Vác.hu
  

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VÁCI JÁRÁSI HIVATAL

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLYA

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/vaci-jarasi-hivatal

 

A Váci Járási Hivatal Építésügyi Osztály illetékességi területe 3 járási területre, összesen 39 településre terjed ki.

A Váci Járás: Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót,

a Dunakeszi Járás: Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd,

a Szobi Járás: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce, Zebegény települések.

Elérhetõségek:

Cím: 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 45. II. emelet
Telefon: 06/27/512-283
E-mail: vac.epitesugyi.osztaly@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: előzetes időpont egyeztetés alapján!

Ügyfélfogadás:
Hétfő 14:00 - 18:00
Szerda   
8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
Péntek
8:00 - 12:00

 

név beosztás telefonszám
Sonnevend Ákos
osztályvezető (27) 512-287
Czigléné Farkas Krisztina   
kormányzati ügykezelő (27) 512-283
Hajdúné Nagy Orsolya építésfelügyeleti szakügyintéző (27) 512-288
Hámori Katalin
Kakasi Szabolcs építésfelügyeleti szakügyintéző (27) 512-289
dr. Pesti Fruzsina építésügyi szakügyintéző (27) 512-276
Szabó Judit Zsuzsanna építésfelügyeleti szakügyintéző (27) 512-289


Főbb építésügyi hatósági feladatok:

•    az általános hatáskörű első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyekben építési, bontási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, használatbavétel tudomásulvételi, fennmaradási engedélyezési eljárások lefolytatása, egyszerű bejelentések estében fennmaradási engedélyezési eljárások lefolytatása, közreműködés szakhatóságként, valamint a Kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházásokhoz kapcsolódó ügyekben építésügyi hatósági feladatok ellátása,
•    a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyek,
•    összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyek,
•    jókarbantartási kötelezési eljárások.

Főbb építésfelügyeleti hatósági feladatok:
•    szabálytalan építési tevékenységgel kapcsolatos építésrendészeti eljárások (fennmaradási engedély benyújtásának előírása, bontási kötelezés, szankció megállapítása),
•    építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása egyszerű bejelentés alapján felépült vagy bővített lakóépületről,
•    a folyamatban lévő kivitelezési munkák szabályszerűségének (pl.: építési napló megléte, szerződések megléte, építési engedélyek és kivitelezési dokumentáció megléte, a résztvevők jogosultságának ellenőrzése az adott munkafolyamatnál, stb.) ellenőrzése.

Az Építésügyi Osztály tevékenységéhez kapcsolódó főbb jogszabályok:
- az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet;
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet;
- az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.);
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK);
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.);
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.);
- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (Ngtv.);
- a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Kormányrendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet;
- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet;
- az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Kormányrendelet;
- az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet;
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;
- az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet

Vác, 2020. január 2.

dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezetõ