Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2018. július 31., kedd]

Pályázat pedagógus munkakörök betöltésére

A váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola - az osztályok számának növekedése miatt - teljes munkaidős pedagógus álláshelyeket hirdet:

- matematika-bármely szakos tanár
- magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár
- angol nyelv-bármely szakos tanár
- vendéglátóipari szakmai tanár
- református vallástanár
- testnevelés szakos tanár

Szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát a keri.vac@reformatus.hu e-mail címre várjuk 2018. augusztus 15-ig.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2018. július 30., hétfő]

Pályázat szakács munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Kölcsey utcai Főzőkonyhájára, (2600 Vác, Kölcsey u. 4.) szakács munkakörbe, határozatlan időre, 3 hónap próbaidővel munkatársat keres.

Bérezés KJT. szerint.

Az álláshely meghallgatást követően, azonnal betölthető.

Jelentkezni 2018. augusztus 24-ig lehet az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Személyesen, (2600 Vác, Kölcsey utca 4. Titkárság), vagy telefonon Farkas Lívia igazgatónőnél a 06-30-624-7472, vagy bfi@bfi.vac.hu email címen lehet.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2018. július 26., csütörtök]

FELHÍVÁS a “KézenFogva nevelőszülői díj 2018”-ra való jelölésre

Idén 25 éves KézenFogva Alapítvány harmadik alkalommal hirdeti meg a “KézenFogva nevelőszülői díj 2018” pályázatot.

A díjjal olyan elkötelezett nevelőszülőket kíván díjazni, akik nagy terhet jelentő feladataik mellett vállalják a fogyatékos gyerekek nevelését, életminőségük javítását, és társadalmi integrációjuk elősegítését. A díj célja a nevelőszülői hivatás társadalmi ismertségének és elismertségének emelése.

A pályázat részletei letölthetőek az alábbi elérhetőségen:
http://kezenfogva.hu/ev_neveloszuloje

A pályázatok beküldésének határideje: 2018. augusztus 5.

A kitöltött Jelölési lapot (aláírás nélkül, Word formátumban), az alább mellékelt írásos méltatások csatolásával e-mailen az evneveloszuloje@kezenfogva.hu címen, vagy kinyomtatva (a Jelölő által aláírva) a mellékelt írásos méltatások csatolásával postán a “KézenFogva Alapítvány –KézenFogva nevelőszülői díj 2018” címen (1093 Budapest, Lónyay u. 19.) várjuk!

Üdvözlettel,
KézenFogva Alapítvány

Pályázatok [2018. július 20., péntek]

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Pest Megye Környezetvédelméért Díj

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapított.

Fentiek elismerésére 2018-ban ismét meghirdetésre kerül a Pest Megye Környezetvédelméért Díj című pályázat, amelyre javaslatot tehetnek az területileg illetékes országgyűlési képviselőnél, vagy a Váci Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Környezet- és Természetvédelmi Csoportjánál 2018. augusztus 29. napjáig.

További részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
palyazati_kiiras-korlevel_melleklet_2018.pdf

Pályázatok [2018. július 17., kedd]

Pályázat főmérnök munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Váci Polgármesteri Hivatal

Főmérnök
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Ellátandó feladatok:
Út és járdahálózat felújítás, fejlesztés. Közútkezelői hozzájárulások, terület felhasználási és burkolatbontási engedélyek kiadása. Önkormányzati intézmények felújítása, fejlesztése. Zöldfelület felújítás, fejlesztés. Városi forgalomtechnika. Közösségi közlekedés koordinálása. Behajtási és útvonal engedélyek. Pályázatok figyelése, munkacsoporti ülések jegyzőkönyvezése. Közterület használatba adása. Csapadékcsatorna hálózat kezelői hozzájárulások.
Önkormányzati vagyon nyilvántartása. Külső-Rádi út 23. É-K-D-NY épületek
fenntartása. Katasztrófavédelmi önkormányzati feladatok. A Főmérnökség tevékenységi körébe tartozó helyi rendeletek elkészítése és hatályosítása. Tervtár kezelése. Termőfölddel kapcsolatos kifüggesztési kérelmek. A 72/1996. (V.22.) Kormányrendeletben rögzített vízgazdálkodási hatósági jogkörrel kapcsolatos feladatok.
A Környezet és Természetvédelmi csoport feladatkörébe tartozó ügyek kezelése, felügyelete.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet: 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Főmérnöki tevékenység. A város közigazgatási területén főmérnöki tevékenység körébe tartozó műszaki ügyek intézése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, vagy főiskolai szintű építész, építőmérnök, vagy közlekedésmérnök, vagy villamosmérnök, vagy mélyépítőmérnök, vagy gépészmérnök, vagy szerkezetépítő mérnök,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
- Polgármesteri hivatalban eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- a 45/2012. (III.20) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz,
- sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita jegyző nyújt, a 27/513-434 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 48-111/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Főmérnök
Személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság, (2600 Vác, Március 15. tér 11. ).
Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.
Kérjük, hogy pályázati anyagát a ber@varoshaza.vac.hu e-mail címre is küldje meg.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 03 .

Feladó: Városháza

Pályázatok [2018. július 17., kedd]

Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

Váci Család és Gyerekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Váci Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családsegítői feladatok végzése a váci járás területén munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerint szociális alapvégzettség, okleveles szociális munkás, szociálpedagógus,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, hozzájárulás a személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 10. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várnai Gabriella nyújt, a 27/501-400 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Család és Gyerekjóléti Központ címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor, 2 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/136-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
- Elektronikus úton Várnai Gabriella részére a kozpontgazdasag@gmail.com E-mail címen keresztül
- Személyesen: Várnai Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor, 2 . .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkező önéletrajzok közül a kiírás szempontjainak megfelelő jelentkezőkkel történő személyes elbeszélgetés után a megfelelő pályázó kiválasztása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2018. július 16., hétfő]

Pályázat területi védőnő munkakör betöltésére

Szociális Szolgáltatások Háza a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szociális Szolgáltatások Háza védőnői szolgálat

területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Flórián utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Területi védőnői feladatok a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, védőnő,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, hozzájárulás a személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várnai Gabriella nyújt, a 27/501-400 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltatások Háza címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor, 2 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/119-6/2018. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.
- Elektronikus úton Várnai Gabriella részére a szochaztitkarsag@gmail.com E-mail címen keresztül
- Személyesen: Várnai Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatok közül személyes elbeszélgetés után a megfelelő pályázó kiválasztása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (2600 Vác, Köztársaság u. 34.) ügyvezetői munkakörének betöltésére

1. A munkakör betöltésének (ügyvezető igazgató) feltételei:
- a társaság cégkivonat szerinti alaptevékenységeinek megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség vagy jogász vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség vagy felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség,
- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel,
- kapcsolódó törvények és jogszabályok ismerete,
- jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség,
- büntetlen előélet.

2. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- legalább 5 éves vezetői tapasztalat.

3. Az ügyvezető által ellátott legfőbb tevékenységek:
- a Váci Városfejlesztő Kft. munkaszervezetének racionalizálása, a szervezet gazdasági, pénzügyi és egyéb tevékenységének irányítása,
- a belső szolgáltatások rendszerének működtetése,
- a vállalatcsoport tevékenységének irányítása, monitoring és controlling rendszerének működtetése,
- a Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alaptevékenységéhez tartozó városüzemeltetési, vagyongazdálkodási feladatok irányítása.

4. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- a végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát,
- a társaság vezetésére, működtetésére vonatkozó szakmai elképzeléseit,
- nyilatkozatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában felsorolt kizáró okok nem állnak fenn,
- nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt),
- nyilatkozatot a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést tartson,
- nyilatkozat a bér és jövedelemigényére vonatkozóan,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve az igazolást arra vonatkozóan, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről intézkedett.

Az állás betöltése 5 év határozott időre szól.

A pályázat beküldésének határideje: 2018. szeptember 01.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő elteltét követő következő testületi ülés.

5. A pályázat benyújtásának helye:
Vác Város Polgármestere
2600 Vác, Március 15. tér 11.

Érdeklődni lehet:
Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Titkárság 27/315-534

Feladó: Városháza

Pályázatok [2018. július 13., péntek]

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Tűzifa beszerzése

A pályáztató: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)

A pályáztató nevében kapcsolattartóként eljár: Dim Rita osztályvezető (Váci Polgármesteri Hivatal, 2600 Vác, Március 15. tér 11., 40. sz. iroda, tel: 27/513-444).

A beszerzés tárgya

Vác Város Önkormányzata az arra rászoruló családok számára tűzifa beszerzésével hozzájárul a téli fűtésük biztosításához. A jelen pályázat tárgya a tűzifa beszerzése.

A pályázat teljes anyaga a csatolt dokumentumban olvasható!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
tuzifa_palyazat.pdf

Pályázatok [2018. július 12., csütörtök]

Pályázat főkönyvelői munkakör betöltésére

A Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság pályázatot hirdet főkönyvelői pozícióra.

Pályázati feltételek:
- gazdasági/ pénzügyi felsőfokú végzettség
- regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
- minimum 3 év versenyszférában szerzett szakmai tapasztalat
- minimum 3 év vezetői tapasztalat
- büntetlen előélet

Előnyt jelent:
- vezetői tapasztalat
- költségvetési ismeretek

Főbb feladatok:
- A Váci Városfejlesztő Kft pénzügyeinek vitele, likviditástervezés vállalatcsoport szintű irányítása
- közös számviteli politika kialakítása, aktualizálása, számviteli szabályzatok elkészítése, működtetése
- számviteli beszámoló elkészítése
- vezetői információs rendszer működtetése, fejlesztése; elemzések készítése, hatékonyságvizsgálatok
- a tagvállalati üzleti és operatív tervezés irányítása

A pályázat tartalmazza:
- a pályázó eddigi szakmai életrajzát
- a szakmai elképzeléseit
- az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolatát
- bérezésre vonatkozó igényt

Bérezés: egyéni megállapodás alapján.

Az állás betöltése határozatlan időre szól.
A pályázat beküldésének határideje: 2018. július 25.

A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy levélben a Váci Városfejlesztő Kft.: 2600 Vác, Köztársaság út 34. címen, elektronikus úton a hr@vacholding.hu e-mail címen.

Feladó: Városháza

<<   1 2 3 4 5 ...  133   >>