Vác.hu
  

MINŐSÉGPOLITIKA

A Váci Polgármesteri Hivatal törvényes, eredményes és hatékony működésének kulcsa a minőség. A hivatal az elsődleges célok megvalósításáért bevezette és alkalmazza az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány előírásainak megfelelő minőségirányítási rendszert. Gondoskodik továbbá a rendszer fejlesztéséről annak érdekében, hogy az mindig hatékony és aktuális maradjon.

A minőség alatt a feladat és hatásköreink ellátását biztosító döntési és eljárási rendszerünk működésének minőségét értjük. Minőségpolitikánk egységesen és teljeskörűen érvényes valamennyi tevékenységünkre és működésünk folyamataira.

Az országban zajló közigazgatási reform kihat Vác Város Önkormányzatának és a hivatalának működésére, mert elvárás az új minőségcélok bevezetése, mely követelménynek maradéktalanul meg kívánunk felelni.

  1. Törvényesség: A Váci Polgármesteri Hivatal elkötelezett – a jogállamiság szellemével összhangban – mind Magyarország Alaptörvénye, mind pedig az állami jogszabályok és a helyi rendelkezések szigorú betartásáért és betartatásáért, elősegítve ezáltal az állampolgárok önkéntes jogkövető magatartását.
  2. Ügyfélcentrikusság: A hivatali ügyintézés során kiemelkedő figyelmet fordítunk a gyors, precíz, udvarias intézkedés tételére, amelyet magas szakmai és etikai színvonalon végzünk. A döntések meghozatalában és végrehajtásában a hatósági jogkörök alkalmazása során figyelembe vesszük mind az egyéni ügyfél, mind pedig a város érdekeit; szem előtt tartva azt az alapvetést, hogy az ügyfélfogadási időben az ügyintézők folyamatosan rendelkezésre álljanak.
  3. Esélyegyenlőség: Az esélyegyenlőségi törvény értelmében – amely elismeri minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú emberként élhessen – minden helyi önkormányzatnak, valamint többcélú kistérségi társulásnak öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal kell rendelkeznie. A törvény szellemével összhangban hivatalunk elkötelezett abban, hogy a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő ügyfelek az egészséges embertársaikhoz hasonlóan gyakorolhassák jogaikat.
  4. Civil értékek megbecsülése: Lakossági fórumokon keresztül meghallgatjuk a város polgárainak véleményét és azokat beépítjük döntéseinkbe. A hivatal a saját munkájáról közmeghallgatásokon keresztül a polgárok folyamatos informálásával ad számot.
  5. Professzionalizmus: A hivatal kötelező és egyéb feladatait szakképzett és szakértelemmel rendelkező köztisztviselőkkel oldja meg. Oktatásukra és továbbképzésükre nagy figyelmet fordítunk.

A Hivatal vezetése egyértelműen elkötelezett a működési színvonal fejlesztése, a munkavégzés hatékonyságának növelése iránt. Célunk, hogy a Hivatal munkatársai jogszerűen, a jogszabályok pontos betartásával, a törvényes határidőn belül, a minőségügyi rendszerdokumentációkban, a belső szabályzatokban és a munkaköri leírásokban meghatározottak szerint megbízható szaktudással lássák el feladataikat.


Vác, 2018. augusztus 3.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző
Fördős Attila s.k.
polgármester