Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Szeptember 5-én szombaton a szokásos ligettakarításra várják az érdeklődőket. A rendszeres civil program – amelyet a városi önkormányzat is támogat – délelőtt 9-kor indul. Részletek a szervezők által összeállított és a hírhez mellékelt ismertetőben.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ligettakarit.pdf

Közélet [2020. szeptember 1., kedd]

Idén már másodszor: szombaton leadhatja az elektronikus hulladékot

Az elmúlt közel egy évtized gyakorlatával ellentétben a váci önkormányzat fontos feladatának tekinti a város közterületeinek rendben tartása mellett a lakosság hulladékleadási gondjainak enyhítését is. Így idén már másodszor biztosít lehetőséget arra, hogy a háztartásokban feleslegessé vált elektronikai hulladékot leadhassák a polgárok. Erre szeptember 5-én (szombaton) 9 és 16 óra között kerül sor.

Mint azt az ismételt akció kapcsán Kiss Zsolt alpolgármester: új rendszerben, a takarékosság jegyében szervezik az akciót, elkerülve a korábban rendre jelentős közpénz kiadással járó begyűjtést. Így most is egy külsős cég bevonásával lesz lehetősége a váciaknak, hogy ingyenesen adhassák le a felesleges elektronikai eszközeiket.

A szervezők – Vác Város Önkormányzata, a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. – kérik a helyi polgárokat, hogy a még szétbontatlan, feleslegessé vált, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral működő eszközeiket, lemerült akkumulátoraikat adják le.

A leadás feltétele, hogy az átadó személy váci lakos legyen, ezt valamely okmányával bizonyítsa. A szervezők javasolják, hogy a tumultus elkerülése végett a kora délutáni órákban keressék fel a Deákvári fasor 2. szám alatti leadási helyszínt Kérik továbbá a polgárokat, hogy a járványveszély miatt elővigyázatosságból tartsák be a szükséges egymás közötti távolságot, használjanak védőmaszkot és kesztyűt.

Az idei második elektronikai hulladék leadását biztosító begyűjtés egyéb részletei mellékletünkben találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
elektrfelhivas.pdf

Közélet [2020. augusztus 31., hétfő]

Nyugvópontra juthat a deákvári SPAR-parkoló ügye

A környéken lakók és az általuk használt autók számának korábbi erőteljes növekedése miatt kialakult parkolási gondok enyhítését igyekszik elérni az a négyoldalú megállapodás, melynek tartalmával a váci képviselő-testület az augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésén egyetértett.

A Rozmaring Sándor képviselő által kezdeményezett szerződés résztvevői az önkormányzaton kívül az üzletet működtető SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., a parkolótulajdonos pénzintézet, illetve a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület.

A megállapodásban az érintettek saját feladatkörükhöz kapcsolódó kötelezettséget vállalnak. Az önkormányzat gondoskodik a változás kommunikációjáról, illetve a felfestésekkel, kitáblázásokkal összefüggő feladatok elvégzi saját költségvetése terhére. A polgárőrök tájékoztatást adnak a megfelelő parkolási lehetőségekről, illetve szórólapokat helyeznek el erről az autókon.

A szabályos és az egyezséget betartó várakozás mikéntjéről Rozmaring Sándor az alábbi tájékoztatást adta: „A SPAR az üzlet nyitvatartási idejében is biztosítani fog 30 olyan parkolóhelyet, melyeket a nem ott vásárlók ekkor is igénybe vehetnek. Ez egy zöld zóna lesz. A piros felfestéssel jelölt zónában a nyitvatartás alatt csak a vásárlók autói várakozhatnak. A piros zóna az üzletzárást követően már mindenki számára használható lesz, azzal a feltétellel, hogy a következő napi nyitást megelőzően fél órával a vásárlóknak fenntartott helyeket szabaddá kell tenni az üzletet igénybe nem vevőknek. Kérek mindenkit, hogy ezeket a korlátozásokat fegyelmezetten tartsa be. Remélem, így a környéken lakók számára konfliktusmentesen sikerül lehetőséget biztosítani a megnyugtató parkoláshoz.” – mondta az önkormányzati képviselő.

Hozzátette, az önkormányzat a probléma megoldásában közvetítői szerepet tud betölteni – egy kisebb mértékű anyagi ráfordításon túl –, innentől kezdve a SPAR-on és a személygépjárművek tulajdonosain múlik, hogy betartják-e a jó kompromisszumokat tartalmazó megállapodást.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 30., vasárnap]

Új aszfaltréteg az Akó utca egy szakaszán

Új aszfaltburkolatot kap az Akó utca alsó, Papvölgy utcától kezdődő, nagyjából 50 méteres szakasza szeptember 3-án csütörtökön (rossz időjárás esetén másnap, azaz pénteken). A munkálatok napján az Akó utca-Papvölgy utca kereszteződést várhatóan 9-16 óra között lezárják, ezalatt kerülni a Csöbör utca - Aroma utca irányában lehet.


A szakaszon érintett lakók egy részének összefogásával, anyagi támogatásával megvalósuló beruházást az önkormányzat koordinálja, a szükséges egyeztetéseket a körzet önkormányzati képviselője, Tótváradi-Nagy Bence (Összefogás Vácért) segíti.

Az útrész felújítása részben kezelni fogja azt a problémát, hogy egyes ingatlantulajdonosok nem a telkükön belül szikkasztják el a csapadékvizet, hanem szabálytalanul az utcára vezetik, aminek következtében már közepes esőzésnél is lemossa a kővel szórt utcák anyagát a víz. A vonatkozó jogszabály betartására a korábbi városvezetés már felszólította az érintetteket, a jelenlegi vezetés fel fog lépni a szabálytalan gyakorlatot követők ellen.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 30., vasárnap]

A zöldhulladék begyűjtése következik

A szelektív hulladékok elszállítását követő – augusztus utolsó napjával induló – héten ezúttal a zöldhulladékot viszik el házhoz menő rendszerben a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai.

A levágott növények az erre rendszeresített zöld zsákban helyezhetők ki. A faágas, fásszerű növényi hulladék kötegelve is elszállításra kerül, de ezen esetben be kell tartani az előírásokat: maximum 1 köbméter térfogatú, 1,5 méter hosszú és legfeljebb 6 cm átmérőjű gallyak tehetők ki, amelyeket legalább egy helyen össze kell kötni.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcalissttzoldd.pdf

Közélet [2020. augusztus 29., szombat]

Városvezetői tapasztalatcsere Szombathelyen

A héten Vas megye fővárosába, Szombathelyre látogatott a kölcsönös tájékoztatás és az elmúlt időszak önkormányzati tapasztalatának megvitatására városunkból Matkovich Ilona polgármester, Kiss Zsolt alpolgármester és Iványi Károlyné kabinetvezető.

A dr. Nemény András polgármester által vezetett helyi tárgyalópartnerekkel – dr. László Győző és Horváth Soma alpolgármesterekkel, Kopcsándi Katalin polgármesteri titkárral és Bokányi Adrienn tanácsnokkal – folytatott eszmecsere vezértémája az előttünk álló uniós támogatási ciklusra vonatkozó lehetőségek áttekintése volt. Ez a korábbi tapasztalatokra alapozott folyamat olyan módosítására irányul mindkét város esetében, melynek eredményeként a település közvetlenül juthat az uniós forrásokhoz.

Mivel a megyeszékhely Szombathely már sikeresen indult ilyen pályázaton, a városvezetők a váci lehetőségeket is áttekintették. A tárgyalásokon sor került még a konkrét városüzemeltetési tapasztalatok kicserélésére, az önkormányzati bérlakásokkal való gazdálkodás lehetőségeinek formáira is. De szóba került a sport- és kulturális létesítmények működtetésének problematikája, illetve a kommunikációs tevékenység hatékonyságának bővítési lehetősége.

Matkovich Ilona a látogatásról elmondta: bár Szombathely a nagyobb léptékű költségvetésével és megyeszékhely mivoltával részben eltér városunk jellemzőitől, azt tapasztalta, hogy az alapvető gazdálkodási, politikai és városüzemeltetési problémák hasonlóak a két településen. Kiemelte továbbá, hogy a váci városvezetés a jövőben is folytatni kívánja azokat a tapasztalatszerző megbeszéléseket, melyek helyben is hasznosítható megoldásokat kínálnak a városunkban meglévő gondokra.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 29., szombat]

Lakásügyekről és közterületi padokról is döntöttek

Csütörtöki ülésén az önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága átruházott hatáskörben négy előterjesztést tárgyalt meg és hozott döntéseket. Nyílt ülésen hagyták jóvá a tanévre vonatkozó helyi autóbusz menetrendet, illetve járultak hozzá a Főtéren található terasz rendezvényre való bérléséhez.

Korábban egy másik alsóvárosi körzet képviselője, Ferjancsics László kezdeményezésére került leszerelésre és elszállításra a Damjanich utcai felnőtt játszótér közeléből az a betonasztal és padozat, amelyet sajnálatos módon már csak italozásra és mások megbotránkoztatására használtak egyesek. Ezúttal Fehér Zsolt Földváry téri képviselő tolmácsolta előterjesztésében a Nagymező utca 51-61. és 65-77. közötti tömbbelső környékén élők kérését, mely az ottani betonasztal és pad eltávolítására irányult. Mivel az italozó, szemetelő és hangoskodók használták csak ezeket, az eredeti funkcióját már betölteni nem tudó utcabútorokat a bizottsági tagok egyetértése után szintén eltávolítják majd. Az előterjesztő befogadta Rozmaring Sándor módosító javaslatát, mely szerint a leszerelt padok és asztalok a bővülő Munkácsy parkba kerüljenek elhelyezésre.

***

Zárt ülésen újabb három olyan, hosszabb ideje a lakásban élő önkormányzati bérlő kérelmét bírálták el pozitívan, aki szeretne élni a kedvező lehetőséggel és megvásárolná a bérleményét. Mint ismeretes, az önkormányzat a helyi lakáshelyzet problémáit is igyekszik megoldani. A megvásárolni kívánt lakásban legalább 5 éve élő bérlő a Váci Városfejlesztő Kft-nél jelezheti vételi szándékát. Egyösszegű vásárlás esetében 15+20 %-os árkedvezményben is részesülhet, de akár 15 éves kamatmentes részletfizetéssel is élhet: ebben az esetben 15 %-os kedvezményt kaphat.

A város – nagyrészt leromlott állapotú – lakásállománya jelenleg 400 fölött van, a bérleti díjak nem fedezik ezek fenntartási költségét sem. Ráadásul a bérletidíj tartozások meghaladják a 80 millió forintot annak ellenére, hogy például a szociális bérlakások havi díja döntő részben nem haladja meg a 15 ezer forintot. Ezek a be nem fizetett pénzek a város működtetésére, fejlesztésére szánt keretből hiányoznak, így végső soron a tisztességes váciak a legnagyobb kárvallottjai a helyzetnek.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 28., péntek]

Elsejétől életbe lép a tanévre érvényes buszmenetrend

Szeptember elsejétől a korábbi években megszokott formában kezdődik meg hazánkban az új oktató/nevelő tanév. Emiatt városunkban jelentős mértékben bővül a veszélyhelyzetben, majd az azt követő nyári szünetben érvényes helyi autóbusz közlekedés.

A szolgáltató Volánbusz és az önkormányzat közös egyeztetése után az utóbbi illetékes szakbizottsága is elfogadta a keddtől érvényes helyi autóbusz menetrendet, amely figyelembe veszi az elmúlt hónapok tapasztalatait, az utasok javaslatait, továbbá támaszkodik a városunkat érintő helyközi járatok utazási lehetőségeire is.

Mivel a helyközi járatok helyi bérlettel és díjszabással vehetők igénybe – és például a buszpályaudvarról naponta több tucat ilyen járat érinti az Iskolavárost és a DDC-t – a váci utasok számára ezek is lehetőséget biztosítanak az utazási céljuk eléréséhez.

A most életbe lépő módosítás kiegészíti az érvényben lévő menetrendet a tanítási napokon közlekedő járatokkal, valamint ezen napokon néhány járat végállomása és indulási megállója módosul. A két nagy lakótelepről (Deákvárról és Alsóvárosról) a korábbiaknál kényelmesebben lehet elérni mind a belvárosi, mind a szérűskerti tanintézményeket.
Bár ezt a helyi menetrend nem tartalmazza, de a Volánbusszal folytatott tárgyalások eredményeként a Balassagyarmati út felől érkező helyközi járatok egy része a tanév során megáll a Hunyadi utcánál és a Rákóczi téren is, fel- és leszállni is lehet majd.

A keddtől érvényes helyi buszmenetrendek a következő linkeken érhetők el:

360-as:
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=360&menetrend_id=549&dir=to

361-es:
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=361

363-as:
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=363&menetrend_id=549&dir=to

364-es:
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=364&menetrend_id=549&dir=to

365-ös:
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=365&menetrend_id=549&dir=from

366-os:
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=366

Feladó: Városháza

hatvanegyes.pdf

Közélet [2020. augusztus 28., péntek]

Iskolaszerek váci rászorulóknak

Pénteken a Jószomszéd Hálózat segítségével összegyűjtött iskolaszereket adott át a rászorulók részére a családoknál, illetve a Városházán Matkovich Ilona polgármester.

Délelőtt két családhoz látogatott el a városvezető annak érdekében, hogy több kisiskolásnak átadhassa a különböző tanszereket tartalmazó iskolatáskát. Délben a Városházára érkezett több család, ahonnan szintén sok hasznos tanszerrel gazdagodva távozhattak a nebulók.

Az átadás kapcsán a polgármester elmondta: az önkormányzat igyekszik lehetőségeihez mérten maximális pénzbeli segítséget is adni az ilyenkor szokásosan megnövekvő terhek enyhítésére. A törvény által biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen túl települési támogatásként jövedelemhez kötötten tudják segíteni a gyermekétkeztetést és a beiskolázást.

„Sajnos, sokszor olyan jövedelmi határa van a támogatás nyújtásának, mely miatt több rászoruló nem juthat hozzá ezekhez. A pár hónapja városunkban igen eredményesen működő Jószomszéd Hálózat és az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy a civil szerveződés összefogásával az említett támogatásból néhány forint miatt kieső családoknak az iskolai kezdéshez szükséges eszközöket gyűjt és ad át. Remélem, ezek segítségével legalább részben enyhíteni tudjuk a szeptemberi megnövekedett családi kiadásokat.” – mondta Matkovich Ilona.

A polgármester végül megköszönte minden felajánlónak az önzetlen segítéséget, a diákoknak pedig egy, a tavaszinál kevésbé zaklatott, egészségben és sikeres tanulásban bővelkedő tanévet kívánt.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 27., csütörtök]

Parkolási kérdésekben is döntöttek a rendkívüli ülésen

Július után augusztusban is szükséges volt, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az éves munkaterven felül rendkívüli tanácskozást tartson, ugyanis a szeptember második felében esedékes ülés előtt több ügyben is határidős döntéseket kívánt meg a város érdeke.

Az augusztus 27-re összehívott tanácskozás 10 napirendi témájának sürgős megtárgyalását Matkovich Ilona indokolta. Ezek nagy része olyan intézkedéseket von maga után, melyeket meg kell tenni még a szeptember 23-ra kitűzött soros ülés előtt.

Így például az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tanácsülése is megelőzi a szeptemberi váci testületi ülést. Ezért dönteni kellett abban, hogy a tavalyi évet – még Fördős Attila elnökletével – több mint 30 milliós veszteséggel záró Társulás közös tőkerendezését Vác is szükségesnek tartja.

A váci grémium ezt követően engedélyezte a Kisvác-Középvárosi Óvoda törvényi előírást meghaladó csoportlétszámát és a plusz egy védőnői körzet kialakításához módosította a körzethatárokat. Az önkormányzati kulturális intézményekben törvényi előírás miatt immár nem létesíthető közalkalmazotti jogviszony, a könyvtár, a levéltár, a múzeum és a művelődési központ alapító okiratát ezért módosítani kellett.

A Gombási úti SPAR parkoló ügyének megnyugtató rendezése végett Rozmaring Sándor képviselő négyoldalú megállapodás terjesztett elő, melynek önkormányzati jóváhagyása is megtörtént. (A döntés részleteiről külön cikkben számolunk be.) A folytatásban a Helyi Építési Szabályzat aktuális módosításait szavazta meg a testület. Többek között engedélyezték a Belvárosban a gépi parkolási eszközök használatát, szigorították a parkolási rendeletet, valamint több ingatlan vonatkozásában lezárták a HÉSZ módosítás véleményezési szakaszát, továbbá megszavazták a Damjanich utca – Vám utca – Nagymező utca – Vásár utca által határolt területre megkötendő településrendezési szerződés tartalmát is. Ez utóbbi eredményeként több tucat Földváry téri parkolóhely megtervezésének lesz anyagi fedezete.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  33   >>