Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2021. március 24., szerda]

Építészeti díjra várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzata „Vác Város Építészeti Díj” alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik munkájukkal a város épített örökségének védelmében, illetve épített környezetének alakításában végeztek kiemelkedő teljesítményt, s ezzel hozzájárultak az épített környezet minőségének és látványának javításához.

Ezzel a díjjal kívánnak méltó emléket állítani Váczy-Hübschl Kálmánnak, a város egykori főmérnökének, aki magas színvonalú városépítészeti és építésztervezői munkássága által formálta Vác korabeli arculatát.

A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelete alapján a „Vác Város Építészeti Díj” két kategóriájára történő adományozásra vonatkozóan várják a javaslatokat, melyet bármely természetes vagy jogi személy megtehet.

A két kategória:
- felújított épület kategória,
- új épület kategória.

A pályázatra olyan épületekkel lehet jelentkezni április 15-ig, melyeknek felújítási, illetve építési munkái 2017. március 1. és 2021. március 1. között készültek el.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javaslattevő nevét, elérhetőségét; a javasolt épület címét,
- az épületről készült fotókat (legalább 5 db jó minőségű fotó, közterületről készítve és lehetőség szerint a belső udvarról is. A fotókat elektronikusan kérjük elküldeni a foepitesztitkar@varoshaza.vac.hu email címre.

A javaslattételre vonatkozó részletek mellékletünkben találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
epiteszetidij.pdf

Közélet [2021. március 23., kedd]

FELHÍVÁS kitüntetésre történő javaslattételre

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő egészségügyi munka elismerésére „Vác Város Egészségügyéért” kitüntető címet alapított. A cím adományozható a város közigazgatási területén működő egészségügyi intézmények, vállalkozások és civil szervezetek dolgozóinak, önkénteseinek.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással az egészségügyi intézmények, vállalkozások és civil szervezetek vezetői, közösségei és Vác város polgárai. A kitüntetést évente két természetes személy kaphatja meg.

A javaslatokat 2021. április 30-ig lehet benyújtani Fehér Zsoltnak az Emberi Kapcsolatok Bizottság elnökének címezve:
Személyesen: a javaslatok az Igazgatási és Szociális Osztály vezetőjénél – Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 123-as irodába.
E-mail-es formátumban pedig: jogasz4@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntető címet 2021. augusztus 20-án a városi ünnepségen a polgármester adja át.

Vác, 2021. március 23.Matkovich Ilona s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 21., vasárnap]

A jövő hét három napján is lesz szűrőbusz Vácon

A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos weboldalának (nnk.gov.hu) tájékoztatója szerint a jövő héten három napon is COVID-szűrést végez Vácon az Országos Mentőszolgálat.

Az előzetes tervek szerint március 22-én (hétfőn), 24-én (szerdán) és 26-án (pénteken) 9-17 óra között a József Attila sétánynál várja a mobil szűrőállomás kizárólag azokat, akiknél a háziorvos rendelte el a vizsgálatot.

A mintavételen gyalog és személyautóval is meg lehet jelenni. Az autóból kiszállás nélkül is elvégzik a mintavételt. Ha az első, antigén vizsgálat negatív – tehát a szervezetben nem találnak antigéneket -, azonnal leveszik a PCR vizsgálathoz szükséges mintát. Ennek eredményét később a háziorvos segítségével vagy a magyarorszag.hu honlapon ismerhetik meg az érintettek.

Kérjük, kövessék figyelemmel a szervezők tájékoztatását, mivel előfordult, hogy lemondták a meghirdetett szűrőnapot.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 21., vasárnap]

A szelektív hulladék begyűjtése következik

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai az előttünk álló héten – március 22. hétfőtől március 28. péntekig – az összegyűjtött szelektív hulladékot viszik el az ingatlanok elől.

A háztartásokban a kommunális szeméttől külön gyűjtött, újrahasznosítható szelektív hulladék (műanyag, papír, fém) nem csak szelektív zacskóba, hanem színes (sárga, kék) kukákba is kirakható. A szolgáltató így is elviszi (ezeket is üríti) a szelektíves napon. A kukákat az ingatlantulajdonos vásárolhatja meg, például a volt hajógyár területén működő kereskedésben.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a hírhez mellékelt listából ismerhető meg.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a zöldhulladék begyűjtéséről szóló tájékoztatót honlapunkon március 18-i dátummal találják.

***

A város vezetői kiemelt figyelmet fordítanak környezetünk tisztaságára. A kötelezőhöz képest tavaly plusz konténermosást rendeltek meg és két alkalommal is megszervezésre került az elektronikus hulladékok begyűjtése. Több illegális szemétlerakót is felszámoltak, képrögzítőket szereltek fel a megelőzés érdekében. A szelektív hulladékgyűjtők nagy részének cseréje mellett új kézi hulladék-, illetve kutyapiszokgyűjtőket helyeztek el.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcajegyz.pdf

Közélet [2021. március 20., szombat]

Feltételekkel, de nyitva marad éjjel is a deákvári SPAR-parkoló

Többlépcsős egyeztetési folyamat után megállapodott a kereskedelmi cég és az önkormányzat: hétfőtől az éjjeli órákban is nyitva marad a deákvári SPAR-parkoló, melyet – az előírt feltételek betartása mellett – használhatnak majd a környék lakói is.

A sűrűn lakott városrészben élők és az üzlet régről húzódó vitájának megoldását tavaly indította el testületi javaslatával Rozmaring Sándor képviselő. Ugyanis az esti boltzárás után az üzemeltető a parkolót lánccal elkerítette, mivel a nyitva tartás alatt is ott álló járművek akadályozták a vásárlók parkolását.

A lakók kérésére az önkormányzat végül kompromisszumos megoldást dolgozott ki, melyet a SPAR Magyarország Kft. hosszú egyeztetések után elfogadott. Március 22-től a felfestett narancssárga és kitáblázott parkoló részt a nyitva tartás alatt csak a vásárlók használhatják. A maradék 30 parkoló hely időkorlát nélkül igénybe vehető. Az üzlet zárása után tehát majd újabb 30-50 parkoló helyen (a narancssárgás területen) lehet várakozni, ám ezeket a helyeket a nyitásra szabaddá kell tenni.

„A parkolás új rendjében felfestések és táblák segítenek eligazodni. Az új szabályok betartását a Közterület-Felügyelet fogja ellenőrizni. Kérek minden érintett lakost, hogy a parkolót a továbbiakban a szabályok fegyelmezett betartása mellett vegye igénybe.” – mondta Rozmaring Sándor, a körzet önkormányzati képviselője.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 19., péntek]

Ismét közterületeinket díszítik a felújított öntöttvas lámpaoszlopok

Egy Petróczy utcai – csak öntödei munkával helyreállítható – dísz öntöttvas lámpaoszlop kivételével minden sérült belvárosi kandeláber felújításra került, ezzel a jelenlegi városvezetők újabb, választási kampányban megfogalmazott ígérete teljesül.

A Konstantin téren lévő, a díszkivilágítást biztosító öntöttvas oszlopok közül már évek óta hiányzott több darab, mivel ezek megsérültek, eltörtek vagy kifordultak a helyükről. A díszes kandeláberek pótlását raktári részdarabok felújításával sikerült pótolni a város szakembereinek.

A Dóm térről, vagy éppen a Kossuth térről hiányzó megsérült darabok egy raktárban voltak. Ezeket az új oszlopok helyett jelentősen kisebb összegért lehetett helyreállítani. A Városfejlesztő Kft. munkatársai által végzett visszahelyezésnél szemcseszórás és porfestés került az oszlopokra, valamint a mozaiküvegeket vágtak bele. A vezetékek ismételt bekötését már az ELMŰ végezte el.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 19., péntek]

Kiírták a közbeszerzést a zöld házzal kapcsolatos munkálatokra

A kormányzati késlekedés miatt a város önerőből indítja a Március 15. tér 10. szám alatti barokk műemlék épület tetőszerkezetének felújítását, miután a közbeszerzési munkacsoport az ezzel kapcsolatos közbeszerzés kiírásáról döntött a héten. A munkára a költségvetésben elkülönített forrás van.

A zöld házként is ismert egykori piarista székházat az előző városvezetői érában szociális bérlakásként hasznosították, az épület felújítása azonban évtizedek óta húzódik. Egy 2013-as csőtörést követően vált veszélyessé az ingatlan állapota, amelyet a korábbi vezetés ennek ellenére sem rendezett megnyugtatóan.

Az épület a tervek szerint a Vác számára megítélt 4 milliárdos turizmusfejlesztési projekt keretén belül újult volna meg. Azonban a 2017-es kormányhatározatban rögzített összeget négy év alatt sem folyósította az állam, miközben egy másik állami szerv, a kormányhivatal ezt figyelmen kívül hagyva százmilliós bírságot helyezett kilátásba az épület állapota miatt.

A város nem vár tovább az ígérgetésre. A felelős gazdálkodás részeként, a már közel egymilliárd forintnyi bevételkiesést és elvonást eredményező kormánydöntések ellenére saját forrásból, a bérlakások eladásából befolyt bevételekből valósítja meg a várhatóan több tíz milliós nagyságrendű munkálatokat. A város a hasonló bevételeit fejlesztésre és fejújításra költi, így kizárt a vagyonfelélés.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 18., csütörtök]

Kedvezőbb zöldhulladék gyűjtési rendszer FRISSÍTVE!

Mint arról korábban már hírt adtunk (vac.hu – Közélet rovat március 4.), új szolgáltató felelős városunkban a zöldhulladék begyűjtéséért. Az ingatlanok elé kitett, zsákokban elhelyezett zöldhulladékot áprilistól mindig páratlan héten egy, mellékletünkben megtalálható napi beosztás szerint viszik el továbbra is.

A DTkH Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint viszont változik a zsákos rendszer. A cég ingatlanonként 2 darab emblémával ellátott zöld zsákot biztosít ingyenesen. Ezeket először március második felében helyezik ki az ingatlanoknál.

Ezt követőn a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen a begyűjtő járat 2 darab cserezsákot biztosít, azon ingatlanhasználóknak, akik zöldhulladékot helyeztek ki.

További zsákokat az ügyfélszolgálatokon, illetve a zsákértékesítő partnereknél lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében. Ekkor ezekért még nem kell fizetni, az ellenértéket az NHKV Zrt. postai úton számlázza ki, mivel ez az ő hatásköre. A zsák ára magában foglalja a begyűjtés, szállítás és kezelés díját, azaz a zsák árának megfizetésével az ügyfelek a többlet szolgáltatás díját is megfizetik.

A vásárolt zsákok átvételéhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
lakossági ügyfelek esetében:
csekkes fizetési mód esetén egy csekkszelvény bemutatása, amely önmagában is tartalmazza az azonosításhoz szükséges vevő azonosítót az átadás-átvételi nyomtatvány kitöltéséhez,
nem csekkes fizetési mód esetén a számla 3. oldala és az azon található vevő azonosító bemutatása, mely igazolja a jogos igénybevételt és azonosítja az utólagos számla kiállításához szükséges paramétereket.
Közületi ügyfelek esetében a nyomtatványt – fentiek szerinti kitöltést követően-, bélyegzővel szükséges ellátni.

A váci zöldzsák értékesítési helyek:
Buzási Attiláné – Szilassy u. 1.
Váci ügyfélszolgálat – Zrínyi u. 9. (A járványhelyzet miatt az ügyfélszolgálat zárva tart!)

FRISSÍTÉS!
A szolgáltató további részleteket ismertetett a begyűjtés gyakorlatáról. (Ez mellékletünkben elérhető.) Fontos, hogy a korábban megvásárolt zsákok a jövőben is elszállításra kerülnek. A most térítésmentesen biztosított ZÖLD színű zsákokból a begyűjtés során maximum kettőt szállít el a cég. A többlethulladék számára - a tavalyi áron - megvásárolt KÉK színű zsákokból pedig minden kihelyezett elvitelre kerül.

További részletek a szolgáltató dtkh.hu címen elérhető weboldalán találhatók.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcajegyz.pdf
zoldhulladektajekoztatas.pdf

Közélet [2021. március 18., csütörtök]

Elmarad a márciusi vásár is

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala ezúton is értesíti az érdeklődőket, hogy járványveszély miatt a március 21-i vásártéri országos állat- és kirakodóvásár elmarad.

Feladó: Városháza

Közélet [2021. március 17., szerda]

Előtérben a városrendezési és a szociális témakörök

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének, illetve szakbizottságainak feladat- és hatáskörében eljárva márciusban is több fontos és halaszthatatlan témakörben és ügyben hozta meg döntését a jegyző és az alpolgármesterek jelenlétében.

A határozatok tartalmának kialakítása előtt Matkovich Ilona most is kikérte a testületi és szakbizottsági tagok észrevételeit, javaslatait.

A szakbizottságokhoz kötődő főbb döntések
A polgármester egyetértett azon elképzeléssel, hogy az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút váci szakaszán is egységes arculatú útirányjelző táblák, jelzések legyenek rendszeresítve.
A kormányzati elvonások és bevételi korlátozások ellenére idén is jut önkormányzati forrás az értékes váci épületek állagának megvédésére, felújítására. A korábban meghirdetett pályázat elbírálás után most is több épületre ad támogatást az önkormányzat.
A személyiségi jogok miatt korlátozott nyilvánosságú előterjesztések között olyan kérelmek, kedvezmények szerepeltek, melyek az érintettek életét, az adott családok boldogulását közvetlenül befolyásolták. A polgármester a szociális szempontok figyelembevételével közszolgáltatási díjkedvezmény megadásáról döntött. Négy lakásbérlőnek részletfizetési lehetőséget biztosított a tartozásaik rendezésére, továbbá két család lakásbérleti jogviszony hosszabbítási kérelmének is helyt adott.

Képviselő-testületi hatáskörű rendeletek, határozatok
Az alsóvárosi temető területének fenntartási kötelezettsége mindeddig részben önkormányzati, részben egyházi feladat volt. Az utóbbi kezdeményezésére a jövőben a mintegy 7 hektáros rész (nagyjából a ravatalozótól a 2-es főút felé eső terület) üzemeltetése is átkerül az önkormányzathoz. Az erről szóló, az Alsóvárosi Szent Miklós plébániahivatallal kötendő szerződés tartalmát is elfogadta Matkovich Ilona.

A 2-es főút Sződliget felöli mentesítését is szolgálja az az új út, melynek nyomvonalát az építési szabályzatban módosítani szükséges, mivel a jelenlegi nyomvonal meredek partfalban fut. A Tesco-s terület és a Gödöllői út közvetlen összekötését szolgáló nyomvonal településrendezési tervezésének megindítását hagyta jóvá a polgármester.

Az önkormányzat a Törökhegyet érintő építési szabályozás módosításához beérkező javaslatok, észrevételek döntő részét beépítette az eredeti elképzelésekbe és most ezekkel együtt bocsátja ismét partnerségi egyeztetésre a HÉSZ módosítását. Cél, hogy a lakóparki kezdeményezések ellenében maradjon meg a kertvárosias jelleg. A terület zsúfoltságát a telkekre eső lakásszám csökkentésével is szeretnék elérni. A módosítás nem csak a Törökhegyre, hanem a város más jelentős területeire is vonatkoztatva rögzíti, hogy a parkolási anomáliák csökkentése érdekében új építésű lakásonként 2 gépjármű elhelyezését kötelező biztosítani az ingatlanon belül.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-ben az önkormányzaton kívül üzletrésszel rendelkező tulajdonosok nyilatkoztak értékesítési szándékukról, egyben az elővásárlási jogukról is lemondtak. Ennek nyomán mintegy másfél millió forint kifizetésével az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül a vállalkozás.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  3 4 5 6 7 ...  14   >>