Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. július 15., szerda]

A veszélyhelyzet megszüntetése utáni első plenáris ülés döntései

A márciusban elrendelt és júniusban visszavont koronavírus járvány miatti országos veszélyhelyzetet követően július 15-én – az ülésnap döntő részében – minden mandátummal rendelkező részvételével megtartotta munkaterv szerinti ülését Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A reggel 8 órakor kezdődő és a nyílt ülés tekintetében fél egykor befejeződött tanácskozáson közel félszáz témakörben hoztak határozatot képviselőink.

Az ülésnap elején a jelenlévők egyperces csenddel emlékeztek Kocsis Ivánra, a Dunakanyar Fotóklub Vác Város Művészetéért Díjjal kitüntetett elnökére.

A koronavírus veszélyhelyzet miatt ezúttal került sor több városi kitüntetés átadására. (Ezen pedagógia és egészségügyi elismerések díjazottjait és méltatásukat mellékletünkben olvashatják.)

Óvodavezetőt választottak
Ezt követően tájékoztatók következtek, többek között a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntésekről, valamint egy kormányhivatali észrevételről. Az egyhangú szavazással elfogadott napirendi sor két, sürgősséggel beterjesztett témával is kiegészült, majd elsőként az épülő csónakház üzemeltetésének városi szerepvállalásáról döntöttek. Ellenszavazat nélkül megválasztották az Alsóvárosi Óvoda intézményvezetőjévé Lambekné Gál Gabriellát, aki 10 éve igazgatója az intézménynek, melyben immár negyedszázada dolgozik.

A színház alapító okiratának módosítása mellett kiírták az igazgatói feladatkörre szóló pályázatot, egyúttal titkos urnás szavazással úgy döntöttek, hogy 2020. október végéig megbízott ügyvezetőként továbbra is dr. Varga Katalin látja el a feladatot. (Az ismételt kiírás oka, hogy a korábbit az illetékes államtitkárság a város kérése ellenére sem hozta az előírásoknak megfelelő módon nyilvánosságra.)

Észszerűbb, gazdaságosabb kulturális intézményrendszer
A testületi tagok nagy többsége egyetértett azzal, hogy a város kulturális és közművelődési feladatainak koordinált és gazdaságosabb módon, nonprofit gazdasági társasági formában történő irányításáról megkérjék az illetékes szakminisztérium véleményét. Felkérték a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos véleménykérést juttassa el az illetékes grémiumokhoz. Ezután tűzoltóparancsnokság számolt be a 2019-es tűzvédelmi tevékenységéről.

A folytatásban egy sor, ingatlanokkal kapcsolatos ügyben született döntés és elfogadásra került a likviditási helyzetről, valamint az aktualizált költségvetésről benyújtott anyag is. A lakásrendelet módosításainak vezérfonala az volt, hogy azoknál az önkormányzati lakásoknál, melyeket több éve bérel ugyanaz az ügyfél, a bérlő megvásárlási szándéka esetén jelentősebb kedvezményt adhasson a város.

A lakásokra vonatkozó vételi szándékok elbírálását a jövőben átruházott hatáskörben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság végzi majd.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát néhány helyen – a gördülékenyebb és a szakmai szempontokat jobban figyelembe vevő munka érdekében – megváltoztatták.

Vác tagja lesz egy önkormányzati szövetségnek
Két rendkívüli szakbizottsági ülés miatti szünetet követően a Váci család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Vác Város Levéltára intézményi alapító okirat módosításáról döntöttek és egy plusz védőnői körzetet is létrehoztak. Majd úgy határoztak, hogy Vác belép a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe. Gépjármű elhelyezési kérelmek elbírálása és településrendezési témák megvitatása után a sürgősségi előterjesztések sorában többek között pályázatot írtak ki a könyvtár igazgatói posztjára.

Ezt követően a napirend után felszólalások hangoztak el, illetve közérdekű témákban kérdéseket tehettek fel a képviselők.

Az idei városi kitüntetettek
A folytatásban már zárt ajtók mögött folytatta munkáját a képviselő-testület. Az erről adott hivatalos tájékoztatás szerint:
- tudomásul vették a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól, illetve a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről adott tájékoztatót;
- a döntés értelmében az augusztus 20-i városi ünnepségen „Vác Város Díszpolgára” kitüntetést vehet át Bogányi Tibor karnagy;
- egyéni posztumusz „Pro Urbe” elismerésben részesül dr. Chikán Csaba közjegyző;
- egyéni „Pro Urbe” díjat érdemelt ki dr. Bánhidi Péter háziorvos és Mikesy György volt igazgató, gyógypedagógiai tanár;
- a közösségi „Pro Urbe” kitüntetést pedig az Idősek Otthona és Klubja, valamint a Jávorszky Ödön Kórház kollektívája veheti át.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott éves munkaterv szerint a következő plenáris ülését szeptember 23-án tartja majd.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
meltatas.pdf

Közélet [2020. július 15., szerda]

Vasárnap vásárnap Vácon

A Vác Piac Kft ezúton is értesíti az érdeklődőket, hogy Vác vásártér területén 2020. július 19-én 6-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt rendez. Értesítik továbbá a lakosságot, hogy ugyanitt, minden pénteken 6-9 óráig állatpiacot tart.

A szervezők szeretettel várják a vásárlókat és az árusítókat is.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu
facebook.com/ váci vásár

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. július 15., szerda]

Tájékoztató a Központi Címregiszterről

Magyarországon számos címadatokat nyilvántartó rendszer működik a közigazgatásban. A 2015. január 1-jén működését megkezdő Központi Címregiszter létrehozásának célja az, hogy a különböző nyilvántartásokat egyetlen nyilvántartásban egyesítse, valamint az adatok pontosságát biztosítsa. A nyilvántartás naprakészen tartásáról az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, mint címképzésért felelős szerv gondoskodik.
A központi címregiszterről és a címképzésről szóló 345/2014. (XII.23.) kormányrendelet az új címek létrehozásán túl a különböző nyilvántartásokban eltérő elemekkel rendelkező címek felülvizsgálatáról is rendelkezik.
A Váci Polgármesteri Hivatalban a város jegyzőjének nevében a központi címregiszter naprakészen tartásáról az Igazgatási Osztály, új címek képzéséről, valamint a meglévő címadatok felülvizsgálatáról az Építési Osztály továbbá a Műszaki Osztály gondoskodik.

A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a t. lakosság megértését és együttműködését.

A címkezeléssel érintett címek listája a mellékelt dokumentumban a közzétételtől számítva egy hónapig megtekinthető.

Tájékoztató a 2015. január 1-től érvényben lévő Központi Címregiszterrel kapcsolatos címkezelési eljárásról emelet-ajtó tekintetében:

A központi címregiszter és címkezelésről szóló, 2015. január 1-től hatályba lévő 345/2015 (XII. 23.) számú kormányrendelet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki címképzésért felelős szervként. Emellett előírja a címképzési szervnek az illetékességi területen található címek felülvizsgálatát.

A jelenlegi gyakorlat szerint, amennyiben a Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán olyan címre kérnek bejelentkezést, melyet a Címnyilvántartás nem tartalmaz (vagy csak részben tartalmazza a tulajdoni lapon feltüntetett címet), a cím felülvizsgálati eljárás alá esik, melynek befejeztéig a bejelentkezés nem lehetséges.

Az újonnan képzett, illetve felülvizsgálat alá eső címek esetében a fenti kormányrendelet címképzésre vonatkozó előírásai az irányadóak, melyek szerint társasházaknál emelet-ajtó meghatározása esetén a jegyző a tulajdonos vagy a tulajdonosi közösség javaslatának megfelelően képzi a címet.

Tehát abban az esetben, ha egy adott címre nem sikerült a bejelentkezés emelet-ajtó probléma miatt, szükséges a lakás helyrajzi száma és a helyrajzi számhoz tartozó cím igazolása (emelet-ajtóra vonatkozóan is).
Amennyiben az alapító okirat nem tartalmazza a két adat egymáshoz rendelését (tehát a konkrét lakás helyrajzi számának és a pontos, emelet-ajtóval ellátott címének egy helyen történt rögzítését), abban az esetben a címképzéshez elengedhetetlenül szükséges a tulajdonosi közösség javaslatának benyújtása a jegyző felé közgyűlési határozat formájában.

dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
KCR_2020_junius.pdf

Közélet [2020. július 14., kedd]

Szerdán visszatér a fizetős parkolás

A korábbival megegyező díjakkal és változatlan zónahatárokkal holnaptól (július 15. szerda) ismét fizetni kell a parkolásért Vácon mind a térítésköteles felszíni területeken, mind a mélygarázsban.

Az ügyfelek a veszélyhelyzet idejére elrendelt díjmentesség után immár kényelmesebben intézhetik a parkolással összefüggő ügyeiket. Újdonság, hogy egy átszervezésnek – amelytől azt várja az önkormányzat, hogy ugyanazon szolgáltatások több millió forinttal kisebb költséggel is elláthatók lesznek – köszönhetően a Polgármesteri Hivatal az eddigi ellenőrzési feladatok mellett ellátja az ügyfélszolgálattal összefüggő teendőket is.

Holnaptól így az újrainduláshoz kialakított szervezeti, műszaki, pénzügytechnikai feltételeken túl a Városházán egy helyen lesz elintézhető a pótdíj befizetés, az engedélyek és kedvezmények kiváltása, a bérletvásárlás. Az épületen belül lehetővé válik a közterületfoglalási-, behajtási- és más díjak fizetési lehetősége is.

A márciusra megváltott havibérletek – a gépjárműben látható helyen kihelyezve – 2020. augusztus 3-ig érvényesek abban az esetben, ha a bérlettulajdonos egyedi kérelmet nyújt be (akár elektronikus úton) a polgármesternek, aki ezt minden esetben engedélyezni fogja. Augusztus 3-tól a Városháza földszintjén lévő ügyfélszolgálati irodában már bankkártyával is lehet fizetni, így az újabb bérletek már ily módon is kiválthatók lesznek.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 14., kedd]

Bérlakások: jelentősen nőhet a vételár-kedvezmény

Lehetőséget nyújtana Vác városa az önkormányzati bérlakások régebbi bérlőinek az ingatlan megvásárlására. A testület szerdán tárgyalja azt az előterjesztést, amely lehetővé tenné, hogy az évek óta tisztességesen fizető bérlők jelentős kedvezménnyel vásárolják meg bérlakásukat.

A rendeletmódosítás azokat a lakásbérlőket érintené, akik legalább öt éve élnek önkormányzati ingatlanban, azaz még a korábbi városvezetések alatt szereztek jogosultságot. A mai városvezetés ezzel a szigorítással azt küszöbölné ki, hogy valaki a jelentős vételár-kedvezmény érdekében először bérlővé akarjon válni, majd szinte rögtön megvásárolhassa a lakást, azaz visszaéljen a lehetőségekkel.

A város tulajdonában több, mint 400 bérlakás van, ami jóval magasabb szám, mint a hasonló nagyságú településeké. Tolna megye székhelyén, Szekszárdon például 318 ilyen ingatlan volt a 2019-es adatok alapján. De, például Rétságon a tízet, Szécsényben az ötvenet sem éri el az ilyen lakások száma, míg Dunakeszin, Szentendrén, Gödön és Gödöllőn is sokkal kevesebb önkormányzati lakás van, mint Vácon.

A váci önkormányzat a kilencvenes évek elején sokszáz lakást értékesített a bérlőknek, most főleg azok jelentkezését várják, akik akkor valamiért nem éltek a lehetőséggel. A tervezett szabályok szerint, ha egyösszegben vásárolja meg valaki a bérleményét (akár hitelből), akkor összesen 35 % vételár-kedvezményben részesülhet, vagy pedig élhet a 15 éves kamatmentes törlesztés lehetőségével is, ebben az esetben 10 % kedvezményt vehet igénybe.

Lakásügyek: újabb elhanyagolt terület
A lakásállományt az új vezetés megdöbbentő állapotban találta a tavaly októberi megválasztása után; több ingatlan jelentősen leromlott állapotba került az évek alatt. Ráadásul, a bérlők által felhalmozott, több mint 80 millió forintnyi tartozás az állomány közel harmadát terheli, miközben a kilakoltatásokat esetenként kilenc éves késéssel, csupán a leváltása előtt nem sokkal indította el a régi vezetés.
Volt olyan lakó, aki 2007 óta nem fizetett az önkormányzatnak (mégis a lakásban maradhatott), pedig egy szociális bérlakás esetében az összeg jóval alacsonyabb (legfeljebb 15 ezer forint), mint a piaci díj. De, vannak 2-5 ezer forintos havi bérleti díjak is. A legnagyobb adós 3 millió forint feletti összeggel tartozott év elején a városnak. Ezek a be nem fizetett pénzek a város működtetésére, fejlesztésére szánt keretből hiányoznak, így végső soron a tisztességes váciak a legnagyobb kárvallottjai a helyzetnek.

A város vezetése eltökélt az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos tartozások igazságos, és a váciak számára megnyugtató rendezésében. A februárban megkezdett rendbetételt ugyan az önkormányzat kénytelen volt szüneteltetni a koronavírus-járvány miatt, viszont a veszélyhelyzet megszűnésével tovább folytatódhat a munka, amely kizárólag a helyiek érdekét, a város vagyonának észszerű használatát szolgálja.

Feladó: Városháza

Sport [2020. július 13., hétfő]

Labdarúgás – A Közép-csoportban a váciak

A Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette a harmadosztályú bajnokság 2020/2021-es sorozatának csoportbeosztását. Ahogyan várható volt, a Vác FC a Közép-csoportban kapott helyet.

Az új pontvadászatra jelentősen megemelte az NB III-as sorozatban rajthoz álló csapatok számát a szövetség. Az augusztus legelején induló bajnokságban 60 együttesre duzzadt az indulók mezőnye. Őket területi alapon három darab 20 csapatos csoportba osztották be. A váciak a következő ellenfelekkel vívhatják meg harcukat a harmadik vonalban: FC Dabas, Dabas-Gyón, Dunaújváros, ESMTK, Kozármisleny, Hódmezővásárhely, Iváncsa, Kecskemét, Körösladány, Majos, Monor, Rákosmente, Szegedi VSE, Szekszárd, Taksony. Az élvonalbeli klubok második csapatai közül a mi csoportunkban kapott helyett a Fradi, a Honvéd, a Paks és az Újpest tartalékgárdája.

A napokban várhatóan megtörténik a sorsolás is, és talán arra is választ kapunk, hogy a Vác FC hol fogja lejátszani a hazai bajnoki mérkőzéseit.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. július 13., hétfő]

Vácott született váci lakosok

Juhász Ferenc László és Sevelya Eszter Ildikó gyermeke: Zsombor János
Hidvégi Vince és Kalocsai Zsuzsanna gyermeke: Szófia
Alexa Csaba és Hunya Henrietta gyermeke: Szofia
Uracs András és Bohus Dorottya gyermeke: Bence
Keresztes Bálint és Orbán Veronika gyermeke: Boglárka
Balázs Norbert és Voicila Alexandra gyermeke: Adrián Alex
Weiser Attila és Csermák Márta gyermeke: Attila Levente

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. július 13., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Kiss Dániel és Kiss Noémi Anett
Filkor Attila és Rapavi Tímea

Feladó: Városháza

Mocsári József /1970/
Szekeres Tibor /1962/
Alpári Mátyásné sz: Dalmadi Ilona Rozália /1933/
Dániel Jánosné sz: Dániel Irén /1926/
Vincze András /1951/
Horváth Mátyás /1940/

Feladó: Városháza

Közélet [2020. július 13., hétfő]

Megkezdődött a Duna-parti kerékpárút felújítása

A helyszínen tartott sajtótájékoztatón ismertették a váci polgárokkal azt a felújítási munkát, amely a Duna-parti kerékpárút két, jelen állapota miatt veszélyes és sok panaszra okot adó szakaszának megújítását célozza.

A Buki tó feletti, Halfogó utcai részen Matkovich Ilona polgármester és Kászonyi Károly, az érintett választókerület önkormányzati képviselője adott információkat a hétfő reggel elkezdett és a tervek szerint szerdáig tartó munkákról.

Matkovich Ilona többek között megemlítette, hogy a városban húzódó kerékpárutakon ilyen jelentős felújítás még nem történt. Az ismert és sok bosszúságot okozó hibák nem újkeletűek, ám az előző években az akkor ellenzékben lévő képviselők hiába szorgalmazták a javításokat. Most végre erre is sor kerülhet. A váci kerékpárút-hálózat két legrosszabb állapotú, ugyanakkor igen forgalmas szakaszáról van szó. Az egyik a Boronkay iskola alatti, a másik Építők útjánál lévő a Felső-Gombás patakon átívelő kerékpáros híd utáni, a Buki tóig húzódó rész.

Elhangzott: nem csupán hibajavításról van szó, a felgyűrődéses részeken az út szerkezetét is módosítani kell. A mostani munka eredetileg tavasz közepére volt betervezve, ám a koronavírus-járvány közbeszólt. Bár már tart a kerékpáros szezon, de a korlátozásokkal járó tevékenységet igyekeztek a kevésbé forgalmas, hételeji időszakra ütemezni. A kivitelező cég 3 napos határidővel vállalta a 10 millió forintos összeget is meghaladó értékű munkát, amely több, mint 300 folyóméteren mintegy ezer négyzetmétert érint majd.

Kászonyi Károly örömét fejezte ki, hogy a kisváci választókerület problémái közül egyre többet sikerül megoldani. A korábbi éveknél több fejlesztés, felújítás egy új városvezetői koncepció mentén valósulhat meg. Ez alapján egy-egy adott területen az építési szabályok módosításával járó beruházásokra csak a váciak érdekében vállalt egyéb fejlesztési/felújítási kivitelezés, anyagi hozzájárulás esetén kap a kérelmező engedélyt. A kerékpárút kapcsán például egy vendéglátóipari egység járul hozzá, hogy ezentúl biztonságosabban használhassák azt az erre közlekedők.

A kivitelezők ezúton is kérik a kerékpárosok türelmét, illetve, hogy a munkák határidőre történő elvégzését segítsék a munkaterület elkerülésével, vegyék figyelembe a figyelmeztető táblákat, használják a terelőutakat.

Feladó: Városháza