Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. július 10., péntek]

Három szakbizottsági és egy rendkívüli testületi ülés

A veszélyhelyzet miatti több hónapos szünet után júliusban már ismét a korábban megszokott formában ülésezik Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Az előkészítő szakbizottsági tanácskozások e hét első három napján zajlottak le, valamint hétfőn sor került egy rendkívüli testületi ülésre is. Ezekről számolunk be az alábbiakban időrendi sorrendben.

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB)
Hétfőn több, mint egy tucat tárgykörben hozta meg döntéseit a GVB. Ezek egy részében javaslatot fogalmazott meg a képviselő-testület számára, míg jelentős számú ingatlanügyben átruházott hatáskörben önálló döntéseket hozott. Tudomásul vették a bizottsági tagok a Közterület-Felügyelet helyszíni bírságolással kapcsolatos, illetve a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. első félévi munkájára vonatkozó tájékoztatóját. A Közlekedési Munkacsoport mellett újabb szakcsoport alakul meg: a Környezetvédelmi Munkacsoport tagjai szintén díjazás nélkül segítik majd az önkormányzat döntéshozatalát. A bizottság közterületi parkolók építésével értett egyet: kettő a Luxemburg utcában, három pedig a Szent Miklós téren fog épülni. Döntésük értelmében Kisvácon, a Foktövi utcában 3,5 tonnás korlátozó tábla kerül majd ki. Az ingatlan ügyekben pályázatot írtak ki az Eszterházy utcai, városháza alatt található volt étterem helyiségének bérletére.

Rendkívüli testületi ülés
Ugyancsak hétfőn egy munkaterven kívüli testületi ülésre is sor került. A két napirendi téma sürgősségét határidők szabták meg. Elsőként a másnapi Centroszet Kft. taggyűlésével kapcsolatban fogadott el állásfoglalást a testület – Inotay Gergely alpolgármestert delegálva a társaság taggyűlésére –, majd úgy döntött, hogy a város indul egy, a belterületi utak felújítását célzó pályázaton. A megjelölt célok: a Budapesti főút, a Jávorszky sétány és a Zöldfa utca egy-egy szakaszának rendbetétele.

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság (PÜB)
A kedden megtartott tanácskozásán a PÜB elfogadta a Váci Városfejlesztő Kft. májusban elvégzett munkáiról szóló beszámolót, majd megvitatta az aktuális likviditási jelentést és a költségvetés újabb módosításáról szóló előterjesztést. Döntés született arról, hogy a váci sportcsarnokot testnevelési órákra is használó két középiskola (a Madách és a Bernáth) kedvezményes áron veheti igénybe a létesítmény küzdőterét a tanórák idejére. Végül javasolta a képviselő-testületnek, hogy egy védőnői körzettel bővítsék a gyermekvédelmi hálózatot.

Emberi Kapcsolatok Bizottsága (EKB)
A sort szerdán délután az EKB ülése zárta. Ennek első részében a város művelődési intézményeiről szóló előterjesztéseket tárgyalta a tagság. Megismerték az Alsóvárosi Óvoda intézményvezetői pályázatára jelentkező jelölt elképzeléseit, kialakították a színház igazgatói pályázatának javasolt tartalmát és véleményt mondtak a levéltár alapító okiratának módosítási tervéről. Szóba került a következő nevelési évre érvényes óvodai csoportlétszámok ügye, valamint megtárgyaltak egy fogorvosi szerződés kapcsán tett szándéknyilatkozat. Ez a bizottság több napirendi pontban is – személyiségi jogi előírások miatt – zárt ülést is tartott, melyben a lakásügyeken túl a városi kitüntetésekre érkezett javaslatokat is véleményezték.

Mind a rendkívüli testületi ülésen, mind a szakbizottsági tanácskozásokat az adott grémium tagsága teljes létszámban vett részt.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. július 9., csütörtök]

Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidőszervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várnai Gabriella nyújt, a 27/501-400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/175-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
- Elektronikus úton Várnai Gabriella részére a kozpontgazdasag@gmail.com E-mail címen keresztül
- Személyesen: Várnai Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatok közül esetleges személyes elbeszélgetés után a megfelelő pályázó kiválasztása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Vác Város Honlapja - 2020. július 9.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 9., csütörtök]

Vác és Szentendre: szorosabb együttműködés

Szorosabb együttműködésről és közös érdekérvényesítésről tárgyalt a műemlékvédelemre vonatkozóan is Vác és Szentendre vezetése szerdán. A Duna túlpartján fekvő, városunknál alig kisebb település azután kezdeményezett találkozót, hogy kiderült: a korábban megítélt milliárdos kormányzati támogatás hozzáférhetetlensége miatt nemcsak náluk került veszélybe néhány egyedülálló építészeti örökség. Mint ismert, a városunk részére 2017-ben megítélt négymilliárd forintos támogatásból lehetne megújítani többek között Vác két emblematikus műemléképületét: a Március 15. tér 10. számú (zöld) házat és a szintén a főtéren álló régi Würth házat (a rózsaszín épületet). Mindkét műemlék épület olyan elhanyagolt állapotban van, hogy bármikor komoly gond lehet vele, amivel Vác és egyben Magyarország is építészeti kincseket veszítene el. Ám városunk – Szentendréhez hasonlóan – a mai napig nem tudott hozzájutni a helyzet rendezéséhez szükséges megítélt milliárdokhoz.

A váci városházán folytatott megbeszélésen a műemlékvédelmi kérdéseken és az egyelőre elérhetetlen állami támogatásokon kívül számos témakörben zajlott szakmai tapasztalatcsere. Vác és Szentendre vezetése egyeztetett az önkormányzati lakáshelyzetről, valamint a kormányzati elvonásokról és azok városainkra gyakorolt jelentős negatív hatásairól.

A városházi egyeztetés után a résztvevők megtekintették a városházával szemben található zöld házat, továbbá a tetőszerkezet állapota miatt két éve zárva álló görög templomot, valamint az önkormányzathoz nemrég visszakerült „elefántos házat”.

A városokat a polgármesterek (Szentendrét Fülöp Zsolt, Vácot Matkovich Ilona), a jegyzők, az alpolgármesterek és a polgármesteri hivatalok több osztályvezetője képviselte.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 9., csütörtök]

Kiállítással indul a Váci Nyár 2020

Az egy hét múlva sorra kerülő és igen gazdag kínálatot tartalmazó Váci Nyár 2020 programsorozatot Adorján Attila festőművész és Varga Mátyás szobrászművész közös tárlata indítja.

A kiállítás a főtéri „elefántos házban” tekinthető majd meg. A megnyitóra 2020. július 16-án csütörtökön 18 órakor kerül sor Vác Város Önkormányzata és a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében. Közreműködik az Arday-Farkas-Hencz trió.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 9., csütörtök]

Tájékoztatás földi szúnyoggyérítésről

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának tájékoztatója alapján értesítjük Vác lakosságát, hogy városunkban földi úton történő szúnyoggyérítésre kerül sor 2020. július 14-én és július 15-én, a napnyugtát követő órákban.

Rossz idő esetén a szúnyoggyérítés 2020. július 15-16-án ugyanebben az időszakban kerül elvégzésre.

A felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: Deltasect 1,2 ULV
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére a szúnyoggyérítést végző cég által javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Feladó: Városháza

Sport [2020. július 8., szerda]

Kézilabda – Eltűnt a váci férfiklub a Nemzeti Bajnokságból

A Magyar Kézilabda Szövetség illetékes szakbizottsága elfogadta a felnőtt, ifjúsági és serdülő Nemzeti Bajnokságok (NB) három osztályának területi alapon történt csapatbesorolását. Sajnos, a 2020/2021-es NB-s pontvadászatokban egyik korosztály egyik csoportjában sem találkozunk váci férfi együttessel!

Városunk női felnőtt csapatai közül a Váci NKSE természetesen a 14 csapatos élvonalban lép majd pályára. A harmadosztálynak számító NB II Északi csoportjában kapott helyet a Vác VKSK-Dunakanyar hölgykoszorúja.

Az utánpótlás korosztályok közül az elsőosztályú ifik és a serdülők egyaránt a kétcsoportos (egyenként 14 együttes) mezőny Keleti csoportjában kaptak helyet: itt szerepelnek majd mind a Dunakanyar Kézilabda Akadémia, mind a Váci NKSE fiataljai. Rajtuk kívül még az ifi NB II Keleti csoportjában (12 csapat) a Dunakanyar Kézilabda Akadémia második csapata is pályára lép majd.

A pontvadászatok a tervek szerint szeptemberben rajtolnak.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 8., szerda]

Átadták a Gödöllői út felújított vasúti csomópontját

Az előzetes terveknek megfelelően szerda reggel átadták a közúti forgalomnak a Gödöllői út máriaudvari vasútállomás mellett lévő, közút és vasút találkozásánál lévő csomópontjának új aszfaltréteggel felújított szakaszát. A két sorompó közötti részen így már biztonságosabb és jó állapotú úttesten haladhatnak a gépjárművek és a kerékpárosok.

Az említett rész állapotára korábban nagyon sok panasz érkezett, mivel kerékpárral és motorkerékpárral szinte már járhatatlan volt a vasút és a közút kereszteződése. A választókerület önkormányzati képviselője, Kiss Zsolt alpolgármester kitartó levelezésének és egyeztetés sorozatának eredményeként végül a MÁV a közúttulajdonos Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel együttműködve az elmúlt napokban felújította a csomópontot.

Mint azt Kiss Zsolt elmondta, az új városvezetés utak felújítására vonatkozó tervét jelentősen hátráltatja, hogy a kormány teljes mértékben elvonta azt a mintegy 115 milliós éves bevételt jelentő gépjárműadót a várostól, mely összeget a helyi úthálózat javítására szánt a város. Ezért örvendetes, hogy más módon sikerült ezt a problémás területet rendbe tenni. Az alpolgármester ezúton is megköszöni a gépjárművezetők, a vasúti és buszközlekedést igénybe vevő utasok, illetve a környéken lakó polgárok türelmét, valamint a szakemberek munkáját.

Mivel a MÁV ezekben a napokban a veresegyházi vonal (71. számú) csörögi megállójánál is munkálatokat végez, az ideiglenesen vonatpótló buszokkal lebonyolított vasúti forgalmi rend várhatóan csak július 13-án, hétfőn szűnik meg és tér vissza a megszokott vasúti menetrend szerinti közlekedéshez.

Jelentősebb aszfaltozás a Beniczky utca nagy részén volt két héttel ezelőtt, jövő héten pedig a Duna-parti kerékpárút Boronkay iskola alatti hosszabb, jelenleg nagyon elhanyagolt szakasza kerül aszfaltozásra közel ezer négyzetméteren. Az önkormányzat a hasonló munkák finanszírozására hétfői rendkívüli képviselő-testületi ülésén úgy döntött, hogy a város indul egy, a belterületi utak felújítását célzó pályázaton. A megjelölt célok: a Budapesti főút, a Jávorszky sétány és a Zöldfa utca egy-egy szakaszának rendbetétele.

Feladó: Városháza

Ön dönt, iszik, vagy vezet!

A Váci Rendőrkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedés biztonságának megtartására, megszilárdítására, mert amíg a baleseti statisztikák rubrikáiban nem „0” szerepel, van mit tenni. Tapasztalatok szerint a közúti közlekedési balesetek legfőbb kiváltó oka továbbra is a sebességtúllépés, valamint az előzés szabályainak megszegése.

Ezen két balesetet kiváltó okhoz egyre többször társul az alkoholos befolyásoltság. Sajnos vannak, akik úgy gondolják, ha csak a településen vezetnek akár néhány száz métert, abból nem lesz baj. Ha valóban megússzák, egy idő után felbátorodnak, az egyik lazulást követi a másik, az egyik ittas vezetést a másik, majd ha szerencséje van, csak egy rendőri ellenőrzésen bukik meg és nem okoz magának vagy másnak komolyabb sérülést, esetleg tragédiát.
Ha a véralkohol tartalom eléri vagy meghaladja 0,5 ezrelékes értéket, büntetőeljárás indulhat a járművezető ellen, aminek végeredménye letöltendő szabadságvesztés is lehet.

Ha valaki autóval indult el, közben megállva alkoholt fogyasztott, ne kockáztassa saját vagy mások életét, ne üljön a volán mögé, inkább vegyen igénybe sofőrszolgálatot, vagy ha közel az otthona, autóját zárja be és sétáljon haza!

A sofőr mellett döntési helyzetbe kerülhet az utas is. Fontos és felelősségteljes elhatározás szükséges indulás előtt. Ne üljön be senki olyan sofőr mellé/mögé, aki előtte alkoholt vagy kábítószert fogyasztott! Ne hagyja, hogy olyasvalaki üljön volán mögé, aki előtte alkoholt vagy kábítószert fogyasztott!

A Váci Rendőrkapitányság munkatársai a jövőben is minden lehetséges eszközzel harcolnak az ittas vezetés megelőzése és az ittas sofőrök forgalomból történő kiszűrése érdekében.

Mindenkinek baleset-, és alkoholmentes közlekedést kívánunk!

Feladó: Váci Rendőrkapitányság

Közélet [2020. július 8., szerda]

Kitüntetésre várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntető címet alapított.

A cím adományozható a város közigazgatási területén működő szociális intézmények, vállalkozások és civil szervezetek dolgozóinak, önkénteseinek.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással a szociális intézmények, vállalkozások, civil szervezetek vezetői, közösségei és Vác város polgárai.

A kitüntetést évente három személy kaphatja meg.

A javaslatokat 2020. augusztus 15-ig lehet benyújtani Fehér Zsoltnak az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökének címezve:

• Személyesen: a javaslatok az Igazgatási és Szociális Osztály vezetőjénél – Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 123-as irodába.
• E-mail-es formátumban pedig: jogasz4@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.


A kitüntető címet 2020. november 12-én a Szociális Munka napi ünnepségen a polgármester adja át.

Vác, 2020. július 07.
Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. július 7., kedd]

Vácott született váci lakosok

Tuskó Tamás és Csoma Andrea gyermeke: Izabella

Feladó: Városháza