követte, majd egyetértettek a törvényi szabályozás miatt kötelező építésügyi igazgatási feladatok járásnak történő átadásának mikéntjével. A város kezdeményezi négy, jelenleg is vagyonkezelésében lévő múzeumi épület tulajdonba vételét. Elfogadták a hat, Vácott megalakult nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési szerződés tartalmát, majd ingatlan elővásárlási ügyekben hoztak döntéseket.
Néhány pontban módosították, illetve egységesítették a városi tulajdonú bérlemények hasznosításáról szóló rendeletet, így például a jövőben lakástulajdonnal rendelkezők nem pályázhatnak önkormányzati lakásra. Ezt követően három, ellenzéki oldalról érkezett önálló képviselői indítvány került megvitatásra.

A kormánypártiak három olyan előterjesztéssel próbálkoztak, melyek célja a kétharmados többségű új városvezetés kötelezése volt. Polgármesteri bocsánatkérést, és egy, a törvényi szabályozással összhangban álló utasítás visszavonását is kérték. Ezek közül egyik sem kapott többségi egyetértést. Elfogadásra került viszont Fehér Zsolt képviselő azon kezdeményezése, hogy a hivatal nyújtson jogi segítséget azoknak a képviselőknek, akik nem voltak tisztában azzal: a polgármester nem alkothat rendeletet. Kiderült: az előző városvezetés által a polgármesteri hivatal vonatkozásában létrehozott szervezeti és működési szabályzat több helyen korlátozóbb a Fidesz-KDNP által most támadott polgármesteri utasításnál.
Rozmaring Sándor javaslatára határozatban szólították fel az előző két ciklus alpolgármestereit (Pető Tibort és Mokánszky Zoltánt): kérjenek bocsánatot a váciaktól azért, mert a multifunkcionális sportcsarnok megvalósítása ügyében még a megvalósíthatósági tanulmány sem készült el. Valamint, Tótváradi-Nagy Bence kérésére tájékoztatást kértek az előző 9 év gazdasági ügyeket intéző alpolgármesterétől (Pető Tibortól) arra, hogy milyen tárgyalásokat folytatott 2010-től miniszterekkel és államtitkárokkal. Inotay Gergely javaslatára elfogadták: a polgármester levélben forduljon a szakminisztériumhoz és a MÁV-Start illetékeséhez, jelezve feléjük a vasúttal történő utazás aktuális problémáit.

Mokánszky Zoltán több költségvetési javaslatot adott be, melyeket nem fogadtak el. Azonban támogatták, hogy a volt alpolgármester adjon választ arra: vajon a felsorolt problémák megoldásáért mit tett az elmúlt 3, illetve 9 évben.
A folytatásban határozatban szólították fel bocsánatkérésre Mokánszky Zoltán képviselőt, mivel korábban felesleges kiadásnak nevezte azt a főtéri feltárást, melynek eredményeként a Szent Mihály templom romjai és értékes tárgyak kerültek felszínre. A testület szorgalmazza, hogy a képviselő a jövőben felkészültebben tegye meg javaslatait.

A napirend utáni hozzászólás nem volt és az új képviselői kérdések is jobbára regionális problémákat tartalmaztak.
Ezt követően zárt ajtók mögött a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről és a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól szóló tájékoztatóról volt szó és több, parkolási büntetéssel kapcsolatos fellebbezést is elutasítottak.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az éves munkaterv szerint legközelebb 2020. február 19-én ülésezik, amikor várhatóan elfogadják Vác idei költségvetését is.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. január 21., kedd]

Pályázat közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
főállású, határozatlan időre kinevezett köztisztviselő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
30. Közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:
- A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
- A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
- Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
- Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
- Közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében;
- Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
- A felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel, vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé;
- Az eredményes önkormányzati munka érdekében folyamatos feladatokat lát el a polgármester, a jegyző, illetve osztályvezetője utasítása alapján. Polgármester és jegyző utasítása esetén köteles tájékoztatni az osztályvezetőjét annak tartalmáról;
- Tájékoztatás nyújtása az állampolgároknak mind a közterületen, mind a felügyelet hivatalos helyiségében;
- A felügyelő a jogszabályban meghatározott feladatait a felügyelet illetékességi területén látja el;
- A város területe ellenőrzési körzetekre osztott. A felügyelők a vezető által készített heti ütemtervben részükre kijelölt ellenőrzési körzetben végzik tevékenységüket;
- A felügyelő az ellenőrzést végezheti más hatósági ellenőrzési feladatot ellátó szerv dolgozójával együtt is;
- Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése;
- A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása;
- Munkája során keletkezett iratok, jegyzőkönyvek, jelentések, feljelentések, helyszíni bírságok rögzítése;
- Adminisztrációval kapcsolatos feladatok ellátása.
A köztisztviselő feladatkörébe tartozik fentieken túl minden olyan ügy, amivel osztályvezetője megbízza.

Munkaidő és munkarend
A Váci Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 6.1.6 alapján a Közterület-Felügyelők megszakítás nélküli munkarendben külön vezénylés alapján 4 hónap átlagában 680 óra munkaidő figyelembevételével teljesítenek szolgálatot. A folyamatos munkarendben a napi munkaidő 4 óránál rövidebb és 12 óránál hosszabb nem lehet és a heti 48 órát nem haladhatja meg.
A munkaidő beosztást legalább 14 nappal korábban, legalább 1 hétre előre írásban kell közölni a Közterület-Felügyelet helyiségében kifüggesztett hirdetőtábla útján. Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői vizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• B kategóriás jogosítvány,
• Orvosi alkalmassági vizsgálat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap-, szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- a 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
- nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai és elektronikus úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/3-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: közterület felügyelő.

vagy

Elektronikus úton Szeri Mihály mb. osztályvezető részére az koztervez@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.
Személyesen: Szeri Mihály, 2600 Vác, Március 15. tér 11. fsz. 6.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.február 07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Vác Város Honlapja 2020. január 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. január 20., hétfő]

Vácott született váci lakosok

Halász Bálint és Dobránszki Laura gyermeke: Hanna Laura
Paulusz Péter és Mezei Bettina gyermeke: Lara
Fülöp Máté és Tóth Fanni gyermeke: Petra
Bayer Szabolcs és Kecskés Tünde gyermeke: Noel
Lakatos Máté Zoltán és Balázs Helén gyermeke: Laura
Pauman Norbert Attila és Széplasz Adrienn gyermeke: Lili

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. január 20., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Gyulai Zsolt és Szabó Daniella
Szűcs Norbert és Kenyó Dorottya

Feladó: Városháza

Benke Zsolt /1966/
Kucsera Józsefné sz: Vastag Magdolna /1937/
Szikora Gyula /1960/
Sulyán Gusztáv Mihály /1939/
Petheő Miklós Dénes /1936/
Szabados Istvánné sz: Kosdi Mária /1931/
Nemeskéri Ferencné sz: Takács Margit /1927/
Máté Imre /1941/
Bordás János /1938/
Solti Julianna /1932/
Brassói István Györgyné sz: László Éva Anna /1936/
Lakatos Edit /1973/
Dr. Evva Ferencné sz: Gerdai Ágnes /1941/
Rudolf Józsefné sz: Hajba Éva Amália /1937/

Feladó: Városháza

Sport [2020. január 20., hétfő]

Asztalitenisz – Nagy csatában váci diadal

Az utolsó meccsig kiélezett, szoros csatában nyerte meg az NB II-es asztalitenisz csapatbajnokság 11. fordulójában aktuális találkozóját pingpongcsapatunk: Váci Reménység – Miskolci EAFC 10:8.
A tabella második felének jobb helyezéseiért játszó két rivális összecsapása éles, nagy küzdelmeket hozott. Jellemző, hogy a mérkőzések harmada csak döntő játszmában alakult ki. A két páros találkozó egy-egy győzelemmel és vereséggel zárult, majd az egyéni mérkőzések során is a záró összecsapások döntötték csak el, melyik együttes nyeri a csapatbajnokit.
Ez végül a mieinknek sikerül. Ebben a vezérszerep Lovas Dánielre és Némann Dávidra hárult: ők egyaránt 3-3 egyéni sikert könyvelhettek el egy-egy vereségük mellé. Ötvenszázalékos mutatóval zárt Vándor András, míg Sági Bence egy győzelme is roppant fontos volt a végső diadalban.
A váciak legközelebb február első vasárnapján az igen előkelő második helyen tanyázó gödöllőiekhez látogatnak.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 20., hétfő]

Az idei első ülését tartja kedden a váci képviselő-testület

Január 21-én, kedden reggel 8 órától tartja meg éves munkaterv szerinti idei első tanácskozását Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A tervezett napirendi sorban – a tájékoztatók és a zárt ülésre rendelt témakörökön túl – mintegy húsz, nyílt ülésen megtárgyalandó előterjesztés szerepel.
A Városfejlesztő Kft. közbeszerzési, majd versenyeztetési szabályzatának technikai jellegű módosítása után néhány ingatlankérdésben kell döntést hozni. Ezután sorakoznak majd a gazdasági tárgyú napirendi pontok: a likviditási jelentés, illetve a városi költségvetés aktualizálása. Az építésügyi igazgatási feladatok törvényi előírás szerint átkerülnek a járási hivatalhoz. Ennek rendezését a múzeum épületek tulajdonba vételét célzó határozat követi majd.
Három ingatlan elővásárlási jogáról is döntenek a képviselők, hogy aztán a folytatásban a tervek szerint a városi bérleményekről szóló rendeletet is módosítsák. Három – tartalmában politikai indíttatású – ellenzéki önálló indítvány is napirendre kerülhet és egy, a költségvetést előzetesen érintő sürgősségi javaslat is benyújtásra került.
A nyílt ülés végén mód lesz a napirend utáni hozzászólások elmondására, illetve új képviselői kérdések felvetésére. A kiadott Meghívó szerint már zárt ajtók mögött tárgyalnak majd a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről, a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól, illetve két fellebbezésről is döntés születik.

A Meghívó és a tervezett napirendi sor mellékletünkben látható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
meghjan.pdf

Sport [2020. január 18., szombat]

Kézilabda – Győzött a VKSE!

Hosszú szünet után nyert tétmérkőzést a váci férfi kézilabda gárda. A mieink a Liga kupa csoportmeccsén győztek a másodosztályú ellenfelükkel szemben: Váci KSE – Budai Farkasok 24-18 (13-11).
Kereken 250 nap eltelte után sikerült két pontot szereznie a jelenleg NB I-es, de még mindig kinevezett vezetőedző nélküli váci férfi együttesnek. Anno még 2019. május 11-én verték a másodosztályú pontvadászatban a balatonfüredi utánpótlás csapatot. Azóta viszont nem sikerült semmilyen tétmeccs után győztesen levonulni a pályáról. Tegnap végre sikerült!
A Liga kupasorozat csoportkörében a pár napja hazai pályán a mieinket 30-25-re legyőző NB I/B-s rivális ellen a szoros első félidőben végig a mieinknél volt a párgólos előny. Aztán a szünetet követően a pocsék hazai kezdést kihasználva a fordítottak a vendégek (37. perc: 13-15). A mérkőzés kétharmadánál egálban voltak a csapatok, majd nagyot hajráztak a váciak. A hátralévő 20 percben csupán két gólt kaptak és 16-16 után egy 8-2-es periódussal nem csak megnyerték a meccset, hanem az egymás elleni összevetést is a maguk javára fordították. (Ez esetleg a továbbjutásnál még fontos lehet.)
Váci góldobók: Holpert József 5; Singely Mihály 5 (2); Kállai Martin 4; Rédai Krisztián és Rozner Kevin 3; Fórizs Roland 2; Kocsi András és Nagy Norbert 1-1.
Felhívjuk a szurkolók figyelmét, hogy csapatunk mindkét – egyaránt a Szigetszentmiklós elleni – kupameccse új időpontban kerül megrendezésre. Eszerint hazai pályán január 23-án, csütörtökön 18.30-kor fogadjuk az NB I/B-s ellenfelet, majd két napra rá, szombaton délután négytől lép pályára a VKSE Tökölön.

Feladó: Városháza