Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. június 17., szerda]

Helyreigazítás sorozat: a hirtv.hu cáfolja majd valótlan állítását

Sorozatosan kénytelenek a kormányközeli sajtótermékek bíróság általi ítélet miatt helyreigazítani a városunkat támadó hazug állításukat. Most a hírtv.hu-nak kell nyitóoldalán cáfolni egy álhírt.

A Fővárosi Törvényszék mai ítéletében kimondta: a jogerőre emelkedést követő 15 napon belül a következőt kell a www.hirtv.hu portál első oldalán megjelentetni:
„Helyreigazítás a váci polgármesterrel kapcsolatos valótlan tényállítások miatt”
„A hirtv.hu »Felmondtak a színészek a polgármester zsarolása miatt« című, 2020. március 5-én megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a Váci Dunakanyar Színház színészei felmondtak a polgármester zsarolása miatt. A valóság az, hogy az új ügyvezető munkába állása óta egyetlen munkaviszonyban álló színművész sem mondott fel, egyetlen színész sem kérte esetleges megbízási szerződése felbontását és egyetlen színész sem tett bármilyen együttműködést megszakítani kívánó nyilatkozatot sem.”


Ebben a perben is kimondta a bíróság, hogy a valóságtól eltérő tartalommal közöltek írást a váci színházban lezajlott eseményről. Emlékezetes, hogy korábban – cikkében a Vác Online-ra hivatkozva – a gondola.hu állított valótlant, majd, a pert megelőzendő, közölt helyreigazítást.
Miszerint „A valóság az, hogy az új ügyvezető munkába állása óta egyetlen munkaviszonyban álló színművész sem mondott fel, egyetlen színész sem kérte esetleges megbízási szerződése felmondását és egyetlen színész sem tett bármilyen együttműködést megszakítani kívánó nyilatkozatot sem.”

A múlt héten pedig a Magyar Nemzet néven megjelenő napilap online változatát kötelezte a törvényszék, hogy 30 napon keresztül jelentesse meg a Vác Online beszámolója alapján megírt hírének cáfolatát.

Feladó: Városháza

Házhoz Megyünk!

Érezze magát biztonságban!

Hiteles információkkal segítjük saját biztonságának megteremtésében, lehetséges veszélyhelyzetek elkerülésében.


A részletek a csatolmányban, illetve a képre kattintva megtekinthetők.

Feladó: Váci Rendőrkapitányság

Csatolt dokumentumok:
hazhoz_megyunk_felhivas_2020.pdf

Időutazás címmel múzeumi táborozásra várja az érdeklődő 10-14 év közötti gyermekeket a Tragor Ignác Múzeum.

A részletekről képünkre kattintva találnak információkat.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. június 17., szerda]

Lakás bérbeadás szociális alapon

Vác Város Önkormányzata
lakást hirdet bérbeadásra
SZOCIÁLIS alapon
- pályázat útján -
1 év határozott időre


Vác, Külső-Rádi út 23. É/2. I/4.
1,5 szoba (46 m2, komfortos)

Alaplakbér: 15.722,- Ft/hó (341,775,- Ft/m2/hó)

Külön szolgáltatás:
- parkolás biztosítás: + az alapbér 5 %-a
- kaputelefon: 50,- Ft/hó
- udvartakarítási díj: 500,- Ft/hó

Műszaki állapot:

megtekintett, rendeltetésszerű állapotban kerül átadásra

Lakás megtekintésének időpontja:

2020. július 9-én (csütörtök) 9.30-10.00-óráig

A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatványon
(a Polgármesteri Hivatal 111-es sz. irodájában átvehető)

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 24. (péntek) 12.00 óráig

A pályázatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága a határidőt követő bizottsági ülésén bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó értesítést kap.

További információ a Polgármesteri Hivatal 111. sz. irodájában, vagy a (27) 513-452-es telefonszámon kérhető.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. június 17., szerda]

Lakás bérbeadás szociális alapon

Vác Város Önkormányzata
lakást hirdet bérbeadásra
SZOCIÁLIS alapon
- pályázat útján -
1 év határozott időre


Vác, Külső-Rádi út 23. D/1. I/3.
2 szoba (53 m2, komfortos)

Alaplakbér: 18.115,- Ft/hó (341,775,- Ft/m2/hó)

Külön szolgáltatás:
- parkolás biztosítás: + az alapbér 5 %-a
- kaputelefon: 50,- Ft/hó
- udvartakarítási díj: 500,- Ft/hó

Műszaki állapot:

megtekintett, rendeltetésszerű állapotban kerül átadásra

Lakás megtekintésének időpontja:

2020. július 9-én (csütörtök) 9.00-9.30-óráig

A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatványon
(a Polgármesteri Hivatal 111-es sz. irodájában átvehető)

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 24. (péntek) 12.00 óráig

A pályázatokat az Emberi Kapcsolatok Bizottsága a határidőt követő bizottsági ülésén bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó értesítést kap.

További információ a Polgármesteri Hivatal 111. sz. irodájában, vagy a (27) 513-452-es telefonszámon kérhető.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. június 16., kedd]

Az állami elvonás kényszerű intézkedést szült

A 2021-es állami költségvetés tervezetéből világossá vált, hogy a kormány még több pénzt von el az önkormányzatoktól, így Váctól is. A járvány és az azt követő válság hatására becslések szerint százezrek vesztették el állásukat.

Önkormányzatunk korán felismerte, hogy az egészségügyi járvány komoly gazdasági nehézségeket okozhat. Ezért még április elején kidolgoztunk egy gazdasági mentőcsomagot, amely előtérbe helyezte azt a nagyszámú konyhai és kulturális dolgozót, akiknek az oktatási- illetve a kulturális intézmények bezárásával önhibájukon kívül megszűnt a munkájuk.

Az önkormányzat ennek a gazdasági tervnek köszönhetően minden önkormányzati intézményi dolgozónak legalább az illetménye 75%-át tudta biztosítani áprilisban, és májusban sem maradtak az állásidőre kényszerült dolgozók illetmény nélkül. Több dolgozónak átszervezéssel sikerült megoldani, hogy ne maradjon ki a munkából.

Az állásidőn lévő dolgozók túlnyomó többsége azóta ismét munkába állt, azonban azt nem hallgathatjuk el, hogy a gazdasági válság miatt néhány álláshelyet meg kellett szüntetnünk. Ez intézményeinkben összesen 18 főt jelent, akikből többeknek már felajánlottunk, illetve a napokban felajánlunk másik álláslehetőséget. Tehát, Vácon az önkormányzati intézmények dolgozói körében egy hónapban sem történt százszázalékos illetményelvonás, és minimális volt a leépítés.

Az önkormányzat a veszélyhelyzet alatt mindenben együttműködött a kormánnyal, ellátta a rárótt és önként vállalt feladatait. Eközben állami pénzügyi segítséget nem kapott, viszont elvonták a várostól az utak felújítására szánt 115 millió forintnyi gépjárműadót. Ezen felül több tízmilliós bevételkiesést jelent a parkolás ingyenessé tételével és az idegenforgalmi adó elengedésével kapcsolatos kormányzati döntés is. Az új városvezetés többszázmilliós tartozásállományt és ki nem fizetett számlát örökölt, mely önmagában rendkívül komoly terhet rótt és ró a költségvetésre.

Vácon az októberi választásokkor 750 fő volt a foglalkoztatottak és a megbízásos szerződéssel dolgozók száma. Azt tapasztaltuk, hogy Vácnál nagyobb városokban jelentősen kisebb a foglalkoztatottak ezen száma. (Dunakeszin és Salgótarjánban a 400-at sem éri el, Gödöllőn pedig 150-nel kisebb az engedélyezett létszám.) Vác ellátja az állami középiskolákban és kollégiumok tanulók közétkeztetését – mely feladatellátáson eddig a városban 105-en dolgoztak – ebből csak 77 fő konyhai dolgozó állását finanszírozza az állam, de ezeket sem teljes mértékben. Vagyis a váci polgárok az adójukból a környék ellátását is finanszírozzák. Ezen a jelenlegi gazdasági helyzetben változtatni kell!

A költségvetés egyensúlyban tartásához a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve négy önkormányzati intézmény álláshelyeinek csökkentéséről készült előterjesztés. A művelődési központban, a könyvtárban és a levéltárban összesen hét, a Gazdasági Hivatalban pedig tizeneggyel csökken az engedélyezett álláshelyek száma. Ezzel az önkormányzathoz tartozó intézményeknél a jövőben is biztonsággal lesz megoldható a kötelező feladatok ellátása. A lépéssel éves szinten 45 millió forintot spórol az önkormányzat, ami a kormányzat által elvett pénz alig harmada.

Nem állhat le a szemétszállítás, nem szűnhet meg a város takarítása, működnie kell a távhő- és melegvíz-szolgáltatásnak, a helyi buszközlekedésnek, a polgármesteri hivatalnak intéznie kell a közigazgatási feladatait. Az önkormányzat által foglalkoztatottak a jövőben is biztosítani tudják a feladatok ellátását, a város vezetése pedig továbbra is mindent megtesz, hogy a kormányzati megszorításokból a lehető legkevesebbet érezzék a helyiek.

Vác Város Önkormányzata igényli a védekezés alatt kifizetett összeget, melyet a kormánynak kellett volna finanszíroznia, és amire most a korábbiaknál is nagyobb szükségünk van. Ezen felül pedig a város fenntartja igényét azon dolgozók bérkiegészítésére, akik önhibájukon kívül kaptak kevesebb bért az elmúlt két hónapban.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. június 16., kedd]

Fontos ügyekben születtek döntések

Vác polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 40/2020. (III.11.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel rendeletmódosításokról és különböző előterjesztésekhez benyújtott Határozati javaslatokról döntött.

Ahogyan korábban is, a döntések meghozatala előtt Matkovich Ilona ezúttal is kikérte a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak javaslatait, véleményét. Bár ennek megtételére egy teljes hétvége rendelkezésre állt, az ellenzéki képviselők közül senki sem élt a lehetőséggel.

A következőkben a polgármester hétfői határozatai közül a fontosabbakról adunk összefoglalót.

Személyi kérdések
Mostanáig egy személy látta el a Váci Városfejlesztő Kft. és a Váci Sport Kft. ügyvezetői feladatkörét. Mivel Zábó Edina lemondott az előbbiről, az ő ügyvezetősége közös megegyezéssel megszűnik. Ennek része, hogy számára nem jár egyetlen hónap plusz kifizetés sem. Emlékezetes, hogy az előző képviselő-testület alatt a Városfejlesztő éléről távozó ügyvezetők milliós lelépési pénzeket kaptak. A kft új ügyvezetőjének dr. Varga Borbála jogász került kinevezésre, aki eddig a városi cég vagyonhasznosítási részlegvezetőjeként dolgozott.

Mint ismeretes, a kormány a járványra hivatkozva jelentős elvonásokkal sújtotta az önkormányzatokat. Miután a koronavírus elleni védekezésre sem kapott egyetlen forintot sem eddig az önkormányzat – ráadásul jelentősen csökken az iparűzési adóbevétele és komoly engedményeket adott a város a tulajdonában álló helyiségek bérlőinek is – álláshelyek megszüntetéséről született döntés. A közművelődési intézmények és a konyhák további zavartalan működését és a gazdaságosságot szem előtt tartva így is csupán az elvont gépjárműadó bevétel mintegy harmadát tudja megspórolni a város.

Komoly bérleti díj engedmények
Szinte minden, sportcsarnokot használó egyesület kérelmet nyújtott be a bérleti díj csökkentésére. Ezek döntő többségére rá is bólintott a városvezetés. Például a helyi élsport zászlóshajója, a Váci NKSE a csarnok korábbi bérleti díjának csupán kevesebb, mint kétharmadát kell, hogy fizesse, ráadásul egyéb intézményi szolgáltatás és edzőterem térítésmentes lesz számára.

Ismét bőven érkeztek díjcsökkentési kérelmek a nehéz anyagi helyzetbe jutó, önkormányzati tulajdonú helyiségeket bérlő vállalkozásoktól. Mint a korábbi hónapokban ezúttal is részbérleti díjakat, időleges kedvezményeket kapnak azok, akik a veszélyhelyzet előtt nem halmoztak fel tartozást a város felé.

Szervezeti módosítások
Mivel a jövőben a térfelszíni parkolással kapcsolatos teendőket a Váci Városfejlesztő Kft-től átveszi a közterület-felügyelet, az ezzel kapcsolatos szerződéseket, hatásköri meghatározásokat, szervezeti és működési szabályzatokat módosítani kellett.

A színház alapító okiratán át kellett vezetni a Felügyelő Bizottságban történt személyi változást – mint beszámoltunk róla, a könyvelői teendőket ellátó cégvezető Bán Márta helyére Tótváradi-Nagy Bence került. A Polgármesteri Hivatal Fejlesztési osztálya pedig átvette a Beszerzési Munkacsoport és a Közbeszerzési Munkacsoport munkájának segítését szolgáló feladatokat. Az önkormányzat szabályzata is módosult, a Közlekedési Munkacsoporton kívül a bizottsági munkát hamarosan a Környezetvédelmi Munkacsoport is segíteni fogja.

További jelentős döntések
Természetesen ezúttal is egy sor lakás- és ingatlanügyben született döntés. Az előbbivel összefüggésben újabb olyan önkormányzati lépés történt, amely előmozdítja a tervezett új rendelőintézet megvalósítását. Emlékezetes, hogy a 2017-es kormányhatározatot követően 2 éven keresztül az előző önkormányzat idején nem sok történt az ügyben. Ezen változtatva az önkormányzat új vezetése megkötötte a szükséges tervezői szerződést, sürgette a dokumentáció elkészültét. Most pedig négy döntés született: egy út átsorolása forgalomképes vagyonba, kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánítások, új sétány ingyenes átvétele tulajdonba és földrészlet átminősítése.

Ingatlanügyi döntésekhez tartozott az önkormányzathoz idén visszakerült „elefántos ház” kérdésköre is, mely komplexum egy része a művelődési központhoz fog tartozni, a Sajdik gyűjtemény is itt kerül majd elhelyezésre.

Teljessé vált az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elmúlt évi mérlegének és 2020-as üzleti tervének elfogadási sorozata és a polgármester jóváhagyta a Váci Városfejlesztő Kft. és a vele egységes szabályrendszer alapján működő cégek áprilisi munkájáról benyújtott beszámolót is.

Minimális (egyhetes) időtartamra és nem minden intézményre vonatkozóan lett jóváhagyva a bölcsődék és óvodák nyári leállása. Döntés született arról is, hogy a város több területén további hulladékgyűjtő és kutyapiszok tároló edények kerülnek kihelyezésre.

Határozatok a nem nyilvános előterjesztésekről
Lakásügyek és fellebbezés elbírálása mellett két kitüntetésről is született döntés. A „Vác Város Közszolgálatáért” elismerést idén Tumbász Andrásné, az Ellenőrzési Osztály munkatársa kapja, míg a „Vác Város Egészségügyéért” kitüntető címet Nagy Magdolna körzeti nővér érdemelte ki.

A tervek szerint a július 15-re tervezett képviselő-testületi ülés a veszélyhelyzet eltörlésével újra a korábbi körülmények között kerül megtartásra, illetve ezen a napon lesz 17 órától a Közmeghallgatás is.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. június 15., hétfő]

Vácott született váci lakosok

Bossányi Balázs és Benkó Alexa gyermeke: Bella

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. június 15., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Szikora Márió és Almási Jusztina Ágnes

Feladó: Városháza

Budai Ferenc /1964/
Kurilla Ferenc /1960/
Törő Gábor /1957/
Vértesi János /1938/
Fonódi Józsefné sz: Simon Mária /1937/

Feladó: Városháza