Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. szeptember 23., szerda]

Ingatlanügyi, városüzemeltetési és személyi döntések a testületi ülésen

Hagyományosan megtelik a városháza Díszterme a munkaterv szerinti első őszi testületi ülés elejére: ekkor vehetik át a város vezetőitől megérdemelt elismerésüket Vác Város Kiváló Diákjai. (A névsor mellékletünkben!) Szeptember 23-án is így volt ez. A tanulmányaikat most végzők mellett ezúttal adták át a „Fogyatékkal Élő Váci Emberekért” kitüntetést is, melyet Petke Lajos és a Royal fitness edzőterem érdemelt ki.

Az ülés elején a megjelentek egyperces csenddel emlékeztek a nemrég elhunyt Branizsa Györgynére.

A folytatásban a díjak átadását követően a grémium rátért a megtárgyalandó közel negyven napirendi témára. Matkovich Ilona akadályoztatása miatt az ülést ezúttal Kiss Zsolt alpolgármester vezette.

Zárt ajtók mögötti napirendi témákkal indult a munkanap. A Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről, illetve a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól szóló tájékoztató mellett döntöttek a Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatói munkakörének betöltéséről. Ezt a feladatot újabb 5 esztendőre az eddigi vezető, Cserkaszky Györgyi láthatja el. Odaítélték a „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntetést is, ezt az elismerést Tóth Zoltánné élelmezésvezető veheti majd át.

A nyílt ülésen elsőként három önkormányzati gazdasági társaság felügyelő bizottságának ügyrendjét alakították ki, majd ingatlanügyekben döntöttek. Ezek sorában volt rendeletalkotás, rendeletmódosítás, vételi szándék, illetve kérelem elbírálása is.

Eredményes az átgondolt városgazdálkodás
A város gazdasági helyzetéről is egy sor előterjesztésből kaphatott képet az érdeklődő. Nyilvánosságot kapott például az, hogy a takarékos és hatékony gazdálkodás eredményeként az utóbbi évtizedben most áll viszonylag a legjobban a város fizetőképessége. Ezen helyzet kialakulásáról részletesebben is taglalta a polgármester által az első féléves gazdálkodásról benyújtott összefoglaló.

Az éves költségvetés aktualizálását jelentő módosítások sorából kiemelkedett az a forrásbiztosítás, mely segítségével esély van arra, hogy városunkban végre a valós fényviszonyok alapján történjen a közvilágítás be- és kikapcsolása. Fedezetet biztosítottak arra is, hogy az Iskolavárosban tanulók számára biztonságosabb intézmény megközelítést tegyenek lehetővé. A módosításoknál egyedül Mokánszky Zoltán nyomott „nem” gombot.

Érzékenyen érinti a városi büdzsét, hogy – törvényi előírás miatt – az adóbevételek forrásai közül ki kellett venni a reklámadót, ami több, mint 4 millióval kurtítja meg Vác idén elkölthető pénzét. A Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása után – az ismételt vírusveszélyre tekintettel – rövidül a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje. Eszerint az ügyfelek – a szigorodó megelőző előírások betartásával – hétfőn 14 és 18 óra között, szerdán pedig 8-tól 12-ig, illetve 13-tól 16 óráig intézhetik ügyeiket. (A pénztárak a zárás előtt fél órával befejezik tevékenységüket.)

Több közmunkás gondozhatja a várost
Ezt követően az ülésen jóváhagyták a színház tavalyi mérlegét és idei üzleti tervét, majd kiírták a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói posztjára szóló pályázatot. A város újabb lépést tesz a vasútállomás és környezetének tulajdonba vételére, illetve meghatározták a helyi autóbuszközlekedést lebonyolítására megjelenő pályázat tartalmát. (A pályázó szolgáltatónak rendelkeznie kell a megadott számú, helyi viszonylatban futó járművel, vállalnia kell a jegy- és bérletárak változatlanságát.)

Eredményes tárgyalások után az önkormányzatnak ismét lehetősége nyílik arra, hogy több közmunkás segítsen rendben tartani a várost. Az erre vonatkozó, a Gödöllő-Vác Vízgazdálkodási Társulattal kötendő szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazta a testület.

Vezetőváltás a Gazdasági Hivatalban
A kórházrekonstrukciót elősegítendő átminősítettek egy ingatlanterületet, majd határozatban rögzítették, hogy Idén is lehetőség nyílik a diákok számára a Bursa Hungarica pályázaton való részvételre. A Gazdasági Hivatal vezetőjének közös megegyezéssel való távozását jóváhagyták, és egyben kiírták a megüresedő álláshelyre a pályázatot, valamint Belencsák Ágnest jelölték ki megbízott intézményvezetőnek.

A nyílt ülés végén napirend utáni hozzászólások hangoztak el, a képviselők reagálhattak az előző tanácskozáson feltett kérdéseikre kapott válaszokra, majd új kérdéseket, felvetéseket fogalmaztak meg.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az éves munkaterv alapján a legközelebbi ülését október 21-én tartja.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
kivalodiak.pdf

Közélet [2020. szeptember 23., szerda]

A valóság a zöld házról

Újból megismételte a váci kormánypárti ellenzék a már korábban több alkalommal megcáfolt félretájékoztatását. Egy életveszélyes váci műemlék felújítása helyett, saját irodáit újította fel az ellenzék vezette önkormányzat – állítja a helyi Fidelitas. A Szabó Csaba elnök által egy sajtótájékoztatón elmondottak szerint, az önkormányzatnak meg kellett volna szüntetni a főtéren álló, úgynevezett zöld ház életveszélyes állapotát.

Tizenegy hónapja választották meg a város új vezetését, de a helyi ellenzék szerint ennyi idő és pár irodát érintő minimális felújítás ára elegendő lett volna a Március 15. tér 10. alatti zöld ház felújítására, miközben erre párttársainak, a Fördős Attila-féle városvezetésnek 9 év sem volt elég. Pedig az épület akkor is ott állt és ugyanilyen, szemmel láthatóan rossz állapotban volt.

Az Összefogás Vácért tagjaiból álló városvezetés az elmúlt pár hónapban azon is dolgozott, hogy megpróbálja lehívni azt az évekkel ezelőtt megígért négymilliárdos turisztikai támogatást, amelynek keretein belül az épület megújulhatna. Mivel ez kormányzati akadályokba ütközött, az önkormányzat jelenleg azon dolgozik, hogy a szükséges munkálatok kivitelezésére vonatkozó szerződés mihamarabb megköttessen.

A jelenlegi városvezetés a korábbi kurzussal szemben szívén viseli a Főtér sorsát: több év után kitakaríttatták a fugák közé ragadt cigarettacsikkeket, a kertészeti munkálatokra a korábbinál nagyobb gondot fordítanak. Költséghatékonyabbá tették és megoldották a járművek áthajtásának szabályozását és szankcionálását, a parkoló autók számát drasztikusan visszaszorították. Visszaszerezték az elefántos házat is, a Duna Presszó épületét felújító cég munkáját pedig a közterületfoglalási díj elengedésével segítik. Mindezekre azért is jutott pénz, mert a választott tisztségviselők díjazása éves szinten több, mint 5 millió forinttal csökkent.

Szabó Csaba korábban bizonyíthatóan valótlanságot állított a sajtóban, épp ezért érdemes fenntartással kezelni mindent, amit Váccal kapcsolatban állít.

A vírus ideje alatt, az önkormányzati dolgozók bevonásával végzett városházi tisztasági festést luxusberuházásként emlegető fiatalember meglepő módon nem említette, hogy párttársai milliókat költöttek hasonló városházi munkálatokra, például bőrborítású ajtóra.

Jól jelzi Szabó Csaba felkészültségét, hogy a zöld ház helyreállításának megkezdésére szerinte milliós nagyságrendű összeg elég lehet. A műemléki védettség alatt álló épületen elvégzendő munkálatok töredékére, még az ablakok cseréjére sem lett volna elég a tavaszi tisztasági festésre szánt pénz. Még akkor sem jutna elég pénz a felújításra, ha ehhez hozzáadnánk az előző ciklus hasonló tisztasági munkálatainak költségét, a volt alpolgármester luxusrepülőzésének százezreit, Szabó párttársai által törvénytelenül felvett felügyelőbizottsági milliókat és az Attila-szobor felállításának több tízmilliós költségét - melyeket ugyancsak az adófizetők finanszíroztak.

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. szeptember 23., szerda]

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat
Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók.

A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30. között volt.

Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján, az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza között kerül sor. A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések, illetve az adminisztratív nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek termelést, továbbá valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet. A népszámlálások után a második legtöbb embert érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 750 ezer címen valósul meg.

A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, a mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az épületekről, trágyázási módszerekről, továbbá a hazai információigényeket figyelembe véve az agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok széleskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.

„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez szükségesek a pontos információk, így minden gazdálkodónak érdeke fűződik a kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyilvánosan is elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik” – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.
Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között az érintettek egy része online felületen tölthette ki a kérdőívet, szeptember 19. és november 22. között pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt a felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselő összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő használatára és az érintésmentes kommunikációra.

Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül publikálja.
Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes adatait már 2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes, településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.

További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági összeírásról a következő linken érhető el: www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
agraregy.pdf
agrarket.pdf

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege (székhely: Vác, Köztársaság út 34.) értékesítésre és bérbeadásra hirdeti a csatolt fájlban szereplő ingatlanokat.

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.

Információ: Váci Városfejlesztő Kft., Vagyonhasznosítási részleg, tel.: 27/510-104.

Részletek az alábbi csatolt fájlban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlan hirdetes 20-09-10 ho hosszu.pdf

Közlemények [2020. szeptember 22., kedd]

HIRDETMÉNY környezetvédelmi felülvizsgálat ügyében (Naszálytej)

A Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/17193-8/2020. iktatószámú környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról szóló hirdetményét a Naszálytej Zrt. Vác Deákvári fasor 10. szám alatt folytatott tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása ügyében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján a mai napon a hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztem.

A dokumentáció ügyfélfogadási időben a Váci Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi irodájában megtekinthető.

Vác, 2020. 09. 21.

Dr. Zsidel Szilvia s.k. jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 22., kedd]

Megalakult a környezetvédelmi munkacsoport

Helyi szakemberekből álló környezetvédelmi munkacsoport alakult a Városházán. A környezet aktív védelmét szolgáló grémium a képviselő-testületnek, valamint a pénzügyi bizottságnak ad majd szakmai hátteret bizonyos döntésekhez, de céljaik közt szerepel a lakosság körében történő ismeretterjesztés is.

A csoport elnökévé Jess Kinga önkormányzati képviselőt, tanácsnokot, titkárává pedig Kondacs Krisztián környezetvédelmi referenst választotta az ötfős tagság.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. szeptember 22., kedd]

Vácott született váci lakosok

Lakatos Zoltán és Rafael Cintia gyermeke: Jáde Inez
Ábrók Sándor és dr. Berki Bereniké Zsanett gyermeke: Léna

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. szeptember 22., kedd]

Házasságot kötött váciak

Bencsik Balázs és Burik Anna
Papp András és Tóth Nikoletta Barbara

Feladó: Városháza

Békési Tibor /1936/
Medgyes Józsefné sz: Vitencz Klára Zsuzsánna /1937/
Bernáth Ferenc /1957/
Ribai Krisztina /1970/

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. szeptember 21., hétfő]

HIRDETMÉNY környezetvédelmi felülvizsgálat ügyében (DDC)

A Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/01784-31/2020. iktatószámú környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról szóló hirdetményét a Vác, Kőhídpart dűlő 2. szám alatt üzemelő Duna Dráva Cement Kft. Váci Cement Gyárra vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása ügyében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján a mai napon a hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztem.

A dokumentáció ügyfélfogadási időben a Váci Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi irodájában megtekinthető.

Vác, 2020. 09. 17.

Dr. Zsidel Szilvia s.k. jegyző

Feladó: Városháza