Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. június 16., kedd]

Fontos ügyekben születtek döntések

Vác polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 40/2020. (III.11.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel rendeletmódosításokról és különböző előterjesztésekhez benyújtott Határozati javaslatokról döntött.

Ahogyan korábban is, a döntések meghozatala előtt Matkovich Ilona ezúttal is kikérte a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak javaslatait, véleményét. Bár ennek megtételére egy teljes hétvége rendelkezésre állt, az ellenzéki képviselők közül senki sem élt a lehetőséggel.

A következőkben a polgármester hétfői határozatai közül a fontosabbakról adunk összefoglalót.

Személyi kérdések
Mostanáig egy személy látta el a Váci Városfejlesztő Kft. és a Váci Sport Kft. ügyvezetői feladatkörét. Mivel Zábó Edina lemondott az előbbiről, az ő ügyvezetősége közös megegyezéssel megszűnik. Ennek része, hogy számára nem jár egyetlen hónap plusz kifizetés sem. Emlékezetes, hogy az előző képviselő-testület alatt a Városfejlesztő éléről távozó ügyvezetők milliós lelépési pénzeket kaptak. A kft új ügyvezetőjének dr. Varga Borbála jogász került kinevezésre, aki eddig a városi cég vagyonhasznosítási részlegvezetőjeként dolgozott.

Mint ismeretes, a kormány a járványra hivatkozva jelentős elvonásokkal sújtotta az önkormányzatokat. Miután a koronavírus elleni védekezésre sem kapott egyetlen forintot sem eddig az önkormányzat – ráadásul jelentősen csökken az iparűzési adóbevétele és komoly engedményeket adott a város a tulajdonában álló helyiségek bérlőinek is – álláshelyek megszüntetéséről született döntés. A közművelődési intézmények és a konyhák további zavartalan működését és a gazdaságosságot szem előtt tartva így is csupán az elvont gépjárműadó bevétel mintegy harmadát tudja megspórolni a város.

Komoly bérleti díj engedmények
Szinte minden, sportcsarnokot használó egyesület kérelmet nyújtott be a bérleti díj csökkentésére. Ezek döntő többségére rá is bólintott a városvezetés. Például a helyi élsport zászlóshajója, a Váci NKSE a csarnok korábbi bérleti díjának csupán kevesebb, mint kétharmadát kell, hogy fizesse, ráadásul egyéb intézményi szolgáltatás és edzőterem térítésmentes lesz számára.

Ismét bőven érkeztek díjcsökkentési kérelmek a nehéz anyagi helyzetbe jutó, önkormányzati tulajdonú helyiségeket bérlő vállalkozásoktól. Mint a korábbi hónapokban ezúttal is részbérleti díjakat, időleges kedvezményeket kapnak azok, akik a veszélyhelyzet előtt nem halmoztak fel tartozást a város felé.

Szervezeti módosítások
Mivel a jövőben a térfelszíni parkolással kapcsolatos teendőket a Váci Városfejlesztő Kft-től átveszi a közterület-felügyelet, az ezzel kapcsolatos szerződéseket, hatásköri meghatározásokat, szervezeti és működési szabályzatokat módosítani kellett.

A színház alapító okiratán át kellett vezetni a Felügyelő Bizottságban történt személyi változást – mint beszámoltunk róla, a könyvelői teendőket ellátó cégvezető Bán Márta helyére Tótváradi-Nagy Bence került. A Polgármesteri Hivatal Fejlesztési osztálya pedig átvette a Beszerzési Munkacsoport és a Közbeszerzési Munkacsoport munkájának segítését szolgáló feladatokat. Az önkormányzat szabályzata is módosult, a Közlekedési Munkacsoporton kívül a bizottsági munkát hamarosan a Környezetvédelmi Munkacsoport is segíteni fogja.

További jelentős döntések
Természetesen ezúttal is egy sor lakás- és ingatlanügyben született döntés. Az előbbivel összefüggésben újabb olyan önkormányzati lépés történt, amely előmozdítja a tervezett új rendelőintézet megvalósítását. Emlékezetes, hogy a 2017-es kormányhatározatot követően 2 éven keresztül az előző önkormányzat idején nem sok történt az ügyben. Ezen változtatva az önkormányzat új vezetése megkötötte a szükséges tervezői szerződést, sürgette a dokumentáció elkészültét. Most pedig négy döntés született: egy út átsorolása forgalomképes vagyonba, kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánítások, új sétány ingyenes átvétele tulajdonba és földrészlet átminősítése.

Ingatlanügyi döntésekhez tartozott az önkormányzathoz idén visszakerült „elefántos ház” kérdésköre is, mely komplexum egy része a művelődési központhoz fog tartozni, a Sajdik gyűjtemény is itt kerül majd elhelyezésre.

Teljessé vált az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elmúlt évi mérlegének és 2020-as üzleti tervének elfogadási sorozata és a polgármester jóváhagyta a Váci Városfejlesztő Kft. és a vele egységes szabályrendszer alapján működő cégek áprilisi munkájáról benyújtott beszámolót is.

Minimális (egyhetes) időtartamra és nem minden intézményre vonatkozóan lett jóváhagyva a bölcsődék és óvodák nyári leállása. Döntés született arról is, hogy a város több területén további hulladékgyűjtő és kutyapiszok tároló edények kerülnek kihelyezésre.

Határozatok a nem nyilvános előterjesztésekről
Lakásügyek és fellebbezés elbírálása mellett két kitüntetésről is született döntés. A „Vác Város Közszolgálatáért” elismerést idén Tumbász Andrásné, az Ellenőrzési Osztály munkatársa kapja, míg a „Vác Város Egészségügyéért” kitüntető címet Nagy Magdolna körzeti nővér érdemelte ki.

A tervek szerint a július 15-re tervezett képviselő-testületi ülés a veszélyhelyzet eltörlésével újra a korábbi körülmények között kerül megtartásra, illetve ezen a napon lesz 17 órától a Közmeghallgatás is.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. június 15., hétfő]

Vácott született váci lakosok

Bossányi Balázs és Benkó Alexa gyermeke: Bella

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. június 15., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Szikora Márió és Almási Jusztina Ágnes

Feladó: Városháza

Budai Ferenc /1964/
Kurilla Ferenc /1960/
Törő Gábor /1957/
Vértesi János /1938/
Fonódi Józsefné sz: Simon Mária /1937/

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. június 15., hétfő]

Pályázat vagyonhasznosítási részlegvezető pozíció belöltésére

A Váci Városfejlesztő Kft. pályázatot hirdet vagyonhasznosítási részlegvezető pozícióra

Pályázati feltételek:


- jogi egyetemi végzettség;
- minimum 3 év ügyvédi irodában, közigazgatásban szerzett gyakorlat;
- magyar állampolgárság;
- cselekvőképesség;
- büntetlen előélet;
- felhasználói szintű MS Office ismeretek;
- kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség;
- megbízhatóság, pontosság, gyors, precíz önálló munkavégzési képesség;
- csapatmunka során jó együttműködési képesség;
- nagy munkabírás, terhelhetőség;
- magabiztos, udvarias fellépés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- váci helyismeret;
- jogi szakvizsga megléte;
- együttes szakirányok (pl. jogász-közgazdász);

A jelentkezéshez csatolni kell:

- önéletrajz;
- motivációs levél;
- iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata;
- munkába állást megelőzően be kell mutatni a 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos vagyonhasznosítási feladatok ellátása:

- Önkormányzati tulajdonú és a Váci Városfejlesztő Kft. kezelésében lévő lakás célú ingatlanok hasznosítása (bérlet, értékesítés);
- Önkormányzati tulajdonú és a Váci Városfejlesztő Kft. kezelésében lévő nem lakás célú ingatlanok hasznosítása (bérlet, értékesítés);
- Önkormányzati tulajdonú külterületi és belterületi mezőgazdasági földterületek hasznosítása;
- Társasházakkal kapcsolatos feladatok ellátása;
- Vagyonhasznosítással összefüggő követelések kezelése;
- Lakáskoncepcióval kapcsolatos feladatok ellátása;
- Közreműködés a vagyonhasznosítással összefüggő rendeletek módosításában;
- Képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések készítése, az üléseken való részvétel;
- Visszajelentések készítése a tulajdonos részére a tulajdonos által hozott határozatok végrehajtásáról;
- Rendszeres kapcsolattartás, egyeztetések lebonyolítása a tulajdonossal az önkormányzati vagyon kezelésével kapcsolatosan;
- Az online hibabejelentő rendszerben rögzített hibajegyek alapján a szükséges munkálat elrendelni, elvégezni vagy elvégeztetni;
- Ellenőrzés és felelősség a részleghez tartozó munkavállalók munkája vonatkozásában;
- Részvétel a felmerülő pályázatok, versenytárgyalások kiírásában, gondoskodás a pályázatok lebonyolításáról.

Amit kínálunk:

- kihívást jelentő, változatos szakmai feladatok, kifejezetten sokrétű munka;
- szakmai fejlődési lehetőség;
- összetartó csapat, családias légkör;

Foglalkoztatás jellege:

- teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

- 2600 Vác, Köztársaság út 34.

Jelentkezés módja:

A jelentkezéseket fizetési igény megjelölésével kérjük a hr@vacholding.hu mail-címre megküldeni.

Jelentkezés határideje:
2020. július 30.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. június 14., vasárnap]

Következik a szelektív hulladék begyűjtése

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – június 15. hétfőtől június 19. péntekig – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.
Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

***

Tisztelettel emlékeztetjük továbbá a váci polgárokat, hogy június 1-től ismét lehet jelezni az igényeket a házhoz menő lomtalanításra. Az igénybejelentések beérkezését követően a szolgáltató időpontot egyeztet az igénylővel a lomtalanítás várható időpontjáról. Vác esetében az igénylés 2020. június 1. és június 30. között adható be, a kért lomtalanítás teljesítése június 15-től augusztus végéig történik majd meg.

Részletes ismertető a www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas oldalon olvasható, további információkért kérjük, ne a váci önkormányzatot, vagy a helyi hulladékgazdálkodási céget, hanem a szolgáltató Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát keressék.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Közlemények [2020. június 13., szombat]

Feloldották a kórházi látogatási tilalmat

A Jávorszky Ödön Kórház hivatalos honlapján bejelentette, hogy mától (2020. június 13.) az országos tisztifőorvos határozata alapján feloldották a váci intézményben is a látogatási tilalmat.

A kórház ezzel kapcsolatos közleménye képünkön.

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. június 13., szombat]

Vasúti menetrend változások

A MÁV-START Zrt. ezúton is tájékoztatja az utasokat, hogy 2020. június 19-én, 2020. június 20-21-ig és 2020. június 22-én Rákospalota-Újpest - Veresegyház állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 71. sz. Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Rákospalota-Újpest – Veresegyház állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A vonatpótló autóbusz Fótfürdő megállóhelyet nem érinti.

Továbbá, 2020. június 20-21-ig Rákospalota-Újpest - Veresegyház állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 70. sz. Budapest – Szob vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok (2340. és 2350. sz.) módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmények tartalmazzák.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hirdetmegy.pdf
hirdetmot.pdf
hirdetmket.pdf
hirdetmhar.pdf
hirdetmnegy.pdf

Pályázatok [2020. június 13., szombat]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda
Nyár utcai Tagóvoda

Óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Nyár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése. Nevelő, fejlesztő munkáját az óvoda Pedagógiai Programja szerint és a munkaköri leírásának megfelelően végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban részvevők megismerhetik, a benne foglalt adatokat a pályázat elbírálásának határidejéig kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ágnes nyújt, a +36308702855-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Nyár utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 319/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
- Elektronikus úton Kovács Ágnes részére a kisvacovi@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató dönt a felvételről. A benyújtott dokumentumok megfelelősége esetén a kiválasztott pályázók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Vác Város honlapja - 2020. június 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvacovi.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. június 13., szombat]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Hársfa utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése. Nevelő, fejlesztő munkáját az óvoda Pedagógiai Programja szerint és a munkaköri leírásának megfelelően végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban részvevők megismerhetik, a benne foglalt adatokat a pályázat elbírálásának határidejéig kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ágnes nyújt, a +36308702855-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Nyár utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 320/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
- Elektronikus úton Kovács Ágnes részére a kisvacovi@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Vác Város honlapja - 2020. június 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvacovi.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza