Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. január 30., csütörtök]

Előtérben a nyílt pályáztatás

A meghirdetett takarékos városüzemeltetés, a vállalkozásbarát prioritások megvalósítása érdekében az új városvezetés a közel egy évtizedes Fördős-Mokánszky-Pető érához képest lényegesen több nyílt pályázatot kíván kiírni.

Mint azt Kiss Zsolt alpolgármester elmondta, több ok is szól amellett, hogy a korábban jellemző meghívásos pályáztatást sok esetben felváltsa a város működését biztosító beszerzéseknél a széleskörben meghirdetett, nyílt pályázati forma. Ennek előnye, hogy a kiírás lényegesen több piaci szereplőhöz juthat el, tiszta verseny alakulhat ki, mely hatására csökkenhetnek az árak. Ennek nyomán akár áruhoz, akár szolgáltatáshoz olcsóbban juthat hozzá a város, megvalósítható egy takarékosabb üzemeltetés. Valamint, így több váci vállalkozás értesülhet a lehetőségekről, és indulhat el a váci beszerzéseken.

Emlékezetes, hogy az utóbbi években Vácott többek között az ELIOS-os ügyekben, vagy éppen a színház százmilliós nagyságrendű felújításánál is meghívásos pályáztatás zajlott. De például így kapott kormánypárti képviselő jelentős megbízást a város egyik cégétől.

A már az új prioritások figyelembevételével elindított pályázatok – melyeket a hivatalos önkormányzati weboldal (vac.hu) Pályázatok rovatában is megtalálnak az érdeklődők – közül a Váci Városfejlesztő Kft. felhívja a figyelmet például a mélygarázs felügyelet és takarítás ellátására, a hulladékgyűjtő edényzetek beszerzésére, a Virágos Vác növénybeszerzésére és a Váci Hírnök nyomdai előállítására már közzétett kiírásokra.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 28., kedd]

Váci döntővel zárult az idei Kölcsey Ferenc szónokverseny

Ebben az esztendőben is a váci Városháza adott otthont a Kölcsey Ferenc szónokverseny döntőjének. A pont egy évtizede a „Minden morzsa számít” Közösségépítő és Segítő Egyesület által létrehozott, kétfordulós vetélkedés néhány éve már határon túli fiatalokat is megszólít.

A verseny elődöntőinek helyszíne az idei évben Vaja, Sárospatak, Vác, Budapest, Szeged és Révkomárom volt. A döntő a versenyek sorában a 30. volt, melyre 16 versenyzőt juttatott be az őszi elődöntők fordulóinak zsűrije. Az első feladatra – melynek témája a jobbágyfelszabadítás egyik formája, az örökváltság volt – már a verseny előtt felkészülhettek a fiatalok.

A második kör témáját a helyszínen ismerték meg a versenyzők: negyedórás felkészülést követően 3 perces időkeretben kellett támogatóan vagy éppen lebeszélően érvelni a 3D-s nyomtatású húsok majdani táplálkozási szerepéről.
A zsűri – melynek tagja volt prof. Dr. Jánosi Zoltán a Kölcsey Társaság korábbi elnöke, Tallián Mariann színművésznő, Konfár Mónika pályaorientációs szakember, Inotay Gergely Ábel alpolgármester, Guth Zoltán kommunikációs vezető, Turek Miklós színművész és Kölcsey leszármazottként Fáy Péter - döntése alapján a váci önkormányzat által is támogatott verseny legjobbjai:
1. Dzama-Demjén Péter, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákja.
2. Fehér Regina, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója.
3. Oláh Gellért, a Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma diákja.

Az esemény lehetőséget adott a szervező egyesület által alapított „A magyar kultúra szolgálatáért” díj átadására is, melyet Gergely Zsolt vehetett át.
A váci program ünnepi ebéddel, múzeumlátogatással, valamint belvárosi sétával zárult.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 27., hétfő]

Megszűnt kiskapu: a lakásbérlőnek nem lehet ingatlana

Ingatlantulajdonos a jövőben nem lehet önkormányzati lakás bérlője vagy lakója – ez az egyik legfontosabb eleme azon ingatlangazdálkodásra vonatkozó rendeletmódosításnak, melyet a váci képviselő-testület a januári ülésén fogadott el.
Városunkban több, mint 400 olyan lakás van, melyet tulajdonosként bérbe ad az önkormányzat. Az eddigi szabályozás alapján csak a szociális alapon kiadott lakásoknál, és csak a bérlőre vonatkoztatva zárták ki a bérlés lehetőségéből azokat, akik saját ingatlantulajdonnal rendelkeztek. A mostani rendeletmódosítást követően viszont már sem a bérlő, sem házastársa, sem a lakásba költöző hozzátartozók egyike sem rendelkezhet lakóingatlan, építési telek vagy üdülő tulajdonjogával.
A szabályozás a szociális, a költség és a piaci alapon bérbeadott önkormányzati lakásokra egyaránt vonatkozik. Tudni kell azt is, hogy a bérleti jogviszony teljes ideje alatt teljesíteni kell ezt, vagyis, ha valaki közben tulajdont szerez, elveszíti jogát a bérlésre. Ferjancsics László alpolgármester a változtatásról elmondta: erre a visszaélések megszüntetése, a kiskapuk bezárása miatt volt szükség, valamint a módosított jogszabály a rászorultság és a társadalmi igazságosság elvét is erősíti.
A már hatályba lépett, a szabályozás egységesítését is eredményező módosítást 12 képviselő fogadta el, Manninger Péter, Pető Csilla és Pető Tibor nem szavazta meg.
Vácon jelenleg egy átlagos szociális bérlakás díja 10 ezer forint körüli, az önkormányzati „piaci alapon” bérbe adott lakásokért 30 ezer forint közeli összeget kell fizetni a bérlőknek. Ugyanakkor egy átlagos, 50 négyzetméteres, magántulajdonú lakás havi bérlete ma már 70-130 ezer forintba kerül.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 27., hétfő]

Kétszer is életre keltek a hangjegyek

Egyetlen napon kétszer is megtelt a Madách Imre Művelődési Központ színházterme a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar (korábbi nevén Váci Szimfonikus Zenekar) újévi koncertjére.
Az előadások során Farkas Pál karmester köszöntötte a publikumot, és elmondta, hogy 36 éve innen indult útjára a zenekar, Vác az együttes bölcsője. S bár szinte minden nap máshol, sőt gyakran határainkon túli városokban is koncerteznek, mégis az a legnagyobb öröm a muzsikusok számára, amikor a váci közönségnek játszhatnak.
A sokszínű előadáson természetesen felcsendültek Strauss-keringők, valamint híres opera- és operettrészletek, melyeket Denk Viktória, a Magyar Színház művésznője és Bot Gábor, a szolnoki Szigligeti Színház színésze, valamint Manuel Betancourt Camino, mexikói operaénekes adott elő.
A műsorban elhangzó operett- és musicalslágerekkel a Madách Színház művészei: Simon Boglárka és Jenei Gábor táncos-komikus páros, továbbá Ress Hajnalka szórakoztatták a közönséget. A hangjegykoktélból a modernebb zenei élmény sem hiányzott. Az est fináléjában megjelent a modern, ám immár klasszikusnak mondható könnyűzene is: diszkóslágerektől az Abba-dalok egyvelegéig.

Fotó: Szabó Ferenc

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 24., péntek]

F E L H Í V Á S kitüntetési javaslattételre

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a váci fogyatékossággal élő emberek érdekében tartósan kiemelkedő tevékenység elismerésére minden évben „A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért” kitüntető címet adományoz.
A kitüntetés adományozására bárki javaslatot tehet. A javaslatokat - részletes írásos indokolással – minden év január hó 31. napjáig lehet benyújtani a Váci Fogyatékosügyi Tanács elnökének. Személyesen az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjénél - Mohácsiné Dim Rita - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 40-es irodában, e-mail-es formátumban pedig: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban lakossági fórumot tart.
- A Jávorszky Ödön kórház kiterjesztett területének rendezési terv módosítása – partnerségi egyeztetési dokumentáció
- Hatályos HÉSZ módosítása a 4397/1; 7002/2; 7002/8; 0360/41-43 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában - partnerségi egyeztetési dokumentáció.


A lakossági fórumra a Madách Imre Művelődési Központ Kamaratermében 2020. január 30-án 15.00 órától kerül sor.

A témákkal kapcsolatos előzetes egyeztetési dokumentációk megtekinthetők a város honlapján a „Hivatal” menüpont „Partnerségi egyeztetések” cím alatt. További információ nyújtására ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztályán (114/B) is van lehetőség.

A Jávorszky Ödön kórház partnerségi egyeztetési dokumentációját az alábbi linken közvetlenül is el lehet érni:
http://czsz.hu/vac_2020/htm/vac.htm
azonosító: vac
jelszó: Vac2020

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 24., péntek]

A Városháza vendége volt a cseh nagykövet

Folytatva a városvezetés hazai és külföldi kapcsolatfelvételeket szorgalmazó találkozóit, csütörtökön délben a Városházán fogadta Csehország magyarországi nagykövetét a váci polgármester. A megbeszélés eredményeként már a közeljövőben erősödhetnek városunk csehországi kapcsolatai, különös tekintettel az Otrokovicével fennálló testvérvárosi együttműködésre.
A Matkovich Ilonával folytatott beszélgetése során kiderült, hogy Bial Tibor cseh nagykövet polgármesterünkhöz hasonlóan külkereskedelmi diplomával rendelkezik. Mivel anyanyelvi szinten beszél magyarul az eszmecsere végig a mi nyelvünkön folyt. A közvetlen tárgyalásokat a nagykövet úr már nem sokkal a magyar önkormányzati választás után kezdeményezte, melyhez nagy segítséget nyújtott a váci szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke, dr. Alt Gyula is.
A megbeszélések során teljes volt az egyetértés, hogy mélyíteni kell Vác és Otrokovice együttműködését, a két város között fennálló szerződést gyakorlati tartalommal kell megtölteni. Elsősorban a fiatalokat céloznák meg a kapcsolatok kiszélesítésében. Bial Tibor ismertette azokat a lépéseket, melyekkel nyitottságra törekszenek. Példaként említette, hogy közös rendezvényeket szerveznek azon települések képviselőinek bevonásával, akiknél testvérvárosi kapcsolat áll fenn. Megegyeztek abban is, hogy a közös történelmi múlt jelenkori ápolásával mindkét fél szerencsésnek tartja például a barokk Vác Mária Terézia korát idéző eseményeinek ismételt felelevenítését.
Matkovich Ilona váci polgármester és Bial Tibor, Csehország nagykövete végül megállapodott abban, hogy a mostani kapcsolatfelvételt az adott területek szakértőinek bevonásával a közeljövőben részletes elképzelésekkel, tervekkel bővítik ki.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 23., csütörtök]

A Magyar Kultúra Napja városunkban

Idén is a Madách Imre Művelődési Központ színháztermében került sor a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó díjkiosztó ünnepségre és gálára.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-i keltezésű Himnusz-kéziratára emlékezve hazánkban 1989-től tartják meg a Magyar Kultúra Napját. Az idei váci ünnepség kapcsán KÖTELÉK címmel megnyílt a váci művészek alkotásaiból az Emeleti Galériában megrendezett sokszínű kiállítás, majd a színházteremben az ünnepi gálán a Himnusz eléneklését követően Bognár Szilvia énekművész és Kónya István lantművész előadása következett. Az ünnepség szónoka Inotay Gergely volt.
Az alpolgármester Dsida Jenő nemzetféltő hangulatú verssorait idézve erősítette meg: a magyarság baljós történelmi eseményei ellenére a művészet alkotó óriásainak is hála – a mostanság dívó, művelődésellenes tendenciákat legyőzve – a magyar kultúra hazánk egyik mozgatórugója, ékköve. A helyi művelődésért is felelős városvezető büszkeséggel említette meg városunk igen magas nívójú, a váciakat sokszínűen kiszolgáló kulturális palettáját és a Kultúra Magyar Városának Kölcseyhez méltó művészeti életét.
Ezt követően a város művelődési díjainak átadása következett. Az elismeréseket Matkovich Ilona polgármester, Fehér Zsolt szakbizottsági elnök és Mohácsiné Dim Rita osztályvezető adta át:
- „Vác Város Közművelődését segítő munkáért” kapott elismerést: Ribainé Zeller Piroska, a Katona Lajos Könyvtár munkatársa;
- a „Vác Város Művelődéséért” díjat Németh Árpád festőművész vehette át;
- „Vác Város Művészeti Díja” kitüntetésben részesült: Cs. Nagy Ildikó zongoraművész és Karánsebessy Balázs, a Váczi Néptáncegyüttes vezetője;
(A díjazottak méltatása mellékletünkben megtalálható.)

Az ünnepélyes percek után Patrik Judit és Toldi Tamás műsora aratott nagy sikert, majd a Magyar Kultúra Napja váci ünnepsége a Szózat közös eléneklésével zárult.

Fotó: Sándor Lajos

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
mknmeltatas.pdf

Közélet [2020. január 22., szerda]

Múzeumi épületek kerülhetnek városi tulajdonba

Mint ismeretes – mintegy fél évszázados megyei üzemeltetés után – a váci Tragor Ignác Múzeum 2013. januárjától ismét helyi önkormányzati működtetésben van. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) még tavaly tavasszal kereste meg az előző városvezetést azzal, hogy a már városi vagyonkezelésben lévő, de még állami tulajdonú ingatlan és tárgyi állományt át kívánja-e venni saját tulajdonba.
A nemrégiben ismételt megkeresés érkezett az MNV-től, azt tudakolva, mi a szándéka a városnak a kérdésben. Miután az új városvezetés áttekintette a múzeumi feladatellátáshoz rendelt ingatlanvagyon helyzetét, Matkovich Ilona polgármester előterjesztésében a január 21-i testületi ülésen döntés született az ingyenes tulajdonba vételről.
Eszerint Vác a Tragor Ignác Múzeum Zrínyi utcai központi épületét, a Katona Lajos utcai Görög templom kiállítóhelyét, illetve a tervezett új múzeum telkét és a Káptalan utcában lévő, egykori Hincz Gyűjtemény ingatlanát szeretné Vác saját tulajdonba kapni. Nem kívánja a város átvenni a Széchenyi utcában a múzeum régészeti kiállítótermeként szolgáló középkori pincét.
Az erről szóló határozati javaslatot a testület kérdés és vita nélkül, egyhangú szavazással fogadta el.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. január 21., kedd]

Megtartotta idei első ülését a képviselő-testület

Vita nélkül, egyhangúlag meghozott döntések mellett éles viták is tarkították Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének idei első munkaülését. A reggel nyolc órakor kezdődő, és a nyílt ülés tekintetében délben befejeződő tanácskozáson minden mandátummal rendelkező képviselő jelen volt.

Szomorú pillanatokkal indult a munkanap: a jelenlévők egyperces csenddel emlékeztek a nemrég elhunyt testnevelőre, edzőre, a Pro Urbe díjas Szikora Gyulára.

A napirendi sort megelőzően a szokásos beszámolók mellett áttekintették a folyamatban lévő beruházások aktualitásait, majd az előterjesztők kérésére elhalasztották pár, januárra betervezett téma megvitatását. A Váci Városfejlesztő Kft. közbeszerzési, illetve versenyeztetési szabályzatának technikai jellegű módosítása után a cégcsoport által benyújtott ingatlanértékesítési ügyekben született döntés.
A likviditási jelentés elfogadását a városi büdzsé szokásos frissítése követte, majd egyetértettek a törvényi szabályozás miatt kötelező építésügyi igazgatási feladatok járásnak történő átadásának mikéntjével. A város kezdeményezi négy, jelenleg is vagyonkezelésében lévő múzeumi épület tulajdonba vételét. Elfogadták a hat, Vácott megalakult nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési szerződés tartalmát, majd ingatlan elővásárlási ügyekben hoztak döntéseket.
Néhány pontban módosították, illetve egységesítették a városi tulajdonú bérlemények hasznosításáról szóló rendeletet, így például a jövőben lakástulajdonnal rendelkezők nem pályázhatnak önkormányzati lakásra. Ezt követően három, ellenzéki oldalról érkezett önálló képviselői indítvány került megvitatásra.

A kormánypártiak három olyan előterjesztéssel próbálkoztak, melyek célja a kétharmados többségű új városvezetés kötelezése volt. Polgármesteri bocsánatkérést, és egy, a törvényi szabályozással összhangban álló utasítás visszavonását is kérték. Ezek közül egyik sem kapott többségi egyetértést. Elfogadásra került viszont Fehér Zsolt képviselő azon kezdeményezése, hogy a hivatal nyújtson jogi segítséget azoknak a képviselőknek, akik nem voltak tisztában azzal: a polgármester nem alkothat rendeletet. Kiderült: az előző városvezetés által a polgármesteri hivatal vonatkozásában létrehozott szervezeti és működési szabályzat több helyen korlátozóbb a Fidesz-KDNP által most támadott polgármesteri utasításnál.
Rozmaring Sándor javaslatára határozatban szólították fel az előző két ciklus alpolgármestereit (Pető Tibort és Mokánszky Zoltánt): kérjenek bocsánatot a váciaktól azért, mert a multifunkcionális sportcsarnok megvalósítása ügyében még a megvalósíthatósági tanulmány sem készült el. Valamint, Tótváradi-Nagy Bence kérésére tájékoztatást kértek az előző 9 év gazdasági ügyeket intéző alpolgármesterétől (Pető Tibortól) arra, hogy milyen tárgyalásokat folytatott 2010-től miniszterekkel és államtitkárokkal. Inotay Gergely javaslatára elfogadták: a polgármester levélben forduljon a szakminisztériumhoz és a MÁV-Start illetékeséhez, jelezve feléjük a vasúttal történő utazás aktuális problémáit.

Mokánszky Zoltán több költségvetési javaslatot adott be, melyeket nem fogadtak el. Azonban támogatták, hogy a volt alpolgármester adjon választ arra: vajon a felsorolt problémák megoldásáért mit tett az elmúlt 3, illetve 9 évben.
A folytatásban határozatban szólították fel bocsánatkérésre Mokánszky Zoltán képviselőt, mivel korábban felesleges kiadásnak nevezte azt a főtéri feltárást, melynek eredményeként a Szent Mihály templom romjai és értékes tárgyak kerültek felszínre. A testület szorgalmazza, hogy a képviselő a jövőben felkészültebben tegye meg javaslatait.

A napirend utáni hozzászólás nem volt és az új képviselői kérdések is jobbára regionális problémákat tartalmaztak.
Ezt követően zárt ajtók mögött a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről és a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól szóló tájékoztatóról volt szó és több, parkolási büntetéssel kapcsolatos fellebbezést is elutasítottak.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az éves munkaterv szerint legközelebb 2020. február 19-én ülésezik, amikor várhatóan elfogadják Vác idei költségvetését is.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  23 24 25 26 27   >>