Vác.hu
  

 

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény végrehajtásához kapcsolódóan 2017. január 1-től kezdődően a Pest megyei lakcímmel rendelkező személyek esetében a családtámogatási, fogyatékossági támogatási és a nagycsaládosok gázár támogatásának ügyeiben Pest megyére kiterjedő illetékességgel első fokon a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala jár el.

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VÁCI JÁRÁSI HIVATAL

CSALÁDTÁMOGATÁSI OSZTÁLY 1.

2600 Vác, dr. Csányi László körút 16.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/vaci-jarasi-hivatal

Elérhetőségek:

Telefon: 06-1/452-2910; 06-20/881-9535; 06-30/344-0045; 06-70/460-9005
Fax: 06-27/315-893
Email: csaladtamogatas.vac@pest.gov.hu

Váci Ügyfélszolgálati Iroda: 2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 16.
Ceglédi Ügyfélszolgálati Iroda: 2700 Cegléd, Kossuth tér 7.

 

Ügyfélfogadás:
Hétfő  
8:00 - 15:00
Kedd 8:00 - 15:00
Szerda 8:00 - 15:00
Csütörtök 8:00 - 15:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Forgácsné Lehota Edit osztályvezető
Alexa Katalin családtámogatási ügyintéző
Csámpainé Ötvös Rita családtámogatási ügyintéző
Dancsó-Bene Melinda családtámogatási szakügyintéző
Erdélyi Hajnalka családtámogatási ügyintéző
Feketéné Mezei Anita családtámogatási ügyintéző
Gerhát Mihályné családtámogatási ügyintéző
Golán Edit családtámogatási ügyintéző
Halász Mariann családtámogatási felülvizsgálati ügyintéző
Hegedűs Erika családtámogatási szakügyintéző
Homolya Jánosné családtámogatási szakügyintéző
Homolya Lászlóné családtámogatási ügyintéző
Horváth Bernadett családtámogatási ügyintéző
Keresztes Lászlóné családtámogatási felülvizsgálati szakügyintéző
Kubáné Hidasi Gabriella családtámogatási felülvizsgálati szakügyintéző
László Zoltánné családtámogatási ügyintéző
Meszlényiné Makrai Melinda családtámogatási ügyintéző
Molnár Anett családtámogatási ügyintéző
Mózes Piroska Margit családtámogatási felülvizsgálati ügyintéző
Nándori Ferencné családtámogatási ügyfélszolgálati ügyintéző
Németh Józsefné családtámogatási ügyintéző
Obermayer Petra családtámogatási ügyintéző
dr. Ősziné Boda Erika családtámogatási felülvizsgálati szakügyintéző
Pattantyus Krisztina családtámogatási felülvizsgálati ügyintéző
Poholányi Lászlóné családtámogatási ügyintéző
Pusztainé Félix Anna Mária családtámogatási ügyintéző
Rátkai Tünde családtámogatási ügyintéző
Simigh Anikó családtámogatási ügyintéző
Sebjánné Glózik Andrea családtámogatási szakügyintéző
Sulyánszki Zoltánné családtámogatási felülvizsgálati ügyintéző
Szádóczki Teréz családtámogatási ügyfélszolgálati ügyintéző
Szivák Éva családtámogatási ügyintéző
Sztankó Zsófia családtámogatási ügyintéző
Tölgyesi Emese családtámogatási szakügyintéző

 

Ceglédi Ügyfélszolgálati Iroda
Bauman Gyuláné családtámogatási ügyfélszolgálati ügyintéző
Darányiné Tóth Gyöngyi családtámogatási ügyfélszolgálati ügyintéző

A Családtámogatási Osztály főbb feladatai:

a Pest megyei lakhellyel rendelkező lakosok
- családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás),
- gyermekgondozási támogatás (gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési  támogatás),
- anyasági támogatás,
- fogyatékossági támogatás,
- nagycsaládos gázárkedvezmény iránt benyújtott kérelmei alapján lefolytatja a közigazgatási eljárást;

kérelemre vagy hivatalból hatósági bizonyítványt, jogszabályban meghatározott esetben hatósági igazolványt ad ki a megállapított, folyósított vagy megszüntetett ellátásokról;

igazolást ad a jogosultak részére a tárgyévben levont nyugdíjjárulékról és az azok alapjául szolgáló ellátásokról;

előkészíti a hatáskör gyakorlójának döntéséhez a gyermekgondozást segítő ellátás méltányosságból történő megállapításához szükséges iratokat;

ellátja a fogyatékossági támogatási ügyekkel, vakok személyi járadékával kapcsolatos feladatokat;

ellenőrzi a nagycsaládos gázárkedvezményben részesülők jogosultságát;

ellátja a ceglédi és váci családtámogatási ügyfélszolgálat működésével összefüggő feladatokat.

Vác, 2019. szeptember 10.

dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezető