Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2016. január 19., kedd]

Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

családsegítő
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
2016. január 01. napjától a Váci Család – és Gyermekjóléti Központhoz kapcsolódó az 1993. évi III. törvény, valamint rendeletei, illetve a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV) NM. rendeletben meghatározott (esetmenedzseri-családsegítős) feladatok ellátása.

Részletek a csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
reszletes_csaladsegito_munkakor_leiras.pdf

Pályázatok [2016. január 19., kedd]

Pályázat titkárnő munkakör betöltésére

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

titkárnő
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Titkárnői feladatok ellátása.

Részletek a csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
reszletes_titkarno_munkakor_leiras.pdf

Pályázatok [2016. január 19., kedd]

Pályázat tanácsadó munkakör betöltésére

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser/tanácsadó
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

Részletek a csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
reszletes_tanacsado_munkakor_leiras.pdf

Közélet [2016. január 19., kedd]

Felhívás az I. világháború váci dokumentumainak összegyűjtésére!

Felhívás az I. világháború (1914–1918) váci dokumentumainak összegyűjtésére!

Mint annyiszor, most is az Önök segítségét kérjük az I. világháború váci emlékeinek, dokumentumainak összegyűjtéséhez. Terveink szerint a város I. világháború alatti történetét és a háborúban résztvevők élet-rajzát, életrajzi adatait feldolgozó kiadványt jelentetünk meg. Levéltárunk ezzel szeretne emléket állítani a háborúban résztvevőknek. Eddig kutatómunkánk során több mint kétezer személy adatait dolgoztuk fel. Ugyanakkor szeretnénk, hogyha mindenkiről teljesebb és pontosabb adatokkal rendelkeznénk.

I. KIK FOGNAK SZEREPELNI A KÖTETBEN? AKIK

1. Az I. világháború időszakában katonák (honvédek, népfelkelők) voltak.
a) akik váci születésűek és váci illetőségűek voltak: máshol születtek, de Vácott sorozták be őket, itt laktak, ide költöztek a háború alatt, vagy az azt követő években és évtizedekben.
b) akiknek a világháborúban részt vett ősei valamikor Vácott laktak vagy leszármazottai ma Vácott élnek.
2. A háború ideje alatt a hátországban tevékenykedtek:
a) önkéntes munkát végeztek;
b) a katonai igazgatásban, a közigazgatásban, a hadikórházakban, a hadirokkantak egyesületeiben működ-tek, tehát valamilyen módon kapcsolódtak a háborús hátország életének megszervezéséhez, a katonák és a hadirokkantak ellátásához.

II. MIT GYŰJTÜNK?

1. A személyekre és első generációs közvetlen leszármazottaikra vonatkozó személyi iratokat: anyakönyvi kivo-natokat, a katonai szolgálatra, a hadirokkantaktra stb. vonatkozó iratokat, igazolványokat, emléklapokat stb.
2. Háborús naplókat, feljegyzéseket, visszaemlékezéseket, levelezést, rajzokat, katonai térképeket.
3. Mindenféle vonatkozó tárgyi emléket: kitüntetéseket, hadifogságban készített tárgyakat stb.
4. A személyeket, eseményeket, a korabeli várost, az I. világháborús emlékművet és a Hősök napi rendezvé-nyeket ábrázoló fényképeket.
5. Nyomtatványokat, plakátokat, röplapokat.

III. MI LESZ A DOKUMENTUMOK SORSA?

1. A dokumentumokat – a tárgyi emlékek kivételével – a levéltárnak ajándékozhatja. Amennyiben ezzel nem kíván élni, a dokumentumokat visszajuttatjuk tulajdonosának azok digitalizálása – szkennelése, fényképezé-se – után.
2. A levéltárnak történő ajándékozás esetén a dokumentumokról készített digitális képeket cd-ére vagy pendrive-ra írva felajánljuk.

IV. HOGYAN LEHET ELJUTTATNI A DOKUMENTUMOKAT A LEVÉLTÁRBA?

Vác Város Levéltárába (2600 Vác, Múzeum u. 4.; levélcím: 2601 Vác, Pf. 59) személyesen, postai úton és e-mailben lehet eljuttatni a dokumentumokat. Elektronikus formában csak jó minőségű (300 dpi, Tiff-formátum) dokumentumokat tudunk felhasználni. (Ajánlatos, hogy a digitalizálást a levéltár végezhesse.)

V. INFORMÁCIÓ, ADATKÜLDÉS

Tel.: 06-27-305-444; e-mail: igazgato@vacarchivum.hu; nyitva tartás: hétfő–csütörtök 7.30–16, péntek 7.30–13.30.

Kérjük, felhívásunkat juttassák el minél többekhez, hogy minél eredményesebb munkát végezhessünk!
Kérjük, segítse munkánkat, és az Ön felmenője se maradjon ki a kiadványból!

Vác, 2015. november 16.

Dr. Horváth Ferenc
levéltár-igazgató

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege (székhely: Vác, Köztársaság út 34.) értékesítésre hirdeti

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról
Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-103

Részletek a csatolt fájlban

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
ing_hird_2016_01hosszu.pdf

Közélet [2016. január 18., hétfő]

Tisztelt Váci Vállalkozók! Tisztelt Váci Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 19-i ülésén elfogadta a helyi építményadóról szóló 35/2015.(XI. 20.) önkormányzati rendeletet. A megalkotott helyi jogszabály szerint az adó éves mértéke adótárgyanként továbbra is 600 Ft/m2, 2016. január 1-től azonban már csak azon vállalkozások mentesülnek az építményadó-kötelezettség alól, akiknek (amelyeknek) a vállalkozási célra hasznosított, építményadó-köteles épületének hasznos alapterülete (több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen számított hasznos alapterülete) nem haladja meg a 200 m2-t.

Tisztelettel kérjük leendő adózóinkat (értve ezalatt azokat, akik illetve amelyek 201-500 m2 közötti alapterületű vállalkozási célú épülettel, épületekkel rendelkeznek) hogy legkésőbb 2016. március 1-ig szíveskedjenek az adóbevallásukat postai úton benyújtani vagy azt ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 35. számú irodájában leadni.

Felhívjuk az érintettek szíves figyelmét a határidő feltétlen betartására tekintettel arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §-ában foglaltak szerint a bevallás elmulasztása vagy annak előírt határidőn túli benyújtása esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság kiszabására kerülhet sor.

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztály

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2016. január 18., hétfő]

Vácott született váci lakosok

Bartus Gergely és Balogh Emese gyermeke: Abigél /Vác/
Lázár Zoltán és Tövis Arabella gyermeke: Botond /Vác/

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2016. január 18., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Kanyó Zsolt és Hegedűs Réka /Vác/
Felméri László Flórián és Kiss Ágnes /Vác/
Keresztes István és Gáspár Edit /Vác/

Feladó: Városháza

Pécsi Istvánné sz: Pozsa Margit /1933/ Vác
Földes Sándor /1947/ Vác
Győri Miklósné sz: Roll Erzsébet /1937/ Vác
Jámbor Gyula /1941/ Vác
Treszkony Rudolfné sz: Heiszki Erzsébet /1933/ Vác

Feladó: Városháza

Pályázatok [2016. január 18., hétfő]

Vác Város Önkormányzata lakást hirdet bérbeadásra SZOCIÁLIS alapon pályázat útján

Vác Város Önkormányzata lakást hirdet bérbeadásra SZOCIÁLIS alapon
- pályázat útján -
5 év határozott időre

Vác, Külső-Rádi út 23. D/1. fsz. 2. 2,5 szoba (70 m2, komfortos)

Alaplakbér: 23.924,-Ft/hó (341,775,-Ft/m2/hó)

Külön szolgáltatás:
- parkolás biztosítás: + az alapbér 5 %-a
- kaputelefon: 50,-Ft/hó
- udvartakarítási díj: 500,-Ft/hó

Részletek a csatolt fájlban

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Lak_hir2016_01_15_Radi.pdf

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  1275   >>