Vác.hu
  

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Önt önkormányzatunk hivatalos alportálján, ahol az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján közzéteendő közérdekű adatokat hozzuk nyilvánosságra.

Vác Város Önkormányzat Váci Polgármesteri Hivatala

   Közérdekű adatok

1, Szervezeti, személyzeti adatok
1.1, Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1, Elérhetőségi adatok
1.1.2, A szervezeti struktúra
1.1.3, A szerv vezetői
1.2, Felügyelt költségvetési szervek
1.3, Gazdálkodó szervezetek
1.4, Közalapítványok
1.5, Lapok
1.6, Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
1.7, Költségvetési szervek
1.8, A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége
1.9, A közfeladatot ellátó szerv, szervalapító határozata, alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
1.10, A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
1.11, A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
2, Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1, A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2, Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3, Közszolgáltatások
2.4, A szerv nyilvántartásai
2.5, Nyilvános kiadványok
2.6, Döntéshozatal, ülések
2.7, A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8, Pályázatok
2.9, Hirdetmények
2.10, Közérdekű adatok igénylése
2.11, Közzétételi listák
3, Gazdálkodási adatok
3.1, A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1, Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2, Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3, Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4, A működés eredményessége, teljesítmény
3.1.5, Működési statisztika
3.2, Költségvetések, beszámolók
3.2.1, Éves költségvetések
3.2.2, Számviteli beszámolók
3.2.3, A költségvetés végrehajtása
3.3, Működés
3.3.1, A foglalkoztatottak
3.3.2, Támogatások
3.3.3, Szerződések
3.3.4, Koncessziók
3.3.5, Egyéb kifizetések
3.3.6, Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.7, Közbeszerzés


   Archív adatok
1, Szervezeti, személyzeti adatok
2, Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3, Gazdálkodási adatok


   Legutóbb frissült információk:

3.2.3 A költségvetés végrehajtása 2021-03-02 14:25:26
3.2.3 A költségvetés végrehajtása 2021-03-02 13:15:47
3.3.2 Támogatások 2021-03-02 13:02:05
3.3.1 A foglalkoztatottak 2021-03-02 11:22:07
3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 2021-02-24 11:43:04