Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Hatósági [2018. június 20., szerda]

INGÓ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

DR. VÁRADY ÉS TÁRSA VÉGREHAJTÓ IRODA
Végrehajtói ügyszám:005.V.0038/2009/59

Az árverés részletei a csatolt fájlban találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ingo_hird.pdf

Hatósági [2018. június 15., péntek]

INGÓ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

DR. VÁRADY ÉS TÁRSA VÉGREHAJTÓ IRODA
Végrehajtói ügyszám:005.V.1062/2017/110

Az árverés részletei a csatolt fájlban találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ingo_20180615.pdf

Hatósági [2018. május 29., kedd]

INGÓ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

DR. VÁRADY ÉS TÁRSA VÉGREHAJTÓ IRODA
Végrehajtói ügyszám:005.V.3264/2013/148

Az árverés részletei a csatolt fájlban találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ingo_arveres_110.pdf

Hatósági [2018. május 11., péntek]

INGÓ ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

DR. VÁRADY ÉS TÁRSA VÉGREHAJTÓ IRODA
Végrehajtói ügyszám:005.V.2007/2017/109

Az árverés részletei a csatolt fájlban találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ingo_arveres109.pdf

DR. VÁRADY ÉS TÁRSA VÉGREHAJTÓ IRODA
Végrehajtói ügyszám:005.V.1307/2017/146

Az árverés részletei a csatolt fájlban találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ingo_arveres002.pdf

DR. VÁRADY ÉS TÁRSA VÉGREHAJTÓ IRODA
Végrehajtói ügyszám:005.V.3958/2013/169

Az árverés részletei a csatolt fájlban találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ingo_arveres0001.pdf

HIRDETMÉNY a bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli választásáról

A Köztársasági Elnök a bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli megválasztását 2018. április 5. és 2018. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi. CLXII.tv. (Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le, ennek megfelelően a következő általános ülnökválasztást a köztársasági elnök 2019. évben fogja kitűzni.

A soron kívüli bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.), valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) szabályozza.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg, ülnököt jelölni a Budapest Környéki Törvényszékre lehet.

Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
Valamint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnököket Pest Megyei Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a területi nemzetiségi önkormányzatainak képviselő-testületei választják meg.

Jelöltet állíthatnak:

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság:

• pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
• nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja (a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy ) szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek
jelölik.

Jelöltet állítani 2018. április 16. napjáig (hétfő) lehet!

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat (jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását).
A jelöltnek a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!

A szükséges nyomtatványok a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán (2600 Vác, Március 15. tér 11, 31. iroda) beszerezhetők, illetve letölthetők a www.vac.hu honlapról.

A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésőbb 2018. április 12. napján (csütörtök) 12:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán leadni.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján megtekinthető, vagy letölthető a www.vac.hu honlapról.

Letölthető dokumentumok:
- Tájékoztató
- A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
- Bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány
- Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

Vác, 2018. március 27.
Fördős Attila s.k.
polgármester

HIRDETMÉNY a bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli választásáról

A Köztársasági Elnök a bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli megválasztását 2018. április 5. és 2018. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi. CLXII.tv. (Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le, ennek megfelelően a következő általános ülnökválasztást a köztársasági elnök 2019. évben fogja kitűzni.

A soron kívüli bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.), valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) szabályozza.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg, ülnököt jelölni a Váci Járásbíróságra lehet.

Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Valamint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnököket Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Vác Város nemzetiségi önkormányzatainak képviselő-testületei választják meg.

Jelöltet állíthatnak:
- a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,

Jelöltet állítani 2018. április 12. napján (csütörtök) 12:00 óráig lehet!

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat (jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását).
A jelöltnek a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!

A szükséges nyomtatványok a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán (2600 Vác, Március 15. tér 11, 31. iroda) beszerezhetők, illetve letölthetők a www.vac.hu honlapról.

A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésőbb 2018. április 12. napján (csütörtök) 12:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán leadni.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján megtekinthető, vagy letölthető a www.vac.hu honlapról.

Letölthető dokumentumok:
- Tájékoztató
- A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
- Bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány
- Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

Vác, 2018. március 27.
Fördős Attila s.k.
polgármester

1