Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. szeptember 22., kedd]

Megalakult a környezetvédelmi munkacsoport

Helyi szakemberekből álló környezetvédelmi munkacsoport alakult a Városházán. A környezet aktív védelmét szolgáló grémium a képviselő-testületnek, valamint a pénzügyi bizottságnak ad majd szakmai hátteret bizonyos döntésekhez, de céljaik közt szerepel a lakosság körében történő ismeretterjesztés is.

A csoport elnökévé Jess Kinga önkormányzati képviselőt, tanácsnokot, titkárává pedig Kondacs Krisztián környezetvédelmi referenst választotta az ötfős tagság.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 20., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – szeptember 21. hétfőtől szeptember 25., péntekig – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a hírhez mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
szelekutcaast.pdf

Közélet [2020. szeptember 17., csütörtök]

Váciak pénzén vágatna állami füvet a volt alpolgármester

Mokánszky Zoltán a Váci Napló internetes weboldalának tudósítása szerint az Ambró Ferenc utca mellett húzódó zöld sáv (képünkön) elhanyagoltságáról, valamint a deákvári vízfogó területéről beszélt szerdai sajtótájékoztatóján. A kormánypárti képviselő szerint a váciak egyes helyeken Csernobilban érezhetik magukat. Azt is panaszolta, hogy a deákvári vízfogónál nem a teljes területen végeztek fűkaszálást.

A városvezetés szerint talán jogos elvárás Mokánszky Zoltán felé, hogy vegye észre az elmúlt pár nap természetszépítő, környezetvédő, szemétszedő akcióit, kezdeményezzen ilyeneket, azokon vegyen részt. Az örömteli, hogy észrevette a vízfogónál végzett munkát. Alsóvárosra látogatva pedig megnézhetné a lakótelepi részek jelentős, évek óta el nem végzett kertészeti munkáinak pótlását.

De példamutatást részéről ezúttal is hiába vártak a váciak. Nem ment el a ligettakarításra, nem társult deákvári képviselőtársa, Tótváradi-Nagy Bence buszmegállót rendbetevő akciójához, és nem hallani arról, hogy akár egyetlen polgártársunknak segítene füvet nyírni, mint ahogy azt Vác egyik jelenlegi alpolgármestere tette.

Mokánszky Zoltán emlékezhetne rá, hogy alpolgármestersége idején is hasonló viszonyok uralkodtak Lajostelepen és a vízfogónál, mint amit most kifogásol.

A volt alpolgármester olyan ingatlan kaszálását kéri számon a városvezetésen, amely állami (MÁV) tulajdon vagy a vasúttársaság által kezelendő zöld terület. Márpedig az Ambró Ferenc utca a vasút felöli zöld része ilyen. Sajnálatos, hogy körzetében nem ismeri a tulajdon- és kötelezettségi viszonyokat. Az állam már így is százmilliós nagyságrendben vett el pénzt az önkormányzattól. Ha valóban a terület gazosságával van gondja a képviselőnek, akkor nem sajtótájékoztatót kellett volna tartania, hanem a MÁV-hoz fordulhatott volna. Helyette a Városháza most megteszi ezt.

A váciak várnak arra, hogy Mokánszky Zoltán visszafizesse azt az általa felvett milliós nagységrendű összeget, melyet a felügyelő bizottsági tagsága során törvénytelenül kapott. Mert a váci költségvetésnek ezekre a pénzekre is szüksége lenne az elvonások miatti nehéz gazdasági helyzetben. Amit csak tetéz Mokánszky úr alpolgármesterségének öröksége: a többszázmilliós tartozásállomány és ki nem fizetett számlák, melyek önmagukban is rendkívül komoly terhet róttak a költségvetésre.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 17., csütörtök]

Tartalmas bizottsági hét volt

Az éves munkatervben szereplő – ám több rendkívüli üléssel megszakított – nyári szünet után a hét első három napján ismét előre beütemezett tanácskozást tartottak a váci önkormányzat szakbizottságai. A következőkben ezek rövid összefoglalóját olvashatják.

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB)
Legelőször és a leghosszabban ezúttal is a város gazdasági életével foglalkozó grémium hozta meg döntéseit. A Molnár Nándor bizottsági elnök (Összefogás Vácért) által vezetett hétfői tanácskozáson a megtárgyalandó 20 napirendi pont közül csupán az ingatlanügyekkel foglalkozón belül 23 határozatot kellett hozni a bizottsági tagoknak. Ezeken túl egyetértettek a színház tavalyi mérlegével és idei üzleti tervével. Döntés született abban is, hogy az Eszterházy utcában lévő – legutóbb Aréna étteremként működő – helyiséget egy zenés klub kialakítását tervező vállalkozó bérelheti ki. A Közterület-Felügyelet tájékoztatójának tárgyalásakor Jess Kinga (Összefogás Vácért) belvárosi képviselő kérdésére elhangzott: gyakrabban ellenőrzik a közterületi viselkedést és szigorúbban büntetik az ott italozókat.

Elfogadásra javasolták a testületnek a helyi autóbusz közlekedés lebonyolítására vonatkozó pályázat tartalmát. Több településrendezést érintő anyag megtárgyalását követően az önkormányzati tulajdonú cégek felügyelő bizottságaira (FEB) vonatkozó ügyrend mikéntjét érintő javaslatot fogalmaztak meg a testületi ülésre. A folytatásban pedig következett az említett nagy mennyiségű ingatlanügy megtárgyalása és a rájuk vonatkozó döntések meghozatala. Többek között elvi hozzájárulásukat adták hat bérlő lakásvásárlási igényéhez, elbírálták a Park utcai ipari telephely bérletére vonatkozó pályázatot, valamint pályázatot írtak ki egy Földváry téri, egy főtéri és egy Deákvári főtéri helyiségre.

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság (PÜB)
Az előző napi GVB-ülés napirendi sorát megfelező számban kellett döntést hoznia kedden a pénzügyi kérdéseket megvitató bizottságnak, melyet az elnök, Kászonyi Károly (Összefogás Vácért) vezetett le. Elsőként kialakították az új Bursa Hungarica pályázat tartalmát, majd értékelték a városüzemeltetéssel foglalkozó tagvállalatok júniusi és júliusi tevékenységét. Kiderült: a korábbi évekből feltorlódott nagyszámú hibajegyben jelzett problémák jelentős részét sikerült az utóbbi időszakban rendezni. A PÜB is kialakította álláspontját az önkormányzati gazdasági társaságok FEB-ügyrendi menetére, majd az aktuális likviditási jelentés után az önkormányzat idei első félévi gazdálkodásáról benyújtott polgármesteri előterjesztést vitatták meg. Majd a most folyó gazdasági év költségvetésének módosításával is egyetértettek. Végül a reklámhordozókra vonatkozó új törvényi előírás – amely következtében újabb, több, mint 4 millió forintos bevételtől esik el a város – miatt a helyi adórendelet szövegének változtatására irányuló javaslat elfogadásával zárult a bizottsági ülés.

Emberi Kapcsolatok Bizottsága (EKB)
A szerdai tanácskozás nagy része – személyiségi okok miatt – olyan napirendi témákat foglalt magába, melyeket zárt ajtók mögött hoztak meg. A Fehér Zsolt (Összefogás Vácért) által vezetett bizottság nyílt ülésen meghatározta a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói posztjára kiírandó pályázat javasolt tartalmát, majd saját hatáskörben jóváhagyta az Idősek Otthona és Klubja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Az EKB is megtárgyalta a Bursa Hungarica pályázat kiírását, majd következtek a zárt ülésre bevitt előterjesztések. Ezek között több lakásbérleti szerződés megkötésére, illetve meghosszabbítására vonatkozó előterjesztés mellett a könyvtár igazgatói pályázatának véleményezése, illetve a Vác Város Szociális Munkáért elismerés odaítélésére vonatkozó javaslat megtárgyalása szerepelt.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervek szerint szeptember 23-án tartja meg soros ülését.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 17., csütörtök]

Következik a szeptemberi vásár

A Vác Piac Kft ezúton is értesíti az érdeklődőket, hogy Vác vásártér területén 2020. szeptember 20-án 6-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt rendez.

Értesítik továbbá a lakosságot, hogy ugyanitt, minden pénteken 6-9 óráig állatpiacot tart.

A szervezők szeretettel várják a vásárlókat és az árusítókat is.

Vác Piac Kft.

Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu
facebook.com/ váci vásár

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 16., szerda]

Szándékos rongálás a játszótereken – nyomravezetői díj

Az elmúlt három napban sorozatos, szándékos rongálások történtek az önkormányzati fenntartású városi parkokban, játszótereken. Padokat, hintákat, játszóeszközöket tettek használhatatlanná vandál kezek a Kálvin utcai játszótéren, a Duna-parton, a Damjanich téren, a Földváry téren és a Deákvári főtéren. Felvetődik annak a gyanúja is, hogy szervezett, előre kitervelt károkozásról van szó.

Matkovich Ilona felvette a kapcsolatot a váci rendőrkapitánnyal és ismeretlen tettes(ek) ellen feljelentést tesz. Felkérte továbbá a polgárőrséget, illetve a Közterület-felügyelet munkatársait, hogy a város hasonló közterületeit fokozott figyelemmel ellenőrizzék.

A polgármester ezúton is felkéri a váci polgárokat, amennyiben hasonló rongálást tapasztalnak, azt a városházi zöldszámon – 06 80 890 020 – azonnal jelentsék be, ugyanakkor a balesetveszélyessé vált, vagy megrongált eszközökhöz ne nyúljanak hozzá, hogy a hatóságok nyomokat rögzíthessenek. Egyúttal a nyomravezetőnek az önkormányzat 100 ezer forint nyomravezetői díjat ajánl fel.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 16., szerda]

Dunakanyar Színház: az új évad előadásaival nyitnak a fiatalok felé

A lehető legszigorúbb járványbiztonsági intézkedéseket bevezetve, a fiatal színházkedvelő közönség megnyerésének szándékával magas színvonalú előadásokkal kezdi az őszi évadot a megújult Dunakanyar Színház – hangzott el az intézmény évadnyitó sajtótájékoztatóján.

A Dunakanyar Színházzal együttműködő Orlai Produkció vezetője a város fiataljait is szeretné megszólítani. Orlai Tibor szerint ennek egyik első lépéseként a tehetséges fiatal rendező, Horváth János Antal fog rendezni több darabot is. A producer hangsúlyozta, hogy a színházi élet krémjét hozzák el Vácra (a többi közt Hernádi Juditot, Gálvölgyi Jánost és Udvaros Dorottyát), és ez a munka igazolni fogja a Dunakanyar Színház újjászületésének létjogosultságát.

Matkovich Ilona polgármester azt hangsúlyozta, hogy az önkormányzat fenntartásában működő intézmény élére sikerült alkalmas ügyvezetőt és művészeti vezetőt találni, az Orlai Produkcióval létrejött együttműködés pedig rövid és hosszú távú hasznot is hoz a Dunakanyar Színháznak. A városvezető abban bízik, hogy a művészet szabadságának biztosításával az intézmény előbb-utóbb találkozási ponttá válik a kultúra iránt érdeklődő környékbeliek számára.

A város vezetése korábban többször hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy a vírushelyzet közepette se kelljen tartani az esetleges megbetegedésektől. Varga Katalin ügyvezető igazgató a sajtótájékoztatón részletesen ismertette a biztonsági előírásokat – köztük a maszkviselésre és az ültetésre vonatkozó szabályokat is – amelyek az előadásoktól függően változhatnak. Az önkormányzat ezen felül maszkokkal és ózongenerátorokkal segíti az intézmény fertőtlenítését. Amennyiben a járvány súlyosbodik, és elrendelik a kulturális intézmények bezárását: a meghirdetett őszi évad eseményei az újranyitás után lesznek megtartva. A koronavírusban megbetegedett nézők jegyei sem vesznek kárba, azokat egy másik, későbbi előadásra becseréli a színház.
Ugyanakkor Molnár Bence művészeti vezető szerint a koronavírus az előadások többségét nem veszélyezteti, egyedül a határon túli vendégelőadások sorsa függhet a jövőbeni kormányzati döntésektől.

***

A színházi évad szeptember 25-én Hernádi Judit zenés estjével indul. Ezt szeptember utolsó napján egy Mroľek-dráma, az Emigránsok bemutatója követi. Október 4-én a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház előadása, egy hétre rá a gyermekek részére a kaposvári Bábszíntér Vitéz László darabja szerepel a műsoron. Októberben Misi mókus kalandjai elevenednek meg egy bábelőadáson, a felnőtteket pedig dráma, színmű és vígjáték is várja majd.

A teljes tervezett repertoár képeinkre kattintva tekinthető meg.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 14., hétfő]

Sok szeretettel köszöntjük a 100 éves Magdi nénit

Ma ünnepli születésének 100. évfordulóját Zemplényi Ernőné (született: dr. Major Magdolna). A kivételesen jeles évforduló alkalmából megszervezett családias ünnepségen önkormányzatunk nevében Kiss Zsolt alpolgármester és Hegyvári Ágnes, a Polgármesteri Hivatal munkatársa köszöntötte az ünnepeltet, és adta át az írásos miniszterelnöki üdvözlete mellett a váci önkormányzat virágcsokrát.

Az elmúlt évszázad történelmének nagy pillanatait átélt Magdi néni a negyvenes években költözött Vácra vasútmérnök férjével. Mivel akkor már hat éve gyógyszerészként dolgozott, előbb az akkor még a bírósággal szembeni, majd ennek áthelyezése után a Zöldfa utcai alsóvárosi patikában tevékenykedett. Nagyon sok gyógyszerész tanulót segített tanulmányaiban. Ugyan 1979-ben nyugdíjas lett, de még 12 évig segítette munkájával kollégáit. Igen eredményes munkájáért három évvel ezelőtt a Semmelweis Egyetemen platinaoklevelet vehetett át.

Az ünnepelt igazi gyógyszerész családban született, három gyermeke, két unokája és egy dédunokája van. Egy tavalyi baleset miatt jelenleg kerekesszékbe kényszerül, ezért ma már együtt él egyik lányával, Zsuzsával. Mindig aktív, mozgékony volt, ezért nehezen éli meg mozgásának mostani kötöttségét. Ugyanakkor ma sem szed semmilyen orvosságot, csupán vitaminokat.

A meghitt jubileumi ünnepségen családja, barátai, ismerősei, tanítványai mellett a megyei gyógyszerészkamara elnöke és önkormányzatunk nevében Kiss Zsolt alpolgármester köszöntötte
Minden váci polgár nevében szívből gratulálunk Zemplényi Ernőné dr. Major Magdolna 100. születésnapja alkalmából és kívánunk neki még szerettei körében, egészségben eltöltött sok-sok boldog esztendőt!

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 13., vasárnap]

Tájépítész-hallgatók vizsgálják a város zöldfelületeit

Folytatják a város fafelmérését, újratervezik a Munkácsy-parkot és vizsgálják az ártéri tanösvényt a Szent István Egyetem tájépítész hallgatói, akik egyhetes szakmai gyakorlatukat töltötték Vácon.

A fiatalok a Munkácsy parkot tanulmányozva alternatívákat dolgoznak ki a terület átalakítására annak érdekében, hogy az jobban szolgálhassa a pihenni vágyókat. Elvégzik az ártéri tanösvény ökológiai és állagvizsgálatát is, amely szükséges a tanösvény látogathatóvá tételéhez. A fiatalokat Matkovich Ilona polgármester, Jess Kinga önkormányzati képviselő, tanácsnok és Bíró György környezetvédő tájépítész fogadta a Városházán.

A Szent István (akkor Kertészeti) Egyetem Tájvédelmi Karával még 1996-ban kötött együttműködési megállapodást Vác önkormányzata. Ennek értelmében a város szakmai feladatokat biztosít a diákoknak, akik cserébe szakirányú elméleti segítséget nyújtanak az itt élők számára. A közös munka eredményeképp jött létre a többi közt a Gyadai tanösvény, a sződligeti kerékpáros pihenő, valamint elkészültek a helyi védettségű természetvédelmi területek kezelési tervei is.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 13., vasárnap]

A zöldhulladék begyűjtése következik

A szelektív hulladékok elszállítását követő héten (szeptember 14-től szeptember 18-ig) ezúttal a zöldhulladékot viszik el házhoz menő rendszerben a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai.

A levágott növények az erre rendszeresített zöld zsákban helyezhetők ki. A faágas, fásszerű növényi hulladék kötegelve is elszállításra kerül, de ezen esetben be kell tartani az előírásokat: maximum 1 köbméter térfogatú, 1,5 méter hosszú és legfeljebb 6 cm átmérőjű gallyak tehetők ki, amelyeket legalább egy helyen össze kell kötni.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcalissttzoldd.pdf

<<   1 2 3 4 5 ...  33   >>