Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. április 28., kedd]

Nem ismétlődhet meg a színházi pénzek felelőtlen költése

Kompromisszumos megoldásként – sok tárgyalást követően – nemrég önkormányzatunk arról döntött, hogy a Váci Dunakanyar Színházat az állammal közös fenntartásban kívánja működtetni. Azonban ezen döntés után a törvényi feltételeken a város számára kifejezetten hátrányosan módosítottak, valamint, a szakminisztérium által megküldött, a közös működtetés részletes feltételeit tartalmazó együttműködési megállapodás olyan korlátozó feltételeket szab, melyek elfogadása esetén az önkormányzat az őt megillető alapvető jogkörökről kényszerülne lemondani. Ezen diktátumok elfogadása esetén városunk lényegében átadná az államnak a színház irányítására vonatkozó legfontosabb döntéseket.

A képviselői eskühöz híven és az önkormányzati választás eredményben mérhető elvárásának megfelelően ki kell állnunk az önkormányzati alapjogok védelméért, a valós települési önrendelkezésért és az alkotóművészek szabadságáért is. A testület feladata az, hogy a város szellemi és anyagi vagyonával felelősen rendelkezzen, amelyet nem szolgál az, ha a saját intézményünket érintően a munkáltatói, irányítási vagy ellenőrzési jogköröket kiegészítő finanszírozásért cserébe az államnak vagy a minisztériumnak adjuk át. Éppen ezért – akárcsak Budapest a kiválasztott intézményeit – a város önállóan fogja működtetni a színházat.

Vác színháza a márciusi igazgatóváltásig sok szabálytalansággal működött, ezeket az új önkormányzat felállásáig sorra elnézték az illetékesek. Többször nem fordulhat elő ebben a városban, hogy egy igazgató tízmilliós nagyságrendben kössön saját magával, hozzátartozóival – vagy ezek cégeivel – szerződéseket. A váci közpénzek felelőtlen költése ellen önkormányzatunk mindent megtesz, ám a városi befolyás gyengítése esetén ezek feltárására és megakadályozására a színház esetében sem rendelkeznénk a kellő eszközökkel.

Fenntartói felelősségünk a színház működését a helyi közönség igényeihez és kulturális, művelődési ambícióihoz szabni, amelyhez nem állami beleszólás, hanem helyismeret, lokálpatrióta elkötelezettség és helyi felelősségvállalás szükséges.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 28., kedd]

Megnyílik a Váci Éléstár

A váci önkormányzat felügyeletével a Jószomszéd Hálózat szervezésében megnyílik a Váci Éléstár. Az elsősorban csomagolt tartós élelmiszereket, tisztító és tisztálkodási szereket váró kezdeményezés közreműködésével nélkülöző családok, egyedülálló szülők, idősek, betegek és munkanélküliek életén kívánnak segíteni.

Az adományozásra minden héten szerdán 13 és 16 óra között a Madách Imre Művelődési Központban (Vác, dr. Csányi L. krt. 63.) lesz lehetőség.

Kérjük, aki teheti, segítsen a rászorulóknak!

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 27., hétfő]

Főtéri behajtás: ideiglenes rend szerdán és csütörtökön

Tájékoztatjuk a gépjárművezetőket, hogy a Március 15. téri két süllyedő henger környezetében lévő burkolat garanciális javítására április 29-30-án (szerdán és csütörtökön) kerül sor. Ez idő alatt a Széchenyi utca végén lévő, behajtást gátló kőbabák eltávolításra kerülnek, így a Főtér gépjárművel a Széchenyi utca felől lesz elérhető az arra jogosultak számára.

Felhívjuk továbbá a közösségi közlekedést igénybe vevők figyelmét, hogy a menetrend szerinti buszok e két napon terelő útvonalon közlekednek és több megállót nem érintenek. Az útvonal megtekinthető mellékletünkben.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
elterere.pdf

Közélet [2020. április 27., hétfő]

A váciak fogorvosi ellátásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható 2020. április végéig munkanapokon 8 és 12 óra között.

A törvényi előírások alapján ilyen esetnek számít:
• a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),
• a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),
• a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,
• a szájüregen belüli tályog megnyitása,
• a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,
• a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,
• állkapocs-ficam visszahelyezése,
• a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.
• a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint
• bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).

A váci fogorvosok következő napokra érvényes beosztási rendje, elérhetősége, rendelési ideje képeinken.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 26., vasárnap]

Zöldhulladékos hét következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – április 27. hétfőtől május 1. péntekig – a zöldhulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A levágott növények az erre rendszeresített zöld zsákban helyezhetők ki. A faágas, fásszerű növényi hulladék kötegelve is elszállításra kerül, de ezen esetben be kell tartani az előírásokat: maximum 1 köbméter térfogatú, 1,5 méter hosszú és legfeljebb 6 cm átmérőjű gallyak tehetők ki, amelyeket legalább egy helyen össze kell kötni.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcalisst.pdf

Közélet [2020. április 25., szombat]

Jelentős ügyekben döntött a polgármester

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 40/2020. (III.11.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel rendeletmódosításokról és különböző előterjesztésekhez benyújtott Határozati javaslatokról döntött.

Több döntés előtt kikérte a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak javaslatait, véleményét is. Az alábbiakban a polgármesteri döntések közül a legfontosabbakat ismertetjük.

Kórházfejlesztés
A Jávorszky Ödön Kórház területén tervezett rendelőintézeti és más fejlesztések érdekében ezúttal módosítás történt a Helyi Építési Szabályzatban, a Településszerkezeti Tervben és lezárult a partnerségi egyeztetési eljárás.

Bérleti díj engedmények
A járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került, önkormányzati tulajdonú helyiséget bérlő vállalkozások díjcsökkentési kérelmeire az önkormányzat támogatói csomagot dolgozott ki. Ezen javaslat értelmében a bérlők nagy részének 2020. márciusában, áprilisában és májusában a bérleti díj 30 %-át, júniusában 50 %-át, júliusában 90 %-át kell csak befizetni. Az év további részére a szerződésben megállapított díjat kell megfizetniük. A kérelmek elbírálása során nagy részben ezt a megoldást kínálja az önkormányzat azon bérlőknek, kik korábban nem halmaztok fel tartozást.

Elfogadott beszámolók
Elfogadásra került a 2019-es ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés, amely még nem tartalmazza a Váci Dunakanyar Színház pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálatáról szóló, valamint a képviselők felügyelőbizottsági díjazására vonatkozó nemrégiben elkészült összegzéseket.

Elfogadásra került továbbá a
- tavalyi év gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok végrehajtásáról benyújtott beszámoló,
- a városi költségvetés előző évi teljesítéséről készített előterjesztés,
- az aktuális likviditási jelentés.

A polgármester egyetértett az aktualizált 2020-as költségvetésről elkészített előterjesztéssel is. Ezek szerint az idei büdzsé főösszege 234 millió forinttal nőtt és főösszege közel 7 milliárd 760 millió forint.

Akadálymentes postai bejárat
Városvezetői döntés értelmében megoldódhatnak a fennálló problémák: a váci központi postánál kialakítható lesz az akadálymentes bejárat.

További határozatok
1. Több ingatlan- illetve lakásügyben született döntés.
2. Technikai átvezetés után módosult az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata.
3. Elutasításra került egy internetes oldal (vaconline.hu) jogtalan címerhasználat miatt kiszabott közigazgatási bírsága ellen benyújtott fellebbezés.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 24., péntek]

Váci kijárási korlátozások április utolsó hétvégéjére

Vác polgárainak védelme érdekében a város polgármestere a kormány által elrendelt kijárási korlátozásokon kívül április 25. (szombat) nulla órától április 26. (vasárnap) éjfélig az alábbiakat rendelte el.

1. Vác közterületein, közparkjaiban, parkolóiban csoportosan tartózkodni – 3 főt meghaladó létszámban – tilos, ez alól kivételt képeznek az egy háztartásban élő személyek. Az állampolgárok kötelesek a legalább másfél méteres távolság megtartására.

2. Lezárják a Vác, Liszt Ferenc sétány Hegyes torony előtti, az Ady Endre sétány Fürdő utcai kereszteződésétől tartó, a József Attila sétányon lévő, valamint a Szentháromság téren kijelölt várakozóhelyeket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy – másik, hatályban lévő rendelet szerint – a város területén mindenhol tilos a zöldterületen történő parkolás!

3. A város közigazgatási területén lévő kerékpárutakat kizárólag váci lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők használhatják.

4. A piacon és a helyi termelői piacon a védőmaszk viselése mindenkire nézve kötelező. A vendéglátóipari egységek előtti szabad területen kötelező a legalább másfél méteres távolság betartása.

5. A Rendelet végrehajtását a Váci Rendőrkapitányság és a Váci Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete ellenőrzi, a Rendeletben foglaltak megsértése esetén szabálysértési bírság kiszabásának van helye.

A rendelet teljes szövege megtalálható weboldalunk Rendelettárában.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 23., csütörtök]

Az önkormányzat senkit sem bocsátott el

A koronavírus miatt kialakuló válság eredményeképp a város bevétele több száz millió forinttal csökken már idén is, miközben a védekezésnek lassan tízmilliós nagyságrendű költsége van. Látva a tarthatatlan helyzetet még márciusban fordult levélben Vác Város Önkormányzata Rétvári Bence országgyűlési képviselőhöz, akitől azt is kérte, hogy a 754 munkavállaló érdekében biztosítson az állam – más területhez, például a futballistákhoz hasonlóan – legalább járulékkedvezményt.

Az önkormányzat segélykérése után nemhogy állami segítséget nem kapott Vác, de még gyengítették is azzal, hogy a kormányzat elvett 115 millió forintnyi gépjárműadót a város pénzéből. Ezen felül több tízmilliós bevételkiesést jelent a parkolás ingyenessé tételével és az idegenforgalmi adó elengedésével kapcsolatos kormányzati döntés is. És ne feledjük: az előző városvezetés százmilliós nagyságrendű tartozásállományt és ki nem fizetett számlát hagyott hátra, mely rendkívül komoly terhet rótt a költségvetésre!

Vác a kormányzati elvonások miatt sem mehet csődbe! Nem állhat le a szemétszállítás, nem szűnhet meg a város takarítása, működni kell a távhő és melegvíz szolgáltatásnak, a helyi buszközlekedést is működtetni kell, a polgármesteri hivatalnak intéznie kell a közigazgatási feladatait. Mindezt a váciak érdekében teszi, így a nem váciakat szolgáló saját költségeken faragni kell. A város nem tudja tovább átvállalni más önkormányzatoktól a különböző területekre eddig váci közpénzből biztosított forrásokat. A környező településeknek nyújtott minden nem kötelező szolgáltatásunkat felülvizsgáljuk.

A váci önkormányzat több mint 700 dolgozóért felelős, akiknek munkahelye az állam hozzáállása miatt veszélybe került, lévén a válság közepette segítség helyett elvették a város bevételeinek meghatározó részét.

Több munkavállalónknak a kormányzati elvonások és a bevételek kiesése miatt nem tudjuk biztosítani eddigi ellátásukat, így állásidőt kellett számukra elrendelnünk.

A váciak októberben arra szavaztak, hogy szeretett városuk végre felelős vezetést kapjon. A koronavírus-helyzetet súlyosbító kormányzati megszorítások dacára az önkormányzati intézményekben mindeddig nem volt elbocsátás. Azon dolgozunk, hogy erre ne is kerüljön sor.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 23., csütörtök]

Ózongenerátoros fertőtlenítő a váci idősotthonnak

Sajnálatos tény, hogy a koronavírus a legveszélyesebb hatását az idősebb generációra fejti ki. Különösen probléma ez ott, ahol nagy számban vannak jelen zárt térben a magasabb életkorú személyek. Naponta halljuk, hogy az idősotthonokban milyen nagy arányú a fertőzöttség. Ennek váci megjelenését igyekszik megakadályozni városunk önkormányzata, amely több ózongenerátort vásárolt.

Ezek egyikét, az egy körben 90 nm-es helyiséget fertőtleníteni képes készüléket szerdán délután adta át a helyi Idősek Otthona és Klubja számára Matkovich Ilona polgármester és Ferjancsics László alpolgármester.

Az átadás előtt Szmolár Attila igazgató vázolta az idősek elhelyezésére szolgáló önkormányzati intézmény fertőzés megelőzésére szolgáló lépéseket. Mint elmondta: a szigorú feltételeknek és azok következetes betartásának köszönhetően nem fordult még elő a mintegy másfélszáz ellátott és dolgozó között fertőzöttség. Miután röviden ismertették a készülék működését és hatásmechanizmusát, Matkovich Ilona nyújtotta azt át az igazgatónak.

A polgármester újságírói kérdésre elmondta: az eddig megvásárolt négy ózongenerátor közül egyet az orvosi alapellátás intézményei számára rendszeresítettek pár hete, a másik három az önkormányzati intézményekben használják majd fertőtlenítésre.

Mint beszámoltunk róla – annak ellenére, hogy kormányzati forrást nem biztosítottak a megnövekedett feladatok ellátására – az önkormányzat az alapellátásban dolgozó egészségügyiseknek, az önkormányzati intézményekben dolgozóknak és a kórháznak is sok védőeszközt biztosított már, ezek sorába illeszkedik ezeknek a készülékeknek a beszerzése is. Ez az által is vált lehetővé, hogy nagyon sokan fizettek már a Vác Város Önkormányzat által nyitott adományszámlára, melynek számlaszáma 11742094-15395429-10330009. Az eddig beérkezett és a jövőben befizetendő összegeket ezúton is tisztelettel megköszöni városunk önkormányzata.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. április 20., hétfő]

A járvány jelenlegi váci adatai

Tisztelt Váci Polgárok!

Az önkormányzat jelentős anyagi és emberi erőt mozgósított a járvány terjedésének lassítása érdekében. Sokat tettünk, sok intézkedést hoztunk időseink és más, különösen veszélyeztetett polgártársunk megvédése érdekében. Azonban ennek ellenére tisztán kell látni, hogy a koronavírus fertőzés Vácon is jelen van.

Úgy érzem, hatékonyak azon intézkedések és figyelemfelhívások, melyeket munkatársaim és önkéntesek végeznek: városunk lakosainak döntő többsége megértette a kéréseinket, vigyáz a saját és mások egészségére is. A váci helyzettel kapcsolatos találgatások viszont elvonják a figyelmet, rontják a közhangulatot.

Ennek elkerülése végett ezennel megosztom azon adatokat, melyek polgármesterként a rendelkezésemre állnak. Fontos kiemelni, hogy a váci vagy más kórházakban esetleg ellátott koronavírus fertőzöttek adataival nem rendelkezünk, így azokat mi nem tudjuk közzétenni, adatsorunkban ezek nem szerepelnek.

Látható, hogy a koronavírus Vácon is jelen van. Arra kérek mindenkit, tartsa be a járványügyi intézkedéseket, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk városunkra.

Matkovich Ilona
polgármester

Feladó: Városháza

<<   1 ...  13 14 15 16 17 ...  28   >>