Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2021. március 17., szerda]

Előtérben a városrendezési és a szociális témakörök

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének, illetve szakbizottságainak feladat- és hatáskörében eljárva márciusban is több fontos és halaszthatatlan témakörben és ügyben hozta meg döntését a jegyző és az alpolgármesterek jelenlétében.

A határozatok tartalmának kialakítása előtt Matkovich Ilona most is kikérte a testületi és szakbizottsági tagok észrevételeit, javaslatait.

A szakbizottságokhoz kötődő főbb döntések
A polgármester egyetértett azon elképzeléssel, hogy az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút váci szakaszán is egységes arculatú útirányjelző táblák, jelzések legyenek rendszeresítve.
A kormányzati elvonások és bevételi korlátozások ellenére idén is jut önkormányzati forrás az értékes váci épületek állagának megvédésére, felújítására. A korábban meghirdetett pályázat elbírálás után most is több épületre ad támogatást az önkormányzat.
A személyiségi jogok miatt korlátozott nyilvánosságú előterjesztések között olyan kérelmek, kedvezmények szerepeltek, melyek az érintettek életét, az adott családok boldogulását közvetlenül befolyásolták. A polgármester a szociális szempontok figyelembevételével közszolgáltatási díjkedvezmény megadásáról döntött. Négy lakásbérlőnek részletfizetési lehetőséget biztosított a tartozásaik rendezésére, továbbá két család lakásbérleti jogviszony hosszabbítási kérelmének is helyt adott.

Képviselő-testületi hatáskörű rendeletek, határozatok
Az alsóvárosi temető területének fenntartási kötelezettsége mindeddig részben önkormányzati, részben egyházi feladat volt. Az utóbbi kezdeményezésére a jövőben a mintegy 7 hektáros rész (nagyjából a ravatalozótól a 2-es főút felé eső terület) üzemeltetése is átkerül az önkormányzathoz. Az erről szóló, az Alsóvárosi Szent Miklós plébániahivatallal kötendő szerződés tartalmát is elfogadta Matkovich Ilona.

A 2-es főút Sződliget felöli mentesítését is szolgálja az az új út, melynek nyomvonalát az építési szabályzatban módosítani szükséges, mivel a jelenlegi nyomvonal meredek partfalban fut. A Tesco-s terület és a Gödöllői út közvetlen összekötését szolgáló nyomvonal településrendezési tervezésének megindítását hagyta jóvá a polgármester.

Az önkormányzat a Törökhegyet érintő építési szabályozás módosításához beérkező javaslatok, észrevételek döntő részét beépítette az eredeti elképzelésekbe és most ezekkel együtt bocsátja ismét partnerségi egyeztetésre a HÉSZ módosítását. Cél, hogy a lakóparki kezdeményezések ellenében maradjon meg a kertvárosias jelleg. A terület zsúfoltságát a telkekre eső lakásszám csökkentésével is szeretnék elérni. A módosítás nem csak a Törökhegyre, hanem a város más jelentős területeire is vonatkoztatva rögzíti, hogy a parkolási anomáliák csökkentése érdekében új építésű lakásonként 2 gépjármű elhelyezését kötelező biztosítani az ingatlanon belül.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-ben az önkormányzaton kívül üzletrésszel rendelkező tulajdonosok nyilatkoztak értékesítési szándékukról, egyben az elővásárlási jogukról is lemondtak. Ennek nyomán mintegy másfél millió forint kifizetésével az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül a vállalkozás.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 17., szerda]

Sorra buknak le az illegális hulladéklerakók

Rossz napok járnak városunkban a természetromboló, környezetünket rongáló szemét-emberekre. Pár nap alatt előbb Václigetnél, majd Sejcében, hétfőn pedig az Arany János utcában is tetten értek olyanokat, akik illegális módon szerettek volna megszabadulni a szemetüktől.

A Václigetet Sződligettel összekötő útszakaszon a Václiget és Márialiget Civil Egyesület tagjai csípték el azt a delikvenst, aki autójából éppen egy termetes zsák szemetet próbált kitenni autójából. Az egyesület tagjai feltartóztatták az illetőt, értesítették a váci Közterület-Felügyelet munkatársait, akik a helyszínre érve a maximális bírságot szabták ki büntetésként.

Vác sejcei városrészében helyi lakosok értesítették az önkormányzatot arról, hogy nagy mennyiségben raknak le hulladékot egy kamionról. Ide is gyorsan kiértek a váci közteresek, így innen sem tudtak elinalni a tettesek. Az illegális hulladéklerakás (jórészt építési törmelék) ügyében vizsgálat indult.

Hétfőn, a nemzeti ünnepen a deákvári Arany János utcában értek tetten elkövetőket a Közterület-Felügyelet járőrei, akik egy szelektív sziget mellé tették le a feleslegessé vált ülőgarnitúrájukat. Az eset helyszíni bírsággal és a szemét szabálysértők általi elszállításával zárult.

A sejcei terület önkormányzati képviselője érdeklődésünkre elmondta, hogy ez a leleplezés is annak a fokozott figyelemnek köszönhető, amellyel az itt élők óvják környezetüket. Rozmaring Sándor elmondta: „Az elmúlt egy év során a lakók a dűlőkben és a Naszály lábánál 100 köbméternyi illegális hulladékot számoltak fel az összefogásnak köszönhetően. De az önkormányzat nagyon sok segítséget kapott azzal is részükről, hogy kitakarították a Munkácsy parkot, az ott lévő garázssor környékét, a laktanya melletti területet, a sejcei lakótelep környezetét.”

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 17., szerda]

Az óvodai és iskolai beiratkozásokról

Matkovich Ilona polgármester a veszélyhelyzetben kapott jogkörében eljárva jóváhagyta a váci óvodai beiratkozásokról szóló határozati javaslatot. Ez alapján az érintettek a mellékletünkben található HIRDETMÉNYBŐL tájékozódhatnak a beiratkozás módjáról, illetve a körzethatárokról.

Szintén mellékletünkben található a Váci Tankerületi Központ KÖZLEMÉNYE a váci iskolai beiratkozásokról, illetve az illetékes miniszter határozata az elektronikus beiratkozás lehetőségéről.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos weboldalának (nnk.gov.hu) tájékoztatása szerint ezen a héten ma (március 16-án) és csütörtökön (március 18-án) ismét COVID-szűrést végez Vácon az Országos Mentőszolgálat. A jelzett napokon 9-17 óra között a József Attila sétánynál várja a mobil szűrőállomás kizárólag azokat, akiknél a háziorvos rendelte el a vizsgálatot.

A mintavételen gyalog és személyautóval is meg lehet jelenni. Az autóból kiszállás nélkül is elvégzik a mintavételt. Ha az első, antigén vizsgálat negatív – tehát a szervezetben nem találnak antigéneket -, azonnal leveszik a PCR vizsgálathoz szükséges mintát.

Ennek eredményét később a háziorvos segítségével vagy a magyarorszag.hu honlapon ismerhetik meg az érintettek.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 16., kedd]

Váci kötődésű személyek magas rangú kitüntetése

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 173. évfordulója alkalmából magas rangú állami kitüntetésben részesült több, Váchoz kötődő köztiszteletben álló személy is.

A Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült DR. GLOVICZKI ZOLTÁN, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) rektora;

a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült WETTSTEIN JÓZSEF, a Váci Piarista Rendház házfőnöke és BABELLA BALÁZS kajak-kenu edző;

a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült UZSALYNÉ DR. PÉCSI RITA, az AVKF docense;

Harangozó Gyula-díjban részesült CSERMELY GYÖRGY táncművész, a Váci Jeszenszky Balett alapító igazgatója.

Vác Város Önkormányzata ezúton is gratulál az elismerésekhez.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2021. március 16., kedd]

Házasságot kötött váciak

Mező László és Remes Anita Katalin
Farkas Gyula és Zima Alexandra
Pál Lajos Zoltán és Kovács Szilvia
Kőhegyi Gábor és Héger Zita Ágnes
Mrena Gábor és Bagi Erzsébet

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2021. március 16., kedd]

Vácott született váci lakosok

Balogh Attila és Konyha Boglárka gyermeke: Bella Boglárka
Tóth Zsolt és Bera Andrea gyermeke: Zsolt
Somogyi Tamás és Farkas Boglárka gyermeke: Tamás Eliot
Megyesán Csaba és Farkas Renáta gyermeke: Levente
Szabadszállási Gábor és Horváth Bettina Dóra gyermeke: Bence Noel
Korcsek Zsolt és Dobrocsi Nikolett gyermeke: Lili
Mika István és Plank Gabriella gyermeke: Péter
Szőke András Miklós és Varga Éva gyermeke: Zsófia
Zöldi Gábor és Varga Gabriella gyermeke: Barnabás
Tarjányi László és Fodor Zsuzsanna gyermeke: Borbála
Gombos István Ádám és Tóth Gabriella gyermeke: Miron Ádám
Görgényi Gergely Zoltán és Varga Dóra gyermeke: Bendegúz
Nagy István Ferenc és Bódis Szilvia Márta gyermeke: Bianka Anna
Reményi András és Szabó Hajnalka gyermeke: Dóra
Halmágyi Roland és Szabó Dorottya gyermeke: Olivér
Jámbor Ervin és Balla Viktória gyermeke: Milán

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. március 16., kedd]

Pályázat műszaki referens (mérnök) munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Váci Polgármesteri Hivatal

műszaki referens (mérnök) munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet: 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Beruházások előkészítése, megvalósítása.

Ellátandó főbb feladatok:
- Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, fejlesztési igények rendszerezése, beruházási terv készítése.
- Közreműködés a pályázatok benyújtásához szükséges műszaki szakmai tartalom összeállításában, kapcsolattartás a partnerekkel.
- A pályázatok megvalósításával összefüggő műszaki szakértelem biztosítása, a beruházási folyamatok figyelemmel kísérése a tervezéstől a megvalósításon át a projektfenntartási időszaki végéig. Javaslattétel a szükséges beavatkozások megtételére. Kapcsolattartás a projekt szereplőivel.
- A beszerzések, közbeszerzések műszaki szakmai tartalmának összeállítása.
- Közreműködés a beszámolók, fenntartási jelentések készítésében az elektronikus pályázati felületeken keresztül.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, vagy főiskolai szintű építész, építőmérnök
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság
- Orvosi alkalmassági vizsgálat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
- projekt megvalósítás területén szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
képzettséget tanúsító okiratok másolata,
a 87/2019. (IV.23.) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Grmela Judit osztályvezető nyújt a 27/513-410-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.).
vagy
elektronikus úton: dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül
vagy
személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság (2600 Vác, Március 15. tér 11. 131. iroda).

A pályázati anyagon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/85-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző (mérnök)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

Feladó: Városháza

A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos weboldalának (nnk.gov.hu) tájékoztatása szerint ezen a héten ma (március 16-án) és csütörtökön (március 18-án) ismét COVID-szűrést végez Vácon az Országos Mentőszolgálat. A jelzett napokon 9-17 óra között a József Attila sétánynál várja a mobil szűrőállomás kizárólag azokat, akiknél a háziorvos rendelte el a vizsgálatot.

A mintavételen gyalog és személyautóval is meg lehet jelenni. Az autóból kiszállás nélkül is elvégzik a mintavételt. Ha az első, antigén vizsgálat negatív – tehát a szervezetben nem találnak antigéneket -, azonnal leveszik a PCR vizsgálathoz szükséges mintát.

Ennek eredményét később a háziorvos segítségével vagy a magyarorszag.hu honlapon ismerhetik meg az érintettek.

Feladó: Városháza

Közlemények [2021. március 16., kedd]

Tájékoztató a Központi Címregiszterről

Magyarországon számos címadatokat nyilvántartó rendszer működik a közigazgatásban. A 2015. január 1-jén működését megkezdő Központi Címregiszter létrehozásának célja az, hogy a különböző nyilvántartásokat egyetlen nyilvántartásban egyesítse, valamint az adatok pontosságát biztosítsa. A nyilvántartás naprakészen tartásáról az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, mint címképzésért felelős szerv gondoskodik.
A központi címregiszterről és a címképzésről szóló 345/2014. (XII.23.) kormányrendelet az új címek létrehozásán túl a különböző nyilvántartásokban eltérő elemekkel rendelkező címek felülvizsgálatáról is rendelkezik.
A Váci Polgármesteri Hivatalban a város jegyzőjének nevében a központi címregiszter naprakészen tartásáról az Igazgatási Osztály, új címek képzéséről, valamint a meglévő címadatok felülvizsgálatáról az Építési Osztály továbbá a Műszaki Osztály gondoskodik.

A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a t. lakosság megértését és együttműködését.

A címkezeléssel érintett címek listája a mellékelt dokumentumban a közzétételtől számítva egy hónapig megtekinthető.

Tájékoztató a 2015. január 1-től érvényben lévő Központi Címregiszterrel kapcsolatos címkezelési eljárásról emelet-ajtó tekintetében:

A központi címregiszter és címkezelésről szóló, 2015. január 1-től hatályba lévő 345/2015 (XII. 23.) számú kormányrendelet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki címképzésért felelős szervként. Emellett előírja a címképzési szervnek az illetékességi területen található címek felülvizsgálatát.

A jelenlegi gyakorlat szerint, amennyiben a Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán olyan címre kérnek bejelentkezést, melyet a Címnyilvántartás nem tartalmaz (vagy csak részben tartalmazza a tulajdoni lapon feltüntetett címet), a cím felülvizsgálati eljárás alá esik, melynek befejeztéig a bejelentkezés nem lehetséges.

Az újonnan képzett, illetve felülvizsgálat alá eső címek esetében a fenti kormányrendelet címképzésre vonatkozó előírásai az irányadóak, melyek szerint társasházaknál emelet-ajtó meghatározása esetén a jegyző a tulajdonos vagy a tulajdonosi közösség javaslatának megfelelően képzi a címet.

Tehát abban az esetben, ha egy adott címre nem sikerült a bejelentkezés emelet-ajtó probléma miatt, szükséges a lakás helyrajzi száma és a helyrajzi számhoz tartozó cím igazolása (emelet-ajtóra vonatkozóan is).
Amennyiben az alapító okirat nem tartalmazza a két adat egymáshoz rendelését (tehát a konkrét lakás helyrajzi számának és a pontos, emelet-ajtóval ellátott címének egy helyen történt rögzítését), abban az esetben a címképzéshez elengedhetetlenül szükséges a tulajdonosi közösség javaslatának benyújtása a jegyző felé közgyűlési határozat formájában.

dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
KCR_2021_februar.pdf