Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

PÁLYÁZATI FELHIVÁS


Vác Város Képviselőtestülete a 22/2003. (VI.13) számú rendeletével elfogadta a városi lakóépületek felújításának és korszerűsítésének önkormányzati támogatási feltételeit.Az önkormányzat tíz éves törlesztési idejű kamatmentes kölcsönnel támogathatja a társasházakat és a lakásszövetkezeteket az épületek közös tulajdonban álló részeinek felújításában vagy korszerüsitésében. A támogatás kiterjed az épületek energiatakarékos felújítási munkáira, valamint az épületgépészeti rendszerek felujitására, korszerüsitésére.A támogatás összege a felujitási, korszerüsitési munkák bekerülési költségének legfeljebb 1/3-ad része, de nem haladhatja meg lakásonként az iparosított technológiával épített lakóépületek esetén a lakásonkénti 400 ezer forintot, a nem iparosított technológiával épített lakások esetén a lakásonkénti 350 ezer forintot.A támogatási igényt a Képviselőtestület bírálja el, a rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig. A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani, az erre rendszeresített pályázati lapon. A pályázati igényhez szükséges nyomtatvány beszerezhető Vác Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjénél (Vác, Március 15. tér 11. I. emelet 103. szoba).A pályázathoz szükséges információkat tartalmazóan a teljes önkormányzati rendelet megtekinthető a Városháza internetes honlapján, a Katona Lajos Könyvtárban és a Városháza hivatalos hirdetőtábláján.

Feladó: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet

Email: kabinet@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Csatolt dokumentumok:
none

Pályázatok [2003. június 25., szerda]

KÜLTERÜLETI INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE

Vác Város Polgármesteri Hivatal

Vagyonhasznosítási Osztálya

értékesítésre hírdetkülterületi ingatlanokat
(Máriaudvar-Zsellérdűlő)

induló vételárral
22764/5 hrsz-ú 1622 m2 1.500,- Ft/m2

22764/3 hrsz-ú 1595 m2 1.200,- Ft/m2

22764/4 hrsz-ú 1646 m2 1.200,- Ft/m2
Jellemzői:
mezőgazdasági művelési ágú, kertvárosias lakóterület, művelés alól történt kivonást követően beépíthető, beépítés: max. 30 %.Licitlépcső: 100.- Ft/m2Bánatpénz: 250.000.- Ft/ingatlanA pályázat benyújtása:
helyrajzi szám megjelöléssel

Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási OsztályánA pályázat beadási határideje: 2003. július 28. (hétfő) 18 óraVersenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Vác Március 15. tér 11.Versenytárgyalás időpontja: 2003. július 30. (szerda) 9 óraVersenytárgyaláson való részvétel feltétele:
bánatpénz befizetésének igazolása,

résztvevő személyének, illetve társaságnak
hiteles igazolásaSzerződéskötés feltétele: a vételár egyösszegű megfizetésének igazolása
További információ: Polgármesteri Hivatal 14. sz, 15. sz. irodájában

27/513-439, 27/513-468

Feladó: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Pályázatok [2003. június 17., kedd]

A VÖRÖSHÁZ HASZNOSÍTÁSA

Vác Város Önkormányzata pályázatot ír ki a tulajdonát képező váci Vörösház (Vác, dr. Csányi László körút 52.) műemléki ingatlan hasznosítására.Az ingatlan teljes alapterülete 2687 m2, melyen egy kétszintes épület áll, melynek nettó beépített területe 2111 m2, a hozzátartozó udvar 989 m2 nagyságú.Az ingatlan jellemzőit és a hasznosítás feltételeit tartalmazó dokumentáció 50.000,- Ft megfizetése ellenében megvásárolható Vác Város Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztályán (Vác, Március 15. tér 11. Tel.: 27/513-439).A pályázat benyújtási határideje: 2003. július 10-én 15.00 óra.


Vác Város Képviselő-testülete

Feladó: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Csatolt dokumentumok:
none

Pályázatok [2003. június 17., kedd]

"ÉJJEL - NAPPAL A PARLAGFŰ ELLEN!"

A parlagfű okozta pollenallergia napjaink egyik legégetőbb népegészségügyi problémája.
Környezetünkben, barátaink között, családunkban minden ötödik személy szenved az allergiás megbetegedéstől.

Közismert, hogy a parlagfűre és egyéb növények pollenjeire való érzékenység a többi allergizáló anyaggal való fogékonyság kiindulásához és a tünetek súlyosbodásához vezet. Ezért szükséges, hogy minél szélesebb körben megismerjük ezeket az allergiát okozó gyomnövényeket.2003. június 21-én, (szombaton) egész napos

Éjjel nappal a parlagfű ellen! akciót hirdetünk.Feladatunk az Irtó hadjárat megszervezése, mert ez az egyetlen biztos módszer, hogy a pollen okozta kellemetlen tüneteket enyhítsük. Az irtást addig kell elkezdenünk, amíg a szóban forgó növények nem kezdik el káros hatásukat.

Igen sokat tettek, az iskolák, természetvédelmi és környezetvédelmi civil szervezetek, helyi kisebb közösségek, környezetünk megtisztítása érdekében, ezt az összefogást szeretnénk erősíteni egészségünk érdekében.Segítségét és aktív részvételét előre is megköszönöm!

Sikeres munkát kívánok!Üdvözlettel:


Dr. Bóth János

polgármester

Országgyűlési képviselő

Kapcsolódó hír:

P Á L Y Á Z A T
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága 2004 évre pályázatot hirdet védett épületek, valamint védett területen* álló, de egyidejűleg nem védett épületek felújításának, korszerűsítésének, külső és az ezzel összefüggő belső helyreállítás estén a külső homlokzat domináns elemeinek leginkább megfelelő állapot szerinti helyreállításának anyagi támogatására.Pályázat benyújtásának határideje: 2003. szeptember 1.Pályázat mellékletei (2-2 példányban):

-jogerős építési engedély és engedélyezett tervdokumentáció;

-tervezői és kivitelezői költségvetés;

-a kivitelezés ütemezése;

-az önerő mértékét vállaló nyilatkozat.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Főépítész Irodán kell leadni.
A pályázattal kapcsolatos részletes információval Seregi Emőke főépítészi munkatárshoz fordulhatnak (513-475).* Védett terület: Barabás utca – Köztársaság út – Szent János utca – Csányi krt. – Földváry tér - Diadal tér – Gombás patak – Duna-part által határolt terület.
V á c, 2003. június 10.
dr. Kármán Ferenc s.k.
a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Feladó: Polgármesteri Hivatal Főépítész Iroda

Email: ftk-assist@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Pályázatok [2003. május 26., hétfő]

Japán gyermekek vendéglátása

Felhívás

Japán gyermekek vendéglátására

2003. július 23-29. közöttA japán Honjo városa és Vác között már több éve működő ifjúsági csereprogram keretében idén, 2003. július 23. és 29. között városunk vendége lesz egy 10 fiatalból (12-15 évesek) és 2 felnőtt kísérőből álló küldöttség. A program célja, hogy a fiatalok megismerjék egymást, bepillantást nyerhessenek országaik életébe, kultúrájába, szokásaiba, személyes kapcsolatokat, barátságokat köthessenek. A vendégek az itt töltött idő alatt megismerkednek Váccal és környékével, Budapesttel, valamint Magyarország fontosabb helyeivel.


A hagyományok szerint a japánokat olyan váci családoknál szállásoljuk el, ahol hasonló korú, lehetőség szerint angol nyelvet tanuló gyermek él.


Várjuk tehát mindazon családok jelentkezését, akik szeretnének részt venni ebben a – több éve már működő – programban és vállalják a gyermek befogadását (szállás, étkezés – általában reggeli, ritkábban vacsora), egy ún. „családi nap” programjának megszervezését (amelyet ki-ki a saját vendégével együtt tölt).

Minden egyéb költség (napközbeni étkezés, általában vacsora, programköltségek) és a családi nap kivételével a programok szervezése az Önkormányzatra hárul.


Kérem, hogy jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeken 2003. június 15-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet osztályára:- 2600 Vác, Március 15. tér 11.

- e-mail: kulugy@varoshaza.vac.hu

- fax: 27/513 414


A jelentkezésben szíveskedjenek megírni a vendéglátó gyermek nevét, korát, az iskolájának nevét, nyelvtudását, érdeklődési körét és a családi körülményeket (kik élnek együtt, milyen házban/lakásban laknak, van-e háziállat stb.), illetve az elérhetőségeket.Túljelentkezés esetén 2003. július 20-ig értesítjük a kiválasztott családokat.Együttműködésüket előre is köszönöm s várom leveleiket.Vác, 2003. május 12.dr. Bóth János

polgármester

Feladó: Polgármesteri Kabinet

Email: infovvaroshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Vác Város Képviselőtestülete 1995-ben bevezette a magánszemélyek kommunális adóját.

Ezt az adót azoknak kell megfizetniük, akik Vác városában lakástulajdonnal, vagy lakásként használt ingatlantulajdonnal rendelkeznek.

Az adó kivetése az érintett tulajdonosok által tett bevalláson alapul. A bevallás elmulasztása mulasztási birság megállapításával jár együtt.

Felméréseinkből megállapítottuk, hogy a bevallási kötelezettségüknek többen még nem tettek eleget. Őket hívjuk fel arra, hogy június 15-ig pótlólag tegyenek eleget bevallási kötelezettségüknek. Ebben az esetben a mulasztási bírságot tekintve méltányos álláspontot tudunk és akarunk követni.
Bízunk benne, hogy felhívásunk megértésre és önkéntes követésre talál, annak érdekében, hogy ne legyen szükség jogkövetkezmény alkalmazására.

Vác Város Polgármesteri Hivatal, mint adóhatóság

Feladó: Váci Hírnök

Email: sajto@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Csatolt dokumentumok:
none

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény /szociális tv./ alapján Vác városában Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozását kezdeményezi.

Az együttműködési fórum feladata: a település szociálpolitikai döntéseinek, véleményezése, értékelése, elemzése.


A Váci Szociálpolitikai Kerekasztal résztvevői a helyi civil szervezetek, az önkormányzat, a városi szociális -, gyermekvédelmi intézmények delegáltjai lehetnek.


A Képviselő-testület kéri mindazon civil szervezetek jelentkezését, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek, és részt kívánnak venni a fórum munkájában:- a Szociálpolitikai Kerekasztal működtetésében az önkormányzattal való együttműködési szándékukat kinyilvánítják.

- cégbírósági bejegyzéssel és alapszabállyal /alapító okirattal/ rendelkeznek.

- bejegyzett székhelyük, vagy regionális, országos hatókörű szervezet esetén telephelyük, Vác városban található.

- közhasznúsági beszámolójukat, vagy éves beszámolójukat nyilvánosságra hozzák.
/közhasznú szervezetek esetében az 1997. évi CLVI. tv. 5 §. /b/pontjának megfelelően/

- a szervezet célja, tevékenysége alapján közhasznú szociális, gyermekvédelmi tevékenységet végez. /közhasznú szervezetek esetében az 1997. évi CLVI. tv. 26 §. /c/ pontjának megfelelően/

- alapszabálya szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, poltikai pártot nem támogat.


A jelentkezéseket 2003. június 15-ig lehet kizárólag írásban benyújtani a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének címezve /2600. Vác Március 15. tér 11./ A jelentkezéshez csatolni kell a fenti feltételek meglétét bizonyító okiratok hiteles másolatát. A hiányos vagy a feltételeknek nem megfelelő jelentkezéseket a Bizottság elutasítja.


A beérkezett jelentkezések alapján a Bizottság javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a Váci Szociálpolitikai Kerekasztal létszámára, összetételére vonatkozólag. Nagyszámú jelentkezés esetén a szervezetek önmaguk által választott módon maximum 5 szervezetet delegálhatnak a legfeljebb 15 tagú testületbe.
A választás a szervezetek feladata, szükségességéről az érintettek külön értesítést kapnak, a technikai lebonyolítást a Polgármesteri Hivatal végzi.

Feladó: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály

Kapcsolódó hír:

A Belügyminisztérium Településüzemeltetési Irodájának
f e l h í v á s a
parlagfű irtására

Gondozatlan környezetben fejlődnek a különböző fűfélék és gyomok.
Ezek virágpora túlérzékenységi (allergiás) megbetegedéseket válthat ki.
Az allergén pollen levegőben előforduló mennyisége időjárásfüggő.
A parlagfű irtására a legalkalmassabb időszak, mikor a gyomnövény már jól felismerhető, de még nem virágzik. Ezért tavaszi megjelenésétől kezdve korai gyomlálással, illetve tömegesebb előfordulás esetén a virágzás elött végzett rendszeres kaszálással a leghatásosabb az irtás.
Az újabb hajtások megjelenése miatt legalább még egyszer a védekezést szeptember végéig meg kell ismételni, és szükség szerint több éven keresztül következetesen kell elvégezni.
A parlagfű irtásának elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

Feladó: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Csatolt dokumentumok:
none

Pályázatok [2003. április 29., kedd]

KÜLTERÜLETI INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE

Vác Város Polgármesteri Hivatal

Vagyonhasznosítási Osztálya


értékesítésre hírdet


külterületi ingatlanokat
(Máriaudvar-Zsellérdűlő)
induló vételárral.


22764/5 hrsz-ú 1622 m2 1.500,- Ft/m2
22764/3 hrsz-ú 1595 m2 1.200,- Ft/m2
22764/4 hrsz-ú 1646 m2 1.200,- Ft/m2Jellemzői: mezőgazdasági művelési ágú, kertvárosias lakóterület, művelés alól történt kivonást követően beépíthető, beépítés: max. 30 %.


Licitlépcső: 100.- Ft/m2


Bánatpénz: 250.000.- Ft/ingatlan


A pályázat benyújtása: helyrajzi szám megjelöléssel a Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztályán

A pályázat beadási határideje: 2003.május 30. (péntek) 12 óra

Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Vác Március 15. tér 11.

Versenytárgyalás időpontja: 2003. június 3. (kedd) 9 óra


Versenytárgyaláson való részvétel feltétele: bánatpénz befizetésének igazolása,résztvevő személyének, illetve társaságnak hiteles igazolása


Szerződéskötés feltétele: a vételár egyösszegű megfizetésének igazolása


További információ: Polgármesteri Hivatal 14. sz, 15. sz. irodájában
27/513-439, 27/513-468

Feladó: Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:
<<   1 ...  127 128 129 130 131 ...  133   >>