Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

A Váci Polgármesteri Hivatal részére 3 darab kulcsból álló kulcscsomót adtak le.

A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni lehet Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon.


Vác, 2018. 08. 16.


Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

A Váci Rendőrkapitányság a Váci Polgármesteri Hivatal részére egy fekete színű Huawei típusú mobiltelefont adott át, amelyet a váci stadionnál 2018. 08. 11-én találtak.

A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni lehet Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon.

Vác, 2018. augusztus 16.


Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2018. augusztus 17., péntek]

Pályaépítési munkák 3.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2018. szeptember 1-jétől 2018. szeptember 2-ig Vác - Balassagyarmat vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, illetve Vác – Diósjenő állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a sötétített alappal megjelölt menetrend szerint.

2018. szeptember 8-án, 2018. szeptember 15-én és 2018. szeptember 21-től 2018. szeptember 23-ig Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmények tartalmazzák.

MÁV-START Zrt.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hirdetmeny_nagymaros_szob.pdf
hirdetmeny_diosjeno.pdf

Közélet [2018. augusztus 17., péntek]

Pályaépítési munkák 2.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2018. szeptember 3/4-től 2018. szeptember 7/8-ig, 2018. szeptember 9/10-től 2018. szeptember 14/15-ig, 2018. szeptember 16/17-tól 2018. szeptember 20/21-ig és 2018. szeptember 24/25-től 2018. október 7/8-ig Rákosrendező – Rákospalota-Újpest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

MÁV-START Zrt.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Hirdetmeny_71_Rakosrendezo-Rakospalota-ujpest_0903_1008.pdf

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2018. augusztus 31-én Vác - Verőce állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2018. szeptember 1-től 2018. szeptember 2-ig Vác - Verőce állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2018. szeptember 3-án Vác-Verőce állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2018. szeptember 3/4-től 2018. szeptember 7/8-ig, 2018. szeptember 10/11-től 2018. szeptember 14/15-ig, 2018. szeptember 17/18-tól 2018. szeptember 20/21-ig és 2018. szeptember 24/25-től 2018. október 7/8-ig Rákosrendező – Rákospalota-Újpest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2018. szeptember 8-tól 2018. szeptember 9-ig és 2018. szeptember 15-től 2018. szeptember 16-ig Nagymaros – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmények tartalmazzák.

MÁV-START Zrt.

Közélet [2018. augusztus 16., csütörtök]

Lakossági tájékoztató légi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018 augusztus 22. napján, a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.

Tartaléknapok: a főnapot követő 2 nap

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:
Légi irtás esetén: CORATRIN, Mosquitox 1 ULV Forte, Aqua K-othrin ULV

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Feladó: Városháza

Közélet [2018. augusztus 16., csütörtök]

A rendkívüli testületi ülésről jelentjük

Augusztus 13-án rendkívüli ülést tartott az önkormányzati képviselő-testület, s a döntéshozók az egyik legfontosabb feladatként rendeletet alkottak a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról, illetve ezzel összefüggésben módosították a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló korábbi rendeletet.

A rendeletalkotás indoka: A "Főutca - Főtér projekt" megvalósulása következtében az önkormányzat korlátozott forgalmú övezeteket jelölt ki. Ezek köre később tovább bővült, valamint az ezen területekre történő önkényes behajtás megakadályozása érdekében süllyedő oszlopokat szereltek fel. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján pedig szükségessé vált az érintett városközponti területek használati rendjének rendeleti szintű újraszabályozása.
A testület hozzájárulást adott ahhoz, hogy a Váci Waldorf Alapítvány (mint adós) bankhitel felvétele kapcsán a Vác 1620/7 helyrajzi számú ingatlanra 60.000.000,- Ft tőke és annak valamennyi járuléka erejéig első ranghelyen az ingatlant terhelő jelzálogjogot és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztessen be.
A vonatkozó törvényi előírás értelmében a helyi közösségi közlekedési szolgáltatást megrendelő települések augusztus 21-ig pályázatot nyújthatnak be az üzemeltetési, támogatási költségek csökkentése érdekében. A pályázatnak az önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát is tartalmaznia kell a helyi szintű feltételek biztosítására vonatkozóan. A rendkívüli ülésen ezt a határozatot is elfogadták a döntéshozók.
Fördős Attila polgármester előterjesztése alapján, költségvetési forrás felszabadításával fedezetet biztosított a testület a Kosdi út - Deákvári fasor - Telep utcai kereszteződés körforgalmú csomóponttá fejlesztésének folytatásához, továbbá a Kosdi út - Jávorszky sétány kereszteződés forgalombiztonságának növelését szolgáló tervezett beruházás terveinek elkészíttetésére.
Az önkormányzat részéről nincs akadálya a Waitzen Klasszik Veteránjármű Egyesület szeptember 1-re tervezett rendezvényének, a képviselő-testület ugyanis felhatalmazta a polgármestert az autófelvonulás útvonalának illetve az esemény Duna-parti pihenő helyszínének biztosítására vonatkozó engedély-kérelem jóváhagyására.

***

Hirdetmény

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 13.-i rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 30/2018.(VIII.14.) sz. rendeletalkotás – a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról.
A szabályozás elsősorban az övezetek igénybevételének jogcímét, a behajtás rendjét szabályozza annak érdekében, hogy a területeken a megjelenő gépjármű forgalom a
lehető legkisebb mértékű legyen, a várakozás (parkolás) a területen megszűnjön, illetőleg időtartama minimálisra csökkenjen.
- 31/2018.(VIII.14.) sz. rendeletmódosítás – a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló
31/2016.(VII.15.) sz. rendeletről.
A korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet újraszabályozása vált szükségessé, mely által a rendelet kiegészül a korlátozott
forgalmú övezetekbe történő behajtás rendjével kapcsolatos együttélési szabályokkal.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.


Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Feladó: Városháza

Közlemények [2018. augusztus 15., szerda]

Tájékoztató a Központi Címregiszterről

Magyarországon számos címadatokat nyilvántartó rendszer működik a közigazgatásban. A 2015. január 1-jén működését megkezdő Központi Címregiszter létrehozásának célja az, hogy a különböző nyilvántartásokat egyetlen nyilvántartásban egyesítse, valamint az adatok pontosságát biztosítsa. A nyilvántartás naprakészen tartásáról az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, mint címképzésért felelős szerv gondoskodik.
A központi címregiszterről és a címképzésről szóló 345/2014. (XII.23.) kormányrendelet az új címek létrehozásán túl a különböző nyilvántartásokban eltérő elemekkel rendelkező címek felülvizsgálatáról is rendelkezik.
A Váci Polgármesteri Hivatalban a város jegyzőjének nevében a központi címregiszter naprakészen tartásáról az Igazgatási Osztály, új címek képzéséről, valamint a meglévő címadatok felülvizsgálatáról az Építési Osztály továbbá a Műszaki Osztály gondoskodik.

A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a t. lakosság megértését és együttműködését.

A címkezeléssel érintett címek listája a mellékelt dokumentumban a közzétételtől számítva egy hónapig megtekinthető.

Tájékoztató a 2015. január 1-től érvényben lévő Központi Címregiszterrel kapcsolatos címkezelési eljárásról emelet-ajtó tekintetében:

A központi címregiszter és címkezelésről szóló, 2015. január 1-től hatályba lévő 345/2015 (XII. 23.) számú kormányrendelet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki címképzésért felelős szervként. Emellett előírja a címképzési szervnek az illetékességi területen található címek felülvizsgálatát.

A jelenlegi gyakorlat szerint, amennyiben a Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán olyan címre kérnek bejelentkezést, melyet a Címnyilvántartás nem tartalmaz (vagy csak részben tartalmazza a tulajdoni lapon feltüntetett címet), a cím felülvizsgálati eljárás alá esik, melynek befejeztéig a bejelentkezés nem lehetséges.

Az újonnan képzett, illetve felülvizsgálat alá eső címek esetében a fenti kormányrendelet címképzésre vonatkozó előírásai az irányadóak, melyek szerint társasházaknál emelet-ajtó meghatározása esetén a jegyző a tulajdonos vagy a tulajdonosi közösség javaslatának megfelelően képzi a címet.

Tehát abban az esetben, ha egy adott címre nem sikerült a bejelentkezés emelet-ajtó probléma miatt, szükséges a lakás helyrajzi száma és a helyrajzi számhoz tartozó cím igazolása (emelet-ajtóra vonatkozóan is).
Amennyiben az alapító okirat nem tartalmazza a két adat egymáshoz rendelését (tehát a konkrét lakás helyrajzi számának és a pontos, emelet-ajtóval ellátott címének egy helyen történt rögzítését), abban az esetben a címképzéshez elengedhetetlenül szükséges a tulajdonosi közösség javaslatának benyújtása a jegyző felé közgyűlési határozat formájában.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
cimregiszter_julius.pdf

Téli rezsicsökkentésről szóló igénybejelentés

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Az igénybejelentésüket Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztályán nyújthatják be (2600 Vác, Március 15. tér 11.).

A benyújtási határidő: 2018. október 15.

Az igénybejelentő nyomtatvány mellékletként letölthető, valamint átvehető személyesen a Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztályán (37-es, 39-es szoba) ügyfélfogadási időben.

Fördős Attila sk.
polgármester

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
nyomtatvany_friss.pdf

Közélet [2018. augusztus 15., szerda]

Országos Állat- és kirakodóvásár Vácon

Vác, Vásártér területén 2018. augusztus 19-én vasárnap, 6-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt tartunk.

Továbbá tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy minden pénteken 6 órától állatpiac van a vásártéren.

Szeretettel várjuk a vásárlókat és az árusítókat is.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu
www.facebook.com/váci vásár

Feladó: Városháza