Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. március 15., vasárnap]

Döntéselőkészítő megbeszélés a váci gyermekintézményekről

Matkovich Ilona kezdeményezésére március 15-én vasárnap délután a Városházán a koronavírus miatt meghozandó szükséges döntésekről egyeztettetek a városvezetők az érintett intézmények vezetőivel.

A tanácskozáson egyetértés alakult ki abban, hogy a mostani helyzetben a gyermekek és minden váci polgár egészségének megőrzése, a járvány megelőzése kell, hogy prioritást élvezzen mind az önkormányzati intézmények, mind a város vezetőinek döntéseiben. A hétfőn megalakuló Helyi Operatív Törzs által kidolgozandó intézkedésterv alapján – az országos veszélyhelyzet miatti felhatalmazása miatt – a polgármester jogosult a szükséges döntéseket meghozni. Ezek érintik majd a gyermekintézmények működésén túl a helyi kulturális intézmények, továbbá az önkormányzati szervezetek, gazdasági társaságok, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati rendjét mindaddig, amíg fennáll a korlátozó szabályozások indoka.

A polgármesteri utasításokat Matkovich Ilona március 16-án hétfőn sajtótájékoztatón fogja ismertetni.

Kérjük, kísérjék figyelemmel további híreinket!

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 15., vasárnap]

Hétfőn jár le az adóbefizetési határidő!

Felhívjuk a tisztelt váci adófizetők figyelmét, hogy a törvényi előírások szerint a helyi adókötelezettségek aktuális befizetési határnapja március 16., hétfő.

A cégek és a vállalkozások az építmény- és iparűzési adójukat már csak elektronikus úton tudják intézni, viszont a mintegy 15 ezer magántulajdonos, vagy egyéni vállalkozó postai úton – idén mintegy két héttel a befizetési határidő előtt - kapta meg a csekket. Az éves kommunális adó, gépjárműadó, illetve az érintettek esetében az építményadó és az iparűzési adó befizetésére küldött kitöltött csekkeket legkésőbb március 16-án, hétfőn lehet befizetni.

Az eddigiekhez hasonlóan az éves adóösszegek befizetése két részletben történhet. A kommunális adó és a gépjárműadó mértéke nem változott, tudni kell viszont, hogy utóbbi esetében csak a befizetett összeg 40 %-a marad az önkormányzatnál. Kérjük, figyeljenek arra is, hogy ha valaki az éves adóra vonatkozó csekkek közül csak az első határidőre kötelező befizetést tette/teszi meg, őrizze meg az ősszel esedékes második részlet befizetésére már most megkapott csekket.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 15., vasárnap]

Városvezetői tisztelgés szabadságharc emléke előtt

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel városunkban sem tartották meg az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett nyilvános megemlékező rendezvényeket. Ugyanakkor a váci polgárok nevében március 15-én délelőtt önkormányzatunk vezetői néma főhajtás mellett koszorúkat helyeztek el a helyi emlékhelyeknél.

Elsőként a Báthori utcai Petőfi-házra kerültek fel a tisztelet virágai, majd a Kossuth téri szobornál koszorúzott Matkovich Ilona polgármester, valamint Kiss Zsolt, Inotay Gergely és Ferjancsics László alpolgármester.

A városvezetők ezt követően a ligeti Honvéd emlékműnél hajtottak fejet a szabadságharc hősei előtt, majd az alsóvárosi temetőben helyezték el a megemlékezés virágait a váci csatában életüket vesztett honvéd áldozatok sírhelyénél.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 14., szombat]

Polgármesteri tájékoztató a gyermekintézményekről

A néhány napja kihirdetett veszélyhelyzet, illetve a március 14-i kormányrendeletekben ismertetett országos hatáskörű döntések figyelembevételével városunk polgármestere a következőkről tájékoztatja városunk polgárait.

„A március 14-én kihirdetett kormányrendelet értelmében az önkormányzati bölcsődék és óvodák működésének szabályozását a települési önkormányzatok hatáskörébe utalták. Ezt figyelembe véve hétfőn reggel egyeztetés lesz a helyi operatív törzzsel és az intézmények vezetőivel az önkormányzati óvodák és bölcsődék március 17-től visszavonásig érvényes bezárásának mikéntjéről. Hétfőn még minden óvodában és bölcsődében dolgozni fognak az óvónők, dadák. Ugyanakkor kérem, aki teheti, hétfőn se vigye már az intézményekbe a gyerekeket.

Az önkormányzati gyermekintézményekben a hét első munkanapján minden munkatárs felveszi a munkát, a megjelenésben akadályozott dolgozók erről értesítik a közvetlen felettesüket. A gyermekek száma alapján döntenek az intézményvezetők az intézményi munkatársak további feladatellátásáról. Hétfőn arról is tájékoztatást adunk, hogyan oldjuk meg az óvodákban, bölcsődékben az ügyeletet.

Tájékoztatom továbbá a váciakat, hogy a helyi operatív törzsnek javasolni fogom a kulturális intézményeink bezárását és az ügyfélfogadási idő további csökkentését.

Ismételten felkérem városunk polgárait, hogy továbbra is fegyelmezetten, saját, családja és környezete érdekében felelősségteljes magatartással segítse a koronavírus megelőzését.” – szól Matkovich Ilona polgármester tájékoztatója.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 14., szombat]

Új zászlókkal is tiszteleg a város 1848 emléke előtt

Mint ismeretes, az elrendelt országos veszélyhelyzet miatt – megelőzendő a koronavírus fertőzést – Vácott is elmaradnak a Nemzeti ünnep alkalmából tervezett nyilvános események. A város azonban az elmúlt éveknél díszesebb környezetben tiszteleg a forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Városunk vezetői az ismert emlékhelyeken koszorúzással és főhajtással emlékeznek azokra, akik életüket áldozták 1848-49-ben hazánk szabadságáéért. A tisztelgéshez hozzátartozik, hogy a Nemzeti ünnep előtt a városban rendbe tették a közparkokat és megtisztították az emlékműveket. Ezenkívül az utakat is ünnepi díszbe öltöztetik.

Erről Inotay Gergely alpolgármester elmondta, hogy igyekeztek megváltoztatni az évek során egyre gondozatlanabbnak és szegényesebbnek ható közterületi zászlózást is. „A város 150 új zászlót vásárolt. Ezek műanyagrudas, illetve farudas, kandeláberekbe helyezhető zászlók. Ezekkel is szeretnénk egy kicsit ünnepélyesebbé tenni a külsőségeket és olyan szakaszokra is kihelyezni zászlókat, amelyek az elmúlt években elmaradtak.” – nyilatkozta az alpolgármester a váci televíziónak.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 13., péntek]

FELHÍVÁS Váci Katedra Díj javaslattételére

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő pedagógiai munka elismerésére „Váci Katedra” kitüntető címet adományoz.

A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 63/2013. (XII.13.) sz. rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén működő valamennyi nevelési-oktatási intézményre, azok pedagógiai alapfeladatait ellátókra.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással a Váci Tankerületi Központ, a Váci Szakképzési Centrum a Képviselő-testület tagjai és Vác Város Önkormányzat fenntartása alá tartozó óvodák vezetői.

A javaslatokat 2020. április 15-ig lehet benyújtani Fehér Zsoltnak az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökének címezve.

Személyesen: a javaslatok az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjénél - Mohácsiné Dim Rita - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 40-es irodába.
E-mail-es formátumban pedig: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntető címet a Pedagógus Nap ünnepségen a polgármester adja át.

Vác, 2020. március 13.

Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 13., péntek]

FELHÍVÁS elismerés javaslattételére

Az önkormányzat által működtetett nevelési- oktatási intézményekben, továbbá az egyéb váci székhelyű nevelési- oktatási intézményekben kiemelkedő munkát végző, adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére Vác Város Önkormányzat „Vác Város oktatást segítő munkáért” elismerő címet adományoz.

A díj adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással a Váci Tankerületi Központ, a Váci Szakképzési Centrum, a Képviselő-testület tagjai, valamint Vác Város Önkormányzat fenntartása alá tartozó óvodák vezetői.

A javaslatokat 2020. április 15-ig lehet benyújtani Fehér Zsoltnak az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökének címezve.
Személyesen: a javaslatok az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjénél - Mohácsiné Dim Rita - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 40-es irodába.
E-mail-es formátumban pedig: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.
A kitüntető címet a Pedagógus Nap ünnepségen a polgármester adja át.

Vác, 2020. március 13.
Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2020. március 13., péntek]

F E L H Í V Á S pedagógus kitüntetés javaslattételére

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelés, oktatás terén eredményes tehetséggondozó, felzárkóztató munkát végző pedagógusok elismerésére „Vác Város Tehetséggondozásért” kitüntetést adományoz.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással a Váci Tankerületi Központ, a Váci Szakképzési Centrum a Képviselő-testület tagjai, valamint Vác Város Önkormányzat fenntartása alá tartozó óvodák vezetői.

A javaslatokat 2020. április 15-ig lehet benyújtani Fehér Zsoltnak az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökének címezve.
Személyesen: a javaslatok az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjénél - Mohácsiné Dim Rita - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 40-es irodába.
E-mail-es formátumban pedig: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.
A kitüntető címet a Pedagógus Nap ünnepségen a polgármester adja át.

Vác, 2020. március 13.
Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Közélet [2020. március 13., péntek]

Sportlétesítmények bezárása, korlátozott ügyfélfogadás

A koronavírus miatt kihirdetett országos veszélyhelyzetben Vác Város polgármestere saját hatáskörben a következő utasításokat adta ki.
Holnaptól – 2020. március 14-től – visszavonásig a váci sportintézmények (uszoda, sportcsarnok és stadion) zárva tartanak.

A Váci Városfejlesztő Kft. ügyfélfogadási rendje 2020. március 16-tól visszavonásig – beleértve a Parkolási részleget is – a következőkre módosul:
hétfőn 14-18 óráig
szerdán 8-12 és 14-16 óráig.
A pénteki ügyfélszolgálat szünetel.

Az ügyfélszolgálati időben az erre szolgáló irodákban és annak előterében csak egy ügyfél tartózkodhat, a többiek az udvaron várakozhatnak.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati rendje:
hétfő: 14-18 óráig
szerda: 8-12 és 13-16 óráig.
Az ügyfélfogadás ideje alatt a hivatalos helyiségben ügyintézőnként egy ügyfél tartózkodhat.

A Váci Távhő Kft. ügyfélfogadása: hétfőn 7-19 óráig, szerdán 8-12 óráig, pénteken itt sincs ügyfélfogadás.

Matkovich Ilona ezúton is kéri a váci polgárokat az utasítások betartására és a további fegyelmezett, felelősségteljes magatartásra.


A polgármesteri utasítás mellékletünkben megtekinthető.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utasitaspolg.pdf

Közélet [2020. március 13., péntek]

Tartalmas szakbizottsági tanácskozások

Az elfogadott munkarend szerint március 18-án, szerdán reggel 8 órától tartja következő ülését Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A tanácskozás előkészítéseként, illetve a saját hatáskörben meghozandó döntések végett e hét első három napján ült össze a három szakbizottság tagsága.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hétfői ülése 20 napirendi témában, az ingatlanügyek között pedig tízet is meghaladó számú esetben tett javaslatot a plenáris ülésnek, illetve hozott döntést. A bizottsági tagok a város környezeti állapotáról benyújtott anyag esetében részletesebb előterjesztést kértek. Egyetértettek viszont öt városi rendelet módosítására vonatkozó elképzeléssel és a testületnek elfogadásra javasolták azokat. Két kérelem elfogadása mellett nem járultak hozzá, hogy útrészeket adjanak el magántelkek bővítéséhez. Felosztották a legutóbbi értékvédelmi pályázat támogatási keretét és héttagú Közlekedési Munkacsoportot hoztak létre. A folytatásban előbb nyílt ülésen – majd a törvényi előírások szerint egyes esetekben már zárt ajtók mögött – ingatlanügyekben hozott döntésekkel fejezték be a bizottság márciusi ülését.

Kedden a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tartotta meg tanácskozását. Elsőként a jegyző által a tavalyi adóigazgatási feladatok ellátásáról benyújtott beszámoló került terítékre, majd javasolták a képviselő-testületnek, hogy az adóerősség miatt a város által a központi költségvetésből meg nem kapott 600 millió forintos összeg egy részére adjon be kérelmet az önkormányzatok részére biztosított pályázatra. A holdingos cégek januári munkájáról szóló előterjesztés megvitatása és elfogadása után egyetértettek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről szóló anyag tartalmával és elfogadásra javasolták a 14 támogatott egyesület és szervezet által az összegek felhasználásáról benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolókat is.

A sort szerdán az Emberi Kapcsolatok Bizottságának munkarend szerinti ülése zárta. Elsőként meghallgatták a levéltári igazgatói feladatkörre kiírt pályázat két jelentkezőjét és mindkettőjük esetében javasolták a testületi meghallgatást is. Megfogalmazásra került a színház ügyvezető igazgatói pályázatának szövegezése, melyet a plenáris ülésen fogadhatnak el és ezt követően kerül kiírásra a nyílt pályázat. Három önkormányzati kulturális intézmény (könyvtár, levéltár, múzeum) 2019-es szakmai beszámolója és idei munkaterve is bizottsági egyetértést nyert. Két rendeletmódosítási tervezet áttekintése után előbb nyílt ülésen két bérlakás hasznosításáról döntöttek, majd Fehér Zsolt ismertette a polgármester tájékoztatóját a koronavírus miatt tett költségvetési átcsoportosításról, illetve dr. Bánhidi Péter szólt a járvány okairól, jellemzőiről és megelőzési lehetőségeiről. Ezt követően – személyiségi jogok miatt zárt ajtók mögött – közszolgáltatási díjkedvezményekről és lakásügyekről is határoztak. Utóbbiaknál néhány esetben csak három hónappal hosszabbították meg olyan lakásbérlőnek a szerződését, aki nem volt hajlandó a város ellenőreit beengedni az önkormányzati bérlakásba. Ha ezt az elkövetkező időszakban sem teszik meg, a bérleti szerződéseik megszűnhetnek. Emlékeztetőül: 75 milliós az a hátralék, amelyet az önkormányzati lakások bérlői lakbérként, vagy közüzemi díjként nem fizettek be. Vannak olyanok, akik évek óta nem fizetnek és sok jogcím nélküli lakó is elfoglal olyan önkormányzati lakást, melyre szükség lenne, hogy a valóban rászoruló családok lakhatási problémáin segíteni tudjon a város.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  12   >>