Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. október 22., csütörtök]

Mártírokra emlékezünk a városi ünnepségen

Vác Város Önkormányzata és a Váci Reménység Egyesület tisztelettel meghívja a polgárokat az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulóján tartandó városi megemlékezésekre.

A programsorozat 2020. október 23-án pénteken délelőtt 10 órakor a Váci Fegyház és Börtön előtti emlékműnél kezdődik. Megemlékező beszédet mond Sárossy Gyula, a Politikai Elitéltek Közösségének elnökségi tagja. A résztvevők ezt követően megkoszorúzzák Kristóf Béla egykori polgármester, Pap Béla református lelkész, Komáromi Kornélia váci díszpolgár, illetve Kovács Ottó mártír emléktábláját.

Este 6 órától a Konstantin téren Brusznyai Árpád és Rusvay Tibor emléktáblájának koszorúzása előtt Szontagh Pál történész idézi fel a korabeli eseményeket. A Püspöki palotánál a Péteri József megyéspüspökre emlékező tábla, illetve a „Világcsodája kereszt” megkoszorúzását Marton Zsolt megyéspüspök beszéde előzi meg.
Az emlékidéző sorozaton közreműködnek a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar rézfúvósai, a Váci Dunakanyar Színház művészei, valamint a Boronkay iskola tanulói.

A programsorozat keretében október 25-én vasárnap 19 órakor a Székesegyházban Bednarik Anasztázia és Csanádi László orgonaművészek közreműködésével orgonahangverseny lesz a forradalom és szabadságharc, továbbá Liszt Ferenc tiszteletére.

A szervezők kérik, hogy a résztvevők a szabadtéri események alatt is viseljenek szájmaszkot és tartsák be egymástól a 1,5-2 méteres távolságot.

(A pontos program képünkre kattintva látható.)

***
Ideiglenes menetrendváltozás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a megemlékezésre való tekintettel 2020. október 23-án 10 és 12 óra között a Fegyház, valamint a Köztársaság út 67. és a Dózsa György út 54. szám előtt, 17.30 és 19.00 között pedig Konstantin tér 1-5. és a Püspöki palota előtt nem haladnak el a helyi autóbuszok.

A terelés útvonala mellékletünkben.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utatajek.pdf

Közélet [2020. október 21., szerda]

Taps köszöntötte a színházigazgató kinevezését

Két rendkívüli ülést követően október 21-én az éves munkatervben szereplő soros ülést tartott a váci képviselő-testület. A tanácskozáson a témák közül az ingatlankérdésekkel, illetve a településrendezéssel összefüggő kérdések alkották a többséget, de megválasztották a színház ügyvezető igazgatóját és támogatták az új váci rendőrkapitány kinevezését is.

A szokásos tájékoztatókat tartalmazó előterjesztések megvitatása után az elfogadott napirend szerint zárt ajtók mögött került a grémium elé a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről és a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól szóló tájékoztató, majd már a vitanap végéig ismét nyílt ülés következett. Elsőként a Váci Dunakanyar Színház ügyvezetői pályázatának értékelésére került sor. Dr. Varga Katalin meghallgatása után a képviselők – titkos urnás voksolással, ellenszavazat nélkül – nevezték ki a pályázót öt esztendőre az intézmény élére. A voksolási eredmény bejelentése után taps köszöntötte az ügyvezetőt.

A színházi alapító okirat módosítását követően Révész Ákos József rendőrezredes váci rendőrkapitányság vezetővé történő kinevezését támogató határozatot szavaztak meg, miután Latorovszky Gábor alezredes, megyei főkapitányhelyettes bemutatta, mint váci utódját.

Majd három ingatlan törzsvagyonból történő kivonásáról és egy Avar utcai garázs telekalakításáról döntöttek hosszas vita után. Elfogadták egy Széchenyi utcai társasház alapító okiratának módosítását, majd a likviditási jelentésben foglaltakat is.

Aktualizálták a város 2020-as költségvetését, melynek során Ferjancsics László alpolgármester (Összefogás Vácért) javaslatára a főtéri rendszámfelismerő kamerák mintájára hasonló funkciójú térfigyelőkre biztosítottak forrást. Ezek az Eötvös utcához és a Postához, illetve az Eszterházy utca Duna felőli végén található bejáratához kerülnek majd. Kiss Zsolt alpolgármester (Összefogás Vácért) indítványára a főtéri műjégpálya felállítását és a főtéri volt „Pikmajer” üzlet nyílászáróinak felújítását tették lehetővé átcsoportosítással. A költségvetés módosításait – így például a jégpálya költségeinek biztosítását – Pető Csilla (Fidesz-KDNP), Manninger Péter (Fidesz-KDNP) és Mokánszky Zoltán (Fidesz-KDNP) nem fogadta el.

A jövőben a Váci Városfejlesztő Kft. belső ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. Tulajdonosként engedélyezték, hogy a Váci NKSE saját költségén mérkőzésközvetítő kamerarendszert telepítsen a sportcsarnokba, és a Váci Vízmű SE számára, hogy külső forrásból uszodafejlesztést hajtson végre, továbbá a Tourinform Iroda pályázatához szükséges irodahasználati szerződés megkötésével is egyetértett a grémium.

Az előzetesen tervezett napirendi témákat záró határozatokban különböző városi területek építési szabályzatának módosításával összefüggő településrendezési szerződéseket hagytak jóvá.

Az októberi testületi ülés napirend utáni hozzászólásokkal, illetve képviselői kérdésekkel zárult.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 21., szerda]

Kitüntető címekre várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzata a következő kitüntetések adományozására várja a javaslatokat.

I. Vác Város Képviselő-testülete a kiemelkedő közművelődési és közgyűjteményi munka elismerésére „Vác Város Művelődéséért” kitüntető címet alapított.

A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő közgyűjteményi és közművelődési intézménynek, az intézmények alapfeladatait ellátó közalkalmazottaknak, a városban működő művelődési közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai, valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2020. november 20-ig az alábbi címzéssel kérjük benyújtani:

Emberi Kapcsolatok Bizottsága, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 108. iroda
Személyesen: a javaslatok a Szervezési és Tájékoztatási Irodában adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 108-as irodában.
E-mail-es formátumban pedig: szervez03@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

***

II. Vác Város Képviselő-testülete az alkotóművészet terén kifejtett szakmai és művészi munka elismerésére „Vác Város Művészeti Díja” kitüntető címet alapított.

A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő, alkotó művészeknek, a városban működő alkotó művészeti közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai, valamint a szakmai felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2020. november 20-ig az alábbi címzéssel kérjük benyújtani:

Emberi Kapcsolatok Bizottsága, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 108. szoba
Személyesen: a javaslatok a Szervezési és Tájékoztatási Irodában adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 108-as irodában.
E-mail-es formátumban pedig: szervez03@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

***

III. Vác Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területén működtetett közművelődési intézményekben, továbbá az egyéb váci székhelyű művelődési intézményekben kiemelkedő munkát végző adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi munka elismerésére „Közművelődést segítő munkáért” kitüntető címet alapított.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással az érintett kulturális intézmények vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2020. november 20-ig az alábbi címzéssel kérjük benyújtani:

Emberi Kapcsolatok Bizottsága, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 108. szoba
Személyesen: a javaslatok a Szervezési és Tájékoztatási Irodában adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 108-as irodában.
E-mail-es formátumban pedig: szervez03@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.

Matkovich Ilona s.k. polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 20., kedd]

Újabb bírósági ítélet: valótlant állított a Vác Online

Egy vesztett pertől újabb bírósági elmarasztalásig bukdácsol az a városunk nevét használó weboldal, amelyre hivatkozva már több országos sajtótermék is bizonyítottan valótlan állításokat közölt Vácról.

A Vác Online nevű oldal két hónappal ezelőtt állította azt, hogy Vác polgármesterének „utasítására tilthatták ki a polgári esteket a színházból”. Mivel az önkormányzatnak még hasonló döntése sem volt, azért a valótlan állítás miatt sajtóper indult.

A Budapest Környéki Törvényszék néhány nappal ezelőtt meghozta ítéletét, melyben teljes egészében az önkormányzatnak adott igazat. Emiatt az ítélet jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül a Vác Online nevű weboldalnak a következő helyreigazítási közleményt kell megjelentetnie:
„A vacoline.hu oldalon „Matkovich saját Facebook-bejegyzésével leplezte le önmagát – az ő utasítására tilthatták ki a polgári esteket a színházból” című 2020. augusztus 12-én megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Matkovich Ilona Vác Város Önkormányzatának polgármestere bármilyen rendezvényt kitiltott a Váci Dunakanyar Színházból”.

Mint arról már korábban tájékoztatást adtunk, a jelenlegi városvezetést és a polgármestert támadó írások miatt a gondola.hu még pervesztés nélkül, önként tette helyre valótlan állítását egy másik ügyben. Ám a későbbiekben – részben a Vác Online weboldalon közöltekre hivatkozva, részben az ott megjelentek alapján – a hírtv.hu és a Magyar Nemzet online változata, valamint az Origo nevű hírportál, valamint a HírTV Sajtóklub nevű műsora már bírósági döntés alapján lett arra kötelezve, hogy helyreigazítást közöljön.

Ugyanakkor nem a mostani az első pervesztése a Vác Online nevű oldalnak, idén nyáron egy olyan írása miatt marasztalt el jogerősen a Budapest Környéki Törvényszék, melynek hamis tartalmára alapozva az internetes lap a város irányítóit rögtön a címben „Alkalmatlan városvezetés” szóösszetétellel illette.

A legfrissebb elmarasztaló ítélettel újabb dokumentum bizonyítja a Vác Online tájékoztatási színvonalát, ráadásul ebben az ügyben már összesen közel negyedmillió forintos per- és illeték költséget is állnia kell a szerkesztőségnek. A valótlanságot tartalmazó cikket a weboldal főszerkesztője, Hujbert István írta.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 19., hétfő]

Megkezdődhet a sportcsarnok előtti út aszfaltozása

A szerződésnek megfelelően ma elkezdődött városunk egyik legrosszabb minőségű útjának rendbetétele. A sportcsarnok előtti Bán Márton utca aszfaltburkolattal ellátása – az időjárás függvényében – várhatóan az őszi szünetet követő iskolai újrakezdésre elkészül.

A felújítás fontosságáról Kászonyi Károly (Összefogás Vácért) elmondta: a sportcsarnok megközelíthetősége már hosszú évek óta jelentős balesetveszélyt rejt mind az ott edzést végzők, mind az oda testnevelés órára járók, mind az ott rendezett eseményekre látogatók számára. A kockaköves útburkolat állapota egyaránt sok bosszúságot okozott az autósoknak és gyalogosoknak. A választókörzet képviselője arra is felhívja a figyelmet, hogy a felújítás alatt mind a gyalogos-, mind a gépjármű forgalom előtt le lesz zárva az érintett terület.

A város az utak felújítására gépjárműadó-bevételt (mintegy 115 millió forintot) tervezett be az év elején, de a vírusra hivatkozva az állam már az év első felében elvonta ezt a forrást. Az önkormányzat kénytelen volt pár napja költségvetési átcsoportosítással fedezetet találni nem csupán a Bán Márton utca, hanem a Zöldfa utca és a Szent Mihály dűlő egy-egy szakaszának a felújítására is. A Bán Márton utcában és a Gombási út egy szakaszán dolgozó kivitelezőjével kötött szerződés szerint az előbbit több mint 12 millió, az utóbbit pedig 8,5 millió forint összegért újítják fel.

A városirányítást egy éve átvevő váci vezetés nagy hangsúlyt helyez a gyalogos és közúti közlekedés biztonságosabbá tételére. Önkormányzati, üzemeltetői és lakossági finanszírozásban megújult többek között a vasútállomás közelében lévő parkolási terület, a Zichy, az Istenmalmi és a Zöldfa utcai járda egy-egy része, a Duna-parti kerékpárút jelentős szakasza, továbbá a Gödöllői úton található vasúti átjáró útszakasza. Aszfaltréteget készíttettek a Nemzetőr úton és az Akó utca elhanyagolt részén, a Beniczky utca egy szakaszán, valamint kijavították a veszélyes úthibát a Csányi körút Honvéd utcai kereszteződésében és akadálymentessé tettek több járdavéget is.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 18., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – október 19. hétfőtől –az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Közélet [2020. október 16., péntek]

Megújul a Gombási út egy szakasza is

A legrosszabb állapotban lévő városi utak felújítási sorozatában elkezdődött a Gombási út Présház utca és Naszály utca közötti, igen kátyús, töredezett útszakaszának újraaszfaltozását előkészítő munka.

Az érintett deákvári körzetek képviselői üdvözlik a hosszú évek óta meglévő probléma megoldását. Tótváradi-Nagy Bence (Összefogás Vácért) tájékoztatása szerint a megkötött szerződés értelmében a kivitelező ezt a szakaszt 8,5 millió, a sportcsarnok előtti Bán Márton utcát pedig több mint 12 millió forint értékű munkával teszi rendbe. Rozmaring Sándor (Összefogás Vácért) pedig hangsúlyozta: az útjavítás költségéhez a DDC Kft. jelentős anyagi támogatást nyújt a városnak. A forgalomkorlátozással járó aszfaltozás az időjárás függvényében több hetet vesz majd igénybe.

Mint ismert, az idei helyben maradó gépjárműadót teljes egészében elvonta az állam és várhatóan a következő években sem számíthat az ebben az évben mintegy 115 milliós forrásra a város. Pedig ezt az összeget a váci utak felújítására tervezte be 2020-ban az önkormányzat. A kiesett finanszírozási lehetőség miatt átcsoportosítással kellett élni, így kerülhet sor a Gombási úti munkán kívül a Zöldfa utca és a Szent Mihály dűlő egy-egy szakaszának a felújítása mellett a Bán Márton utca aszfaltozására is.

A váci városvezetés kiemelt figyelmet fordít a gyalogos és közúti közlekedés biztonságosabbá tételére. Önkormányzati, üzemeltetői és lakossági finanszírozásban az utóbbi időszakban már megújult többek között a vasútállomásnál lévő parkolási terület, a Zichy, az Istenmalmi és a Zöldfa utcai járda egy-egy része, a Duna-parti kerékpárút jelentős szakasza, továbbá a Gödöllői úton található vasúti átjáró útszakasza. Aszfaltréteget kapott a Nemzetőr út és az Akó utca elhanyagolt része, a Beniczky utca egy szakasza, valamint több járdavég akadálymentesítése mellett kijavították a veszélyes úthibát a Csányi körút Honvéd utcai kereszteződésében.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 16., péntek]

Vasárnap lesz az októberi vásár

A Vác Piac Kft ezúton is értesíti az érdeklődőket, hogy Vác vásártér területén 2020. október 18-án 6-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt rendez.

Értesítik továbbá a lakosságot, hogy ugyanitt, minden pénteken 6-9 óráig állatpiacot tart.

A szervezők szeretettel várják a vásárlókat és az árusítókat is.


Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu
facebook.com/ váci vásár

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 15., csütörtök]

A váci bizottság támogatja a színházigazgatót

A többségében az állam által Vácra küldöttel ellentétben a váciakból álló szakbizottság a meghallgatása után – ellenszavazat nélkül – alkalmasnak tartja a színház ügyvezető igazgatói posztjára dr. Varga Katalint és javasolja a képviselő-testületi meghallgatását.

Erről az Emberi Kapcsolatok Bizottságának elnöke, Fehér Zsolt (Összefogás Vácért) adott tájékoztatást a tegnapi ülés után. Mint ismeretes, korábban egy olyan Vácra küldött grémium elé citálták a pályázót, melyben két olyan vezető is helyet kapott, akik tevékenysége alatti időszakra az intézményük működését az Állami Számvevőszék több pontban jogszabály ellenesnek mondta ki. Egyikük éppen az a Kis Domonkos Márk volt, akinek a váci színház élén folytatott tevékenységéről ezt megelőzően még az előző városvezetés által elrendelt belső ellenőrzés is jelentős szabálytalanságot tárt fel.

A váci színház kapcsán az elmúlt egy évben – egy, a kormánypártokhoz köthető helyi weboldal információira támaszkodva – több országos sajtótermék állított valótlant, mely után sajtóhelyreigazításra kötelezte őket a bíróság.

Most az egyik állami delegált nyilatkozott arról, hogy a váci teátrum szerinte elveszítheti kiemelt színházi státuszát. Mint dr. Varga Katalintól – aki az intézmény megbízott ügyvezetője – megtudtuk: a Váci Dunakanyar Színház ma is kiemelt státuszú és ennek megszűnését nem az intézmény, vagy a váci önkormányzat, hanem – az általuk tett sajtónyilatkozatok alapján – éppen a Kis Domonkos Márkot is felsorakoztató bizottság lebegtette be. Ugyanakkor jelenleg elismert intézmények, így a Játékszín, a Gyulai Várszínház, a Vidám Színpad, a Belvárosi Színház, a Margitszigeti Szabadtéri Színház, a Magyarock Dalszínház vagy a Váccal szomszédos Veres1 Színház sem rendelkezik kiemelt minősítéssel. Ennek ellenére jól működnek, kedveltek a közönség körében.

A váci teátrum igazgatójának kinevezése – mivel a színház működtetése a váci emberek pénzéből történik – a helyi képviselő-testület hatásköre. Ezen grémium döntését nem a korábbi, törvénytelenségeken kapott igazgató véleménye, hanem például a most elindult évad gazdag műsorkínálata és a már lezajlott előadásokon tapasztalt siker befolyásolhatja.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. október 15., csütörtök]

Reagálás a „nemellenzék” kritikájára

Az utcabútorok felszámolásán, kátyúzáson kívül semmilyen egyéb fejlesztés vagy beruházás nem történt – hangzott el a Váci Napló Online beszámolója szerint azon a sajtótájékoztatón, melyet a váci önkormányzati testületbe egy listás képviselőt bejuttató VVV Egyesület tartott. Csereklye Károly és Jakab Zoltán azt is megfogalmazta kritikaként, hogy a jelenlegi városvezetés nem tudott 60 milliárdos pályázati forrást szerezni a városnak.

A városvezetés reagálásában örömtelinek nevezte, hogy Csereklye Károlyék többek között azt is kijelentették: „ők nem ellenzékiek”. Ezt mindenki maga is megítélheti, hiszen a mostani szavakon túl ezt a tavalyi önkormányzati választási indulásuk is „bizonyítja”, mellyel a kormánypártok malmára hajtották a vizet. Igaz, eredménytelenül.

A Városháza megismerve a képviselő-testületből kimaradó, illetve az oda listán bejutó polgártársunk által elmondottakat, sajnálattal állapítja meg, hogy a kritikájukat minden bizonnyal az egy esztendő fejlesztéseit összefoglaló több oldalas anyag ismerete nélkül fogalmazták meg. Mint a városháza megfogalmazta: sokat dolgoztunk érte, hogy egy év alatt a váciak mindennapjaiba pozitív változásokat hozó szabályozásokat, fejlesztéseket és felújításokat indítsunk, illetve végezzünk el. Ha nem olyan választási ígéretet kérnének számon, amely nem hangzott el – például a „60 milliárdos pályázati pénz” –, akkor lenne miről értelmes párbeszédet folytatni.

A mai városvezetésnek a tiszta közéletről, a tiszta városról szólt a programja, és ennek megvalósítására kapott megtisztelő felhatalmazást egy éve. Ennek jegyében dolgozunk a következő években is – áll a reagálásban.

A városvezetés október 13-án, az önkormányzati választás egy éves évfordulóján tette közzé részletekbe menő beszámolóját az elért eredményekről, mely tájékoztatás itt olvasható:

vac.hu Közélet 2020. október 13.

www.facebook.com/vacvarosonkormanyzata/posts/2809336496057663

Feladó: Városháza