Vác.hu
  
KÖRNYEZETVÉDELMI CHARTA 2009.
Vác Város Környezetvédelmi Chartája hosszú fejlődés eredménye és sok ember munkájának összegzése, akiknek itt szeretnék köszönetet mondani.

Milyen alapelvek vezérelték az alkotókat?
„A környezet kérdése nem függ össze vallással, etikával vagy erkölccsel. Az ember a föld gyermeke, s ha Földanyánk eddig eltűrte is felelőtlenkedésünket, a klímaváltozással újabban már jelzi, hogy türelmének végére ért.”

A jövő generációinak védelmét, - melynek alappillérei a család, a környezetvédelem, az oktatás és az egészségügy – minden gazdasági helyzetben, minden választási ciklusban politikai eszméktől függetlenül szem előtt kell tartani.

Környezetünkről és annak kezeléséről nem lehet elkülönítve gondolkodni. A hatékony cselekvés csak akkor valósítható meg, ha környezeti gondolkodás hatja át a mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, beruházási, infrastrukturális valamint pénzügyi döntéseket egyaránt. El kell fogadni, hogy „nem az ember van a gazdaságért, hanem a gazdaság van az emberért”.

Környezeti kérdések megoldása csak minden érintett bevonásával lehetséges. A Charta ezért az önkormányzat, a lakosság, a társadalmi és gazdasági szervezetek összefogását, együttműködését, közös felelősségvállalását célozza az egészséges és tiszta környezet kialakítására és megóvására.

Vác városának vagyis minden polgárának vannak környezetvédelmi érdekei, tehát a Charta minden polgár akaratát tükrözni akarja, ezért célunk, hogy magában foglalja mindazt, ami egy élhető városhoz szükséges.

A legfontosabb alapelve a Chartának a partnerség, együttműködés, ezért lehetőséget biztosít minden váci polgárnak a civilszervezeteken keresztül, hogy alakítsa és védje környezetünket és lehetőséget biztosít minden üzemnek és szervezetnek, hogy büszkék lehessünk rá. Az ellentéteket sokszor a nem ismerés és az ebből fakadó bizalmatlanság szüli, ennek kiküszöbölésére szükséges, hogy az érintett felek ne ellenségnek, hanem egy városban élő, ugyanazért városért tevékenykedő, egymást megismerő partnernek tekintsék egymást.

Ezen alapelvek érvényesülésére adta áldását Vác Város Képviselőtestülete amikor párthovatartozástól függetlenül Vác Város Környezetvédelmi Chartáját elfogadta.


Vác, 2009. június 12.

Nahlik György
Környezetvédelmi Charta Elnöke


A teljes szöveg letölthető az alábbi linkről:

(2998 Kb)
Vác Város Környezetvédelmi Charta