Vác.hu
  

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VÁCI JÁRÁSI HIVATAL

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYA

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/vaci-jarasi-hivatal


A Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességi területe
3 járási területre, összesen 39 településre terjed ki.

A Váci Járás: Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót,

a Dunakeszi Járás: Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd,

a Szobi Járás: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce, Zebegény települések.

Elérhetõségek:

Cím: 2600 Vác, Káptalan u. 1 – 3.
Telefon: 06/27/502-676, 06/20/556-6411
E-mail: vac-elelmiszer@pest.gov.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő          
9:00 - 12:00
Szerda       
9:00 - 12:00
Péntek       
9:00 - 12:00

 

név beosztás telefonszám
dr. Kurucz Marianna járási főállatorvos - osztályvezető 
(27) 502-676
dr. Incze Miklós hatósági állatorvos (27) 502-676
dr. Nógrádi Zsófia hatósági állatorvos (27) 502-676
Fülöp Melinda élelmiszer-biztonsági felügyelõ (27) 502-676
Nyiriné Kovács Marianna élelmiszer-biztonsági felügyelő (27) 502676
Prímné Szép Beatrix élelmiszer-biztonsági felügyelő (27) 502-676
Burik Kornélia igazgatási szakügyintéző (27) 502-676
Tóthné Faragó Angéla igazgatási ügyintéző (27) 502-676
Rottek Nikoletta állategészségügyi szaksegéd (27) 502-676


Az osztály hatáskörébe tartozik állategészségügyi, járványügyi és állatvédelmi területen:

- állattartó telepek betelepítésének engedélyezése;
- állattartó telepek szakhatósági véleményezése, állatvédelmi és járványvédelmi ellenőrzése;
- állatszállító járművek, állati melléktermék szállítók-, feldolgozók engedélyezése, ellenőrzése;
- takarmány-előállítók-, forgalmazók-, szállítók engedélyezése, ellenőrzése;
- állatorvosi rendelők, magán állatorvosok, gyógyszerforgalmazók ellenőrzése;
- vágóhidak állatvédelmi ellenőrzése;
- vadbegyűjtők engedélyezése, ellenőrzése;
- igazolások kiállítása méhek vándorlása esetén, méz eladásához felvásárló részére, méz felvásárolók regisztrálása,méz felvásárló helyek,
illetve méz tároló helyek engedélyezése;
- méhcsaládok vizsgálata méhegészségügyi felelősök közreműködésével, nyúlós költésrothadás- járvány  elfojtás;
- élelmiszer és élőállat exportok bonyolítása, igazolások kiadása;
- importáru vizsgálata;
- bejelentések kivizsgálása (elsősorban állati eredetű termékek és állattartási ügyek kapcsán)
- embert mart állatok megfigyelése;
- monitoring mintavételezés (járványügyi takarmány);
- KM (központilag kijelölt gazdaságokban a Kölcsönös Megfelelés vizsgálat uniós jogszabályoknak megfelelően), ellenőrzések elvégzése;
- ENAR ellenőrzések elvégzése;
- rendezvények, kiállítások, vásárok szakhatósági véleményezése, ellenőrzése;
- hatósági bizonyítványok kiadása pályázatokhoz, támogatások igényléséhez;
- állatotthonok nyilvántartásba vétele;
- állattartók tájékoztatása jogszabályi kötelezettségekről, ezek változásairól;

Élelmiszer-biztonsági, élelmiszerhigiéniai területen:

- bejelentés köteles élelmiszer vállalkozások nyilvántartásba vétele és ellenőrzése;
- valamennyi élelmiszer-forgalmazással foglakozó egység engedélyezési eljárásában való részvétel;
- kistermelői élelmiszer- előállítás engedélyezése, ellenőrzése, igazolások kiadása;
- baromfivágóhidak, emlősvágóhíd, vadfeldolgozó húsvizsgálata;
- ellenőrzési terv szerint kijelölt élelmiszer-forgalmazók, illetve élelmiszer-előállítók ellenőrzése;
- 57/2010. (V. 7.) FvM rendelet szerinti külön engedélyköteles élelmiszer-forgalmazók ellenőrzése, engedélyezése;
- élelmiszer első magyarországi tárolási helyek nyilvántartásba vétele;
- üzemi-, intézményi-, központi konyhák engedélyezése, ellenőrzése;
- marginális, helyi és korlátozott előállítási tevékenységet végző kereskedelmi egységek 64/2007. (VII. 23.) FvM-EüM rendelet szerinti nyilvántartásba vétele;
- alkalmi rendezvények, kitelepülések ellenőrzése;
- élelmiszer-eredetű megbetegedések kivizsgálása;
- bejelentések kivizsgálása;
- nyomon követési vizsgálatok végzése;
- monitoring mintavételezés.

Vác, 2020. április 8.

dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezetõ


TÁJÉKOZTATÓ LÓTARTÓK RÉSZÉRE!

A közelmúltban történt lovak fertőző kevésvérűségével (FKV) kapcsolatos események, megjelent hírek/cikkek alapján szeretnénk egy részletes tájékoztatást nyújtani a lótartók részére. A tájékoztatás célja elsősorban a tévhitek eloszlatása, a lótartók jogszabályban foglalt kötelezettségeire való figyelemfelhívás, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Állategészségügyi Osztály (továbbiakban: Hivatal) segítségnyújtása a lovak azonosításához és a prevenció legfontosabb eszközeinek, lehetőségeinek ismertetéséhez.

A lótulajdonosoknak tisztában kell lenniük a lótartással járó felelősséggel és kötelezettségeikkel. Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály nem ismerése, nem mentesíti a tartót kötelezettségei megtétele alól. Fontos továbbá, hogy a jogszabályok be nem tartása veszélyezteti egészséges lovaink életét, ezáltal a hazai lóállomány létszámát.

Amit az FKV-vel kapcsolatban tudni kell: „Ha a vérvizsgálat pozitív eredménnyel zárul, akkor az állat fertőzöttségre gyanússá válik. A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet előírásai alapján a fertőzöttségre gyanús állatot el kell különíteni, és hatósági megfigyelés alá kell vonni. A vele együtt tartott fogékony állatokat is forgalmi korlátozás alá kell vonni, meg kell figyelni, további laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni.

Ha a további vizsgálatok a betegséget megállapítják, akkor az állatot állami kártalanítás mellett le kell ölni. A betegséget gyógyítani nem lehet. A forgalmi korlátozás a betegség kizárása esetén oldható fel.” (forrás: http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/amit-erdemes-tudni-a-lovak-fertozo-kevesverusegerol)

A fertőzött állatok nem gyógyulnak meg, így veszélyt jelentenek fajtársaikra, illetve egyéb egypatásokra. A fertőzött állat ugyanis a tünetmentes időszakában is ürítheti a vírust egészen élete végéig.

 

Az alábbiakban azokat a jogszabályokat és kötelezettségeket ismertetjük, amelyek betartása elengedhetetlen, ha valamilyen lóféle állatot tartanak (ló, szamár, öszvér).

 

I.    REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG:

A 119/2007. (X.18.) a tartási helyek, tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló FVM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja értelmében: „Az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani minden olyan tartási helyet, illetve tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak.”

A tenyészet és a tartási hely Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentése a www.enar.hu honlapról letölthető űrlapokon a tartási hely szerinti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályán keresztül tehető meg.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

 

II.   LÓ-AZONOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A 110/2013 (IV.9.) a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése azt írja, hogy „a nem törzskönyvezett lóféléket transzponderrel meg kell jelölni. Ezen lófélék esetében az alternatív jelölés a transzponderrel történő jelölés mellett kiegészítő jelleggel végezhető.

(2) A törzskönyvezett lófélék esetében az alternatív jelölés egyedüli jelölési módszerként alkalmazható, a NÉBIH által jóváhagyott tenyésztési program alapján. Az alternatív jelölés mellett a transzponderrel történő megjelölés kiegészítő jelleggel végezhető. Amennyiben a törzskönyvezett lóféléket alternatív módon nem jelölik meg, a transzponderrel történő megjelölés kötelező.

4.§ (1) Azonosítatlan lóféle egyede forgalomba nem hozható.”

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lóféle egyedi jelölésével egyidejűleg a lóútlevél kiváltása kötelező, az adás-vétel során az új tulajdonosra történő átírást kezdeményezni kell, a ló szállítása alkalmával a lóútlevélnek minden esetben kísérnie kell az állatot.

A lóútlevél az 504/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott adatokat tartalmazó hatósági bizonyítvány, amely tartalmazza az azonosító adatokon kívül, az állategészségügyi státuszra vonatkozó információkat is. A lóútlevélre vonatkozóan további információt a 110/2013 (IV.9) Korm.rend. nyújt.

Arra a lótartóra, aki elmulasztja regisztrációs vagy lova azonosítására vonatkozó bejelentési kötelezettségét a 1993. évi CXIV. az állattenyésztésről szóló törvény 45. § (1) bekezdés h) pontja értelmében a „hatóságnak állattenyésztési bírságot kell kiszabnia.

45/A § (2) Az állattenyésztési bírság összege 100 000 Ft-tól 20 000 000 Ft-ig, természetes személy esetében 300 000 Ft-ig terjedhet.”

A lovak azonosítása és a lóútlevél kiváltása Főváros és Pest megye területén Abay Pál megyei lótenyésztési felügyelőnél (70/319-5716) kérelmezhető.

http://www.mlosz.hu/szovetseg/dolgozoink/

 

III.   ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZ VIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉG

Minden fél évnél idősebb lófélének kötelezően rendelkeznie kell 3 éven belüli takonykórra és 3 éven belüli fertőző kevésvérűségre (FKV) vonatkozó vérvizsgálati eredménnyel.

Lovasversenyen, lóversenyen részt vevő, illetve mindazon lovak, amelyeket tartási helyükről más helyre szállítanak:

-       évente kell, hogy FKV-re szűrve legyenek,
-       valamint 3 évente takonykórra.

fedezőmének esetében pedig kötelező:

-       évente kétszer a takonykór szűrés;
-       évente egyszer FKV (mesterséges termékenyítésnél), 
természetes fedeztetésnél 30 napnál nem régebben és sperma  gyűjtés ideje alatt 120 naponként;

-       évente egyszer tenyészbénaságra, vírusos arteritisre és ragályos méhgyulladásra idény előtt.

Fentiekben részletezett kötelező vérvizsgálatokról a 41/1997 (V.28.) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló FM rendelet, a 61/2002 (VIII.1) az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló FVM rendelet, valamint a 7/2003 (II.4) a ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló FVM jogszabály rendelkezik.

Érvényes, vérvizsgálati eredménnyel nem rendelkező, tehát tisztázatlan állategészségügyi státuszú ló tartása esetén a 2008. évi XLVI az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény 63.§ (1) bekezdése szerint a hatóságnak a lótartóra élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabnia. Tisztázatlan állategészségügyi státuszú vagy azonosítatlan ló tartása esetén bejelentési betegség (például fertőző kevésvérűség) előfordulásakor a lótartót a hatóságnak mindennemű állami kártalanításból ki kell zárnia.

 

FENTIEKRE TEKINTETTEL NYOMATÉKOSAN KÉRJÜK A LÓTARTÓKAT, HOGY AMENNYIBEN AZONOSÍTATLAN SZÁRMAZÁSÚ ÉS/VAGY ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZÚ LOVAKAT TARTANAK, MINÉL ELŐBB TEGYENEK ELEGET A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK. BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI, NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLYÁNAK ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYA (BERZE TÜNDE ÁLLATTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐ 06/70 903 9788, BERZET@NEBIH.GOV.HU ÉS DR. KULLA ANDRÁS HATÓSÁGI ÁLLATORVOS 06/30 952 4196, KULLAA@NEBIH.GOV.HU), VALAMINT AZ ILLETÉKES PEST MEGYEI JÁRÁSI HIVATAL ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLYA FELÉ.

AZ ÖNKÉNTESEN JELENTKEZŐ, LÓTARTÁSSAL FOGLALKOZÓ GAZDÁLKODÓ EGY IDEIG MÉG SZANKCIÓ NÉLKÜL TEHET ELEGET REGISZTRÁCIÓS, LÓ-AZONOSÍTÁSI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZ VIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGÉNEK!

Budapest, 2015. július 31.

 

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbizott
nevében és megbízásából

dr. Varga Ákos s.k.
osztályvezető