Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. október 21., szerda]

Taps köszöntötte a színházigazgató kinevezését

Két rendkívüli ülést követően október 21-én az éves munkatervben szereplő soros ülést tartott a váci képviselő-testület. A tanácskozáson a témák közül az ingatlankérdésekkel, illetve a településrendezéssel összefüggő kérdések alkották a többséget, de megválasztották a színház ügyvezető igazgatóját és támogatták az új váci rendőrkapitány kinevezését is.

A szokásos tájékoztatókat tartalmazó előterjesztések megvitatása után az elfogadott napirend szerint zárt ajtók mögött került a grémium elé a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről és a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól szóló tájékoztató, majd már a vitanap végéig ismét nyílt ülés következett. Elsőként a Váci Dunakanyar Színház ügyvezetői pályázatának értékelésére került sor. Dr. Varga Katalin meghallgatása után a képviselők – titkos urnás voksolással, ellenszavazat nélkül – nevezték ki a pályázót öt esztendőre az intézmény élére. A voksolási eredmény bejelentése után taps köszöntötte az ügyvezetőt.

A színházi alapító okirat módosítását követően Révész Ákos József rendőrezredes váci rendőrkapitányság vezetővé történő kinevezését támogató határozatot szavaztak meg, miután Latorovszky Gábor alezredes, megyei főkapitányhelyettes bemutatta, mint váci utódját.

Majd három ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról és egy Avar utcai garázs telekalakításáról döntöttek hosszas vita után. Elfogadták egy Széchenyi utcai társasház alapító okiratának módosítását, majd a likviditási jelentésben foglaltakat is.

Aktualizálták a város 2020-as költségvetését, melynek során Ferjancsics László alpolgármester (Összefogás Vácért) javaslatára a főtéri rendszámfelismerő kamerák mintájára hasonló funkciójú térfigyelőkre biztosítottak forrást. Ezek az Eötvös utcához és a Postához, illetve az Eszterházy utca Duna felőli végén található bejáratához kerülnek majd. Kiss Zsolt alpolgármester (Összefogás Vácért) indítványára a főtéri műjégpálya felállítását és a főtéri volt „Pikmajer” üzlet nyílászáróinak felújítását tették lehetővé átcsoportosítással. A költségvetés módosításait – így például a jégpálya költségeinek biztosítását – Pető Csilla (Fidesz-KDNP), Manninger Péter (Fidesz-KDNP) és Mokánszky Zoltán (Fidesz-KDNP) nem fogadta el.

A jövőben a Váci Városfejlesztő Kft. belső ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. Tulajdonosként engedélyezték, hogy a Váci NKSE saját költségén mérkőzésközvetítő kamerarendszert telepítsen a sportcsarnokba, és a Váci Vízmű SE számára, hogy külső forrásból uszodafejlesztést hajtson végre, továbbá a Tourinform Iroda pályázatához szükséges irodahasználati szerződés megkötésével is egyetértett a grémium.

Az előzetesen tervezett napirendi témákat záró határozatokban különböző városi területek építési szabályzatának módosításával összefüggő településrendezési szerződéseket hagytak jóvá.

Az októberi testületi ülés napirend utáni hozzászólásokkal, illetve képviselői kérdésekkel zárult.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 21., szerda]

Mártírokra emlékezünk a városi ünnepségen

Vác Város Önkormányzata és a Váci Reménység Egyesület tisztelettel meghívja a polgárokat az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulóján tartandó városi megemlékezésekre.

A programsorozat 2020. október 23-án pénteken délelőtt 10 órakor a Váci Fegyház és Börtön előtti emlékműnél kezdődik. Megemlékező beszédet mond Sárossy Gyula, a Politikai Elitéltek Közösségének elnökségi tagja. A résztvevők ezt követően megkoszorúzzák Kristóf Béla egykori polgármester, Pap Béla református lelkész, Komáromi Kornélia váci díszpolgár, illetve Kovács Ottó mártír emléktábláját.

Este 6 órától a Konstantin téren Brusznyai Árpád és Rusvay Tibor emléktáblájának koszorúzása előtt Szontagh Pál történész idézi fel a korabeli eseményeket. A Püspöki palotánál a Péteri József megyéspüspökre emlékező tábla, illetve a „Világcsodája kereszt” megkoszorúzását Marton Zsolt megyéspüspök beszéde előzi meg.
Az emlékidéző sorozaton közreműködnek a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar rézfúvósai, a Váci Dunakanyar Színház művészei, valamint a Boronkay iskola tanulói.

A programsorozat keretében október 25-én vasárnap 19 órakor a Székesegyházban Bednarik Anasztázia és Csanádi László orgonaművészek közreműködésével orgonahangverseny lesz a forradalom és szabadságharc, továbbá Liszt Ferenc tiszteletére.

A szervezők kérik, hogy a résztvevők a szabadtéri események alatt is viseljenek szájmaszkot és tartsák be egymástól a 1,5-2 méteres távolságot.

(A pontos program képünkre kattintva látható.)

***
Ideiglenes menetrendváltozás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a megemlékezésre való tekintettel 2020. október 23-án 10 és 12 óra között a Fegyház, valamint a Köztársaság út 67. és a Dózsa György út 54. szám előtt, 17.30 és 19.00 között pedig Konstantin tér 1-5. és a Püspöki palota előtt nem haladnak el a helyi autóbuszok.

A terelés útvonala mellékletünkben.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utatajek.pdf

Közélet [2020. október 21., szerda]

Kitüntető címekre várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzata a következő kitüntetések adományozására várja a javaslatokat.

I. Vác Város Képviselő-testülete a kiemelkedő közművelődési és közgyűjteményi munka elismerésére „Vác Város Művelődéséért” kitüntető címet alapított.

A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő közgyűjteményi és közművelődési intézménynek, az intézmények alapfeladatait ellátó közalkalmazottaknak, a városban működő művelődési közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai, valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2020. november 20-ig az alábbi címzéssel kérjük benyújtani:

Emberi Kapcsolatok Bizottsága, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 108. iroda
Személyesen: a javaslatok a Szervezési és Tájékoztatási Irodában adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 108-as irodában.
E-mail-es formátumban pedig: szervez03@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

***

II. Vác Város Képviselő-testülete az alkotóművészet terén kifejtett szakmai és művészi munka elismerésére „Vác Város Művészeti Díja” kitüntető címet alapított.

A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő, alkotó művészeknek, a városban működő alkotó művészeti közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai, valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2020. november 20-ig az alábbi címzéssel kérjük benyújtani:

Emberi Kapcsolatok Bizottsága, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 108. szoba
Személyesen: a javaslatok a Szervezési és Tájékoztatási Irodában adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 108-as irodában.
E-mail-es formátumban pedig: szervez03@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

***

III. Vác Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területén működtetett közművelődési intézményekben, továbbá az egyéb váci székhelyű művelődési intézményekben kiemelkedő munkát végző adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi munka elismerésére „Közművelődést segítő munkáért” kitüntető címet alapított.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással az érintett kulturális intézmények vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2020. november 20-ig az alábbi címzéssel kérjük benyújtani:

Emberi Kapcsolatok Bizottsága, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 108. szoba
Személyesen: a javaslatok a Szervezési és Tájékoztatási Irodában adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 108-as irodában.
E-mail-es formátumban pedig: szervez03@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Matkovich Ilona s.k. polgármester

Feladó: Városháza

Rendőrségi hírek [2020. október 20., kedd]

„Látni és látszani 2020.”

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2019. október 19-től hirdeti meg a programot, mely december 06-ig tart. Arra ösztönözzük a gépjárművezetőket, hogy éljenek a felkínált lehetőségekkel, vagyis vizsgáltassák át gépjárművüket és ellenőriztessék látásukat, mely vizsgálatok térítésmentesek.

A kampány részleteiről a csatolmányban olvashatnak.

Feladó: Váci Rendőrkapitányság

Csatolt dokumentumok:
Latni es latszani 2020.pdf

Anyakönyv [2020. október 20., kedd]

Vácott született váci lakosok

Rácz Levente és Fehér Barbara gyermeke: Bence Levente
Dr. Szaniszló Zsolt és Dr. Burg Anita Szandra gyermeke: Szavér
Schrick László és Kovács Alexandra gyermeke: Alex
Török Gellért Gábor és Bolla Tímea gyermeke: Krisztián Noel

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. október 20., kedd]

Házasságot kötött váciak

Kovacsics Attila és Schrick Nikolett
Diósi Péter és Jelfi Dorottya Eszter

Feladó: Városháza

Petyerák Károlyné sz: Kucsera Magolna /1935/
Szücs Istvánné sz: Baranyai Cecilia /1926/
Galambos Gézáné sz: Galbács Magdolna Gizella /1927/
Hesz Vincéné sz: Kiss Irén Erzsébet /1956/
Ujvári Lajosné sz: Körmendi Ilona /1926/

Feladó: Városháza

Sport [2020. október 20., kedd]

Kézilabda – Cseh ellenfél a nemzetközi kupában

Pár perce sorsolták ki Bécsben a női kézilabda Európa Liga 3. selejtezőkörének párosítását. A csoportkörbe jutásért vívandó párharcban a cseh Banik Most (képünkön) lesz a Váci NKSE ellenfele.

Ennek a fordulónak a sorsolását 24 együttes várta. Közülük 12 volt kiemelt, köztük a váciak is. Hozzájuk sorsolták a további 12 csapatot. A november 14/15., illetve november 21/22-re tervezett oda-visszavágós párharc győztesei csatlakoznak a közvetlenül a csoportkörbe sorolt négy együtteshez és alkotják a négy darab négycsapatos csoportot.

A mai sorsoláson a váciak a nem kiemelt 12 együttes közül a cseh Banik Most csapatát kapták ellenfélnek. A párosítás szerint az első találkozóra idegenben kerül majd sor.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 20., kedd]

Újabb bírósági ítélet: valótlant állított a Vác Online

Egy vesztett pertől újabb bírósági elmarasztalásig bukdácsol az a városunk nevét használó weboldal, amelyre hivatkozva már több országos sajtótermék is bizonyítottan valótlan állításokat közölt Vácról.

A Vác Online nevű oldal két hónappal ezelőtt állította azt, hogy Vác polgármesterének „utasítására tilthatták ki a polgári esteket a színházból”. Mivel az önkormányzatnak még hasonló döntése sem volt, azért a valótlan állítás miatt sajtóper indult.

A Budapest Környéki Törvényszék néhány nappal ezelőtt meghozta ítéletét, melyben teljes egészében az önkormányzatnak adott igazat. Emiatt az ítélet jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül a Vác Online nevű weboldalnak a következő helyreigazítási közleményt kell megjelentetnie:
„A vacoline.hu oldalon „Matkovich saját Facebook-bejegyzésével leplezte le önmagát – az ő utasítására tilthatták ki a polgári esteket a színházból” című 2020. augusztus 12-én megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Matkovich Ilona Vác Város Önkormányzatának polgármestere bármilyen rendezvényt kitiltott a Váci Dunakanyar Színházból”.

Mint arról már korábban tájékoztatást adtunk, a jelenlegi városvezetést és a polgármestert támadó írások miatt a gondola.hu még pervesztés nélkül, önként tette helyre valótlan állítását egy másik ügyben. Ám a későbbiekben – részben a Vác Online weboldalon közöltekre hivatkozva, részben az ott megjelentek alapján – a hírtv.hu és a Magyar Nemzet online változata, valamint az Origo nevű hírportál, valamint a HírTV Sajtóklub nevű műsora már bírósági döntés alapján lett arra kötelezve, hogy helyreigazítást közöljön.

Ugyanakkor nem a mostani az első pervesztése a Vác Online nevű oldalnak, idén nyáron egy olyan írása miatt marasztalt el jogerősen a Budapest Környéki Törvényszék, melynek hamis tartalmára alapozva az internetes lap a város irányítóit rögtön a címben „Alkalmatlan városvezetés” szóösszetétellel illette.

A legfrissebb elmarasztaló ítélettel újabb dokumentum bizonyítja a Vác Online tájékoztatási színvonalát, ráadásul ebben az ügyben már összesen közel negyedmillió forintos per- és illeték költséget is állnia kell a szerkesztőségnek. A valótlanságot tartalmazó cikket a weboldal főszerkesztője, Hujbert István írta.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. október 20., kedd]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda
Hársfa utcai Tagóvoda

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. január 4-től 2021.július15-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Hársfa utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, fejlesztése. Nevelő, fejlesztő munkáját az óvoda Pedagógiai Programja szerint és a munkaköri leírásának megfelelően végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus,
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok, oklevelek másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban részvevők megismerhetik, a benne foglalt adatokat a pályázat elbírálásának határidejéig kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Ágnes nyújt, a +36308702855-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Nyár utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 468/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
- Elektronikus úton Kovács Ágnes részére a kisvacovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató dönt a felvételről. A benyújtott dokumentumok megfelelősége esetén a kiválasztott pályázók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város honlapja - 2020. október 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisvacovi.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza